Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psikolojide Akademik Yazım PSY-103

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psikolojide Akademik Yazım PSY-103"— Sunum transkripti:

1 Psikolojide Akademik Yazım PSY-103

2 ARAŞTIRMA RAPORU BİÇİMİ
Bir araştırma raporunun içeriğinin zenginliği kadar sunuluş biçimi de önemlidir. Tüm bilimsel topluluk okuyucularına yönelik rapor biçimi için de ortak bir tarz vardır. Bu ortak tarz için Amerikan Psikologlar Derneği’nin (American Psychological Association – APA, 2001) yazım kurallarından yararlanılmıştır. APA’nın genel çerçeveyi belirlemek üzere seçilmesinin nedenleri; (1) APA’ya ait yazım kurallarının oldukça ayrıntılı olması (2) özellikle sosyal bilimlerde yaygın bir kullanımı olmasıdır. Ancak, farklı alanların ve dergilerinin kendine özgü yazım kuralları vardır. Burada önemli olan, profesyonel yayınlarda yazının gönderildiği derginin yazım kurallarına tam olarak uyulmasıdır.

3 APA NEDIR? APA, American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birliği) kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasıdır. APA, Amerika Birleşik Devletlerinde psikoloji çalişmalarini temsil eden bilimsel ve profesyonel bir dernektir ve ’den fazla üyesiyle dünyada psikoloji alanındaki en büyük kuruluştur.

4 APA FORMATI NEDİR? Apa formatı APA tarafından belirlenmiş bir makale ve bilimsel yayın yazı formatıdır. Bu format bilimsel çalışmaların raporlaştırılmasında ya da yayınlanmasında ortak bir biçim kullanılmasını sağlar. Böylelikle inceleme ve değerlendirmede bir kolaylık getirmektedir. Temel olarak dergilerde yayınlanacak makalelerin biçimsel ve içeriksel yapısını belirtmek için geliştirilmiştir.

5 RAPORUN FİZİKSEL YAPISI
Kağıt: Rapor; beyaz, 80 gr., A4 kağıda yazılmalıdır. Kenar boşlukları: Sayfa kenarlarından, üstten, alttan ve sağdan 2.5 cm (1 inch), soldan 4 cm boşluk bırakılmalıdır. Metin sola hızalı yazılmalı, kelimeler satır sonlarında bölünmemeli, bölünüyorsa kelime bir aşağı satıra alınıp, cümleye devam edilmelidir. Bu kurallar çerçevesinde bir sayfa yaklaşık 27 satırdan oluşacaktır.

6

7 Sayfa sırası ve numaralandırma:
Dış ve iç kapak dışında tüm sayfalar numaralanır. Metin kısmında (1, 2...), rakamları, sayfanın üst kısmına gelecek şekilde numaralandırılır. Eğer tez yazıyorsak, iç kapak, içindekiler, önsözün yer aldığı bölümlerdeki numaralandırma i, ii, iii, iv, v, vb. gibi olmalıdır. Ancak iç kapaktaki numaralı sayfada, sayfa numarası görünmemelidir. Sayfa numaraları kağıdın sağ tarafından 2.5 cm (1 inch) içeride yazılmalıdır.

8 Yazı tipi: Tüm rapor Times New Roman yazı tipi ile 12 punto; Arial, Verdana veya
Courier yazı tipleri ile 10 punto olarak yazılmalıdır. Raporun baskısı temiz ve okunabilir olmalıdır. Gerektiğinde sözcükler italik veya koyu yazılmalıdır. Paragrafa baslarken 5-7 boşluk bırakılarak başlanmalıdır. Satırlar arasında çift aralık bırakılmalıdır Şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar, dipnotlar ve kaynaklar listesinin yazımında ise 1(bir) satir aralığı kullanılacaktır Metin içinde ne zaman italik biçimde yazmak gerekir? Çeşitli istatistikler örneğin, varyans analizi değerleri (F, t, z), korelasyonlar (R, r) ve diğer istatistiksel göstergeler rapor edilirken. Metin içinde adı anılan kaynaklar verildiğinde. Örneğin; ‘McClelland (1961) Achieving Society adlı kitabında..’ ‘Türk Psikoloji Dergisi, psikoloji alanında, uluslararası indekslerde kayıtlı Türkçe tek hakemli ve bilimsel süreli yayındır.’

9 Merkezde, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer
Başlıklar: APA Makale Yazım İlkeleri Doğrultusunda Başlık Düzeyleri Başlık düzeyi Örnek biçim 1 Merkezde, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer 2 Sola Yaslı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer 3 Girintili, kalın, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter 4 Girintili, kalın, italik, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter 5 Girintili, italik, başlığın ilk sözcüğü Büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

10 Örnek; Türkiye’de Haber ve Habercilik Tezleri Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi Yöntemlerine göre yapılan ayrımlar Nicel yöntemler Nitel yöntemler

11 Diğer Önemli Noktalar büyük puntolar Metinde yazi içerisinde; kalin,
BÜYÜK HARF, büyük puntolar altı çizili kullanılmaz. Gerçekten vurgulanması gereken bir sözcük olduğunda ise yazı tipi italik yapılabilir. İngilizce yazılan bölümlerde kısaltmalar kullanılmaz. Örn: weren’t – don’t – isn’t; yerine were not – do not – is not kullanılır.

12 Yazımda noktalama işaretlerinden ( nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste gibi) sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Her ne kadar acı hayatın kaçınılmaz bir yönü de olsa, madde bağımlılarında duyguyu tanımlama, dayanma, süre giden acıyı hafifletmeye yönelik geliştirilen bireye özgü ilişki nitelikleri ile ilgili problemler mevcuttur. Bu bireyler bağımlılık yapan maddelerin; kendileri ve çevreleri ile ilgili acı veren ve şaşırtıcı duygular geçici süre ile kontrol etmeye veya hafifletmeye yarayabilen psikoaktif özellikleri keşfederler. Kısaltmalarda kullanılan noktalar (v.b., v.s., i.e., e.g.) bu kurala dahil değildir. Literatür taramasında, daha önceki araştırmalardan söz edilirken her zaman geçmiş zaman kullanılır. Rakamlarda küsuratlar nokta ile (.) yazılmalı (102.6) Binler hanesi ise bir boşlukla ayrılmalıdır ( )

13 Metin içerisinde sıralama gerektiğinde numaralandırma kullanılmaz, harflerle sıralama yapılır.
Örnek: The partipant's three choices were 1 (a) working with one another participant, 2 (b) working with a team, 3 (c) working alone.

14 KISALTMALAR Metnin içerisinde bir kısaltma ilk kez kullanılacağı zaman önce açık haliyle yazılır, daha sonra parantez içinde kısaltması verilir. Daha sonraki kullanımlarda ise yalnızca kısaltma kullanılır:  İlk kez: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı nüfus istatistikleri…..  İkinci kez ve sonrası: TÜİK’in 2010 yılı istatistikleri ayrıca…..

15 RAKAMLAR Metin içinde geçen sayı 10’dan küçük ise harflerle (dokuz, sekiz….) yazılmalıdır. Eğer bir cümlenin başlangıcında değilse, 10’dan büyük sayılar harflerle değil, rakamlarla yazılır (Örn. Araştırmaya 350 üniversite öğrencisi….) Makalenin özet kısmında 10’dan küçük olsun olmasın tüm sayılar rakamlarla yazılır Metin içerisinde istatistiksel veya matematiksel işlevler ile ilgili sayılar veriliyorsa 10’dan küçük de olsa rakamla yazılır (%5) Bir cümleye, başlığa ya da alt başlıklara sayı ile başlıyorsa, harflerle yazılır. Eğer mümkünse rakamlarla cümleye başlamamak tercih edilir. Örn. “Bin dokuzyüz sekseniki yılında yapılan araştırmada Rogers…” yerine “Rogers 1982 yılında yaptığı araştırmada…” ifadesi kullanılarak cümleye rakamlarla başlamaktan kaçınılabilir)


"Psikolojide Akademik Yazım PSY-103" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları