Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ücret Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi. Ücret Ücret, maaş, ödül, aylık, gündelik, yevmiye… Emeğin fiyatı, bedeli, karşılığı 03/12/2015 BBY373.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ücret Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi. Ücret Ücret, maaş, ödül, aylık, gündelik, yevmiye… Emeğin fiyatı, bedeli, karşılığı 03/12/2015 BBY373."— Sunum transkripti:

1 Ücret Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

2 Ücret Ücret, maaş, ödül, aylık, gündelik, yevmiye… Emeğin fiyatı, bedeli, karşılığı 03/12/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 2

3 Ücret ILO’ya göre; «yapılan iş ya da hizmet karşılığında iş sözleşmesi uyarınca işveren tarafından işgörene sunulan bedel ya da kazanç» İş ya da hizmet İş sözleşmesi Bedel ya da kazanç 03/12/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 3

4 03/12/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 4 Toplam ödüller Ücret (maddi ödüller) Maddi olmayan ödüller Dolaylı ücret Ek yararlarSosyal yardımlar Doğrudan ücret Temel ücretDeğişken ücret Ücret Bileşenleri

5 03/12/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 5 Temel (kök) ücret Değişken ücret (performans ücreti) Ek yararlar ve sosyal yardımlar

6 Ücret Kavramları 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 6 Ücret haddi – ücret geliri Çıplak ücret – giydirilmiş ücret Brüt ücret – net ücret Parasal ücret – gerçek ücret Asgari ücret Ücret gideri – ücret maliyeti Ayni ve nakdi ücret Ödül, maaş

7 Ücret Haddi – Ücret Geliri 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 7 Ücret haddi: Emeğe biçilen değer Ücret geliri: İşgörenin belirli bir dönemdeki ücret kazancı Ücret geliri=(Ücret haddi * Birim sayısı) + ek yararlar ve sosyal yardımlar

8 Çıplak Ücret – Giydirilmiş Ücret 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 8

9 Brüt Ücret – Net Ücret 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 9 Net ücret=Brüt ücret – Kesintiler

10 Parasal Ücret – Gerçek Ücret 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 10 Parasal ücret: Ücretin geçerli para cinsinden tutarı Gerçek ücret: Parasal ücretin satın alma gücü Tüketici fiyat endekslerinden yararlanılır

11 Asgari Ücret 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 11 Belirli bir piyasa ortamında verilebilecek en düşük ücret düzeyi Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 yılda bir 16 yaşından büyükler ve küçükler için Ülke çapında uygulanmak üzere Günlük olarak belirlenir

12 Ücret Gideri – Ücret Maliyeti 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 12 Ücret gideri: Ücretler için yapılan ödemeler ve harcamaların tutarı Ücret maliyeti: Ürün veya çıktı birimi başına düşen ücret gideri payı

13 Ayni ve Nakdi Ücret 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 13 Ayni? Nakdi? Nakdi: para, nakit, cash Ayni: Mal ve hizmetler Yemek, taşıma, taşıt, konut, erzak, giyim, yakacak vb.

14 Ücretin Önemi 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 14 İşletmeler veya yönetim açısından İşgörenler açısından Motivasyon ve iş tatmini açısından Hükümet, devlet, toplum ve genel ekonomi açısından

15 Ücret Yönetimi 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 15 Ücret strateji ve politikalarının belirlenmesi Ücret yönetimi sisteminin tasarlanması, uygulanması, sürdürülmesi Ücretleme

16 Ücret Yönetimi Sistemi 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 16 Süreçler İşlerin ve işgörenin değerini ölçme ve analiz etme Uygulamalar İşgöreni finansal olan ya da olmayan ödüllerle motive etme Yapılar İşgörenlerin performanslarına göre ücretlendirilmesi Planlar veya sistemler Prosedürler (devamlılığın sağlanması)

17 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 17 Ücret Yönetimi Süreci

18 Ücret Yönetiminin Amaçları 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 18 Yasalara uygunluk Yeterlilik Güdüleyicilik Eşitlikçilik Güvence Maliyet etkinliği Dengelilik Kabul edilebilirlik

19 Ücret Yönetiminin Amaçları 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 19 Örgütün ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikte işgören temini İşgörenlerin tatmin ve bağlılığı (elde tutmak) İşgörenleri motive ederek performanslarını artırmak Ücret maliyetlerini kontrol etmek Yasal ve çevresel gereklere uymak Rekabet üstünlüğü kazanmak

20 İşletme Ücret Politikaları 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 20 Temel ücret yapısı (eşitlik) Piyasaya göre ücret düzeylerinin ne olacağı (rekabetçilik) Ücret – performans ilişkisi Ücret yönetim sisteminin işletilmesi ve yönetimi

21 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 21 İş analizleri İş tanımları, iş gerekleri İş değerlemesiDeğerleme yöntemleri İş yapısı, hiyerarşisi Nihai ücret yapısı -İş kademeleri, dereceleri -Ücret düzeyleri, aralıkları BİREYSEL ÜCRETLER Ücret ayarlamaları Deneyim, kıdem, enflasyon, performans vb. Mevcut ücretler Ücret politikası Piyasa ücret araştırması Temel ücret yapısının oluşturulması süreci

22 İş Değerlemesi ve Ücret Araştırması 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 22 İş değerlemesi ne idi? Ücret araştırması; - İşletmelerle ilgili veriler - Toplam ücret sistemi ile ilgili veriler - Anahtar işlerle ilgili spesifik ücret verileri İş analizleri İş değerlemesi Piyasa ücret araştırmaları Ücretleme

23 Ücret Politikaları 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 23 Önder (yüksek) ücret politikası Kesin istihdam için tercih edilir Düşük ücret politikası Düşük kar ile çalışmak zorunda kalan şirketler tercih eder İşgücü devrini artırır Eşit ücret politikası Piyasa ücret ortalamasına eşit veya yakın ücretlendirme

24 Piyasa Ücret Yapısının Belirlenmesi 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 24 Önder (yüksek) ücret politikası Kesin istihdam için tercih edilir Düşük ücret politikası Düşük kar ile çalışmak zorunda kalan şirketler tercih eder İşgücü devrini artırır Eşit ücret politikası Piyasa ücret ortalamasına eşit veya yakın ücretlendirme

25 Ücret Düzeyini Etkileyen Faktörler 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 25 İş değerlemesi Performans Değerlemesi İşgücü piyasasındaki arz-talep dengesi Piyasada hakim olan ücret düzeyleri Yaşam standardı Ekonomik faktörler Toplu pazarlıklar Asgari ücret

26 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 26 Ücret Sistemleri İşgücü piyasasına dayalı ücret sistemleri İşe dayalı ücret sistemleri 1. Zamana dayalı sistemler Temel zaman ücreti sistemi Ölçülmüş iş miktarına göre günlük ücret Değişken günlük ücret 2. Üretilen iş miktarına bağlı ücret sistemleri Parça başı ücret sistemi gibi. Performansa dayalı ücret sistemleri 1.Bireysel performansa dayalı ücret sistemleri 2.Grup performansına dayalı ücret sistemleri 3.İşletme performansına dayalı ücret sistemleri Bireye dayalı ücret sistemleri 1.Bilgi ve beceriye dayalı ücret sistemleri 2.Yetkinliğe dayalı ücret sistemleri

27 Uygulama Satış ağırlıklı bir şirkette İK yöneticisisiniz. Satış, satış destek, teknik destek ve bireysel hizmetler birimleriniz var. Ücretlendirmeyi nasıl yaparsınız? 26/11/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 27

28 Ücret Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi


"Ücret Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi. Ücret Ücret, maaş, ödül, aylık, gündelik, yevmiye… Emeğin fiyatı, bedeli, karşılığı 03/12/2015 BBY373." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları