Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili."— Sunum transkripti:

1 Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan ders çeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Her hakkı saklıdır © 2014 Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzem.neu.edu.truzem.neu.edu.tr Eğitimde Teknoloji Kullanımı Uz. Şenay KOCAKOYUN Distance Learning Center Near East University Nicosia, Northern Cyprus e-mail: senaykocakoyun@gmail.comsenaykocakoyun@gmail.com

2 12. DERS Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar Eğitimde Teknoloji Kullanımı

3 Özet; Yeni teknolojilerin insan yaşamının her alanında yarattığı köklü değişimler bilginin de yeniden tanımlanmasını gerektirmiştir. Gelecekteki eğitim süreçlerine ışık tutacak kavramlar – öğrenme analatikleri, – bulut bilişim, – mobil uygulamalar, – açık öğrenme ortamları ve – oyun temelli öğrenme olarak başlıklar altında incelenmiştir.

4 Öğrenme Analitiği Gelişen teknoloji insan yaşamının bir çok alanında köklü değişmeler yarattığı gibi eğitimde de önemli değişimleri meydana getirmiştir. Geleneksel öğrenme ortamları yerine etkin, öğrenci merkezli ve yaratıcılığa dayalı çözümler oluşturmak teknolojiyi eğitime entegre edebilmek için çeşitli kavramlar sunulmuştur. Bu kavramlardan biri olan “Öğrenme Analitikleri Nedir?” Öğrenme Analitiği öğrenmenin ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamın anlaşılması ve optimize edilmesi amacıyla; öğrencinin bulunduğu bağlam hakkındaki verilerin ölçülmesi, toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması olarak tanımlanmaktadır.

5 Öğrenme Analitiği Öğrenciyi ve öğrenme ortamlarını daha iyi anlamak için uygulanan bilimsel araştırma ve uygulamaları içerir.Öğrenme analitiklerinde internetin öğrenme ortamlarında kullanılması öğrenme davranışlarına ilişkin kapsamlı verinin kaydedilebilme, sunabilme ve analiz edilebilme imkanını sunmaktadır. Böylelikle öğrencinin farklı davranışları ile ilgili kapsamlı kayıt tutulabilmektedir. Örneğin öğrencinin sosyal ağlardaki etkileşimi, çevrimiçi sayfalardaki etkinlikleri ve mobil ortamlardaki davranışları analizi bağlamında inceleme yapma olanağı sağlamaktadır.

6 Öğrenme Analitiği ABD’de çevrimiçi ders alan öğrenci sayısında yılda bir milyon civarına artış olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal etkileşimleriyle ilgili verilerin analizi, dersi veren öğretmenlere ve okul personeline, öğrencilerin bireysel gereksinimlerine, becerilerine ve öğrenme süreçlerine dair önemli bilgiler sunabilmektedir. Öğrenci performansı ve etkileşimi ile ilgili farklı kaynaklardan toplanan veriler sayesinde öğrenme süreçlerine dair problemlere zamanında çözüm üretme imkanı sunmaktadır. Bu sayede çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlardaki eğitim süreçleri yapılan analizler ile yeniden yapılandırılabilmektedir.

7 Bulut Bilişim / Cloud Computing “Bulut Bilişim” kavramı, herhangi bir uygulamanın internet üzerinden online olarak çalışmasıdır. En büyük özelliği, kullanıcıların herhangi bir kurulum yapmasına ve standart yazılımlardaki gibi BT altyapı teknolojilerine fazla yatırım yapmasına gerek olmaması. Bulut Bilişim yönteminde tüm kaynaklar ve hizmetler “kullandıkça öde” modeliyle işletmelere sağlanır.

8 Bulut Bilişim Sevli(2011)'e göre bulut teknolojisi; sunduğu fırsatlarsebebiyle, iletişim, haberleşme, eğitim gibi hızla büyüyen ve bu alanlarda artan ihtiyaçları karşılamaya yönelik yenilikçi bir teknolojidir.

9 Bulut Bilişim Bu teknoloji sayesinde, web-tabanlı uygulamaları çalıştırmak için düşük performanslı bilgisayarlar dahi yeterli olabilmektedir. Uygulama bulutta çalıştırıldığından minimum kaynak kullanımıyla, güçlü bir bilgisayara sahip olunduğunda gerçekleştirilebilecek işlemlerin çoğu (veritabanı uygulamaları, uygulama geliştirme çalışmaları, vb.) yapılabilmektedir.

10 Bulut Bilişim Ayrıca veriler bulut üzerinde depolanabildiğinden bir nevi veriler yedeklenerek, kişisel bilgisayarda gerçekleşen teknik bir arıza sonucunda oluşabilecek veri kayıplarını önleyebilmektedir. Buverilere internet erişiminin sağlanabildiği herhangi bir mekanda ve istenilen zamanda ulaşılması bulut teknolojisinin kullanımını daha cazip hale getirmektedir. Örneğin, bilgisayar ve türevi teknolojik araçlardanGoogle Drive uygulaması sayesinde, kullanıcı nerede olursa olsun dosyalarının güncel sürümünü buluttaki sanal sürücüde depolayabilir ya da sanal sürücüden çekebi lir(Google Apps for Education, 2013a).

11 Bulut Bilişim Bulut teknolojisinin en önemli avantajlarından bir tanesi de aynı belge üzerinde eş zamanlı olarak birden çok kişinin düzenleme yapabilmesidir. Örneğin, Google Dokümanlar uygulaması sayesinde, aynı anda birden çok kişi, aynı dosya (.doc,.xls,.ppt uzantılı dosyalar) üzerinde çalışma imkânı bulmaktadır. Bunun yanı sıra dosyalar kişisel bilgisayarlar yerine bulutta depolandığı için kullanıcılar, internet bağlantısına sahip olan herhangi bir bilgisayar ya da mobil cihaz ile belgenin en güncelhaline istedikleri zamanda ulaşabilmektedir. Düzeltme geçmişi özelliği sayesinde de her bir dokümanda yapılan değişiklikler takip edilebilmektedir (Google Apps for Education, 2013a).

12 Bulut Bilişim Bulut teknolojisi sayesinde oluşturulan bir belgenin diğer bilgisayarlarda nasıl görüneceği, açılıp açılmayacağı sorunları da ortadan kalkmaktadır. Normalde, aynı programın farklı sürümleri olmasına rağmen, Microsoft Office 2007'de oluşturulan bir belgenin dahi Microsoft Office 2003'te açılmasını sağlamak için ekstra yazılım kurulumuna ya da dönüştürme işlemine gerek vardır (Yüksel, 2012). Oysaki bulut teknolojisi sayesinde bu işlemler, herhangi bir kurulum ya da dönüşüm yapmadan, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

13 Mobil Uygulamalar Gerçek şu ki, birçok insan yanlarında akıllı telefonlar, kişisel dijital yardımcılar (PDA) veya diz üstü bilgisayar taşımaktadır. Bu kişisel cihazlar eğlence, çalışma veya öğrenme gibi birçok amaç içinde kullanılmaktadır. Öğrencilerin sabit veya önceden hazırlanmış bir yere bağımsız kalmadan bu mobil cihazların faydalarından yaralanarak yapmış oldukları bu öğrenme çeşidine, uzaktan eğitim ve e-öğrenme ile ilişkili olan “mobil öğrenme” de denilmektedir. Mobil öğrenme giderek eğitimcilerin, araştırmacıların ve eğitim sistemi ve materyallerin geliştiren firmaların ilgisini çekmektedir. Bu teknoloji, coğrafi olarak birbirinden ayrı kişi veya gruplar için potansiyel işbirlikçi etkileşim ve öğrenme fırsatı sunmaktadır

14 Mobil Uygulamalar Yapılan araştırmalara ve deneylere göre mobil iletişim cihazları, öğrenimin etkinliğini artırıcı yönde öğrenci ve öğretmenler arasında etkileşimi güçlendirmektir.

15 Mobil Öğrenmenin Sağladığı Avantajlar Her Yerden Öğrenme Mobil öğrenmeyi ön plana çıkaran en önemli unsurlardan biri kullanıcının teknik olarak her yerde öğrenme içeriğine ulaşmaya hazır olmasıdır. Bu bir avantaj olarak kullanılarak, kullanıcının bulunduğu konuma göre, ihtiyacı olan bilgiye ulaşmasını sağlayacak tasarımlar yapılabilir. Böylece ihtiyaç duyulduğunda hızla ulaşılabilen bilgi, hemen kullanıldığı için de kalıcı olur.

16 Mobil Öğrenmenin Sağladığı Avantajlar Birbirinden Öğrenme Akıllı telefonlar, sosyal paylaşım araçlarına erişimde kullanıcıların en çok tercih ettikleri araçlardır. Özellikle, mobil internet erişiminin giderek arttığı ve kurumlarda çalışanların birbirinden öğrenmesine önem verilen bu dönemde mobil platformlardan erişilebilen kurumsal sosyal ağları öğretim tasarımının içerisine dâhil etmek ve kullanıcıların her an her yerde birbirleri ile etkileşime geçmelerini,birbirlerinden öğrenmelerini sağlamak oldukça anlamlı olabilir.

17 Açık Eğitim Kaynakları Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil” Temel Dinamikler Neler? Web Teknolojilerinde Meydana Gelen Gelişmeler Açık Kaynak Felsefesi Lisanslama konusundaki gelişmeler

18 Açık Eğitim Kaynakları Açık Eğitim Kaynakları kamuya mal olmuş ya dabaşkaları tarafından özgür kullanıma ya da tekrar işlemeye açık, herhangi bir açık telif hakkı sözleşmesi kapsamında yayınlanmış, öğrenme,öğretme ve araştırma kaynaklarıdır. Bu kaynaklar, baştan sona bir dersi, ders materyallerini,modülleri, ders kitaplarını, videoları, testleri,yazılımları ve diğer başka araçları, materyalleri yada bilgiye ulaşmak için kullanılan teknikleri içerirler ” (Atkins, Brown & Hammond, 2007, s. 4). Genel olarak eğitim kaynaklarının erişime açılması anlamına gelmektedir.

19 Yeni Olan Ne? Tanınmış kurum ve kuruluşların hareketisahiplenmesi (UNESCO, OECD, DünyaBankası, The William and Flora HewlettVakfı, theAndrew W. Mellon Vakfıgibi) Ders kaynaklarını daha önce benzeriolmayan,standart bir yapıda sunuyorolması Ders malzemelerinin paylaşılması konusunda fikri ve sınai hakların korunduğu hukuki bir alt yapı çerçevesinin olması

20 AEK’nin Faydaları Öğretim elemanları BireyselÖğrenenler Kurumlar Türkiye’ye özgü faydaları

21 BM İnsan HaklarıEvrensel Beyannamesi:26. Madde “Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim,en azından ilk ve temel eğitimaşamasında parasızdır. İlköğretimzorunludur. Teknik ve mesleki eğitimherkese açıktır. Yükseköğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır”

22 Potansiyel Faydalar > Öğretim Elemanları Öğretim e lemanları arasındaki iletişimi arttırması Öğretim elamanın tanınırlığını artıracağı ve beraberinde ekonomik kazanç ve fayda sağlaması Dersleri ile ilgili arşiv tutmalarına yardımcı olması Derslerini tasarlaması konusunda yardımcı olması Herkesinerişimine açık olacağı için öğretim elemanlarının derslerini daha özenerek hazırlanması

23 Oyun Temelli Öğrenme Geçtiğimiz 30 yılda çocukların bilgisayar oyunlarına harcadıkları süre oldukça artmıştır. 1980’lerin ortasında çocuklar evde ve atari salonlarında haftada ortalama 4 saat geçirirken günümüzde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinde kızlar haftada 5,5 saat oyuna ayırırken, bu süre erkeklerde haftada 13 saati bulmaktadır (Christakis, Ebel, Rivara, & Zimmerman, 2004). Çocukların bu derece hoşlarına giden ve bıkmadan usanmadan oynadıkları bilgisayar oyunlarının eğitimde kullanılması üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu şekilde geleneksel sınıf ortamlarının sıkıcılığı aşılarak, eğitim süreci eğlenceli ve çocuklar için cazip bir hale getirilebilir.

24 Oyun Temelli Öğrenme Eğitsel bilgisayar oyunları öğrenciye hoşça vakit geçirten, ama gerçekleşen etkinlik içerisinde bilgiler de öğreten veya önceki bilgileri pekiştiren bir özelliktedir. Eğitsel bilgisayar oyunları ders müfredatında yer alan hedeflere ulaşmak amacı ile işe koşulabilir (Akpınar, 1999; Bottino, Ferlino, Ott, & Travella, 2006).

25 Oyun Temelli Öğrenme Bilgisayar oyunlarının eğitimde kullanılabilirliği konusunda yapılan araştırmaların sonuçlarını özetlemek gerekirse, bilgisayar oyunlarının fen, matematik, tıp, mühendislik, dil öğrenme, problem çözme ve stratejik düşünme becerisini geliştirme gibi alanlarda sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Genel kanı, bilgisayar oyunlarının eğlenceli ortamlar sunduğudur. Öğrenciler oyunları derslerinde kullanmak istemekte ve oyun oynama sürecinde araştırıp problem çözmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca oyunların işbirliğini desteyen ortamlar sunduğu da genel bulgular arasındadır. Oyunlar öğrencinin güdülenmişlik düzeyini arttırırken, içeriğe ilgi duymasını, öğrenebileceğine ilişkin özgüvenini ve etkinliği sürdürmesini sağlar; öğrencide rahatlama ve motivasyon yaratır. Böylece öğrencinin o dersteki başarısı ve öz-yeterlik algısı artar.

26 Sonuç Bu eğilimlerin eğitim alanında karar veren mekanizmaları yakından etkiledikleri düşünüldüğünde öğretim teknolojilerinin gelecek vizyonunda yer alan değerler, bu vizyonları gerçekleştirecek aktörler, rolleri ve yöntemleri kapsamlı bir biçimde incelenmeli ve planlandırılmalıdır.


"Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları