Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM İLKELERİ ÖZCAN PALAVAN Yaşantı Konisi (Dale) /

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM İLKELERİ ÖZCAN PALAVAN Yaşantı Konisi (Dale) /"— Sunum transkripti:

1

2 ÖĞRETİM İLKELERİ ÖZCAN PALAVAN

3 Yaşantı Konisi (Dale) /

4 1.Hedefe Görelik Eğitim durumları işe koşulduğu hedeflere hizmet edebilmeli, onlara ulaşılabilir olmalıdır.

5 2. Anlamlılık Öğrenme konularının yaşamda ne şekilde, nasıl kullanılabileceğinin açıklanarak öğrencilerin öğrenmeye güdülenmesi sağlanır.

6

7 3. Öğrenciye Görelik Yapılacak tüm etkinliklerin öğrencinin gelişim özellikleri ilgi, istek ve beklentilerine uygun olarak gerçekleşmelidir. GELİŞİM ÖZELLİĞİ

8 Ortaçağ: “ kitap merkezli ” eğitim Sanayi devrimi "öğretmen merkezli" eğitim Bu ilke okul binası, sınıftaki oturma düzeni, ders kitabı ve dersin işlenişi sırasında "öğrenci merkezli" bir öğretim istiyor.

9 Bu ilkeye "çocuğa uygunluk “ (seviyeye uygunluk) veya “ öğretimi bireyselleştirme" ilkesi de denir.

10 4. Öğrenci Düzeyine Uygunluk Öğrenme-öğretme etkinliklerinin öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun olması beklenir. ÖN ÖĞRENMELER

11

12 5. Somuttan Soyuta Öğrenme konularının somutlaşması sağlanır. Bu nedenle konular araç-gereç, resim, fotoğraf, şekil, nesne vb. ile işlenir. MATERYAL KULLAN

13

14

15 6.Açıklık Öğrenme konuları ile öğrenci karşı karşıya gelir(canlandırma, deney, rol oynama). Kavram ve örnekler açık, net ve anlaşılır bir dille verilir. MATERYAL KULLAN

16

17 7. Hayatilik-Yaşama Yakınlık Öğretim etkinliklerinin öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri ve yaşamı ilgilendiren konuları kapsayabilme gücüdür. HAYATI SINIFA GETİR

18

19

20 8. Transfer Edebilme Başlangıçta kazanılan bilginin çeşitli, benzer, yeni durumlarda da uygulanmasıdır. Öğrenciler bilgiyi benzer ya da farklı durumlarla ilgili problemlerin çözümünde kullanılabilmelidir. HAYATI SINIFA GETİR

21

22

23 9. Bilinenden-Bilinmeyene Yeni öğretilecek bilgi ve becerilerin daha önce öğrenilen bilgi ve becerilerden hareketle öğretilmesidir. Böylece öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi ve ön koşul bilgiler dikkate alınır. ÖN KOŞUL ESKİ BİLGİ – YENİ BİLGİ

24

25 10. Basitten-Karmaşığa (Kolaydan-Zora) Öğrenme konuları birbirine ön koşul ve aşamalılık ilkelerine göre hiyerarşik sıralanmalı ve izlenmelidir. Öğrenilecek konular, zorlukları açısından derecelendirilmelidir. SIRALI - AŞAMALI ESKİ BİLGİ – YENİ BİLGİ

26

27

28 11. Yakından Uzağa Öğretme-öğrenme etkinlikleri yaşantı, yer ve zaman açısından yakın ilgilerden-uzak ilgilere doğru yönelecek şekilde sunulmalıdır.

29

30 12. Bugünden Geçmişe Önce günümüzde olan durumlar sonra giderek geçmişte olanlar tanıtılır.

31 13. İş aktivite - Uygulanabilirlik Buna, "öğrenci eylemi" veya "iş ilkesi" de denmektedir. Öğretimin yaparak-yaşayarak gerçekleştirilmesidir. Öğrencinin aktif katılımını davranışta bulunmasını gerektirir.

32

33 14.Tümdengelim(B.P.B) Öğrenme konuları ana başlıklardan alt başlıklara ayrılarak düzenlenmelidir.

34 Marxist eğitim teorisi Gestaltçı zihin (algı) anlayışı “Toplu öğretim”

35 15.Güncellik Ders konularıyla aktüel(güncel) olay ve sorunlar arasında ilişki kurularak öğretim yapılmalıdır.

36 16. Ekonomiklik Yaşantı; emek, zaman materyal açısından uygun olmalıdır. Öğrenme yaşantıları birden fazla davranışı gerçekleştirici olmalıdır.

37

38 17.Bütünlük Eğitimin hedefleri ve konu birimleri düzenlenirken bireyin bütün olarak gelişimini sağlayıcı özellikler dikkate alınmalıdır. Geniş alan tasarımı ve ilişki merkezli tasarım kullanılır

39

40 18.Otoriteye itaat ve özgürlük ilkesi (sosyallik ilkesi) Çocukları dengeli olarak sosyalleştirmek. Okul sosyalleşmesi, büyük toplumsal örgüye hazırlık

41

42

43 19. Bilgi ve becerinin güvence altına alınması ilkesi B ilgi ve beceriler kitap, ses ve görüntü kayıt ortamları sayesinde güvence altına alınmıştır. Bunları gerçek hayatta tam değerlendirmek ve daha da geliştirmek için, çocuk ve gençlerin beyinlerine ve bedenlerine yerleştirilmelidir.

44

45

46 ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM Aktif öğrenme,Çoklu zeka, İşbirlikli öğrenme, Basamaklı öğretim, Proje tabanlı öğrenme  Proje üretmek, sorunlara çözüm bulmak  Sunum yapmak, soru sormak  Makale, şiir, resim, afiş, grafik, vb. hazırlamak  Gezi, gözlem, deney yapmak  Misafir konuşmacı, uzman görüşmesi yapmak  Sergi düzenlemek  Kişiler arası etkileşime geçmek  Bilgi ve beceriyi yaşamla ilişkilendirmek, transfer etmek  Teknolojiyi etkin kullanmak Katılımda bulunma, özgüven kazanma

47 SINIFTA İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN (SORUN) GİDERİLMESİ  Sorunun (problemin) kaynağı-nedenleri belirlenmeli  Uygulanan yöntem ve teknikler geliştirilmelidir  Öğrenci farklılıkları dikkate alınmalı  Öğrencilere görev ve sorumluluk verilmeli.

48 −Öğretim planını yapma −Dersin hedef-davranışlarını(kazanımlarını) belirleme −Öğrenci giriş(ön koşul bilgi) davranışlarını belirleme −Öğretim hizmetlerini etkili kullanma → İpuçları sunma → Öğrenci katılımını sağlama → Pekiştireç sunma → Dönüt-düzeltme işlemleri −Dersin sonunda konuyu özetleme, kısa tekrar yapma −Eksik(yanlış) öğrenmeleri giderme −Sonraki dersin konularına ilişkin kısa açıklama yapma ÖĞRETİMİ KLAVUZLAMA


"ÖĞRETİM İLKELERİ ÖZCAN PALAVAN Yaşantı Konisi (Dale) /" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları