Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/66 Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilimsel Araştırma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/66 Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilimsel Araştırma."— Sunum transkripti:

1 1/66 Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilimsel Araştırma

2 2/66 A. Konu Seçimi 1. Konu seçimi ve hazırlık 2. Konu özellikleri 3. Hazırlık okuması B. Konu Sınırlandırması ve Tez Cümlesinin Belirlenmesi C. Geçici Plan Hazırlanması D. Kaynakların Toplanması E. Kaynakların Okunup Değerlendirilmesi F. Araştırmanın Yazılması Araştırmada Kolaylıklar

3 3/66 B. Konu Sınırlandırması ve Tez Cümlesinin Belirlenmesi - Konu dar tutulmalı: Derinlemesine inceleme için gerekir - Bunun için tez cümlesi belirlenmeli: * Araştırmacının neyi araştıracağı öz olarak ifade edilir * Tez cümlesi ileride değişebilir Araştırmada Kolaylıklar Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 1. Tez cümlesi: Kayıt dışı ekonomi ve gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisi 2. Sorular a. Kayıt dışı ekonominin gelir dağılımının adaletsiz olmasındaki rolü nedir? b. Kayıt dışı ekonominin boyutu, vergilendirilen gelirin ne kadarıdır?

4 4/66 A. Konu Seçimi 1. Konu seçimi ve hazırlık 2. Konu özellikleri 3. Hazırlık okuması B. Konu Sınırlandırması ve Tez Cümlesinin Belirlenmesi C. Geçici Plan Hazırlanması D. Kaynakların Toplanması E. Kaynakların Okunup Değerlendirilmesi F. Araştırmanın Yazılması Araştırmada Kolaylıklar

5 5/66 C. Geçici Plan Hazırlanması BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI HUKUKTA KITA SAHANLIĞI I. Jeolojik Açıdan Kıta Sahanlığı....................................................3 A. Yerküre, Yerkabuğu, Yeryüzü 3 B. Kıta Sahanlığının Tanımı 4 C. Kıta Sahanlığının Jeolojik ve Jeomorfolojik Yapısı 4 II. Hukuki Açıdan Kıta Sahanlığı 9 A. Kıta Sahanlığı Kavramı ve Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması 9 1. İlk Gelişmeler 9 2. Birleşmiş Milletler Hukuk Komisyonu Çalışmaları 15 3. 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 17 4. 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi Sonrası Yargı Kararları 20 a. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları – ‘Doğal Uzantı’21 b. İngiltere-Fransa Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Tahkimi 23 c. Tunus-Libya Kıta Sahanlığı Davası 26 5. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 28 6. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Sonrası Yargı Kararları36 a. Maine Körfezi Davası 36 b. Libya/Malta Davası – ‘Mesafe İlkesi’ 40 c. Saint Pierre ve Miquelon Adaları Davası 46 d. Jan Mayen Davası 48 7. Kıta Sahanlığının Sınırlandırılmasına Adaların Etkisi 49 B. Kıta Sahanlığının Hukuksal Rejimi 57 KİİNCİ BÖLÜM EGE DENİZİ KITA SAHANLIĞI UYUŞMAZLIĞI I. Ege Denizi 61 A. Ege Denizi’nin Konumu ve Sınırları 61 B. Ege Denizi’nin Coğrafi Özellikleri 62 C. Ege Denizi’nin Jeolojik ve Jeomorfolojik Yapısı 63 D. Ege Denizi’nin Yeraltı Kaynakları 66 II. Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı 69 A. Uyuşmazlığın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 69 1. 1973 Kıta Sahanlığı Krizi69 2. Yunanistan’ın B.M. Güvenlik Konseyi’ne ve U.A.D.’ye Başvurusu80 3. Bern Anlaşması 84 4. Uluslararası Adalet Divanı’nın Kararı88 5. 1987 Kıta Sahanlığı Krizi 93 6. Türk – Yunan Diyaloğu 97 B. Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığına İlişkin Türkiye’nin ve Yunanistan’ın Tezleri98 1. Yunanistan’ın Tezleri 99 a. Siyasal ve Ülkesel Bütünlük İlkesi 100 b. Adaların Kıta Sahanlığına Sahip Olması İlkesi 102 c. Türkiye ile Adalar Arasında Eşit Uzaklık İlkesinin Uygulanması 104 2. Türkiye’nin Tezleri 106 a. Anlaşmanın Esas Olması 107 b. Doğal Uzantının Esas Olması 108 c. Hakkaniyet İlkelerinin Esas Olması 110 d. Adaların Özel Durum Oluşturması 112 e. Ege Denizi’nin Yarı Kapalı Deniz Olması 114 f. Lozan Dengesi 115 Sonuç 117 Uluslararası Hukukta Kıta Sahanlığı ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı

6 6/66 A. Konu Seçimi 1. Konu seçimi ve hazırlık 2. Konu özellikleri 3. Hazırlık okuması B. Konu Sınırlandırması ve Tez Cümlesinin Belirlenmesi C. Geçici Plan Hazırlanması D. Kaynakların Toplanması E. Kaynakların Okunup Değerlendirilmesi F. Araştırmanın Yazılması Araştırmada Kolaylıklar

7 7/66 F. Araştırmanın Yazılması 1. Üslup ve Metnin Yazılması 2. Biçimsel Koşullar 3. Metin Aktarmaları 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) 5. Çizelge ve Şekiller Araştırmada Kolaylıklar

8 8/66 F. Araştırmanın Yazılması 1. Üslup ve Metnin Yazılması - Tüm kaynaklar elde edilmiş olmalı - Kaynaklar okunmalı, ilgisizler ayıklanmalı - Konuya hakim olunmalı - Yazı üslubu - İlk müsveddenin yazılması - İlk müsveddenin gözden geçirilmesi - Giriş ve Sonuç Bölümlerinin Yazılması - Son okuma ve Metne son şeklinin verilmesi 2. Biçimsel Koşullar 3. Metin Aktarmaları 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) 5. Çizelge ve Şekiller

9 9/66 F. Araştırmanın Yazılması 2. Biçimsel Koşullar: Araştırmanın Kısımları a. Ön Kısım (1) Başlık Sayfası (2) Önsöz (3) İçindekiler (4) Çizelgeler (5) Kısaltma Listesi b. Metin Kısmı (1) Giriş (2) Bölümler (3) Sonuç c. Son Kısım (1) Bibliyografya (Kaynakça) (2) İndeks (3) Ekler ve Notlar

10 10/66 a. Ön Kısım (1) Başlık Sayfası (2) Önsöz (3) İçindekiler (4) Çizelgeler (5) Kısaltma Listesi

11 11/66 b. Metin Kısmı: Bölümler

12 12/66 b. Metin Kısmı: Bölümler

13 13/66 b. Metin Kısmı: Bölümler

14 14/66 F. Araştırmanın Yazılması 2. Biçimsel Koşullar: Araştırmanın Kısımları a. Ön Kısım b. Metin Kısmı c. Son Kısım (1) Notlar - Kaynak Dipnotları - Açıklama Dipnotlar (2) Ekler -Ek 1, Ek 2 vb. - Ek 1.1. Ek 1.2 vb. (3) Bibliyografya (Kaynakça) (4) İndeks

15 15/66 F. Araştırmanın Yazılması 1. Üslup ve Metnin Yazılması 2. Biçimsel Koşullar 3. Metin Aktarmaları 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) 5. Çizelge ve Şekiller Araştırmada Kolaylıklar

16 16/66 3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı a. Doğrudan Aktarma Araştırmada Kolaylıklar

17 17/66 3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı a. Doğrudan Aktarma Araştırmada Kolaylıklar

18 18/66 3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı a. Doğrudan Aktarma Araştırmada Kolaylıklar

19 19/66 3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı a. Doğrudan Aktarma

20 20/66 3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı a. Dolaylı Aktarma

21 21/66 3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı a. Dolaylı Aktarma

22 22/66 3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı a. Dolaylı Aktarma

23 23/66 F. Araştırmanın Yazılması 1. Üslup ve Metnin Yazılması 2. Biçimsel Koşullar 3. Metin Aktarmaları 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) 5. Çizelge ve Şekiller Araştırmada Kolaylıklar

24 24/66 F. Araştırmanın Yazılması … 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) Kaynak gösterme nedenleri a.Ahlaki ve yasal zorunluluk b.Bilimsel değerin gösterilmesi c.Kaynaklara hakimiyet d.Savunulan görüşlerin güvenirliliği e.Diğer araştırmacılara kaynak konusunda yol gösterme

25 25/66 F. Araştırmanın Yazılması … 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) Kaynak gösterme Yöntemleri a.Dipnot yöntemi - Kaynak dipnot - Açıklama dipnot a.Bağlaç yöntemi

26 26/66 F. Araştırmanın Yazılması … 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) Dipnot Yöntemi a.Numaralandırılması - Sayısı az ise (4-5 sayfada bir dip not varsa), her sayfada 1’den başlanır - 1’den başlanarak numara verilir - Sayısı çok ise, her bölüm için ayrı dip not verilir. – - Numaralandırmada rakam kullanılır ama sayı az ise “ *, +” vb. işaretler kullanılır. b.Sayfa içindeki yeri c.Yazımında uyulması gereken kurallar - İlk kez - Tekraren

27 27/66 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi (Kitap)

28 28/66 Dipnot Yöntemi a.İlk kez dipnot verilmesi (Kitap) (Yazar-çeviren/derleyen adı) - iki-üç yazar varsa Dört ve fazla yazar varsa

29 29/66 Dipnot Yöntemi a.İlk kez dipnot verilmesi (Kitap) (Yazar-çeviren/derleyen adı) - Yazar adının bulunmaması, takma ad kullanılması vb.

30 30/66 Dipnot Yöntemi a.İlk kez dipnot verilmesi (Kitap) (Yazar-çeviren/derleyen adı) - Yazar adı yok ama çevirenin adı varsa - Tercüme kitaplarda

31 31/66 Dipnot Yöntemi a.İlk kez dipnot verilmesi(Kitap) (Yazar-çeviren/derleyen adı) - Kitap kurum tarafından yazılmışsa

32 32/66 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi (Kitabın başlığı) Yayım bilgileri

33 33/66 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi Kitabın basıldığı yer

34 34/66 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi Kitabın Yayınevi ”Yazarın kendi yayını” ifadesi yazılabilir

35 35/66 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi Yayım tarihi

36 36/66 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi Kitabın Sayfa numarası

37 37/66 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi (Makale) Kitaptan farkı, makalenin başlığının yazılma şekli ile yayın yeri ve yayınlayanla ilgili bilgiler yok. Ayrıca tarih parantez içinde.

38 38/66 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi (Gazete)

39 39/66 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi

40 40/66 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi

41 41/66 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi

42 42/66 Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

43 43/66 Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

44 44/66 Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

45 45/66 Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

46 46/66 Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

47 47/66 Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

48 48/66 Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:


"1/66 Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilimsel Araştırma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları