Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vatan Namustur Satılamaz AB istiyor Biz çıkarıyoruz; Tahkim yasası,İdamın Kaldırılması, İkiz Yasalar, Eve Dönüş Yasası, Mahalli İdareler Yasası, Kamu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vatan Namustur Satılamaz AB istiyor Biz çıkarıyoruz; Tahkim yasası,İdamın Kaldırılması, İkiz Yasalar, Eve Dönüş Yasası, Mahalli İdareler Yasası, Kamu."— Sunum transkripti:

1

2 Vatan Namustur Satılamaz AB istiyor Biz çıkarıyoruz; Tahkim yasası,İdamın Kaldırılması, İkiz Yasalar, Eve Dönüş Yasası, Mahalli İdareler Yasası, Kamu Yönetimi Temel Yasası, Mahalli Dille Yayın Düzenlemeleri, Apartmanlara ibadethane açılmasına izin verilmesi,Leyla Zana ve arkadaşlarının serbest bırakılması, ruhban okulu ve ekümenlik tartışmaları, milli eğitim müfredatının değiştirilmesi vs,vs.... Nihayet Yabancılara Toprak Satışının Serbest Bırakılması Başkent İktisatçılar Derneği

3 Eski Tapu Kanunu 29 Aralık 1934 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesiyle; karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla sadece yabancı gerçek kişilere taşınmaz mal satın alma ve miras yoluyla edinme hakkı tanınmıştı. Bu Kanun; 30 hektardan büyük toprak alımına, yabancı tüzel kişilerin gayrimenkul alımına, askeri yasak bölgelerde toprak alımına, köy sınırlarında toprak alımına izin vermiyordu... Başkent İktisatçılar Derneği

4 Tapu ve Köy Kanunlarında Yapılan Değişiklikler 19 Temmuz 2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3.7.2003 tarih ve 4916 sayılı Kanunla, Yabancı ülkelerde o ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine de taşınmaz mal edinme hakkı tanınmış, Yabancı uyruklu gerçek kişilerin miras yoluyla taşınmaz mal edinmesinde karşılıklılık koşulu kaldırılmış, Köy Kanunu’nun 87’nci maddesi yürürlükten kaldırılarak, yabancı uyrukluların köylerde de arazi almalarının yolu açılmış, Sınırlı ayni hakların (yararlanma hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, ipotek hakkı vb.) tesis edilmesinde, karşılıklılık koşulu kaldırılmıştır Başkent İktisatçılar Derneği

5 Yabancılara Satılan Gayrimenkul Yüzölçümünün İllere Göre Dağılımı İli Taşınmaz Sayısı Taşınmaz Sayısı Mülk Alan Yabancı Mülk Alan Yabancı Satılan Alan m2 % Adana2661803.146.7291 Antalya7.2939.4772.020.3730,7 Balıkesir8337641.111.3060,4 Bursa4.3555.9761.756.9450,6 Hatay3.4152.088120.676.66944 İstanbul9.5839.8055.361.4302 İzmir3.9763.8442.165.8540,7 Kilis60322854.940.86020 Mardin35923050.067.38418 Mersin1.0791.0571.180.6860,4 Muğla3.7794.6582.708.7770,9 Diğer İller 7.3436.43328.271.36910 Toplam42.88444.740273.408.382100 Başkent İktisatçılar Derneği

6 Satılan Alanın İllerin Yüzölçümüne Oranı % İliYözölçümü Satılan Alan m2 SA/KA Hatay5.403.000.000120.676.6697 İstanbul5.702.000.0005.361.4300,3 Kilis1.243.000.00054.940.86013 Mardin12.760.000.00050.067.3841,2 Toplam780.576.000.000273.408.382 * Yüzölçümün içerisinde dağlar,göller, yollar, ormanlar gibi alanlar vardır. Kişisel tapulu alan en iyi ihtimalle yüzölçümünün 1/3'üdür SA: Satılan Alan KA: Kullanılabilir alan Başkent İktisatçılar Derneği

7 Yabancılara Satılan Toprağın İllere göre Dağılımı (Yüzölçümü İtibariyle) Başkent İktisatçılar Derneği

8 Satılan Gayrimenkul Sayısının Uyruklara Göre Dağılımı Başkent İktisatçılar Derneği

9 Satışlarda Dikkat Çekenler Sayıca en fazla satış Yunan uyruklulara, yüzölçümü olarak da Suriye uyruklulara yapılmıştır Ülkemizde yabancılara ait toplam alan 269.296 dönüm olup, bu alanın 241.451 dönümü Suriye uyruklulara aittir. Suriye uyrukluların gayrimenküllerinde ağırlık Hatay ve Kilis illerindedir. Yunan Uyrukluların aldıkları gayrımenkullerin %90’ı İstanbul, İzmir ve Bursa illerindedir. Başkent İktisatçılar Derneği

10 Hedefteki Ülke: Türkiye Emperyalizm’in hedefi, sevri hortlatmak, Türkiye’yi bölmektir. Büyük Orta Doğu Projesi, Büyük kürdistan hayali, Büyük İsrail (Arz-ı Mevud) Megolo idea Yeşil Kuşak Projesi Mozaik saçmalığı Bu oyunun çeşitli isimlerle piyasaya sürülen değişik versiyonlarıdır Başkent İktisatçılar Derneği

11 Suriye Devletince hazırlanan pek çok haritada Hatay’ın Suriye Sınırları içerisinde gösterilmesi ve Hatay’da Suriyelilerin yoğun biçimde toprak sahibi olması bir tesadüf mü? Başkent İktisatçılar Derneği

12 Bir iddia ? 20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması’nın ve 23 Temmuz 1930 tarihinde imzalanan Hatay Antlaşması’nın gizli maddeleri bulunuyor! Bu gizli maddelere göre 99 yıl sonunda; yani 2039’da Hatay’da yeni bir plebisit (halkoylaması- referandum) yapılacak! Başkent İktisatçılar Derneği

13 Megalo İdea peşindeki Yunanistan Eski Bizans topraklarına sahip olmak yani megalo idea Yunan ulusunun milli ülküsüdür. Yunanistan fırsat buldukça topraklarını genişletmektedir. Çok yakın bir zamanda Yunan Başpiskoposu Hristodulos: “Bir gün mutlaka, Yunan halkı Küçük Asya’ya geri dönecektir” diye demeç vermekten çekinmemiştir Başkent İktisatçılar Derneği

14 Bir başka tesadüf (?) Ekümenlik peşindeki patrikhane, azınlık vakıflarının mal edinmesine imkan veren düzenlemeler, ruhban okulunun açılması çabaları, Fener’i yeni bir Vatikan yapma arzularının göstergeleridir Sormadan geçemiyoruz, Yunan uyrukluların İstanbul’dan gayrimenkul almaları tesadüf mü? Yoksa Fener devletinin temelleri mi atılıyor? Başkent İktisatçılar Derneği

15 Vatan Türk’ün herşeyidir... Vatan, Türk’ün yaşama gayesidir. Türk için vatan kuru toprak, toprak da herhangir meta değildir. Türk Tarihi vatan ve toprağın kutsallığına ilişkin destanlarla doludur. En güzel şiirler vatan için yazılmıştır. İşte destanlaşan tarihten birkaç yaprak: Başkent İktisatçılar Derneği

16 "Evdeşimi, atımı verdim, çünkü benimdir!" "Toprak verilemez, çünkü devletindir!" Hunlar zor durumda kalmışlar ve Çinlilerden barış istemişlerdi. Çinliler barış için Mete'nin sevdiği atını istediler, hemen verdi. Ama Cin hükümdarı bununla yetinmedi, başka şeyler de istedi. Mete kendine ait nesi varsa hepsini birer birer veriyordu. Sonra Çinliler sınırda küçük bir arazi istediler. Burası hiçbir ise yaramayan kurak, kumlu bir topraktı. Ama Mete buna çok sinirlendi ve şöyle dedi: "Benden ne istedinizse verdim, çünkü onlar benim malımdı. Ama bu toprak benim değil, milletimindir. O toprağı korumak için savaşır, canımı veririm." Başkent İktisatçılar Derneği

17 Allah’ın gazabına uğrasınlar İstanbul’un Türkler tarafından alınacağını önceden bilen Bizanslı bilgeye Fatih Sultan Mehmet “İstanbul bizim elimizden çıkacak mı?” diye sorar. Bilge, “Sizin aranızda fesat artar, şahsi menfaat ön plana çıkar, emlakını yabancılara satanlar çoğalır ve yabancılardan medet umanlar artar ise o zaman İstanbul elinizden çıkar” cevabını verdi. Bu cevap üzerine Fatih Sultan Mehmet ellerini kaldırıp şöyle der: “Dilerim Allah’tan ki, bunları yapanlar Allah’ın gazabına uğrasınlar” Başkent İktisatçılar Derneği

18 Aldığımız Fiyata Sultan Abdülaziz’le birlikte Paris’te bulunan Keçecizade Fuat Paşa’ya III.Napolyon, Girit’i kaça verirsiniz? Diye sordu. Fuat Paşa’nın cevabı kısa ve netdi:

19 Herzl’in Teklfi Siyonizmin Kurucusu Theodor Herzl, 19 Mayıs 1901 tarihinde Sultan Abdülhamit'le yaptığı görüşmede, "Avrupa Borsasını ellerinde tutan Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün borçlarını ödemesi karşılığında Filistin topraklarının onlara verilmesini" içeren gizli bir teklifte bulundu. Başkent İktisatçılar Derneği

20 Abdülhamit’in Cevabı Bu teklif Abdülhamit tarafından "Vatanın bir karış toprağı bile satılık değildir" cevabıyla geri çevrildi ve Duhuliye Nizamnameleri ile Yahudilere toprak satışı yasaklandı Filistin Osmanlı’nın elinden çıktıktan sonra, yerli ahali paranın cazibesine kapılıp topraklarını satınca o topraklarda İsrail devleti kuruldu. Başkent İktisatçılar Derneği

21 Atatürk Diyor ki; Millî müdafaamızı; düşmanların bayrakları, babalarımızın ocakları üstünden çekilinceye kadar terkedemeyiz. İstanbul mabedleri etrafında düşman askerleri gezdikçe, öz vatan toprakları üstünden yabancı adamların ayakları çekilmedikçe biz mücadelemize devam etmeye mecburuz. Kendi hükûmetimizin idaresi altında bedbaht ve fakir yaşamak, yabancı esareti bahasına nail olacağımız huzur ve mutluluktan bin kere üstündür. Başkent İktisatçılar Derneği

22 Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Başkent İktisatçılar Derneği

23 Atatürk diyor ki: Mazinin kararsız, çürümüş zihniyeti ölmüştür. Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmağa kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına vuku bulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş darbe olacağını artık Türk milletinin farketmediğini sanmak hatadır. Başkent İktisatçılar Derneği

24 Vatan Namustur Satılamaz Ziya Gökalp Bulvarı Nu: 122/15 Maltepe Ankara Tel: 0.312.2310404 Baskentiktisat@yahoo.com Çok vahim sonuçlar doğuracak olan bu düzenlemeye derhal son verilmelidir... Bu konuda “Ne Mutlu Türk’üm” diyen herkesi göreve davet ediyoruz.


"Vatan Namustur Satılamaz AB istiyor Biz çıkarıyoruz; Tahkim yasası,İdamın Kaldırılması, İkiz Yasalar, Eve Dönüş Yasası, Mahalli İdareler Yasası, Kamu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları