Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ali AFACAN Merkez Döner Sermaye Saymanlığı KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA Kamu Haznedarlığı Uygulaması Kamu Haznedarlığı Uygulamasının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ali AFACAN Merkez Döner Sermaye Saymanlığı KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA Kamu Haznedarlığı Uygulaması Kamu Haznedarlığı Uygulamasının."— Sunum transkripti:

1

2 Ali AFACAN Merkez Döner Sermaye Saymanlığı

3 KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA Kamu Haznedarlığı Uygulaması Kamu Haznedarlığı Uygulamasının Amacı Uygulama kapsamında yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını ve izlenebilmesini sağlamak Kamu ve özel sermayeli bankalar, Vergi Kimlik Numarasına (VKN) dayalı olarak kamu kurumlarına ait mali bilgileri Hazine’ye elektronik sistem üzerinden günlük olarak raporlamaktadır. Hazine ise bu verileri kullanarak nakit ve varlık yönetimi sürecinde kullanılmak üzere periyodik raporlar üretmekte, nakit yönetimi sürecinin daha etkin biçimde uygulanması amacıyla değerlendirmektedir Kamu Haznedarlığı Uygulamasının Amacı

4 KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA Kamu Haznedarlığı Uygulamasının Yasal Dayanakları:  Kamu Haznedarlığı Uygulaması ilk olarak 1996 yılında başlamıştır. Başlangıcından bu yana çeşitli değişikliklere uğramıştır (1998, 2004, 2008, 2009 ve 2012 yıllarında)  Şu an yürürlükte olan Tebliğ ise 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır  Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’ne ilişkin uygulamalar Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

5 KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Kapsamındaki Kurumlar: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Özel Bütçeli İdareler Döner Sermayeler Fonlar Belediyeler İl Özel İdareleri Sosyal Güvenlik Kurumları Kamu İktisadi Teşebbüsleri Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları ve yukarıda sayılan kurumların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile bu kurumlarca fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açılmış olan ve/veya yönetilen her türlü banka hesabı Tebliğ kapsamında yer almaktadır

6 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri:  Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.Halk Bankası A.Ş. T. Vakıflar Bankası T.A.O. nezdindeki hesaplarda tutmakla yükümlüdür  Ayrıca, bu kuruluşlar mali kaynaklarını TL cinsi vadeli/vadesiz mevduat Döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat hesaplarında tutabilir ve/veya DİBS (Hazine Tahvili ve Hazine Bonosu), Eurobond, Kira Sertifikası Repo alım-satımı gerçekleştirebilirler

7 KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA Kaynakların Vadeli Mevduat Hesabında Değerlendirilmesi 1. Kısa vadeli kaynaklar: (30 günden kısa vadeli) Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı, TCMB tarafından ilan edilen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranından (%10) düşük olamaz Vadeli Mevduat Faizi ≥ TCMB Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı 1. Kısa vadeli kaynaklar: (30 günden kısa vadeli) Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı, TCMB tarafından ilan edilen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranından (%10) düşük olamaz Vadeli Mevduat Faizi ≥ TCMB Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı 2. Uzun vadeli kaynaklar: (30 gün ve üzeri vadeli) Uzun vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı, piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından düşük olamaz Vadeli Mevduat Faizi ≥ Benzer Vadedeki DİBS Faizi 2. Uzun vadeli kaynaklar: (30 gün ve üzeri vadeli) Uzun vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı, piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından düşük olamaz Vadeli Mevduat Faizi ≥ Benzer Vadedeki DİBS Faizi Vadeli Mevduat faiz oranının Tebliğ ile belirlenen faiz oranlarından düşük olması halinde; Piyasada geçerli oranlar ile REPO yapılabilir ve / veya borçlanma senetleri alınabilir ve nakit planlamasına göre vadesinde ya da vadesinden önce piyasada geçerli oranlar üzerinden satılabilir. Söz konusu işlemler özel sermayeli bankalar aracılığıyla da yapılabilir. Vadeli Mevduat faiz oranının Tebliğ ile belirlenen faiz oranlarından düşük olması halinde; Piyasada geçerli oranlar ile REPO yapılabilir ve / veya borçlanma senetleri alınabilir ve nakit planlamasına göre vadesinde ya da vadesinden önce piyasada geçerli oranlar üzerinden satılabilir. Söz konusu işlemler özel sermayeli bankalar aracılığıyla da yapılabilir.

8 KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA Tebliğ’den Muaf Hesaplar Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesisleri adına açılmış banka hesapları Tebliğ hükümlerinden muaftır. Ancak bu hesaplar için kurum vergi kimlik numarasından (VKN) ayrı bir VKN kullanılması ve bu VKN’nin Hazine Müsteşarlığı’na bildirilmesi zorunludur. Sorumluluk ve Yaptırım  Kamu kaynaklarının bu Tebliğ hükümlerine aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edildiği tespit edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir  Ayrıca, Tebliğ’de belirlenen kurallar çerçevesinde hareket etmeyen kurum ve banka yetkilileri hakkında 4749 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır

9 KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA  Hazine web sayfasından ulaşılabilen faiz hesaplama modülü sayesinde, vadeli mevduat hesabı açılması planlanan vade için gerekli tarih ve vade süresi ekrandaki ilgili kısımlara girildiğinde, kurumların bankalardan talep etmesi gereken minimum faiz oranı otomatik olarak hesaplanmaktadır. Örnek hesaplama: Kamu Haznedarlığı Faiz HesaplamaKamu Haznedarlığı Faiz Hesaplama Kaynakların Vadeli Mevduat Hesabında Değerlendirilmesi Günlük Faiz Hesaplama = (Ana Para / 100) X Faiz Oranı+1,62/ 365) X Gün Sayısı Ana ParaFaiz Oranı (Tahmini getiri)Gün Sayısı 59.726.349,006,73 + 1,62 = 8,351 FaizGelir VergisiTOPLAM 13.663,432.049,5159.737.962,91

10 KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA

11

12

13 Dinlediğiniz için Teşekkürler…


"Ali AFACAN Merkez Döner Sermaye Saymanlığı KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA Kamu Haznedarlığı Uygulaması Kamu Haznedarlığı Uygulamasının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları