Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI YAPISI VE SORUNLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI YAPISI VE SORUNLARI"— Sunum transkripti:

1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI YAPISI VE SORUNLARI
Ebru ALTIN

2 Türk Eğitim Sisteminin
Tarihsel Gelişimi Genel Yapısı Özel Eğitim ve Rehberlik Yaygın Eğitim Genel ve Yapısal Sorunları, Çözüm Önerileri Bakanlık Merkez Örgütünün Sorunları Eğitimin Temel Sistemlerinin Sorunları

3 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi
Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti: -- Osmanlı Devleti: Medrese, Sıbyan Mektepleri, Enderun Meclis-i Vala Tanzimat Fermanı 1839- Rüştiye Okulu Rüştiye Okulu Bakanlığı

4 1846- Genel Eğitim Kurulu (Meclis-i Maarif-i Umumiye)
Milli Eğitim işlerinden doğrudan sorumlu, Hükümet başkanına bağlı Rüştiye Okulları Bakanlığı Genel Okullar Bakanlığı 1857-Genel Eğitim Bakanlığı “Bakanlık” 1869-Genel Eğitim Tüzüğü Genel okullar - özel okullar Bütün okulların öğrenim sürelerini ve derecelerini belirlemiş

5 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Maarif Vekaleti
Meşrutiyet; Bakanlık; İlköğretim, Ortaöğretim, Yüksek Öğretim, Özel Okullar, Yazı, Muhasebe , Sicil, İstatistik, Donatım, Evrak birimlerinden oluşmaktadır. Kurtuluş Savaşı; Osmanlı : Maarif Nezareti TBMM : Maarif Vekaleti 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Maarif Vekaleti

6 Cumhuriyet: : Maarif Vekaleti : Kültür Bakanlığı : Maarif Vekilliği 1946- Milli Eğitim Bakanlığı 1950- Maarif Vekaleti 1061- Milli Eğitim Bakanlığı 1983- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1992- Milli Eğitim Bakanlığı

7 Özel Eğitim Özel Eğitim Yönetmeliğindeki temel ilkeler:
İlgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda Eğitime erken başlanması Bireylere kendi sosyal ve fiziksel çevrelerinde Eğitsel performansları dikkate alınarak diğer bireylerle birlikte eğitim Bireyselleştirilmiş eğitim

8 Özel Eğitim Kaynaştırma Eğitimi Evde eğitim hizmeti
Hastane bünyesinde bakanlığa bağlı ilköğretim okulları Resmi ve özel iş okulları Resmi ve özel yaygın eğitim kurumları

9 Özel Eğitim Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin uygun okullara yerleştirilmesi İl ve ilçe düzeyindeki özel eğitim hizmetlerini planlama Okullarda özel eğitim sınıfı ve destek eğitim odası açma Özel eğitim hizmetlerine yönelik derslik, araç-gereç gibi ihtiyaçların karşılanması

10 Rehberlik nedir? “Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir” (Kuzgun, 1992)

11 Rehberlik Hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Amacı öğrencilerin: Kendini gerçekleştirme Eğitim sürecinden en üst düzeyde yararlanmalarını Gizilgüçlerini kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlamak

12 Rehberlik Türleri: Eğitsel Rehberlik Mesleki Rehberlik
Bireysel Rehberlik

13 İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Örgütlenmesi
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Okul müdürlükleri Milli Eğitim Müdür yardımcısı/Şube müdürü

14 Okul Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Okul Müdürü Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu Koordinatör psikolojik danışman Diğer öğretmenler Okul Müdür Yardımcısı Psikolojik danışman Sınıf rehber öğretmeni

15 Yaygın Eğitim Örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin tümü Çıraklık ve Yaygın Yğitim Genel Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri Mesleki Eğitim Merkezleri

16 Amaçları: Eksik eğitimleri tamamlamak, okuma yazma öğretmek vb.
Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmelerine olanak sağlamak, bilgisayar kursları vb. Toplu yaşama, dayanışma birlikte çalışma alışkanlıklarını kazandırmak, Boş zamanları verimli bir şekilde değerlendirmeye olanak sağlamak Hizmet içi eğitim ile meslekler hakkında bilgi vermek

17 Türk Eğitim Sisteminin Genel ve Yapısal Sorunları
Bakanlık Merkez Örgütünün Sorunları Eğitimin Temel Sistemlerinin Sorunları Okul öncesi eğitimin sorunları İlköğretimin sorunları Ortaöğretimin sorunları Yüksek Öğretimin sorunları Yaygın Eğitimin sorunları

18 Bakanlık Merkez Örgütünün Sorunları
Bakanlık merkez örgütünün aşırı büyümesi Bakanlık örgütünün bürokratik bir yapıda olması ve katılımcılığa yer vermemesi Eğitim sistemindeki finansman yetersizliği

19 Eğitimin Temel Sistemlerinin Sorunları 1
Eğitimin Temel Sistemlerinin Sorunları 1. Okul Öncesi Eğitimin Sorunları Okullaşma oranının yetersizliği Bina, derslik, araç ve gereç yetersizliği İşgörenlerin niteliği Finansman yetersizliği Okul öncesi eğitim hizmetlerinin sunumunda yaşanan dağınıklık

20 2. İlköğretimin Sorunları
Okullaşma oranında istenilen düzeye ulaşılamamış olması Okulu terk etme oranlarının yüksekliği Zorunlu eğitim yaşının düşüklüğü İlköğretimde kalite sorunu Finansman yetersizliği

21 3. Ortaöğretimin Sorunları
Okullaşma oranının yetersizliği Finansman sorunu Ortaöğretimde okul türlerinin fazla oluşu ve nitelik sorunu Yükseköğretime geçişte yaşanan sorunlar

22 4. Yüksek Öğretimin Sorunları
Kapasitenin ve buna bağlı olarak okullaşma oranının yetersiz oluşu Finansman yetersizliği Öğretim kadrosunda ve öğretimin niteliğindeki yetersizlikler Yönetim sorunları

23 5. Yaygın Eğitimin Sorunları
Örgün eğitim ile yaygın eğitimin bütünleştirilememesi Eşgüdüm sorunu İşgören sorunu Finansman sorunu Etkinliklerin niteliği sorunu

24 Sonuç olarak, 1992- Milli Eğitim Bakanlığı
Özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi sayesinde her birey eğitimden yararlanma hakkına sahiptir Rehberlik hizmetleri okullarda ihtiyaç duyulan faydalı bir hizmettir Yaygın eğitim örgün öğretimle bütünleştirilirse çok daha yararlı olacaktır Eğitimdeki sorunların çoğu finansman yetersizliğine dayandığından buna yönelik çözümler üretilmelidir

25 Teşekkürler


"TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI YAPISI VE SORUNLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları