Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HZ PEYGAMBER (S.A.V.) EFEND İ M İ Z’ İ N DO Ğ DU Ğ U ÇEVRE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HZ PEYGAMBER (S.A.V.) EFEND İ M İ Z’ İ N DO Ğ DU Ğ U ÇEVRE."— Sunum transkripti:

1 HZ PEYGAMBER (S.A.V.) EFEND İ M İ Z’ İ N DO Ğ DU Ğ U ÇEVRE

2

3

4

5 İ SLAM İ YETTEN ÖNCE ARAPLARDA SOSYAL YAPI HÜR:TOPLUMUN GEN İ Ş HAKLARA SAH İ P OLAN FERTLER İ D İ R. MEVAL İ :ÖZGÜRLÜ Ğ ÜNE KAVUŞMUŞ KÖLELER VE CAR İ YELERDEN OLUŞUR. KÖLE:HÜRLER İ N SAH İ P OLDU Ğ U HUKUKTAN YOKSUN OLAN K İ MSELERD İ R.

6 HAN İ FL İ K:HZ İ BRAH İ M’ İ N GET İ RD İĞİ D İ NE DEN İ R. HAN İ F:HAN İ FL İ K D İ N İ N İ BEN İ MSEM İ Ş Ç İ RK İ N DAVRANIŞLRDAN UZAK DURAN İ NANÇLI K İ MSELERE DEN İ R

7 M İ LAD İ 20 N İ SAN 571’DE PEYGAMBER EFEND İ M İ Z HZ MUHAMMED (S.A.V) MEKKE’DE DO Ğ DU.

8 PEYGAMBER İ M İ Z İ N SOYU KUREYŞ KAB İ LES İ ZÜHREO Ğ ULLARI HAŞ İ MO Ğ ULLARI VEHB İ ABDÜLMUTTAL İ P AM İ NE ABDULLAH HZ MUHAMMED (S.A.V.) KUREYŞ KAB İ LES İ ZÜHREO Ğ ULLARI HAŞ İ MO Ğ ULLARI VEHB İ ABDÜLMUTTAL İ P AM İ NE ABDULLAH HZ MUHAMMED (S.A.V.)

9 PEYGAMBER İ M İ Z (S.A.V) H İ CR İ DO Ğ UM TAR İ H İ NOT EDEL İ M PEYGAMBER İ M İ Z (S.A.V) H İ CR İ OLARAK REB İ YULEVVEL AYININ 12. GECES İ SABAHA KARŞI DO Ğ MUŞTUR.PEYGAMBER İ M İ Z’ İ N (S.A.V.) DO Ğ DU Ğ U BU GECE “MEVL İ T KAND İ L İ ” OLARAK KUTLANIR.

10 M İ LAD İ 571’DE PEYGAMBER EFEND İ M İ Z (S.A.V.) SÜTANNES İ HAL İ ME’YE TESL İ M ED İ LD İ. M İ LAD İ 577’DE PEYGAMBER İ M İ Z (S.A.V.) ANNES İ AM İ NE VEFAT ETT İ. M İ LAD İ 579’DA PEYGAMBER İ M İ Z (S.A.V.) DEDES İ ABDÜLMUTTAL İ B VEFAT ETT İ. M İ LAD İ 583’DE PEYGAMBER İ M İ Z (S.A.V.) AMCALARI İ LE B İ RL İ KTE T İ CARET KERVANLARINA KATILDI.

11 H İ LFU’L-FUDUL (ERDEML İ LER TOPLULU Ğ U) MEKKE VE ÇEVRES İ NDE CAN VE MAL GÜVENL İĞİ KALMAMIŞTIR.ÖZELL İ KLE MEKKE’YE GELEN YABANCILARIN MALLARI YA Ğ MALANIYORDU.YA Ğ MA,HIRSIZLIK VE GASP G İ B İ OLAYLARI ÖNLEMEK İ Ç İ N MEKKEL İ B İ RKAÇ K İ Ş İ TARAFINDAN “HILFU’L FUDUL” ADINDA B İ R B İ RL İ K KURULDU. PEYGAMBER İ M İ Z DE (S.A.V.) Y İ RM İ YAŞINDAYKEN BU B İ RL İĞ E KATILDI.

12 M İ LAD İ 591’DE PEYGAMBER EFEND İ M İ Z (S.A.V.) F İ CAR HARB İ NE KATILDI. ARAPLAR ARASINDA SÜREKL İ SAVAŞLAR OLURDU.ANCAK MUHARREM,RECEP,Z İ LKADE VE Z İ LH İ CCE AYLARINDA KAN DÖKMEK VE ZARAR VERMEK HARAM SAYILIRDI.BUNA RA Ğ MEN KUREYŞ KAB İ LES İ İ LE HEVAZ İ N KAB İ LES İ ARASINDA BU AYLARDA SAVAŞ YAPILIRDI.BUNDAN DOLAYI BU SAVAŞA “GÜNAHIN İ ŞLEND İĞİ SAVAŞ” ANLAMINA GELEN “F İ CAR HARB İ ” DEN İ LD İ.BU SAVAŞA AMCALARIYLA B İ RL İ KTE KATILAN PEYGAMBER EFEND İ M İ Z (S.A.V.), B İ ZZAT SAVAŞMAMIŞ,SADECE OK TOPLAMIŞTIR.

13 M İ LAD İ 596’DA PEYGAMBER EFEND İ M İ Z HZ. HAT İ CE İ LE EVLEND İ. PEYGAMBER İ M İ Z İ N (S.A.V.) BU EVL İ L İ KTEN KASIM,ZEYNEP,RUK İ YE,ÜMMÜ GÜLSÜM,FATIMA VE ABDULLAH OLMAK ÜZERE ALTI ÇOCU Ğ U DÜNYAYA GELM İ ŞT İ R.

14

15

16 NOT EDEL İ M MEKKEL İ LER GÜVEN İ RL İĞİ VE DÜRÜSTLÜ Ğ ÜNDEN DOLAYI PEYGAMBER İ M İ ZE (S.A.V.) “MUHAMMEDÜ’L –EM İ N”(GÜVEN İ L İ R MUHAMMED) LAKABINI VERM İ ŞLERD İ R. HZ. HAT İ CE’YE (R.A.) DE İ FFET İ VE GÜZEL AHLAKI SEBEB İ YLE “TAH İ RE” (TEM İ Z AHLAKLI) İ SM İ VER İ LM İ ŞT İ R.

17

18

19 KABEN İ N ONARILMASI VE HAKEM OLAYI

20 HACERU’L ESVED

21 KABEN İ N ONARILMASI VE HAKEM OLAYI

22

23 HZ MUHAMMED EFEND İ M İ Z’ İ N(S.A.V.)PEYGAMBER OLUŞU VE MEKKE DÖNEM İ M İ LAD İ 610’DA PEYGAMBER EFEND İ M İ ZE (S.A.V.) İ LK VAH İ Y GELD İ. PEYGAMBER İ M İ Z (S.AV.) OTUZ BEŞ YAŞINDAN İ T İ BAREN RAMAZAN AYINDA MEKKE YAKINLARINDAK İ NUR DA Ğ I’NDA BULUNAN H İ RA MA Ğ ARASI’NA ÇEK İ L İ YORDU.BURADA İ NZ İ VAYA ÇEK İ LEREK ALLAH’IN (C.C.) KUDRET VE BÜYÜKLÜ Ğ ÜNÜ DÜŞÜNÜYOR,TEFEKKÜR ED İ YORDU.PEYGAMBER EFEND İ M İ Z (S.A.V.)KIRK YAŞINDAYKEN Y İ NE NUR DA Ğ IN’DAK İ H İ RA MA Ğ ARASINA ÇEK İ LM İ ŞT İ.GECEN İ N SESS İ ZL İĞİ N İ BOZAN,YER İ VE GÖ Ğ Ü DOLDURAN B İ R SESLE İ RK İ LD İ.BU,VAH İ Y MELE Ğİ CEBRA İ L’ İ N SES İ YD İ.610 YILINDA RAMAZAN AYINDA EFEND İ M İ Z’E İ LK VAH İ Y GELM İ ŞT İ R.

24

25 HZ MUHAMMED EFEND İ M İ Z’ İ N(S.A.V.)PEYGAMBER OLUŞU VE MEKKE DÖNEM İ

26

27

28

29 M İ LAD İ 610’DA PEYGAMBER EFEND İ M İ Z(S.A.V.) İ SLAM’I ANLATMAYA BAŞLADI M İ LAD İ 610’DA PEYGAMBER EFEND İ M İ Z(S.A.V.) İ SLAM’I ANLATMAYA BAŞLADI

30

31

32

33

34

35


"HZ PEYGAMBER (S.A.V.) EFEND İ M İ Z’ İ N DO Ğ DU Ğ U ÇEVRE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları