Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Teknolojileri için İşletme İstatistiği Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ B.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Teknolojileri için İşletme İstatistiği Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ B."— Sunum transkripti:

1 Bilişim Teknolojileri için İşletme İstatistiği Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ B

2 ÇİFT ÖRNEKLEM TESTLERİ İki farklı örneklemin birbiri ile arasındaki farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığının analiz edilmesi için çift örneklem testleri kullanılır.

3 BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM T TESTİ Bir araştırmacı Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu (BESYO) Öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerinden farklı boy ortalamasına sahip olduklarını düşünmektedir. MERKEZ KANTİN 175169175177180 168183178175193 179186180171196 BESYO KANTİNİ 197187193187172 183167190191192 170164188178175

4 BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM T TESTİ Gelen ekranda “Değişken 1 Aralığı” alanına test için girdiğimiz “MERKEZ KANTİN” ve “Değişken 2 Aralığı” alanına ise “BESYO KANTİNİ” sütunu değerleri seçilir. Eğer veri seçimlerinde açıklama satırları seçildi ise (Bu soruda seçilmiştir), o zaman “Etiketler” kutucuğu seçilmelidir. Son olarak “Alfa” kutucuğuna anlamlılık düzeyi değeri girilmelidir. Bu işlemler bittikten sonra analiz sonuçlarını istediğimiz alan “Çıkış Aralığı” kısmından seçilmelidir.

5 BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM T TESTİ Yukarıdaki analiz sonuç tablosu incelendiğinde kabul olasılığının anlamlılık seviyesinden daha yüksektir. BESYO bölümü boy ortalamasının (182,267 cm), okulun diğer kısımlarının boy ortalamasından (176,933) farklı olduğu tezi uygun değildir.

6 MANN WHITNEY U TESTİ Bir araştırmacı Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu (BESYO) Öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerinden farklı boy ortalamasına sahip olduklarını düşünmektedir. (Veriler normal dağılmamaktadır.) MERKEZ KANTİN 175169175177180 168183178175193 179186180171196 BESYO KANTİNİ 197187193187172 183167190191192 170164188178175

7 BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM T TESTİ Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Mann Whitney U testi de, bağımsız örneklem t testi benzeri sonuç üretmiştir. Kabul olasılığının anlamlılık düzeyinden yüksek olması eşitlik durumunu öngören sıfır hipotezinin kabulü durumunu ortaya çıkarmıştır. ParametrelerDeğerler Sıraların Ortalaması Grup 113,13 Sıraların Ortalaması Grup 217,87 Test Değeri (Z)-1,475 0,140

8 EŞLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEKLE T TESTİ Bu testte önceki anlatılan iki testten farklı olarak bağımsızlık varsayımı söz konusu değildir. Burada veriler tek bir grubun iki farklı durumunun karşılaştırılması şeklindedir. Yani bir deneyin iki sonucu, bir ilacın alınmadan ve alındığı durumların karşılaştırılması gibi eşli veri setleri söz konusu olduğunda eşleştirilmiş örneklem t testi tercih edilir. Bu test için de verilerin normal dağıldığı varsayımı söz konusudur.

9 EŞLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEKLE T TESTİ Bir ayakkabı firması yeni model ayakkabı ile insanlarına aynı sürede daha fazla mesafe gidebileceklerini öngörmektedir. Aynı kişilere, aynı mekanda ve aynı koşullarda önce önceki model ve sonra yeni model ayakkabılar giydirilip gözlemlenmiştir. Acaba yeni modelle daha çok mesafe yürünebilir mi?

10 EŞLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEKLE T TESTİ Gelen ekranda “Değişken 1 Aralığı” alanına test için girdiğimiz “Önceki Model” ve “Değişken 2 Aralığı” alanına ise “Yeni Model” sütunu değerleri seçilir. Eğer veri seçimlerinde açıklama satırları seçildi ise (Bu soruda seçilmiştir), o zaman “Etiketler” kutucuğu seçilmelidir. Son olarak “Alfa” kutucuğuna anlamlılık düzeyi değeri girilmelidir. Bu işlemler bittikten sonra analiz sonuçlarını istediğimiz alan “Çıkış Aralığı” kısmından seçilmelidir.

11 EŞLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEKLE T TESTİ Yukarıdaki analiz sonuç tablosu incelendiğinde kabul olasılığı değerinin anlamlılık seviyesi değerinden (ki biz bu soruda 0,05 olarak seçmiştik) daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durumda Red bölgesinde yer alan olasılık değeri sonucu dikkate alınarak İki boy ortalamasının eşitliğini öngören sıfır hipotezi kabul edilmeyecektir.

12 WILCOXON EŞLEŞTİRİLMİŞ ÇİFTLER TESTİ Eşleştirilmiş örneklem t testinin parametrik olmayan karşılığıdır. Önceki örnekte vermiş olduğumuz ayakkabı örneğindeki verilerin normal dağılmadığı varsayıldığı durumda hangi analiz yapılmalıdır. Yorumlayınız. Yukarıdaki sonuç tablosundan da görüleceği üzere sıfır hipotezi red edilerek iki model ile yürünen mesafelerin farkının öngörüldüğü alternatif hipotez kabul edilmiştir. ParametrelerDeğerler Negatif Sıralar (Yeni Model < Önceki Model)13,13 Pozitif Sıralar (Yeni Model > Önceki Model)17,87 Test Değeri (Z)-3,011 0,003

13 AMAN DİKKAT Verilerin bağımsız olup olmadıkları çok büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden veri seti iyi anlaşılmadan analiz yöntemi seçilmesi tercih edilmemelidir. Normal dağılıma uyup uymadığı bilinmeyen bir veri seti eğer normal dağılan bir ana kütleden çekildiği bilgisi mevcut ise parametrik testlerle değerlendirilebilir. Bazı paket programlar tek yönlü hipotez testleri için kabul olasılıklarını vermez, bu durumlarda çift yönlü verilen test istatistiğinin ikiye bölünmesi pratik bir yol olarak tercih edilebilir. Anlatılan analizlerin sadece sayısal (sayılabilir, aralık) verilerinde yapıldığına dikkat ediniz.


"Bilişim Teknolojileri için İşletme İstatistiği Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ B." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları