Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜKETİCİ KİMLİĞİNİN KÜRESEL TÜKETİME ETKİSİ Dr. Ramazan NACAR, Yalova Üniversitesi Prof. Dr. Nimet URAY, İstanbul Teknik Üniversitesi 20. Ulusal Pazarlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜKETİCİ KİMLİĞİNİN KÜRESEL TÜKETİME ETKİSİ Dr. Ramazan NACAR, Yalova Üniversitesi Prof. Dr. Nimet URAY, İstanbul Teknik Üniversitesi 20. Ulusal Pazarlama."— Sunum transkripti:

1 TÜKETİCİ KİMLİĞİNİN KÜRESEL TÜKETİME ETKİSİ Dr. Ramazan NACAR, Yalova Üniversitesi Prof. Dr. Nimet URAY, İstanbul Teknik Üniversitesi 20. Ulusal Pazarlama Kongresi 10-13 Haziran 2015 Eskişehir

2 Giriş  Globalleşme  Homojenleşme ve Heterojenleşme: Eşanlı yaşanıyor  Tüketimin küreselleşmesi, yerelleşmesi, karma olması  Askeri, politik ve ekonomik  Yeni küresel ekonomi karmaşık ve çelişkili  Kültürel etkenler  Tüketici kimliği

3 Küresel Tüketim Eğilimi  Modern tüketiciler  Küresel ve yerel ürünler  Küresel tüketim davranışı ???  Neden tüketilmediğine odaklanılmış  Küresel tüketici kültürü ve küresel tüketici  Küresel ürünleri tercih etme nedenleri  Küresel tüketim eğilimi (Alden, Steenkamp ve Batra, 2006)  Yerel tüketim  Karma tüketim  Küresel tüketim

4 Küresel Marka Tutumu ve Kimlik  Küresel markalar vs. kültürel kimlik  Tüketicilerin tüketimle birlikte kendi kimliklerini vurgulama eğilimi  Tüketim kimlik ve kültür güdümlü bir davranış  Tüketici öz kimliği  Küresel tüketici kimliği  Yerel tüketici kimliği

5 Tüketici Kimliği  Benlik ve öz kimlik kavramı daha çok psikolojik çalışmalarda  Küreselleşmenin kimlikleri aktive edici ve güçlendirici rolü  Kimlik, kültürel etkilerin merkezindeki psikolojik etkilerin temelindeki şekillendirici güç  Küresel/yerel tüketim tüketicilerin küresel/yerel kimliğinden etkilenmekte  Küreselleşmeyle birlikte güçlenen küresel kimlik, ancak varlığını yaygın biçimde sürdüren yerel kimlik

6 Model

7 Yöntem  40 öntest  İstanbul’da 619 tüketici, kolayda örneklem  Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi  Tüm faktör yükleri,5 ve tüm güvenilirlik katsayıları,7 üzeri  YEM’de tüm uyum indeksleri istenilen aralıklarda

8 Demografi Cinsiyet%Eğitim% Kadın49,8İlköğretim38,0 Erkek50,2Lise38,1 Yaş%Ön Lisans9,7 18-2420,8Lisans ve Lisansüstü14,2 25-3423,6Gelir% 35-4422,53.000 TL’den az63,5 45-5420,03.001-5.000 TL arası24,1 54+13,15.000 TL’den fazla12,4

9 Hipotez Testi Yol (path) katsayısı (β) SMC (Açıklanan varyans) KK  KTE,011 %29,6 YK  KTE -,292* KMT  KTE,469* KK  KMT -,007 %0,01 YK  KMT,036 KTE  KMSAN,097* %57,9 KMT  KMSAN,711* KK: Küresel kimlik; YK: Yerel kimlik; KTE: Küresel tüketim eğilimi; KMT: Küresel marka tutumu; KMSAN: Küresel marka satın alma niyeti * Katsayılar p:,01 düzeyinde anlamlıdır.

10 Sonuç ve Öneriler  Farklı kültürler ve farklı ülkelerde uygulanabilirliği yüksek model ve değişkenler  Küresel tüketici kültürü ortamında tüketici kimliğiyle küresel tüketimi anlamak  Kimlik tüketimin en öz ve ana dinamiği  Küresel kimliğin etkisi yok, yerel kimlik daha etkili  Kimlik  Küresel tüketim  Küresel marka satın alma

11


"TÜKETİCİ KİMLİĞİNİN KÜRESEL TÜKETİME ETKİSİ Dr. Ramazan NACAR, Yalova Üniversitesi Prof. Dr. Nimet URAY, İstanbul Teknik Üniversitesi 20. Ulusal Pazarlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları