Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Girişimcilik Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL.  Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal yapıda önemli bir yeri vardır. Girişimciler, girişimcilik faaliyetlerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Girişimcilik Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL.  Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal yapıda önemli bir yeri vardır. Girişimciler, girişimcilik faaliyetlerini."— Sunum transkripti:

1 Girişimcilik Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL

2  Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal yapıda önemli bir yeri vardır. Girişimciler, girişimcilik faaliyetlerini genellikle küçük işletmelerde yapmaktadır.

3 İşletmelerin Sınıflandırılması Ekonomik Fonksiyonları Bakımından Sınıflandırılması Hukuki Yapıları Bakımından Sınıflandırılması Faaliyet Konuları Bakımından Sınıflandırılması İşletmeler arasındaki anlaşmalar Bakımından Sınıflandırılması Büyüklükleri Bakımından Sınıflandırılması Uluslar arası Olup-olmama Bakımından Sınıflandırılması Sermaye Mülkiyetleri Bakımından Sınıflandırılması

4 Ekonomik Fonksiyonları Bakımından Sınıflandırılması Üretici İşletmeler Satıcı İşletmeler Hizmet İşletmeleri

5 Faaliyet Konuları Bakımından Sınıflandırılması Tarımla uğraşan işletmeler Sanayi faaliyetleri yapan işletmeler İnşaat faaliyetleri İle uğraşan işletmeler Ticaretle uğraşan işletmeler Ulaştırma faaliyetleri İle uğraşan işletmeler Mali müesseseler Konut geliri sağlayan işletmeler Serbest meslek ve hizmetler *bitkisel üretim *hayvancılık *ormancılık *balıkçılık *madencilik *imalat *enerji *mal/hizmet ticareti *kara *deniz *hava taşımacılığı *posta *telefon *radyo *televizyon *basın *banka *sigorta *bankerlik

6 Sermaye Mülkiyetleri Bakımından Sınıflandırılması Özel İşletmeler Kamu İşletmeleri Yabancı Sermayeli İşletmeler

7 Sermaye Mülkiyetleri Bakımından Sınıflandırılması Ulusal İşletmeler Uluslararası İşletmeleri Çokuluslu İşletmeler

8 İşletmeler Arasındaki Anlaşmalar Bakımından Sınıflandırılması Centilmenlik Anlaşmaları Konsorsiyumlar Tam Birleşmeler Karteller Konsernler Tröstler Kornerler Holdingler

9 Hukuki Yapıları Bakımından Sınıflandırılması *Tek Kişı İşletmeleri *Şirketler (ortaklıklar) *Adi Şirketler *Ticari Şirketler *Şahıs Şirketleri *Kollektif Şirketler *Komandit Şirketler * Sermaye Şirketleri *Anonim Şirketler *Limitet Şirket *Sermayesi Paylara bölünmüş komandit Şirket *Kooperatifler *Dernek ve Vakıfların İşl. Özel İşletmeler Kamu İşletmeleri Yabancı Sermayeli İşletmeler * Döner Sermayeli işletmeler *Katma Bütçeli İşletmeler *Yerel Yönetim İşletmeleri *Kamu İktisadi Teşebbüsleri *Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa güre Kurulan İşletmeler *Petrol Kanununa Güre Kurulan İşletmeler *İki ve Çok Taraflı Uluslar arası Anl. Göre Kurulan İşletmeler *Türk Parasının kıymetini koruma kanununa göre kurulan işletmeler

10 Büyüklükleri Bakımından Sınıflandırılması Mikro İşletmeler (<10 kişi) Küçükİşletmeler (<50 kişi) Devİşletmeler (>2000 kişi) Orta Büyüklükteki İşletmeler (<250 kişi) Büyükİşletmeler (>250 kişi)

11 Çeşitli Büyüklük Ölçülerinde Göre Küçük İşletmeler  Küçük işletmelerin sınıflandırılmasında değişik ölçüler kullanılmaktadır. Bu ölçüler, sayısal ve sayısal olmayan ölçülerdir. Sayısal Ölçüler Şunlardır:  İşletmedeki personel sayısı  İşletmenin sermaye miktarı  Satış tutarı  İşletmenin toplam üretim kapasitesi  İşletmenin kuruluş alanı

12 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları  Kobi’ lerin ekonomik ve sosyal sisteme önemli bir katkısı vardır. Dünyada küçük işletmeler ekonominin temelini oluşturarak sosyal sisteme önemli katkılar sağlamaktadır.  Gelişmiş ülkelerde ekonominin sağlıklı işleyişi ile Kobilerin sistem içerisindeki varlığı ve gücü arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Kobiler ekonomide görülen kriz ve benzeri durumların aşılmasında önemli bir paya sahip denge aracı konumundadır. Kobiler sosyal sisteme de önemli katkılar sunmaktadır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesinde önemli bir role sahiptir.

13 Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2014 (TÜİK)  Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2012 yılında 2 646 117 girişim faaliyet gösterdi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının %99,8’ini, istihdamın %75,8’ini, maaş ve ücretlerin %54,5’ini, cironun %63,3’ünü oluşturmaktadır.

14 KOBİ’lerin ekonomi ve sosyal sisteme katkıları şunlardır:  Küçük işletmeler daha çok kişiye ve daha düşük yatırım ile istihdam sağlamaktadır.  Girişimcilerin yetişmesi için uygun ortama sahiptir.  Küçük işletme sayısının fazla olması girişimciliğin gelişmesini olumlu etkiler.  Küçük işletmeler, küçük tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlar.  Küçük işletmeler teknolojik yenilikleri uygulamaya daha yatkındır.  Müşteri taleplerini karşılamak için gerekli esnekliğe sahiptir.  Küçük işletmeler ekonomik kriz ve dalgalanmalardan daha az etkilenirler.

15  Küçük sermaye ile daha kolay kurulabilirler  Talep değişmelerine daha kolay uyum sağlarlar  Yeniliklere daha yatkındırlar  Müşteriler ile yakın ilişki kurabilirler  İşveren-İşgören ilişkileri daha yalındır.  Özel talepleri kolaylıkla karşılayabilirler Küçük İşletmelerin Üstünlükleri

16 Küçük İşletmelerin Sakıncaları  Sermaye bulmada çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır.  İşletmede genel yönetim yetersizliği nedeniyle yönetim sorunlar yaşanabilmektedir.  İş yeri veya yerleşim alanının küçük olması nedeniyle sorunlarla karşılaşılabilmektedir.  Küçük işletmeler genellikle tek kişi işletmeleri olmaları nedeniyle karar almada ve girişimcilikte önemli sorunlar yaşanabilmektedir.

17 Büyük İşletmelerin Üstünlükleri  Büyük ölçekli üretim yapabilirler  Üretim ve dağıtımda birim başına düşen maliyetleri düşer  Standartlaştırma ve uzmanlaşma daha kolay sağlanır  Finansman gücü fazladır  Düşük maliyetli kredi sağlama imkanı vardır.  Organizasyonları daha etkindir, uzman personel çalıştırırlar

18 Kapasite Bir işletmenin, bir tesisin ya da bir makinanın belli bir zaman süresi içindeki üretim gücüdür. İşletmelerin mal veya hizmet üretebilme yetenek ve imkanlarının belli bir ölçü ile ifade edilmesine “işletme kapasitesi” denir.

19 Planlanan(Maksimum- Teorik) kapasite Gerçek(Normal- Pratik) Kapasite Kullanılan(Fiili)Kapasite Boş(Atıl) Kapasite Planlanan en yüksek üretim miktarı İşletmenin ulaşabildiği kapasite Pazarlanabilen üretim miktarı Gerçek kapasitenin kullanılamayan/satıl amayan kısmı Kapasite


"Girişimcilik Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL.  Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal yapıda önemli bir yeri vardır. Girişimciler, girişimcilik faaliyetlerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları