Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÖROPATİK AĞRININ SANTRAL VE PERİFERİK NEDENLERİ DR. NECDET KARLI ULUDAĞ ÜNİ. TIP FAK. NÖROLOJİ AB MART 2009 ANTALYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÖROPATİK AĞRININ SANTRAL VE PERİFERİK NEDENLERİ DR. NECDET KARLI ULUDAĞ ÜNİ. TIP FAK. NÖROLOJİ AB MART 2009 ANTALYA."— Sunum transkripti:

1 NÖROPATİK AĞRININ SANTRAL VE PERİFERİK NEDENLERİ DR. NECDET KARLI ULUDAĞ ÜNİ. TIP FAK. NÖROLOJİ AB MART 2009 ANTALYA

2 NÖROPATİK AĞRI NEDENLERİ Periferik kaynaklı nöropatik ağrı nedenleri Periferik kaynaklı nöropatik ağrı nedenleri –PNP –Mononöropatiler –Multipl mononöropatiler –Travmatik nöropatiler –Diğer Santral nöropatik ağrı nedenleri Santral nöropatik ağrı nedenleri –Serebrum –Beyin sapı –Medulla spinalis

3 PERİFERİK NÖROPATİK AĞRI NEDENLERİ - 1 POLİNÖROPATİ POLİNÖROPATİ –Metabolik/Endokrin/Nutrisyonel; Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus Alkolik, Alkolik, Pellegra, Pellegra, Amiloid, Amiloid, Beriberi, Beriberi, Hipotiroid, Hipotiroid, KRY, KRY, Karaciğer hastalıkları Karaciğer hastalıkları

4 –İlaçlar; INH, INH, Sisplatin, Sisplatin, Vinkristin, Vinkristin, Nitrofurantoin, Nitrofurantoin, Disulfiram, Disulfiram, Kloramfenikol Kloramfenikol Metronidazol Metronidazol –Toksik; Talyum, Talyum, Arsenik, Arsenik, Kurşun, Kurşun, Civa Civa N-Heksan N-Heksan

5 –Otoimmün; AIDP (GBS), AIDP (GBS), CIDP CIDP –Herediter; OD sensoriyel PNP, OD sensoriyel PNP, CMT CMT Fabry hastalığı Fabry hastalığı Porfirik Nöropati Porfirik Nöropati –Malign; Miyelom, Miyelom, Karsinamatöz Karsinamatöz

6 –Enfeksiyöz;  Herpes Zoster  HIV  HBV, HCV  Lepra –İdyopatik

7 Travmatik mononöropatiler Travmatik mononöropatiler –Tuzak nöropatiler –Transeksiyon (parsiyel veya komplet) –Ağrılı skarlar –Post-torakotomi PERİFERİK NÖROPATİK AĞRI NEDENLERİ - 2

8 Mono – Multipl nöropatiler Mono – Multipl nöropatiler –Diyabetik mononöropati –Diyabetik amiyotrofi –Postherpetik Nevralji –Trigeminal nevralji –Glossofaringeal nevralji –Nevraljik amiyotrofi –Malign sinir/pleksus invazyonu –Radyasyon pleksopatisi –Konnektif doku hastalıkları ve vaskülitler ( SLE, PAN, Churg-Strauss, Wegener granülamatozu, RA, Sjögren sendromu) PERİFERİK NÖROPATİK AĞRI NEDENLERİ - 3

9 Diğer Diğer –Kompleks bölgesel ağrı sendromu –Fantom ağrısı –Panreas Karsinomu, Kronik pankreatit PERİFERİK NÖROPATİK AĞRI NEDENLERİ - 4

10 KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU CPRS I (RSD); başlangıçta ağrılı bir olay CPRS I (RSD); başlangıçta ağrılı bir olay CPRS II; sinir hasarını takiben CPRS II; sinir hasarını takiben –Ağrı –Otonom belirtiler –Fonksiyonel kayıp

11 LİF TUTULUMUNA GÖRE PNP SINIFLAMA KALIN LİF KALIN LİF –INH –Pellagra İNCE LİF İNCE LİF –Diyabetik nöropati –Amiloid nöropati –Fabry hastalığı –OD sensoriyel nöropatiler SEÇİCİ OLMAYAN SEÇİCİ OLMAYAN –Alkolik nöropati –Miyelom

12 Nöraksisin herhangi bir yerinde ki herhangi bir lezyon santral nöropatik ağrı nedeni olabilir Nöraksisin herhangi bir yerinde ki herhangi bir lezyon santral nöropatik ağrı nedeni olabilir Büyüklük ve nitelikten çok lokalizasyon, Büyüklük ve nitelikten çok lokalizasyon, Lezyonun hızlı – yavaş gelişmesi açısından fark yok Lezyonun hızlı – yavaş gelişmesi açısından fark yok Lezyonun yapısı önemli değil Lezyonun yapısı önemli değil SANTRAL NÖROPATİK AĞRI NEDENLERİ - 1

13 SANTRAL NÖROPATİK AĞRI NEDENLERİ - 2 Beyin ve Medulla Spinalisin vasküler lezyonları Beyin ve Medulla Spinalisin vasküler lezyonları –İnfarkt –Hemoraji –Vasküler malformasyonlar Multipl skleroz Multipl skleroz Travmatik spinal kord hasarı Travmatik spinal kord hasarı –Kordotomi Travmatik beyin hasarı Travmatik beyin hasarı Siringomiyeli - siringobulbi Siringomiyeli - siringobulbi

14 Tümörler Tümörler Abseler Abseler İnflamatuar hastalıklar; miyelitler İnflamatuar hastalıklar; miyelitler Epilepsi Epilepsi Parkinson hastalığı Parkinson hastalığı FMS FMS SANTRAL NÖROPATİK AĞRI NEDENLERİ - 3

15 Herpes Zoster ve Postherpetik Nevralji Varicella zoster; immün supresif kişilerde yaygın deri döküntüleri Varicella zoster; immün supresif kişilerde yaygın deri döküntüleri Antikor titrasyonu yaş ilerledikçe azalır sıklık artar Antikor titrasyonu yaş ilerledikçe azalır sıklık artar Kanser, DM ve iyatrojenik immünosupresyonlu hastalarda HZ insidansı oldukça yüksektir. Kanser, DM ve iyatrojenik immünosupresyonlu hastalarda HZ insidansı oldukça yüksektir. İmmün mekanizmalar bozulur latent virüs reaktive olur. İmmün mekanizmalar bozulur latent virüs reaktive olur.

16 Arka boynuz ve dorsal kök gangliyonunda miyelin kaybı, akson kaybı, enflamasyon,hemoraji ve nekroz vardır. Arka boynuz ve dorsal kök gangliyonunda miyelin kaybı, akson kaybı, enflamasyon,hemoraji ve nekroz vardır. Etkilenen gangliyonun periferik sinirinde de demyelinizasyon, dejenerasyon, fibrozis ve sellüler infiltrasyon olur. Etkilenen gangliyonun periferik sinirinde de demyelinizasyon, dejenerasyon, fibrozis ve sellüler infiltrasyon olur.

17 Hastaların % 50’den fazlasında midtorakal bölgede, K/E 3:2 Hastaların % 50’den fazlasında midtorakal bölgede, K/E 3:2 Trigeminal sinirin oftalmik dalı yaşlılarda en sık etkilenen sinirdir. Trigeminal sinirin oftalmik dalı yaşlılarda en sık etkilenen sinirdir. Rekürrens olguların yalnızca % 1-5’inde ve genellikle immunosusepressif tedavi alanlarda ve malignitelerde Rekürrens olguların yalnızca % 1-5’inde ve genellikle immunosusepressif tedavi alanlarda ve malignitelerde

18 HZ'li olguların yaklaşık %10'unda postherpetik nevralji, yaşlılarda daha sık HZ'li olguların yaklaşık %10'unda postherpetik nevralji, yaşlılarda daha sık Diabetes Mellitus herpes zoster için predispozan bir faktördür ve postherpetik nevralji gelişme olasılığı yüksektir. Diabetes Mellitus herpes zoster için predispozan bir faktördür ve postherpetik nevralji gelişme olasılığı yüksektir. Ağrı dermatomal veziküllerin iyileşmesinden sonra da devam ediyorsa (4-12 hafta) bu tanıyı alır. Ağrı dermatomal veziküllerin iyileşmesinden sonra da devam ediyorsa (4-12 hafta) bu tanıyı alır.

19 PHN ağrısı PHN ağrısı –Zeminde sürekli, yanıcı, sızlayıcı, yırtılma şeklinde ve üzerine ekelenen saplanıcı, elektrik çarpar tarzda –spontan veya tetiklenebilir –dizestezi ve parestezi –Lezyon bölgesi hiperestezik ve hiperaljeziktir, bazen analjezik Emosyonel durum (sıklıkla eşlik eden depresyon) Emosyonel durum (sıklıkla eşlik eden depresyon) Ortamın ısısı Ortamın ısısı Halsizlik, yorgunluk ağrının şiddetini etkiler Halsizlik, yorgunluk ağrının şiddetini etkiler

20 TEDAVİ Trisiklik anti-depresanlar Trisiklik anti-depresanlar Gabapentin Gabapentin Pregabalin Pregabalin Diğer anti-depresanlar ve anti-konvulzanlar Diğer anti-depresanlar ve anti-konvulzanlar

21 En sık neden tıkanma En sık neden tıkanma Kanama ve tıkanma arasında ağrıya neden olmada fark yok Kanama ve tıkanma arasında ağrıya neden olmada fark yok Spinal kord, alt beyin sapı (medulla oblongata), ventroposterior talamus Spinal kord, alt beyin sapı (medulla oblongata), ventroposterior talamus SANTRAL POST-STROKE AĞRI

22 Talamusun ventroposterior bölgesini tutan lezyonlarda santral ağrı, Talamusun ventroposterior bölgesini tutan lezyonlarda santral ağrı, Özellikle posterior inferior bölge, yoğun spinotalamik projeksiyon Özellikle posterior inferior bölge, yoğun spinotalamik projeksiyon İnsula ve somatosensoriyel kortikal ve subkortikal tutulum İnsula ve somatosensoriyel kortikal ve subkortikal tutulum Lateral medulla oblongata Lateral medulla oblongata

23 Talamostriat ve PICA infarktları en sık santral post-strok ağrı (SPSA) nedeni Talamostriat ve PICA infarktları en sık santral post-strok ağrı (SPSA) nedeni SPSA; SPSA; –%4.8 –%6.5 –%8.4 Andersen ve ark. 1995 SPSA olguların yaklaşık yarısında talamik tutulum SPSA olguların yaklaşık yarısında talamik tutulum Lateral medullar infarktların %25’inde SPSA Lateral medullar infarktların %25’inde SPSA Mac Gowan ve ark. 1997

24 SPSA olguların yarısında ilk 1 ayda gelişir SPSA olguların yarısında ilk 1 ayda gelişir Semptomlar (Genellikle 2-4 semptom) Semptomlar (Genellikle 2-4 semptom) –Yanıcı –Derin ağrı –İğnelenme –Yırtılma –Saplanıcı –Sıkıştırıcı –Zonklayıcı

25 Tetikleyici faktörler Tetikleyici faktörler –Hareket –Soğuk –Sıcak –Dokunma –Emosyonel stres

26 SABIR VE DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM !!!


"NÖROPATİK AĞRININ SANTRAL VE PERİFERİK NEDENLERİ DR. NECDET KARLI ULUDAĞ ÜNİ. TIP FAK. NÖROLOJİ AB MART 2009 ANTALYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları