Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖYLEY İŞ ( TELAFFUZ). Söyleyi ş (Telaffuz): En geni ş anlamıyla konu ş mayı sa ğ layan hareketlerin tümüne söyleyi ş (telaffuz) denir. Konu ş mada ses.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖYLEY İŞ ( TELAFFUZ). Söyleyi ş (Telaffuz): En geni ş anlamıyla konu ş mayı sa ğ layan hareketlerin tümüne söyleyi ş (telaffuz) denir. Konu ş mada ses."— Sunum transkripti:

1 SÖYLEY İŞ ( TELAFFUZ)

2 Söyleyi ş (Telaffuz): En geni ş anlamıyla konu ş mayı sa ğ layan hareketlerin tümüne söyleyi ş (telaffuz) denir. Konu ş mada ses tonu ve söyleyi ş in (telaffuzun) önemi büyüktür.

3 Boğumlama: Seslerden oluşan heceleri gerekli ses değerlerini vererek bazı sesler ve heceleri atlamadan, değiştirmeden doğru, güzel ve iyi anlaşılabilecek biçimde söylemektir.

4 Tonlama: Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan farklılığa tonlama denir. İnsan sesi ton bakımından kalın, ince ve tiz olmak üzere üçe ayrılır.

5 Duraklama:İnsan konuşurken nefes alıp verir. Nefes alıp vermesi de konuşmasını kısa bir süre duraklatır. Konuşmanın bu şekilde duraklatmasına duraklama denir.

6 Duraklar, düz yazıda noktalama işaretleriyle karşılanır. Bir metni okuyan kişi nefes molalarını virgül, (,) nokta (.), noktalı virgül (;) gibi noktalama işaretlerine denk getirir. Örnek: Her insan, / başarıya ulaşabilir. / Bunun için önce hedef belirlemeli, / sonra bir çalışma planı yapılmalıdır.

7 Durak yerleri sadece düzyazılarda değil, şiirlerde de vardır. Durak yerleri aruz ölçüsüyle yazılmış şiirlerde aruz kalıplarıyla sağlanırken, hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde hece sayısının eşitliği ile sağlanır. Örneğin aşağıdaki dizeler “6+5” duraklı olarak yazılmıştır. Bülbül ne yatarsın / yaz bahar oldu. Çağrışup ötmenin / zamanı geldi. Serviler yeşerdi / çiçekler doldu. Cana can katmanın / zamanı geldi Gevheri

8 Ulama:Ünsüzle biten kelimenin ünlüyle başlayan kelimeye bağlı okunmasına ulama denir. Ulama yazıda gösterilmez, okurken ya da konuşurken yapılır. Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz. Örnek: Gönlünü şirinin aşkı sarınca Yol almış hayatın ufuklarınca. O hızla dağları Ferhat yarınca Başlamış akmaya çoban çeşmesi

9 Vurgu:Konuşma sırasında bazı sözcük veya hecelerin diğerlerine göre daha kuvvetli, daha şiddetli söylenmesine vurgu denir. Vurgu ikiye ayrılır:

10 a) Sözcük (Kelime) Vurgusu Konuşma sırasında bazı hecelerin diğerlerine göre daha kuvvetli, daha şiddetli söylenmesine denir.Anlatımda vurgu söze duygu değeri katar; söylenen sözün daha anlaşılır olmasını sağlar ve ahengi canlandırır.

11 * Türkçede genel olarak vurgu son hecededir. Örnek:Gözlük, yumurta, çekingen, açık, arkadaş *Kelimelere ek eklendiğinde, vurgu son heceden bu eke geçer. Örnek:Kitap – Kitapçı – Kitapçılık – Kitapçılar

12 *Yer isimlerinde vurgu ilk hecededir. Örnek:Ankara - İstanbul *“-istan” ile biten yer isimlerinde vurdu son hece üzeründedir. Örnek:Türkistan, Hindistan, Yunanistan

13 *Ünlemlerde vurgu ilk hece üzerindedir. Örnek:Haydi! Aferin! İmdat! *Kimi belirteçlerde vurgu ilk hece üzerinde bulunur. Örnek:Şimdi, yarın

14 *-me/-ma olumsuzluk eki vurguyu kendinden önceki heceye atar. Örnek: İstemedim, gelme, sormadım *Geniş zamanın olumsuzu olan –mez/-maz vurguyu kendi üzerine çeker. Örnek:bilmezsin, duyamazdık

15 *Soru edatı “mı,mi,mu,mü” vurguyu kendinden önceki kelimenin son hecesine atar. Örnek: Gülüyor musun? Ağlayacak mıyım? *-leyin ekinde vurgu bulunmaz. Örnek:Geceleyin, akşamleyin, sabahleyin

16 *Birleşik kelimeler vurgu genellikle ilk sözcüğün son hecesindedir. Örnek: Çanakkale, başköşe *Ek fiilin “i-di, i-miş, i-se, i-ken” çekimleri vurguyu çekmez. Örnek:Gençken, yokmuş, kapatıyordu.

17 *Küçültme anlamı veren “ca,ce,ça,çe” kendi üzerine çeker. Örnek:Yavaşça yaklaştım yanına. *Küçültme anlamı yoksa vurgu “ca,ce,ça,çe” ekinden önceki hecededir. Örnek: Çocukça bir davranış bu.(gibilik) Türkçe düşünüp yazalım.(dil) Boyunca çocuğu vardı. (kadar)

18 b) Cümle Vurgusu Konuşma sırasında bazı sözcüklerin diğerlerine göre daha kuvvetli, daha şiddetli söylenmesine denir. * Türkçede vurgulu sözcük (öğe) yükleme en yakın sözcüktür. * Vurgulu öğe aynı zamanda cümlenin de en önemli öğesidir. Örnek: O elbiseyi dün ben pazardan aldım. Ben o elbiseyi pazardan dün aldım.

19


"SÖYLEY İŞ ( TELAFFUZ). Söyleyi ş (Telaffuz): En geni ş anlamıyla konu ş mayı sa ğ layan hareketlerin tümüne söyleyi ş (telaffuz) denir. Konu ş mada ses." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları