Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI. 19.03.201519.03.2015 tarihli ve 96773357-050.06-306 sayılı Makam Oluru ile Genel Sekreterlikler bünyesinde «Fatura İnceleme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI. 19.03.201519.03.2015 tarihli ve 96773357-050.06-306 sayılı Makam Oluru ile Genel Sekreterlikler bünyesinde «Fatura İnceleme."— Sunum transkripti:

1 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 19.03.201519.03.2015 tarihli ve 96773357-050.06-306 sayılı Makam Oluru ile Genel Sekreterlikler bünyesinde «Fatura İnceleme Komisyonu» oluşturulması istenmiştir.

3 Komisyon İncelemesine Tabi Faturalar ve Hizmet Alıcı Gruplar kimlerdir? SGK dışında diğer ödeme kuruluşları tarafından düzenlenen faturalar.

4 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Bu Kapsamda Hizmet Alıcı Gruplar Özel Sigortalar Banka ve Emekli Sandığı Vakıfları Ticaret Odaları Sanayi Odaları Borsalar Bakanlıklar TİKA

5 Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma sağlanan uluslararası hastalara sunulan sağlık hizmetleri kapsamında düzenlenmiş faturalar, ilgili Valilik tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle incelenirken AFAD ile Bakanlığımız arasında imzalanan 01.07.2015 tarihli Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü sonrası Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri bünyesinde teşekkül ettirilen Fatura İnceleme Komisyonlarınca incelenmektedir.

6 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? -Protokol hükümler veya ilgili mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediğin değerlendirilmesi -Herhangi bir eksik ödemeye, gecikmeye veya iade edilmesine mahal verilmemesi -Birlik bünyesindeki hastanelerin takip ve koordinasyonun sağlanması

7 KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUR? Finansal Analiz Uzmanı/Gelir Uzmanı İdari Hizmetler Başkanlığından bir Uzman Tıbbi Hizmetler Başkanlığından bir Uzman Bağlı hastanelerin fatura bölümünde görevli bir personel Bir Eczacı Gerekli durumlarda ilgili branş uzmanı Talepte bulunulması halinde geri ödeme kuruluşlarından bir temsilcinin katılımı ile oluşur.

8 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Geri Ödeme Kuruluşlarınca İade Edilen/Ödenmeyen Fatura Nedenleri Protokole/Tarifeye uygun olmayan ücretlendirmeler Eksik Fatura alt evrakları

9 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL FAYDALARI İlgili protokole ve mevzuata hakim olma güveni Genel işleyişlerimizin düzenli yansıması Dış kurumlarca TKHK’ya saygınlığın artması Doğru, güvenilir faturalandırma süreçleri

10 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Genel Sekreterliğimizce 28/04/2015 tarih ve 1660 sayılı yazımız ile Makam Onayı alınarak komisyonumuz oluşturulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren; 4.070 adet (Özel Sigortalar,Banka ve Emekli Sandığı Vakıfları,Ticaret Odaları,Sanayi Odaları,Borsalar,Bakanlıklar,TİKA), 600 adet (Geçici Koruma Altına Alınan Suriyeli Vatandaşlara ait ) fatura olmak üzere toplam da 4.670 hasta faturası komisyonumuzca incelenmiştir.

11

12 Komisyon fatura sayısına bağlı olarak yaklaşık 15 er günlük sürelerde toplanmakta olup çalışmalar SUT hükümleri ile Kamu Satış Tarifesi kapsamında yapılmakta olup;fatura ve ekleri kontrol edilmektedir. Komisyonumuzca incelenen eksiksiz faturalar tutanak altına alınarak ilgili kurumlarına gönderilmekte, komisyonumuzca eksiklik tespit edilen faturalar ise düzeltilmesi için ilgili hastanesine tekrar gönderilmektedir.

13

14 ÖRNEK HATALI FATURA TESPİTLERİ Komisyonumuzca tespit edilen genel eksiklikler; Bazı Banka faturaların Kamu Satış Tarifesine uygun olarak faturalandırılmadığı, Yatan hastalara ait faturalarda bazı hizmetlerin eksik girildiği, Fatura tarihlerinin aynı aya ait olmadığı, Hastalara ait sevk evraklarının boş olduğu, Faturalarda icmal belirtilmediği tespit edilen genel eksiklerdir.

15

16

17

18 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

19


"FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI. 19.03.201519.03.2015 tarihli ve 96773357-050.06-306 sayılı Makam Oluru ile Genel Sekreterlikler bünyesinde «Fatura İnceleme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları