Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL"— Sunum transkripti:

1 Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL
Girişimcilik Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL

2 Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal yapıda önemli bir yeri vardır
Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal yapıda önemli bir yeri vardır. Girişimciler, girişimcilik faaliyetlerini genellikle küçük işletmelerde yapmaktadır.

3 İşletmelerin Sınıflandırılması
Ekonomik Fonksiyonları Bakımından Sınıflandırılması Faaliyet Konuları Bakımından Sınıflandırılması Büyüklükleri Bakımından Sınıflandırılması İşletmeler arasındaki anlaşmalar Bakımından Sınıflandırılması Hukuki Yapıları Bakımından Sınıflandırılması Uluslar arası Olup-olmama Bakımından Sınıflandırılması Sermaye Mülkiyetleri Bakımından Sınıflandırılması

4 Ekonomik Fonksiyonları Bakımından Sınıflandırılması
Üretici İşletmeler Hizmet İşletmeleri Satıcı İşletmeler

5 Faaliyet Konuları Bakımından Sınıflandırılması
Serbest meslek ve hizmetler Tarımla uğraşan işletmeler *bitkisel üretim *hayvancılık *ormancılık *balıkçılık Konut geliri sağlayan işletmeler Sanayi faaliyetleri yapan işletmeler Ticaretle uğraşan işletmeler Ulaştırma faaliyetleri İle uğraşan işletmeler İnşaat faaliyetleri İle uğraşan işletmeler *madencilik *imalat *enerji Mali müesseseler *kara *deniz *hava taşımacılığı *posta *telefon *radyo *televizyon *basın *mal/hizmet ticareti *banka *sigorta *bankerlik

6 Sermaye Mülkiyetleri Bakımından Sınıflandırılması
Özel İşletmeler Yabancı Sermayeli İşletmeler Kamu İşletmeleri

7 Sermaye Mülkiyetleri Bakımından Sınıflandırılması
Ulusal İşletmeler Çokuluslu İşletmeler Uluslararası İşletmeleri

8 İşletmeler Arasındaki Anlaşmalar Bakımından Sınıflandırılması
Centilmenlik Anlaşmaları Tam Birleşmeler Konsorsiyumlar Holdingler Karteller Kornerler Konsernler Tröstler

9 Hukuki Yapıları Bakımından Sınıflandırılması
Özel İşletmeler Kamu İşletmeleri Yabancı Sermayeli İşletmeler * Döner Sermayeli işletmeler *Katma Bütçeli İşletmeler *Yerel Yönetim İşletmeleri *Kamu İktisadi Teşebbüsleri *Tek Kişı İşletmeleri *Şirketler (ortaklıklar) *Adi Şirketler *Ticari Şirketler *Şahıs Şirketleri *Kollektif Şirketler *Komandit Şirketler * Sermaye Şirketleri *Anonim Şirketler *Limitet Şirket *Sermayesi Paylara bölünmüş komandit Şirket *Kooperatifler *Dernek ve Vakıfların İşl. *Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa güre Kurulan İşletmeler *Petrol Kanununa Güre *İki ve Çok Taraflı Uluslar arası Anl. Göre Kurulan İşletmeler *Türk Parasının kıymetini koruma kanununa göre kurulan işletmeler

10 Büyüklükleri Bakımından Sınıflandırılması
Mikro İşletmeler (<10 kişi) Dev İşletmeler (>2000 kişi) Küçük İşletmeler (<50 kişi) Büyük İşletmeler (>250 kişi) Orta Büyüklükteki İşletmeler (<250 kişi)

11 Çeşitli Büyüklük Ölçülerinde Göre Küçük İşletmeler
Küçük işletmelerin sınıflandırılmasında değişik ölçüler kullanılmaktadır. Bu ölçüler, sayısal ve sayısal olmayan ölçülerdir. Sayısal Ölçüler Şunlardır: İşletmedeki personel sayısı İşletmenin sermaye miktarı Satış tutarı İşletmenin toplam üretim kapasitesi İşletmenin kuruluş alanı

12 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları
Kobi’ lerin ekonomik ve sosyal sisteme önemli bir katkısı vardır. Dünyada küçük işletmeler ekonominin temelini oluşturarak sosyal sisteme önemli katkılar sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde ekonominin sağlıklı işleyişi ile Kobilerin sistem içerisindeki varlığı ve gücü arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Kobiler ekonomide görülen kriz ve benzeri durumların aşılmasında önemli bir paya sahip denge aracı konumundadır. Kobiler sosyal sisteme de önemli katkılar sunmaktadır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesinde önemli bir role sahiptir.

13 Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2014 (TÜİK)
Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2012 yılında girişim faaliyet gösterdi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının %99,8’ini, istihdamın %75,8’ini, maaş ve ücretlerin %54,5’ini, cironun %63,3’ünü oluşturmaktadır.

14 KOBİ’lerin ekonomi ve sosyal sisteme katkıları şunlardır:
Küçük işletmeler daha çok kişiye ve daha düşük yatırım ile istihdam sağlamaktadır. Girişimcilerin yetişmesi için uygun ortama sahiptir. Küçük işletme sayısının fazla olması girişimciliğin gelişmesini olumlu etkiler. Küçük işletmeler, küçük tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlar. Küçük işletmeler teknolojik yenilikleri uygulamaya daha yatkındır. Müşteri taleplerini karşılamak için gerekli esnekliğe sahiptir. Küçük işletmeler ekonomik kriz ve dalgalanmalardan daha az etkilenirler.

15 Küçük İşletmelerin Üstünlükleri
Küçük sermaye ile daha kolay kurulabilirler Talep değişmelerine daha kolay uyum sağlarlar Yeniliklere daha yatkındırlar Müşteriler ile yakın ilişki kurabilirler İşveren-İşgören ilişkileri daha yalındır. Özel talepleri kolaylıkla karşılayabilirler 15

16 Küçük İşletmelerin Sakıncaları
Sermaye bulmada çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. İşletmede genel yönetim yetersizliği nedeniyle yönetim sorunlar yaşanabilmektedir. İş yeri veya yerleşim alanının küçük olması nedeniyle sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Küçük işletmeler genellikle tek kişi işletmeleri olmaları nedeniyle karar almada ve girişimcilikte önemli sorunlar yaşanabilmektedir.

17 Büyük İşletmelerin Üstünlükleri
Büyük ölçekli üretim yapabilirler Üretim ve dağıtımda birim başına düşen maliyetleri düşer Standartlaştırma ve uzmanlaşma daha kolay sağlanır Finansman gücü fazladır Düşük maliyetli kredi sağlama imkanı vardır. Organizasyonları daha etkindir, uzman personel çalıştırırlar 17

18 Kapasite Bir işletmenin, bir tesisin ya da bir makinanın belli bir zaman süresi içindeki üretim gücüdür. İşletmelerin mal veya hizmet üretebilme yetenek ve imkanlarının belli bir ölçü ile ifade edilmesine “işletme kapasitesi” denir. 18

19 Kapasite Planlanan(Maksimum- Boş(Atıl) Kapasite Teorik) kapasite
Gerçek kapasitenin kullanılamayan/satılamayan kısmı Planlanan en yüksek üretim miktarı Gerçek(Normal- Pratik) Kapasite Kullanılan(Fiili) Kapasite İşletmenin ulaşabildiği kapasite Pazarlanabilen üretim miktarı


"Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları