Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR KIRIKKALE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR KIRIKKALE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR KIRIKKALE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri Bedensel Özellikleri Vücut yapıları (boy ve kilo) ve genel sağlık durumları yönünden yaşıtlarına oranla daha ileri durumdadırlar. Enerji düzeyleri yüksek, hareketlidirler. Yaşıtlarına nazaran erken yürürler ve erken konuşmaya başlarlar. Bebeklik döneminde yaşıtlarına nazaran daha az uyku ile yetinirler.

3 İlgilendikleri nesneye dikkatlerini tam olarak yoğunlaştırabilirler. Sözcük zenginliği, ifade düzgünlüğü dikkat çeker. Hastalıklara karşı daha dayanıklıdırlar. Duyu organlarının keskin olması nedeniyle giyim eşyalarındaki markalardan, altlarının ıslanmasından rahatsız olma, gürültüye aşırı tepki gösterme gibi özelliklere sahip olabilirler. Bu durum tat alma duyularında da görülebilir. Mesela iki değişik markanın ürünü olan sütler arasındaki ufak farkı hissedebilirler.

4 Zihinsel Özellikleri Çabuk ve kolay öğrenirler. Dikkat süreleri daha uzundur, odaklanma problemi yaşamazlar. Düşünme becerileri gelişmiştir, fikir üretebilirler. Kelime hazineleri çok geniştir. Pek çok işlemi zihinsel olarak kolaylıkla başarabilirler.

5 Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde, mantıksal çağrışımlarda ileridirler. Soyut fikirlere karşı ilgileri fazladır. Hayal güçleri çok kuvvetlidir. Akademik konularda yaşıtlarından ileridirler. Yaş düzeylerinin 1-2 yıl üstündeki kitapları okumaktan hoşlanırlar ve anlarlar. Keşfetmekten hoşlanırlar. Kalıplardan, sıradanlıktan uzak kalmayı tercih ederler. Orijinal bilgiler, buluşlar, yaklaşımlar ilgilerini çeker. Diğer çocukların farkında olmadığı pek çok alanda bilgi sahibidirler.

6 Hafızalarını etkin kullanırlar. Fazla çalışmaya gerek duymadan, duyduklarını ve okuduklarını uzun zaman belleklerinde tutarlar ve hatırlarlar. Meraklıdırlar, çok soru sorarlar ve ilgi alanları geniştir. Genellikle okula başlamadan önce okuma-yazma öğrenirler. Pratik bilgileri çoktur. Hazır cevaptırlar. Mizah duyguları güçlüdür. http://www.dvd-ppt-slideshow.com

7 Sosyal Özellikleri Arkadaşları arasında popülerdirler. Liderlik özellikleri dikkat çeker, başkalarına tabi olmaktan hoşlanmazlar. Arkadaşlarını kendilerinden 2-3 yaş büyük olanlardan seçerler. Okula karşı isteklidirler, ders dışı uğraşılara katılmaktan zevk alırlar. Sosyal uğraşılardan, sportif faaliyetler, şiir, hikâye ve resim alanlarında çalışmaktan hoşlanırlar. Orijinal bağlantılar kurarak, beklenmeyen espriler yapabilirler.

8 Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyarlar. Değişime açık bir yapıları vardır. Dünya sorunlarına bile ilgilidirler.

9 ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR Sözel Zekâ Kelime oyunlarını sever. Hikâye, masal, fıkra dinlemek ve anlatmaktan hoşlanır hatta bazen hikâyeleri kendisi uydurur. Sözel olarak kendini ustaca ifade eder, iletişim kurmakta problem yaşamaz. Kelime hazinesi zengindir. Söylenenleri unutmaz, güçlü bir hafızası vardır. Okuma yazmaya ve kitaplara ilgi duyar.

10 Matematiksel Zekâ Beyni zorlayıcı yap-bozları sever. Strateji oyunlarına ilgi duyar. Nesnelerin nasıl çalıştığını merak eder. Nesneleri birebir eşler. Hızlı bir şekilde zihinsel hesaplamalar yapar. Matematiksel aktiviteleri sever. Yüksek düşünme becerileri kullanır. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

11 Görsel Zekâ Dizi oluşturan yap-bozları ve bulmacaları sever. Kâğıt üzerinde karalamalar yapar. Şemalarla anlatmayı sever. Okurken kitapların yazılarından çok resimlerine odaklanır. Görsel sunuşları sever. Sanat çalışmalarından çok keyif alır. Arkadaşlarına göre daha çok hayal kurar. Hayalindeki resimleri çok güzel anlatır. Tablo, harita, diyagramları kolaylıkla okur. Adresleri mükemmel tarif eder, kolaylıkla bulur.

12 Bedensel Zekâ (Spor Yeteneği) Uzun zaman yerinde oturamaz. Oturmak zorunda kalırsa elleri, ayakları, saçları ile oynar. Nesneleri parçalayıp bütünleştirmeyi sever. Yeni ve tanımadığı nesnelere mutlaka dokunur. Koşmayı, atlamayı, tırmanmayı, güreşmeyi sever. Kendini teatral olarak ifade eder. Parmak boya, hamur, çamur ve su ile oynamayı sever. Bir veya daha çok sporla uğraşır.

13 Ritmik Zekâ Ritmik olarak konuşur veya ritmik hareket eder. Çevresindeki seslere karşı çok duyarlıdır. Müziğe eşlik eder. Çalışırken tempo tutar. Melodileri kolayca hatırlar. Nota bilmese de sesleri tanır. Öğrendiği şarkıları usulüne uygun seslendirir. Enstrüman çalar. Koroda çalışmaya heveslidir.

14 Sosyal Zekâ Birden çok arkadaşı vardır. Çevresi tarafından aranılan bir kişidir. Başkalarına ilgi gösterir. Her ortamda çevresiyle çok kolay iletişim kurar. Kulüp ve kurslara üyedir. Problemi olan arkadaşlarına tavsiye verir. Doğal lider olarak davranır. Bir grup içinde olmayı sever.

15 TANILAMA SÜRECİ Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk defa merkezi sınavla 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinden öğrenci seçimi yapılmış yeterli performans gösteren öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmışlardır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinden olacaktır. Ancak bu yıl ilk defa 1. ve 2. sınıflar ile 3. ve 4. Sınıflar için merkezi sınavlar farklı tarihlerde yapılacaktır.

16 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ADAY GÖSTERME 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıfa devam edip resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

17 1.ve 2. SINIF DÜZEYİ 1.ve 2. sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim yetenek, müzik yetenek, genel zihinsel yetenek) gözlem formları 09 Kasım – 27 Kasım 2015 tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden doldurulacaktır. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin; genel zihinsel yetenek- resim, genel yetenek-müzik, resim-müzik. 1. ve 2. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerden grup tarama sınavına girecek olanların listesi 10 Aralık 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

18 3.ve 4. SINIF DÜZEYİ 3. ve 4. sınıf düzeyinde olup aday gösterilen ve Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Sınavına girecek öğrencilerin velileri tarafından 35.00 TL sınav ücretini 09 Kasım - 27 Kasım 2015 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile ATM veya internet bankacılığı üzerinden yatırmaları gerekmektedir. 3. ve 4. sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen ve belirtilen banka hesaplarına ücretlerini yatıran öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim, müzik, genel yetenek) gözlem formları 09 Kasım - 27 Kasım 2015 tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden doldurulacaktır. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin; genel yetenek- resim, genel yetenek-müzik, resim-müzik. 3 ve 4. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerden merkezi sınava girecek olanların listesi 06 Ocak 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

19 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ 2015-2016 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci 1, 2, 3, 4. sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrenciler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı takvim doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşama; sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin grup tarama sınavına girmesi, İkinci aşama; grup tarama sınavı sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin yetenek alanlarına göre ( resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) bireysel değerlendirmeye alınması ile süreç tamamlanacaktır.

20 GRUP TARAMA SINAVININ UYGULANMASI 1.ve 2. sınıf düzeyindeki öğrenciler ile 3. ve 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler için yapılacak grup tarama sınavı uygulama tarihi ve uygulanış şekli bakımından farklılık göstermektedir. 1.ve 2. SINIF DÜZEYİ 1. ve 2. sınıflar grup tarama sınavı il tanılama sınav komisyonu tarafından velilere verilen tarih ve uygulama yerlerinde, 10-20 kişilik gruplara elektronik ortamda tablet uygulaması ile 11.01.2016- 29.04.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 3.ve 4. SINIF DÜZEYİ 3. ve 4. sınıflar Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı 14 Şubat 2016 tarihinde saat: 10.00’da Bakanlıkça belirlenecek 81 il ve ilçe merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

21 BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER 1. ve 2. Sınıflar için yetenek alanlarına göre öğrencilerin bireysel incelemeleri 23 Mayıs – 28 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. 3. ve 4. Sınıflar için yetenek alanlarına göre bireysel incelemelerinin 04 Nisan - 24 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. 10.08.2016 tarihinde bireysel inceleme sonucunda Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleşme hakkı kazanan öğrenciler www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

22 KIRIKKALE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü


"ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR KIRIKKALE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları