Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ ÖĞRETMENLİK VE SINIF YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ ÖĞRETMENLİK VE SINIF YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ ÖĞRETMENLİK VE SINIF YÖNETİMİ

2 ÖNSÖZ … Öğretmenler, geleceğin mimarlarıdır. Öğretmen bir yandan bilgi, beceri ve tutumlarıyla öğrencilerinin eğitimi görevini yürütürken diğer yandan davranışları ile onları etkiler. Öğretmenin samimi, anlayışlı sabırlı olması öğrenciyi olumlu düşünmeye sevk edecek, aksi davranışlar ise öğrenci üzerinde olumsuz etki yaratacaktır.

3 Öğretme-öğrenme sürecinde yer alan unsurlar içerisinde kendisine verilen görev ve sorumluluklar bakımından en önemli unsur hiç şüphesiz ki öğretmenlerdir. Kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın en önemli girdisi iyi yetiştirilmiş insan gücüdür. Nitelikli insan gücünü yetiştiren ise, nitelikli öğretmendir.

4 Öğretmenlik, bilgi ve becerilerin yanı sıra tutum ve düzenli alışkanlıkları da gerektiren bir meslektir. Bu nedenle okullarda öğrenim gören öğretmen adaylarının meslekle ilgili değer ve tutum kazanmaları da, en az bilgi kadar gereklidir.

5 Öğretmen sınıf yönetiminin en etkili öğesidir
Öğretmen sınıf yönetiminin en etkili öğesidir. Etkili bir sınıf yöneticisi olarak öğretmenden; Sınıfın, eğitim için hazırlanması, Sınıf kurallarının, öğrencilerle belirlenip öğrencilere benimsetilmesi, Öğretimin düzenlenip sürdürülmesi ve öğrencilerin uygun davranışlarının sağlanması beklenmektedir,

6 ETKİLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

7 Özet olarak… Bilgi, Yetenek, Hitabet, Örnek olma, Koşulsuz sevgi,
Ahlaklı olma, Yeniliklere açık olma, Mesleğini sevme,

8 Öğretmende Bulunması Gereken Temel Yeterlilikler
Mesleki ve Genel Kültür Yeterliliği, Öğreticilik Yeterliliği, Uzmanlık Yeterliliği, Sosyal Yeterlilik, Yönetici Yeterliliği, Zihin ve Karakter yeterliliği,

9 ALAN BİLGİSİ Alanında yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdır,
Bildiklerini öğrencilerine aktarabilmelidir, Alanıyla ilgili yenilikleri yakından takip etmeli ve bilgilerini güncellemelidir, Öğrencilerini nesnel olarak değerlendirebilecek ölçme-değerlendirme bilgisine sahip olmalıdır…

10 Kişilik Özellikleri… Çevresine ve öğrencilerine davranışlarıyla model olmalıdır, Güzel ahlâklı olmalıdır, Kendisiyle barışık olmalıdır, Çalışkan ve üretici olmalıdır, Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanmalıdır, Lider ve yönetici olmalıdır, Dış görünüşüne özen göstermelidir, Beden dilini iyi kullanmalıdır Meraklı, araştırmacı olmalı; gazete, dergi, kitap okumalıdır…

11 Meslekî Yeterlilik Olarak
Derslerine planlı ve hazırlıklı girmelidir, Sınıfını iyi yönetmeli, sınıf içi düzeni ve disiplini sağlayabilmelidir, Derslerine zamanında girmelidir, Öğrencilerini derste aktif kılacak stratejileri benimsemelidir, Öğrencilerinin gelişim dönemlerinin özelliklerini bilmeli ve durumlarına uygun davranış geliştirmelidir…

12 Öğrenciye Karşı Tutum Özellikleri
Öğrencisini her yönüyle tanımalıdır, Öğrencilerini sevmeli, sevdiğini hissettirmelidir, Öğrencilerine bilgi aktaran değil, onları bilgiye ulaştıran olmalıdır, Öğrencileri arasında ayrım yapmamalıdır, Öğrencilerine verdiği sözleri tutmalıdır, Öğrencilerini notla tehdit etmemelidir, Öğrencilerine karşı iyi bir dinleyici olmalıdır, Öğrencilerinin problemleri ile ilgilenmelidir,

13 Etkili Öğretmenlik ve Sınıf Yönetimi
Etkili ve başarılı bir öğretim ortamının şartı, iyi bir sınıf yönetimidir. Aynı sınıfta; Bazı öğretmenler niçin diğer arkadaşlarından daha iyi sınıf yönetirler?

14 Aynı sınıfta; Öğrenciler niçin bazı öğretmenlere oldukça farklı davranış gösterirler?Bazılarını daha çok severler? Niçin bazı öğretmenler zevkle ve huzurla ders yaparken diğerleri bitmiş, bezmiş bir halde dersten çıkarlar?

15 Ders Materyalleri Ve Etkili Öğretim İlişkisi
Öğrencinin ilgisini çeker, Derse ilgiyi artırır, Öğrenmeyi kolaylaştırır, Öğrenmeyi kalıcı kılar, Öğrencinin derse aktif katılımını sağlar, Ders daha keyifli işlenir…

16 Sınıflarda Olumsuz Davranışların Sebepleri
Olumsuz başlangıç, Olumsuz öğretmen davranışları, Öğretmenin göreve yeni başlamış olması, Akran gurupları, Öğretmenin sınıf yönetim modeli, Okul ve çevrenin yapısı, Aileden kaynaklanan sebepler (ilgisizlik…) İlgi çekme isteği, Öğrenci kişilikleri, Kurallarla ilgili yanlışlıklar, Ödül eksikliği,

17 Sınıfta Olumsuz Davranışların Önlenmesinde Etkili Öğretmen Davranışları
Tepki göstermek (fark ettiğinizi göster), Yanına gitmek, Olumsuz davranışın nedenini anlamak…, Görmezlikten gelmek, Sorumluluk vermek, Kulağa fısıldamak, Kişisel sorular yöneltmek, Zamanında uyarı, Gelişim dönemlerini bilmek, Konuşmak, Hatayı yapana çözdürmek,

18 Okulda ve Sınıfta Etkili Öğretmenlik İçin Öneriler
Öğrencilere isimleri ile hitap edin, Öğrencilerin kişisel sorunları ile ilgilenin, Sınıfta demokratik bir ortam oluşturun, Sınıfta ödül ve cezayı etkili ve dengeli kullanın, Öğrencilerin size yardım etmelerine izin verin, Öğrencilerin önemli olduklarını hissettirin, Ciddi ve kararlı olun, Öğrencilerin olumlu yönlerini onaylayın, Ayakta olmaya özen gösterin, Yargılamayın, Model olun,

19 KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"ETKİLİ ÖĞRETMENLİK VE SINIF YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları