Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler bilgiyi ve bilgi üretmeyi ön plana çıkarmıştır. Her alanda bu gelişmelere uygun düzenlemeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler bilgiyi ve bilgi üretmeyi ön plana çıkarmıştır. Her alanda bu gelişmelere uygun düzenlemeler."— Sunum transkripti:

1

2

3 Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler bilgiyi ve bilgi üretmeyi ön plana çıkarmıştır. Her alanda bu gelişmelere uygun düzenlemeler ve yapılanmalar zorunlu hale gelmiştir. Bilgiyi üretme ve yayma sorumluluğu olan okullar bu gelişmelerin dışında kalmamalıdır.

4 Başarılı olabilmek için başarısızlığın nedenlerini ortaya koymak gerekir. Yeniden yapılanma düşüncesinden hareketle Kocaeli genelinde; Başarısızlık Nedenlerinin Tespiti ve Başarıyı Arttırma Projesi (2003-2004)

5 276 İdareci 2359 Öğretmen 9319 Veli 16199 Öğrenci

6 Başarı Üretim Planı Anket sonuçları göz önünde bulundurularak ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ

7 Sık ve çok gülmek; Akıllı insanların saygısını ve Çocukların ilgi ve sevgisini; Dürüst eleştirmenlerin övgüsünü kazanmak Ve sahte dostların ihanetine dayanabilmek; Güzelliği taktir etmek; Herkesin iyi taraflarını görmek; Dünyayı ya sağlıklı bir çocuk,ya güzel bir bahçe ya da Düzeltilmiş, bir sosyal durum ile terk etmek; Sizin sayenizde bir kişinin bile rahata erdiğini bilmek; İşte bunlar başarıdır. Ralp Waldo Emerson

8 Yeterli altyapı çalışması yapılmadan sekiz yıllık eğitime geçilmesi. Bölgemizde yaşanan depremin eğitim ortamına etkileri. - Geleneksel aile yapısında değişiklikler yaşanmıştır. - Yıkılan ve hasar gören okul binaları, öğretmen eksikliği ve deprem travması yaşayan öğrencilerin merkezi sınavlarda başarısı düşmüştür.

9 Kocaeli ilinin sanayi bölgesi olması Meslek liselerine devam eden öğrenci sayısının fazlalığı (2004 ÖSS sonuçlarına göre; ilimiz genel puan ortalamasında 30., yerleştirmede 10. sıradadır.) Göç (Son 10 yıla ilişkin nüfus artış hızı %26,81’dir.)

10 İLLER1999200020012002 KOCAELİ9.19.41.45. SAKARYA19.32.66.63. YALOVA11.16.22.20. DÜZCE-35.67.74.

11 Tablodaki veriler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmıştır.

12 Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu ikinci bir deprem şoku da üniversite sınavında yaşadı. Depremzede illerde başarı oranı önceki yıllara göre yarı yarıya düştü. Milliyet

13 Her şeyden önce eğitime bakış açımız ve anlayışımız değişmelidir. BAŞARI AİLEÇEVREOKUL Anne-baba tutumları Sosyo-ekonomik düzey İdareci Öğretmen Öğrenci Sivil toplum örgütleri Görsel yazılı basın Yerel yönetim Üniversite Sanayi çevreleri

14 Çocuğun aile içindeki yeri ve onunla kurulan iletişim biçimi okul başarısını etkileyen çok önemli bir faktördür. Prof. Dr. Haluk Yavuzer’in 1986 yılında 7- 17 yaş arası başarısız 50 çocuk üzerinde yaptığı araştırmaya göre; % 66’sının babalarının kendilerine zaman ayıramayacak kadar meşgul oldukları % 44’ünün ailesinde ebeveyn ilişkilerinin kötü olduğu % 36’sının otoriteye karşı olduğu tespit edilmiştir.

15

16 Araştırma sonuçları gösteriyor ki; ailelerin çocuk ve ergenle iletişim, ana- baba tutumları ve yöneltme konularında eğitim desteğine ihtiyaçları vardır.

17

18 Kocaeli Üniversitesi tarafından 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında ilimizdeki orta öğretim kurumlarında öğretmen performansının değerlendirilmeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre;

19 Öğrenciler öğretmenlerinin; Dersin içeriğine uygun öğretim ortamını belirlemediklerini (% 56,4) Öğretecekleri konuları belirlerken, öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önüne almadıklarını ( % 50,3) Öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirmediklerini (% 65,1) Öğrencilere kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmadıklarını (% 67,3)

20 Öğrencilerin, kendi kendilerine öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmadıklarını (% 67,9) Öğrencilere karşı sabırlı ve hoşgörülü davranmadıklarını (% 51,2) belirtmişlerdir.

21 Araştırma sonuçlarından çıkan sonuç; öğretmenlerin dayanışma ve fikir alış verişini sağlayacak yeni eğitim öğretim metotları hakkında bilgilendirilmesi gerektiğidir.

22 Yöneticiler, okulun amacını gerçekleştirmek ve işleyişini kolaylaştırmak için vardır. Başarısızlık nedenleri anketinde, idareciler başarısızlığı; öğrenci, veli ve öğretmene bağlamışlardır. Buna karşın bir çok aile de okul idaresi ile rahat iletişim kuramamaktan yakınmaktadır (%29).

23 Eğitimin başında olan insanlar yeni gelişmelerden habersiz olamazlar. İdarecilerin bilgilendirilmeleri ve çağın gereklerine uygun yeni yöntemler ve insan ilişkileri konusunda donatılmaları zorunludur.

24 Sınavlarda heyecanlanıyorum (%52,7) Ders sırasında dikkatim dağılıyor (%50,5) Anlamadığım konularda soru sormaktan çekiniyorum (%36,9) Çalıştığım halde başaramıyorum (% 33,1) Bazı dersleri yapamadığıma inanıyorum (% 30,4) Ders sayısı fazla (% 40,6) Bazı öğretmenler dersleri seviyemizin üstünde anlatıyorlar (% 41,2)

25 Öğrenci başarısını arttırmak için; Öğrencilerin ihtiyaçlarını, ilgilerini ve yeteneklerini tespit edip bunları karşılayacak program ve yöntemler geliştirmek gerekir. Bu amaçla yapılan anket sonuçlarına göre, öğrenciler başarısızlıklarının sorumlusu olarak kendilerini görmüşlerdir.

26

27 Müzik öğretmeni Beethoven’a; “Besteci olması imkansız!” demişti. Oysa o, insanlık tarihinin en büyük bestecilerinden birisi oldu. Öğretmenleri Edison’u, hiçbİr şey öğrenemeyecek kadar aptal bulurlardı. Edison’un kim olduğunu söylememize gerek var mı? Barış Manço müzik dersinden ikmale kalmıştı.Günümüzde ölümünün ardından bile tüm çocukların barış abisi ve şarkıları hala dillerde yüreklerde Churchill, orta okulda sınıfta kalmıştı. Daha sonra İngiltere’nin en sevilen başkanlarından biri oldu. Einstein dört yaşına kadar konuşamamıştı. Matematik dersinden çok başarısız olduğu için okuldan atılmıştı.Oysa şimdi biz onu yüzyılımızın en büyük bilgini olarak biliyoruz.

28 Sonuçlar dikkatle incelendiğinde başarısızlıkta en büyük payın öğrencilerde değil, eğitim sisteminde, idareciler, öğretmenler ve anne babalarda olduğu görülmektedir. BAŞARI ÜRETİM PLANI İLE; başlatılacak eğitim seferberliği tüm bu alanlardaki eğitim eksikliklerini gidermeyi hedeflemektedir.

29 Gelişmiş ülkeler öğrenci kişilik hizmetlerini daha etkili hale getirmek için büyük yatırımları göze almışlar, ülke çapında proje çalışmalarına girişmişlerdir. Ülkemizde, koşullarımıza uygun bir rehberlik modeli oluşturmamız ve bu alanda şimdikinden daha nitelikli elemanlar yetiştirmemiz gerekmektedir.

30 İdarecilere, öğretmenlere, rehber öğretmenlere ve velilere eğitim seminerleri düzenlenmesi gerekmektedir.

31 Bir ş eyin imkansız oldu ğ una inanırsanız, aklınız bunun neden imkansız oldu ğ unu ispatlamak üzere çalı ş maya ba ş lar. Ama bir ş eyi yapabilece ğ inize inandı ğ ınızda “gerçekten inandı ğ ınızda” aklınız onu yapmak üzere çözümler bulma konusunda size yardım etmek için çalı ş maya ba ş lar. Dr. David J.Schvartz

32 HAZIRLAYAN İlyas ÇOLAK Rehber Öğretmen


"Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler bilgiyi ve bilgi üretmeyi ön plana çıkarmıştır. Her alanda bu gelişmelere uygun düzenlemeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları