Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM İLKELERİ ÖZCAN PALAVAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM İLKELERİ ÖZCAN PALAVAN."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM İLKELERİ ÖZCAN PALAVAN

2 Yaşantı Konisi (Dale) /

3 1.Hedefe Görelik Eğitim durumları işe koşulduğu hedeflere hizmet edebilmeli, onlara ulaşılabilir olmalıdır.

4 2. Anlamlılık Öğrenme konularının yaşamda ne şekilde, nasıl kullanılabileceğinin açıklanarak öğrencilerin öğrenmeye güdülenmesi sağlanır.

5

6 3. Öğrenciye Görelik Yapılacak tüm etkinliklerin öğrencinin gelişim özellikleri ilgi, istek ve beklentilerine uygun olarak gerçekleşmelidir. GELİŞİM ÖZELLİĞİ

7 Ortaçağ: “kitap merkezli” eğitim Sanayi devrimi "öğretmen merkezli" eğitim Bu ilke okul binası, sınıftaki oturma düzeni, ders kitabı ve dersin işlenişi sırasında "öğrenci merkezli" bir öğretim istiyor.

8 Bu ilkeye "çocuğa uygunluk“ (seviyeye uygunluk) veya “öğretimi bireyselleştirme" ilkesi de denir.

9 4. Öğrenci Düzeyine Uygunluk
Öğrenme-öğretme etkinliklerinin öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun olması beklenir. ÖN ÖĞRENMELER

10

11 5. Somuttan Soyuta Öğrenme konularının somutlaşması sağlanır. Bu nedenle konular araç-gereç, resim, fotoğraf, şekil, nesne vb. ile işlenir. MATERYAL KULLAN

12

13

14 6.Açıklık Öğrenme konuları ile öğrenci karşı karşıya gelir(canlandırma, deney, rol oynama). Kavram ve örnekler açık, net ve anlaşılır bir dille verilir. MATERYAL KULLAN

15

16 7. Hayatilik-Yaşama Yakınlık
Öğretim etkinliklerinin öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri ve yaşamı ilgilendiren konuları kapsayabilme gücüdür. HAYATI SINIFA GETİR

17

18

19 8. Transfer Edebilme Başlangıçta kazanılan bilginin çeşitli, benzer, yeni durumlarda da uygulanmasıdır. Öğrenciler bilgiyi benzer ya da farklı durumlarla ilgili problemlerin çözümünde kullanılabilmelidir. HAYATI SINIFA GETİR

20

21

22 9. Bilinenden-Bilinmeyene
Yeni öğretilecek bilgi ve becerilerin daha önce öğrenilen bilgi ve becerilerden hareketle öğretilmesidir. Böylece öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi ve ön koşul bilgiler dikkate alınır. ÖN KOŞUL ESKİ BİLGİ – YENİ BİLGİ

23

24 10. Basitten-Karmaşığa (Kolaydan-Zora)
Öğrenme konuları birbirine ön koşul ve aşamalılık ilkelerine göre hiyerarşik sıralanmalı ve izlenmelidir. Öğrenilecek konular, zorlukları açısından derecelendirilmelidir. SIRALI - AŞAMALI ESKİ BİLGİ – YENİ BİLGİ

25

26

27 11. Yakından Uzağa Öğretme-öğrenme etkinlikleri yaşantı, yer ve zaman açısından yakın ilgilerden-uzak ilgilere doğru yönelecek şekilde sunulmalıdır.

28

29 12. Bugünden Geçmişe Önce günümüzde olan durumlar sonra giderek geçmişte olanlar tanıtılır.

30 13. İş aktivite - Uygulanabilirlik
Buna, "öğrenci eylemi" veya "iş ilkesi" de denmektedir. Öğretimin yaparak-yaşayarak gerçekleştirilmesidir. Öğrencinin aktif katılımını davranışta bulunmasını gerektirir.

31

32 14.Tümdengelim(B.P.B) Öğrenme konuları ana başlıklardan alt başlıklara ayrılarak düzenlenmelidir.

33 Marxist eğitim teorisi
Gestaltçı zihin (algı) anlayışı “Toplu öğretim”

34 15.Güncellik Ders konularıyla aktüel(güncel) olay ve sorunlar arasında ilişki kurularak öğretim yapılmalıdır.

35 16. Ekonomiklik Yaşantı; emek, zaman materyal açısından uygun olmalıdır. Öğrenme yaşantıları birden fazla davranışı gerçekleştirici olmalıdır.

36

37 17.Bütünlük Eğitimin hedefleri ve konu birimleri düzenlenirken bireyin bütün olarak gelişimini sağlayıcı özellikler dikkate alınmalıdır. Geniş alan tasarımı ve ilişki merkezli tasarım kullanılır

38

39 18.Otoriteye itaat ve özgürlük ilkesi (sosyallik ilkesi)
Çocukları dengeli olarak sosyalleştirmek. Okul sosyalleşmesi, büyük toplumsal örgüye hazırlık

40

41

42 19. Bilgi ve becerinin güvence altına alınması ilkesi
Bilgi ve beceriler kitap, ses ve görüntü kayıt ortamları sayesinde güvence altına alınmıştır. Bunları gerçek hayatta tam değerlendirmek ve daha da geliştirmek için, çocuk ve gençlerin beyinlerine ve bedenlerine yerleştirilmelidir.

43

44

45 Aktif öğrenme,Çoklu zeka,
Proje üretmek, sorunlara çözüm bulmak Sunum yapmak, soru sormak Makale, şiir, resim, afiş, grafik, vb. hazırlamak Gezi, gözlem, deney yapmak Misafir konuşmacı, uzman görüşmesi yapmak Sergi düzenlemek Kişiler arası etkileşime geçmek Bilgi ve beceriyi yaşamla ilişkilendirmek, transfer etmek Teknolojiyi etkin kullanmak ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM Aktif öğrenme,Çoklu zeka, İşbirlikli öğrenme, Basamaklı öğretim, Proje tabanlı öğrenme Katılımda bulunma, özgüven kazanma

46 Sorunun (problemin) kaynağı-nedenleri belirlenmeli
Uygulanan yöntem ve teknikler geliştirilmelidir Öğrenci farklılıkları dikkate alınmalı Öğrencilere görev ve sorumluluk verilmeli. SINIFTA İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN (SORUN) GİDERİLMESİ

47 Öğretim planını yapma Dersin hedef-davranışlarını(kazanımlarını) belirleme Öğrenci giriş(ön koşul bilgi) davranışlarını belirleme Öğretim hizmetlerini etkili kullanma → İpuçları sunma → Öğrenci katılımını sağlama → Pekiştireç sunma → Dönüt-düzeltme işlemleri Dersin sonunda konuyu özetleme, kısa tekrar yapma Eksik(yanlış) öğrenmeleri giderme Sonraki dersin konularına ilişkin kısa açıklama yapma ÖĞRETİMİ KLAVUZLAMA


"ÖĞRETİM İLKELERİ ÖZCAN PALAVAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları