Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Öğretmenler, geleceğin mimarlarıdır. Öğretmen bir yandan bilgi, beceri ve tutumlarıyla öğrencilerinin eğitimi görevini yürütürken diğer yandan davranışları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Öğretmenler, geleceğin mimarlarıdır. Öğretmen bir yandan bilgi, beceri ve tutumlarıyla öğrencilerinin eğitimi görevini yürütürken diğer yandan davranışları."— Sunum transkripti:

1

2  Öğretmenler, geleceğin mimarlarıdır. Öğretmen bir yandan bilgi, beceri ve tutumlarıyla öğrencilerinin eğitimi görevini yürütürken diğer yandan davranışları ile onları etkiler.  Öğretmenin samimi, anlayışlı sabırlı olması öğrenciyi olumlu düşünmeye sevk edecek, aksi davranışlar ise öğrenci üzerinde olumsuz etki yaratacaktır.

3  Öğretme-öğrenme sürecinde yer alan unsurlar içerisinde kendisine verilen görev ve sorumluluklar bakımından en önemli unsur hiç şüphesiz ki öğretmenlerdir.  Kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın en önemli girdisi iyi yetiştirilmiş insan gücüdür. Nitelikli insan gücünü yetiştiren ise, nitelikli öğretmendir.

4  Öğretmenlik, bilgi ve becerilerin yanı sıra tutum ve düzenli alışkanlıkları da gerektiren bir meslektir.  Bu nedenle okullarda öğrenim gören öğretmen adaylarının meslekle ilgili değer ve tutum kazanmaları da, en az bilgi kadar gereklidir.

5  Öğretmen sınıf yönetiminin en etkili öğesidir. Etkili bir sınıf yöneticisi olarak öğretmenden;  Sınıfın, eğitim için hazırlanması,  Sınıf kurallarının, öğrencilerle belirlenip öğrencilere benimsetilmesi,  Öğretimin düzenlenip sürdürülmesi ve öğrencilerin uygun davranışlarının sağlanması beklenmektedir,

6

7  Bilgi,  Yetenek,  Hitabet,  Örnek olma,  Koşulsuz sevgi,  Ahlaklı olma,  Yeniliklere açık olma,  Mesleğini sevme,

8  Mesleki ve Genel Kültür Yeterliliği,  Öğreticilik Yeterliliği,  Uzmanlık Yeterliliği,  Sosyal Yeterlilik,  Yönetici Yeterliliği,  Zihin ve Karakter yeterliliği,

9  Alanında yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdır,  Bildiklerini öğrencilerine aktarabilmelidir,  Alanıyla ilgili yenilikleri yakından takip etmeli ve bilgilerini güncellemelidir,  Öğrencilerini nesnel olarak değerlendirebilecek ölçme-değerlendirme bilgisine sahip olmalıdır…

10  Çevresine ve öğrencilerine davranışlarıyla model olmalıdır,  Güzel ahlâklı olmalıdır,  Kendisiyle barışık olmalıdır,  Çalışkan ve üretici olmalıdır,  Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanmalıdır,  Lider ve yönetici olmalıdır,  Dış görünüşüne özen göstermelidir,  Beden dilini iyi kullanmalıdır  Meraklı, araştırmacı olmalı; gazete, dergi, kitap okumalıdır…

11  Derslerine planlı ve hazırlıklı girmelidir,  Sınıfını iyi yönetmeli, sınıf içi düzeni ve disiplini sağlayabilmelidir,  Derslerine zamanında girmelidir,  Öğrencilerini derste aktif kılacak stratejileri benimsemelidir,  Öğrencilerinin gelişim dönemlerinin özelliklerini bilmeli ve durumlarına uygun davranış geliştirmelidir…

12  Öğrencisini her yönüyle tanımalıdır,  Öğrencilerini sevmeli, sevdiğini hissettirmelidir,  Öğrencilerine bilgi aktaran değil, onları bilgiye ulaştıran olmalıdır,  Öğrencileri arasında ayrım yapmamalıdır,  Öğrencilerine verdiği sözleri tutmalıdır,  Öğrencilerini notla tehdit etmemelidir,  Öğrencilerine karşı iyi bir dinleyici olmalıdır,  Öğrencilerinin problemleri ile ilgilenmelidir,

13  Etkili ve başarılı bir öğretim ortamının şartı, iyi bir sınıf yönetimidir. Aynı sınıfta; Bazı öğretmenler niçin diğer arkadaşlarından daha iyi sınıf yönetirler?

14 Aynı sınıfta; Öğrenciler niçin bazı öğretmenlere oldukça farklı davranış gösterirler?Bazılarını daha çok severler? Aynı sınıfta; Niçin bazı öğretmenler zevkle ve huzurla ders yaparken diğerleri bitmiş, bezmiş bir halde dersten çıkarlar?

15  Öğrencinin ilgisini çeker,  Derse ilgiyi artırır,  Öğrenmeyi kolaylaştırır,  Öğrenmeyi kalıcı kılar,  Öğrencinin derse aktif katılımını sağlar,  Ders daha keyifli işlenir…

16  Olumsuz başlangıç,  Olumsuz öğretmen davranışları,  Öğretmenin göreve yeni başlamış olması,  Akran gurupları,  Öğretmenin sınıf yönetim modeli,  Okul ve çevrenin yapısı,  Aileden kaynaklanan sebepler (ilgisizlik…)  İlgi çekme isteği,  Öğrenci kişilikleri,  Kurallarla ilgili yanlışlıklar,  Ödül eksikliği,

17  Tepki göstermek (fark ettiğinizi göster),  Yanına gitmek,  Olumsuz davranışın nedenini anlamak…,  Görmezlikten gelmek,  Sorumluluk vermek,  Kulağa fısıldamak,  Kişisel sorular yöneltmek,  Zamanında uyarı,  Gelişim dönemlerini bilmek,  Konuşmak,  Hatayı yapana çözdürmek,

18  Öğrencilere isimleri ile hitap edin,  Öğrencilerin kişisel sorunları ile ilgilenin,  Sınıfta demokratik bir ortam oluşturun,  Sınıfta ödül ve cezayı etkili ve dengeli kullanın,  Öğrencilerin size yardım etmelerine izin verin,  Öğrencilerin önemli olduklarını hissettirin,  Ciddi ve kararlı olun,  Öğrencilerin olumlu yönlerini onaylayın,  Ayakta olmaya özen gösterin,  Yargılamayın,  Model olun,

19 KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


" Öğretmenler, geleceğin mimarlarıdır. Öğretmen bir yandan bilgi, beceri ve tutumlarıyla öğrencilerinin eğitimi görevini yürütürken diğer yandan davranışları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları