Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. İsa VURAL. Zemin; çakıl, kum silt, kil veya bunların karışımından meydana gelen gevşek malzeme olarak düşünülür. Dane(S) Hava(A) Su(W)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. İsa VURAL. Zemin; çakıl, kum silt, kil veya bunların karışımından meydana gelen gevşek malzeme olarak düşünülür. Dane(S) Hava(A) Su(W)"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. İsa VURAL

2

3 Zemin; çakıl, kum silt, kil veya bunların karışımından meydana gelen gevşek malzeme olarak düşünülür. Dane(S) Hava(A) Su(W)

4 Belirli standart sistemlere göre zeminlerin sınıflandırmasını sağlayan ve mühendislik özellikleri hakkında bazı önemli ip uçları veren özelliklere zeminlerin “endeks özellikleri” denir. Dane Hava Su VsVsVsVs VaVaVaVa WaWaWaWa WsWsWsWs WwWwWwWw WtWtWtWt VwVwVwVw VvVvVvVv VtVtVtVt Zemin Prizması W = Zemin Ağırlığı V = Zemin Hacmi s = zemin daneleri w = su a = hava v = boşluk t = toplam

5 Su içeriği (w), belirli bir hacimdeki su ağırlığının dane ağırlığına oranıdır. Dane Hava Su VsVsVsVs VaVaVaVa WaWaWaWa WsWsWsWs WwWwWwWw WtWtWtWt VwVwVwVw VvVvVvVv VtVtVtVt Zemin Prizması

6 Boşluk oranı (e), boşluk hacminin dane hacmine oranıdır. Dane Hava Su VsVsVsVs VaVaVaVa WaWaWaWa WsWsWsWs WwWwWwWw WtWtWtWt VwVwVwVw VvVvVvVv VtVtVtVt Zemin Prizması

7 Porozite (n), boşluk hacminin toplam hacme oranıdır. Dane Hava Su VsVsVsVs VaVaVaVa WaWaWaWa WsWsWsWs WwWwWwWw WtWtWtWt VwVwVwVw VvVvVvVv VtVtVtVt Zemin Prizması

8 Doygunluk derecesi (S r ) boşluklarda bulunan su hacminin boşluk hacmine oranıdır. Oran: 0 – 100% Kuru Suya Doygun Dane Hava Su VsVsVsVs VaVaVaVa WaWaWaWa WsWsWsWs WwWwWwWw WtWtWtWt VwVwVwVw VvVvVvVv VtVtVtVt Zemin Prizması

9 Zeminin doğal birim hacim ağırlığı, (  n ) toplam ağırlığın toplam hacme oranıdır. Dane Hava Su VsVsVsVs VaVaVaVa WaWaWaWa WsWsWsWs WwWwWwWw WtWtWtWt VwVwVwVw VvVvVvVv VtVtVtVt Zemin Prizması

10 Kuru Birim Hacim Ağırlık (  k ) kuru ağırlığın toplam hacme oranıdır. Dane Hava Su VsVsVsVs VaVaVaVa WaWaWaWa WsWsWsWs WwWwWwWw WtWtWtWt VwVwVwVw VvVvVvVv VtVtVtVt Zemin Prizması

11 Zeminin Dane Hacmi, V s =1 olduğu düşünülürse; Diğer hacimler daha önce ifade edilen eşitliklerden elde edilebilir. Dane Hava Su 1 ssss  s.w e Zemin Prizması HacimlerAğırlıklar Ayrıca ağırlık aşağıdaki ifade ile elde edilir: Ağırlık=Yoğunluk x Hacim

12 Daha önce ifade edilen eşitliklerden; Dane Hava Su 1 ssss  s.w e Zemin Prizması

13 Zeminin Dane Hacmi, V t =1 olduğu düşünülürse; Diğer hacimler daha önce ifade edilen eşitliklerden elde edilebilir. Dane Hava Su 1-n  s (1-n)  s.w(1-n) n Zemin Prizması HacimlerAğırlıklar Ayrıca ağırlık aşağıdaki ifade ile elde edilir: Ağırlık=Yoğunluk x Hacim 1

14 Daha önce ifade edilen eşitliklerden; Dane Hava Su 1-n n Zemin Prizması  s.w(1-n)  s (1-n) HacimlerAğırlıklar 1

15  Zemin Prizmasındaki İlişkilerin incelenmesi  Zemin fiziksel özellikleri ile ilgili 5 sorunun çözümü Son Teslim Tarihi: 07-08.10.2015 17:00

16

17

18

19

20 Zeminler dane çapınave indis özelliklerine göre değişik sistemlerde sınıflandırılabilmekte olup en önemlileri; 1.USCS(UnifiedSoilClassficationSystem) Birleştirilmişzemin sınıflandırma sistemi 2.AASTHO Amerikan KarayolarıSınıflandırma Sistemi 3.Üçgen Sınıflandırma 4.M.I.T(Massachusettes Instituteof Technology)MİT Yöntemi (Dane çapına göre sınıflandırma)

21

22

23

24

25 Dane Çapı (mm) Cinsi 200 – 60 Taş (Moloz) 60 - 2 Çakıl 2 – 0,075 Kum 0,075 - 0,002 Silt 0,002 > Kil 0.00220063 2.00 0.075 Dane Çapı (mm) İri Kaya KilSiltKumÇakıl Blok Taş İnce Daneli Zeminler Kaba Daneli Zeminler Granüler Zeminler veya Kohezyonsuz Zeminler Kohezyonlu Zeminler

26  Kaba Daneli Zeminler …... (Elek Analizi) Elde Edilmesi:  İnce daneli Zeminler …... (Hidrometre) Hidrometre Elek Seti

27  Eğriden, kum çakıl ve ince danelerin %’leri ifade edilir.  Ayrıca, zemin danelerinin üniformluluk ve derecelenme katsayıları için gerekli olan D 10, D 30 ve D 60 çapları belirlenir. Dane Çapı (mm) % Geçen

28 İyi Derecelenmiş Zeminler Kötü Derecelenmiş Zeminler Dane Boyutlarının Aralığı, Çakıllar için: C c = 1-3 & C u >4 Kumlar için: C c = 1-3 & C u >6 İki Özel Durumu İçeren Zeminler ise: (a) Üniform zeminler; Aynı Dane Boyutuna sahip Zeminler (b) Bazı Dane Boyutlarını İçermeyen Zeminler

29

30 Rölatif Sıkılık; Zeminin arazideki Sıkılık derecesinin aynı zemin danelerinin en gevşek ve en sıkı yerleşim konumlarına karşılık gelen sıkılık dereceleri ile karşılaştırılması olarak tanımlanır. Rölatif Sıkılık; Zeminin arazideki Sıkılık derecesinin aynı zemin danelerinin en gevşek ve en sıkı yerleşim konumlarına karşılık gelen sıkılık dereceleri ile karşılaştırılması olarak tanımlanır. 0100 En GevşekEn Sıkı

31 Rölatif Sıkılık (%) Sıkılık Derecesi 0-15 15-35 35-65 65-85 85-100 Çok Gevşek Gevşek Orta Sıkı Sıkı Çok Sıkı

32 Farklı su içeriği ile, ince daneli zeminler farklı davranışlar göstermektedir. Farklı su içeriği ile, ince daneli zeminler farklı davranışlar göstermektedir. Likit Limit Rötre Limiti Plastik Limit 0 Su İçeriği SıvıKatıSertPlastik

33 Likit Limit (w L or LL): w > LL, Kil zeminler sıvı gibi davranmaktadır. Plastik Limit (w P or PL): Zemine şekil verebilmenin sona erdiği su muhtevasıdır. Rötre Limiti (w R or SL): Daha fazla su kaybının zemin hacminde bir değişikliğe sebep olmadığı andaki su muhtevasıdır.

34 Zeminin plastik özellik gösterdiği su muhtevası aralığıdır. Zeminin plastik özellik gösterdiği su muhtevası aralığıdır. Likit Limit Rötre Limiti Plastik Limit 0 Su İçeriği Plastik Plastisite İndisi = Likit Limit – Plastik Limit

35

36 Tamamen LL ve PI indisine dayanarak; Tamamen LL ve PI indisine dayanarak; 20 100 500 20 0 40 60 Likit Limit Plastisite İndisi A-Hattı PI=0.73(LL-20) Silt Kil Yüksek Plastisiteli Düşük Plastisiteli 35 Orta Plastisiteli

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Çizelge ile kullanımda ; Önce zeminin ince içerigi yüzdesi ve likit limit degeri ile girilir ve bunları birleştiren dogrunun soldaki düsey ölçegi kestigi yerden A sayısı okunur. Sonra yine ince içerigi ve plastisite indisini birlestiren dogrunun uzantısından B sayısı okunur. Grup ndisi GI=A+B seklinde bulunur. A-2-6 ve A- 2-7 guruplarında G.I. sadece plastisite indisi değeriyle bulunur.

47

48  Zeminin içerdigi kum, silt ve kil yüzdeleriyle eksenel olarak diyagrama girilir ve bunların kesistigi noktadaki ad zemine verilir.  Burada Lem %20’den az kil içeren, bu nedenle tarımda kolayca islenebilir topraga verilen addır.  İnsaat mühendisliginde 1920’lerde kullanılmıstır.

49

50 Zemin sınıflandırma sistemlerinin incelenmesi ve örnekli çözümler Son Teslim Tarihi: 07-08.10.2015 17:00


"Yrd. Doç. Dr. İsa VURAL. Zemin; çakıl, kum silt, kil veya bunların karışımından meydana gelen gevşek malzeme olarak düşünülür. Dane(S) Hava(A) Su(W)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları