Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi
Ücret Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

2 Ücret Ücret, maaş, ödül, aylık, gündelik, yevmiye… Emeğin fiyatı, bedeli, karşılığı 03/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

3 Ücret ILO’ya göre; «yapılan iş ya da hizmet karşılığında iş sözleşmesi uyarınca işveren tarafından işgörene sunulan bedel ya da kazanç» İş ya da hizmet İş sözleşmesi Bedel ya da kazanç 03/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

4 Ücret Bileşenleri Toplam ödüller Ücret (maddi ödüller)
Maddi olmayan ödüller Doğrudan ücret Dolaylı ücret Temel ücret Değişken ücret Ek yararlar Sosyal yardımlar 03/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

5 Ücret Bileşenleri Temel (kök) ücret Değişken ücret (performans ücreti) Ek yararlar ve sosyal yardımlar 03/12/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

6 Ücret Kavramları Ücret haddi – ücret geliri Çıplak ücret – giydirilmiş ücret Brüt ücret – net ücret Parasal ücret – gerçek ücret Asgari ücret Ücret gideri – ücret maliyeti Ayni ve nakdi ücret Ödül, maaş 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

7 Ücret Haddi – Ücret Geliri
Ücret haddi: Emeğe biçilen değer Ücret geliri: İşgörenin belirli bir dönemdeki ücret kazancı Ücret geliri=(Ücret haddi * Birim sayısı) + ek yararlar ve sosyal yardımlar 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

8 Çıplak Ücret – Giydirilmiş Ücret
26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

9 Net ücret=Brüt ücret – Kesintiler
Brüt Ücret – Net Ücret Net ücret=Brüt ücret – Kesintiler 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

10 Parasal Ücret – Gerçek Ücret
Parasal ücret: Ücretin geçerli para cinsinden tutarı Gerçek ücret: Parasal ücretin satın alma gücü Tüketici fiyat endekslerinden yararlanılır 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

11 Asgari Ücret Belirli bir piyasa ortamında verilebilecek en düşük ücret düzeyi Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 yılda bir 16 yaşından büyükler ve küçükler için Ülke çapında uygulanmak üzere Günlük olarak belirlenir 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

12 Ücret Gideri – Ücret Maliyeti
Ücret gideri: Ücretler için yapılan ödemeler ve harcamaların tutarı Ücret maliyeti: Ürün veya çıktı birimi başına düşen ücret gideri payı 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

13 Ayni ve Nakdi Ücret Ayni? Nakdi? Nakdi: para, nakit, cash
Ayni: Mal ve hizmetler Yemek, taşıma, taşıt, konut, erzak, giyim, yakacak vb. 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

14 Ücretin Önemi İşletmeler veya yönetim açısından İşgörenler açısından
Motivasyon ve iş tatmini açısından Hükümet, devlet, toplum ve genel ekonomi açısından 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

15 Ücret Yönetimi Ücret strateji ve politikalarının belirlenmesi
Ücret yönetimi sisteminin tasarlanması, uygulanması, sürdürülmesi Ücretleme 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

16 Ücret Yönetimi Sistemi
Süreçler İşlerin ve işgörenin değerini ölçme ve analiz etme Uygulamalar İşgöreni finansal olan ya da olmayan ödüllerle motive etme Yapılar İşgörenlerin performanslarına göre ücretlendirilmesi Planlar veya sistemler Prosedürler (devamlılığın sağlanması) 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

17 Ücret Yönetimi Süreci 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

18 Ücret Yönetiminin Amaçları
Yasalara uygunluk Yeterlilik Güdüleyicilik Eşitlikçilik Güvence Maliyet etkinliği Dengelilik Kabul edilebilirlik 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

19 Ücret Yönetiminin Amaçları
Örgütün ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikte işgören temini İşgörenlerin tatmin ve bağlılığı (elde tutmak) İşgörenleri motive ederek performanslarını artırmak Ücret maliyetlerini kontrol etmek Yasal ve çevresel gereklere uymak Rekabet üstünlüğü kazanmak 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

20 İşletme Ücret Politikaları
Temel ücret yapısı (eşitlik) Piyasaya göre ücret düzeylerinin ne olacağı (rekabetçilik) Ücret – performans ilişkisi Ücret yönetim sisteminin işletilmesi ve yönetimi 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

21 Temel ücret yapısının oluşturulması süreci
İş analizleri İş tanımları, iş gerekleri Değerleme yöntemleri İş değerlemesi İş yapısı, hiyerarşisi Mevcut ücretler Ücret politikası Nihai ücret yapısı İş kademeleri, dereceleri Ücret düzeyleri, aralıkları Piyasa ücret araştırması Ücret ayarlamaları Deneyim, kıdem, enflasyon, performans vb. BİREYSEL ÜCRETLER Temel ücret yapısının oluşturulması süreci 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

22 İş Değerlemesi ve Ücret Araştırması
İş analizleri İş değerlemesi ne idi? Ücret araştırması; - İşletmelerle ilgili veriler - Toplam ücret sistemi ile ilgili veriler - Anahtar işlerle ilgili spesifik ücret verileri İş değerlemesi Piyasa ücret araştırmaları Ücretleme 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

23 Ücret Politikaları Önder (yüksek) ücret politikası
Kesin istihdam için tercih edilir Düşük ücret politikası Düşük kar ile çalışmak zorunda kalan şirketler tercih eder İşgücü devrini artırır Eşit ücret politikası Piyasa ücret ortalamasına eşit veya yakın ücretlendirme 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

24 Piyasa Ücret Yapısının Belirlenmesi
Önder (yüksek) ücret politikası Kesin istihdam için tercih edilir Düşük ücret politikası Düşük kar ile çalışmak zorunda kalan şirketler tercih eder İşgücü devrini artırır Eşit ücret politikası Piyasa ücret ortalamasına eşit veya yakın ücretlendirme 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

25 Ücret Düzeyini Etkileyen Faktörler
İş değerlemesi Performans Değerlemesi İşgücü piyasasındaki arz-talep dengesi Piyasada hakim olan ücret düzeyleri Yaşam standardı Ekonomik faktörler Toplu pazarlıklar Asgari ücret 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

26 Ücret Sistemleri İşe dayalı ücret sistemleri
İşgücü piyasasına dayalı ücret sistemleri İşe dayalı ücret sistemleri 1. Zamana dayalı sistemler Temel zaman ücreti sistemi Ölçülmüş iş miktarına göre günlük ücret Değişken günlük ücret 2. Üretilen iş miktarına bağlı ücret sistemleri Parça başı ücret sistemi gibi. Performansa dayalı ücret sistemleri Bireysel performansa dayalı ücret sistemleri Grup performansına dayalı ücret sistemleri İşletme performansına dayalı ücret sistemleri Bireye dayalı ücret sistemleri Bilgi ve beceriye dayalı ücret sistemleri Yetkinliğe dayalı ücret sistemleri 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

27 Uygulama Satış ağırlıklı bir şirkette İK yöneticisisiniz.
Satış, satış destek, teknik destek ve bireysel hizmetler birimleriniz var. Ücretlendirmeyi nasıl yaparsınız? 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

28 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi
Ücret Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi


"BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları