Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Girişimcilik Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL. İş Fikirleri Üretmenin Önemi ve Girişimcilik Politikaları  İş Fikirleri Üretmenin Önemi  Girişimci belirli bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Girişimcilik Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL. İş Fikirleri Üretmenin Önemi ve Girişimcilik Politikaları  İş Fikirleri Üretmenin Önemi  Girişimci belirli bir."— Sunum transkripti:

1 Girişimcilik Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL

2 İş Fikirleri Üretmenin Önemi ve Girişimcilik Politikaları  İş Fikirleri Üretmenin Önemi  Girişimci belirli bir girişim konusunda iyi bir iş fikrine sahip olmalıdır. Bu nedenle girişimcilikte iş fikirleri ve girişim konusu sermayeden önce gelmektedir. Girişimcinin aklına gelen iş fikri ile ilgili olarak çok yönlü araştırma yapması ve değişik iş fikirleri ile karşılaştırarak bir eleme yapması gerekir. Bu eleme sonucunda en iyi iş fikirleri uygulamaya konulmalıdır.  Pazar koşulları uygun olmayan ve başarı şansı düşük bir iş fikrinin uygulanması durumunda girişimcilikte başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. İş fikri seçimi girişimcilikte başarılı olabilmek için önemlidir.

3  Kişisel Hareket Planı Nasıl Yapılır?  İş Fikri geliştirme konusunda kullanılabilecek başlıca metodlar:  - Girişimcinin kendisi yeni ir iş fikri geliştirebilir.  -Başkalarından bir iş fikri satın alınabilir.  -Başkasının iş fikirlerinden yararlanılarak iş fikri geliştirilebilir.

4  Mal üretimi ve pazarlamasıyla ilgili iş fikrini geliştirerek iş fikrinin başarı şansını görmek ve test etmek için aşağıdaki işlemler yapılabilir:  -Malı tasarlamak ve geliştirmek  Personeli sağlamak  Hammadde ve diğer kaynakları tedarik etmek  Maliyetlerin analizini yapmak  Örnek mallar üretmek  Örnek malları kalite ve diğer özellikleri yönüyle test etmek  Malın satış fiyatını belirlemek  Rakip mallara karşı Pazar şansını araştırmak

5  Malın hedef müşteri kitlesini belirlemek  Malın dağıtım, reklam ve promosyon, kalite, fiyat, maliyet ve rekabet gibi kavramları dikkate alarak pazarlamasını değerlendirmek  Üretim kapasitesini belirlemek  İş fikrinin bu bilgiler ışığında revize edilmesini sağlamak  Malın üretimi konusunda patent işlemlerini yapmak  Yukarıda sıralanan işlemleri test ederek ve karşılaşılan sorunların aşılmasını sağlayarak iş fikrinin üretim ve pazarlamasında başarısı konusunda emin olmak

6  Hizmet üretimiyle ilgili iş fikirlerini geliştirmede ve uygulama aşamasında aşağıdaki işlemlerin yapılması gereklidir:  Hizmet üretiminin depolanamaması özelliği nedeniyle kapasite planlamasına önem verilmelidir.  Personel seçiminde dikkatli olunması gereklidir.  Standart hizmet üretimi için yetişmiş bilgili ve eğitimli personel seçilmelidir.  Rakip işletmelerin Pazar başarısı ve kalite düzeyi, fiyat ve maliyetleri konusunda araştırma yapılmalıdır.  Üretilecek hizmetin fiyat, kalite ve rekabet yönüyle başarı sanşı araştırılmalıdır.  Hizmet sektöründe talep ok çabuk değişebilen kırılgan bir yapıya sahip olduğu dikkate alınmalıdır.

7  Girişimcinin mal ve hizmet üretimi için uygulamayı düşündüğü iş fikrinin pazarlama ve satışıyla ilgili aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:  Malın sağlanacağı kaynaklar seçilmelidir. Seçim işleminde en uygun ve avantajlı kaynak seçimine özen gösterilmelidir.  Dağıtım kanalları belirlenmelidir.  Pazarlanacak malın; kalite, maliyet ve fiyat yönüyle Pazar şansı arttırılmalıdır.  Rakip malların özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak  Pazarlama ve satış konusunda bilgi ve deneyim sahibi olunmalıdır.  İş yeri seçimi yapılmalıdır.  Satış elemanları seçilmelidir.  Pazarlama ve satış planlaması yapılmalıdır.

8  Başarılı bir iş kurabilmek için formül: Başarı= İş Fikri+Bilgi+Çevre

9 Girişimcilikte Rekabet Gücünü Arttırma  Girişimcilik politikasında başarılı olabilmek için rekabet son derece önemlidir. Rekabet stratejisi sektörün durumuna ve şirketin konumuna göre değişmektedir. İşletme yöneticisi rekabeti belirleyen beş gücü inceleyerek rekabet stratejilerini belirlemelidir. 1.Potansiyel Rakipler 2.Tüketicilerin Pazarlık Gücü 3.Tedarikçilerin Pazarlık Gücü 4.İkame Malların Tehdidi 5.Rakipler Arasındaki Rekabet

10  Porter’in geliştirdiği 3 temel rekabet stratejisi: 1. Maliyet Liderliği 2.Farklılaştırma 3.Odaklaştırma

11  İşletmeler açısından rekabet gücünü belirleyen diğer faktörler şunlardır:  Ülke kaynaklarının alt yapı durumu  Ana sanayi-yan sanayi ilişkilerinin düzeyi  Rekabetin şekli ve düzeyi  Ülkenin genel ekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi  Yabancı yatırımların ve sermayenin tutarı  Sanayi işletmelerinin belirli bölgelerde yoğunlaşması  Tüketicilerin bilinçli olması ve talep düzeyleri

12  Rekabet 3 Gruba ayrılmakta olup, bunlar: 1. Yıkıcı-yok edici rekabet 2.Ortaklaşa- İş birliğine dayalı rekabet 3. Sürdürülebilir rekabet

13 Girişimcilik Yeniden Yapılanma  Girişimcilik politikasında önemli olan bir diğer faktör de girişimcilikte yeniden yapılanmadır. Küçük işletmeler küresel rekabet ortamında girişimcilik politikalarında başarılı olabilmek için yeniden yapılanmaya gitmelidir.  Küreselleşme olgusuyla gelen fırsatlardan yararlanabilmek için girişimcilerin yeniden yapılanması gereklidir.  Yeniden yapılanma, bir işletme veya kuruluşun organizasyon, yapısının aksayan ve çevresine uyum sağlamayan yönlerinin yeniden değerlendirilerek mevcut ve değişen şartlara göre yüksek düzeyde verimi sağlayacak şekilde çalışmasını sağlamak için yapılan çalışmalara denir.

14  İşletmelerin yeniden yapılanmasında aşağıdaki unsurların dikkate alınması gerekir:  Örgüt yapısı Pazar koşullarında maydana gelen stratejik değişikliklere cevap verebilmelidir.  Örgüt yapısı değişen şartlara göre özgün ve yönlendirici bir misyon ce vizyon düşüncesiyle işletmenin gelişimine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.  İşletmelerde organizasyon yapısı yalınlaştırılmalıdır.  Örgüt yapısı işletmede bilgi alışverişini kolaylaştırmalı, personelin sürekli bilgilenmelerini sağlayarak değişime uygun davranmalıdır.

15 İşletmenin Kuruluşuyla İlgili Dosyaların Düzenlenmesi  Girişimci iş kurarken dört temel faktöre ihtiyaç duymaktadır. Bunlar: -İş Fikri -Girişimcilik Yetenekleri ve Eğilimi -Yönetim ve İletişim Bilgi ve Becerileri -Kaynakların Durumu

16

17  Kaynakça  Prof.Dr.Mahmut Tekin, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği


"Girişimcilik Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL. İş Fikirleri Üretmenin Önemi ve Girişimcilik Politikaları  İş Fikirleri Üretmenin Önemi  Girişimci belirli bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları