Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Bilimler Enstitüsü"— Sunum transkripti:

1 Sosyal Bilimler Enstitüsü
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilimsel Araştırma

2 Araştırmada Kolaylıklar
A. Konu Seçimi 1. Konu seçimi ve hazırlık 2. Konu özellikleri 3. Hazırlık okuması B. Konu Sınırlandırması ve Tez Cümlesinin Belirlenmesi C. Geçici Plan Hazırlanması D. Kaynakların Toplanması E. Kaynakların Okunup Değerlendirilmesi F. Araştırmanın Yazılması

3 Araştırmada Kolaylıklar
B. Konu Sınırlandırması ve Tez Cümlesinin Belirlenmesi - Konu dar tutulmalı: Derinlemesine inceleme için gerekir - Bunun için tez cümlesi belirlenmeli: * Araştırmacının neyi araştıracağı öz olarak ifade edilir * Tez cümlesi ileride değişebilir Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 1. Tez cümlesi: Kayıt dışı ekonomi ve gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisi 2. Sorular a. Kayıt dışı ekonominin gelir dağılımının adaletsiz olmasındaki rolü nedir? b. Kayıt dışı ekonominin boyutu, vergilendirilen gelirin ne kadarıdır?

4 Araştırmada Kolaylıklar
A. Konu Seçimi 1. Konu seçimi ve hazırlık 2. Konu özellikleri 3. Hazırlık okuması B. Konu Sınırlandırması ve Tez Cümlesinin Belirlenmesi C. Geçici Plan Hazırlanması D. Kaynakların Toplanması E. Kaynakların Okunup Değerlendirilmesi F. Araştırmanın Yazılması

5 C. Geçici Plan Hazırlanması
Uluslararası Hukukta Kıta Sahanlığı ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI HUKUKTA KITA SAHANLIĞI I. Jeolojik Açıdan Kıta Sahanlığı A. Yerküre, Yerkabuğu, Yeryüzü 3 B. Kıta Sahanlığının Tanımı 4 C. Kıta Sahanlığının Jeolojik ve Jeomorfolojik Yapısı 4 II. Hukuki Açıdan Kıta Sahanlığı 9 A. Kıta Sahanlığı Kavramı ve Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması 9 1. İlk Gelişmeler 9 2. Birleşmiş Milletler Hukuk Komisyonu Çalışmaları 15 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 17 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi Sonrası Yargı Kararları 20 a. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları – ‘Doğal Uzantı’ 21 b. İngiltere-Fransa Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Tahkimi 23 c. Tunus-Libya Kıta Sahanlığı Davası 26 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 28 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Sonrası Yargı Kararları 36 a. Maine Körfezi Davası 36 b. Libya/Malta Davası – ‘Mesafe İlkesi’ 40 c. Saint Pierre ve Miquelon Adaları Davası 46 d. Jan Mayen Davası 48 7. Kıta Sahanlığının Sınırlandırılmasına Adaların Etkisi 49 B. Kıta Sahanlığının Hukuksal Rejimi 57 KİİNCİ BÖLÜM EGE DENİZİ KITA SAHANLIĞI UYUŞMAZLIĞI I. Ege Denizi 61 A. Ege Denizi’nin Konumu ve Sınırları 61 B. Ege Denizi’nin Coğrafi Özellikleri 62 C. Ege Denizi’nin Jeolojik ve Jeomorfolojik Yapısı 63 D. Ege Denizi’nin Yeraltı Kaynakları 66 II. Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı 69 A. Uyuşmazlığın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 69 Kıta Sahanlığı Krizi 69 2. Yunanistan’ın B.M. Güvenlik Konseyi’ne ve U.A.D.’ye Başvurusu 80 3. Bern Anlaşması 84 4. Uluslararası Adalet Divanı’nın Kararı 88 Kıta Sahanlığı Krizi 93 6. Türk – Yunan Diyaloğu 97 B. Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığına İlişkin Türkiye’nin ve Yunanistan’ın Tezleri 98 1. Yunanistan’ın Tezleri 99 a. Siyasal ve Ülkesel Bütünlük İlkesi 100 b. Adaların Kıta Sahanlığına Sahip Olması İlkesi 102 c. Türkiye ile Adalar Arasında Eşit Uzaklık İlkesinin Uygulanması 104 2. Türkiye’nin Tezleri 106 a. Anlaşmanın Esas Olması 107 b. Doğal Uzantının Esas Olması 108 c. Hakkaniyet İlkelerinin Esas Olması 110 d. Adaların Özel Durum Oluşturması 112 e. Ege Denizi’nin Yarı Kapalı Deniz Olması 114 f. Lozan Dengesi 115 Sonuç 117

6 Araştırmada Kolaylıklar
A. Konu Seçimi 1. Konu seçimi ve hazırlık 2. Konu özellikleri 3. Hazırlık okuması B. Konu Sınırlandırması ve Tez Cümlesinin Belirlenmesi C. Geçici Plan Hazırlanması D. Kaynakların Toplanması E. Kaynakların Okunup Değerlendirilmesi F. Araştırmanın Yazılması

7 Araştırmada Kolaylıklar
F. Araştırmanın Yazılması 1. Üslup ve Metnin Yazılması 2. Biçimsel Koşullar 3. Metin Aktarmaları 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) 5. Çizelge ve Şekiller

8 F. Araştırmanın Yazılması 1. Üslup ve Metnin Yazılması
- Tüm kaynaklar elde edilmiş olmalı - Kaynaklar okunmalı, ilgisizler ayıklanmalı - Konuya hakim olunmalı - Yazı üslubu - İlk müsveddenin yazılması - İlk müsveddenin gözden geçirilmesi - Giriş ve Sonuç Bölümlerinin Yazılması - Son okuma ve Metne son şeklinin verilmesi 2. Biçimsel Koşullar 3. Metin Aktarmaları 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) 5. Çizelge ve Şekiller

9 F. Araştırmanın Yazılması 2. Biçimsel Koşullar: Araştırmanın Kısımları
a. Ön Kısım (1) Başlık Sayfası (2) Önsöz (3) İçindekiler (4) Çizelgeler (5) Kısaltma Listesi b. Metin Kısmı (1) Giriş (2) Bölümler (3) Sonuç c. Son Kısım (1) Bibliyografya (Kaynakça) (2) İndeks (3) Ekler ve Notlar

10 a. Ön Kısım (1) Başlık Sayfası (2) Önsöz (3) İçindekiler
(4) Çizelgeler (5) Kısaltma Listesi

11 b. Metin Kısmı: Bölümler

12 b. Metin Kısmı: Bölümler

13 b. Metin Kısmı: Bölümler

14 F. Araştırmanın Yazılması 2. Biçimsel Koşullar: Araştırmanın Kısımları
a. Ön Kısım b. Metin Kısmı c. Son Kısım (1) Notlar - Kaynak Dipnotları - Açıklama Dipnotlar (2) Ekler -Ek 1, Ek 2 vb. - Ek 1.1. Ek 1.2 vb. (3) Bibliyografya (Kaynakça) (4) İndeks

15 Araştırmada Kolaylıklar
F. Araştırmanın Yazılması 1. Üslup ve Metnin Yazılması 2. Biçimsel Koşullar 3. Metin Aktarmaları 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) 5. Çizelge ve Şekiller

16 Araştırmada Kolaylıklar
3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı a. Doğrudan Aktarma

17 Araştırmada Kolaylıklar
3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı a. Doğrudan Aktarma

18 Araştırmada Kolaylıklar
3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı a. Doğrudan Aktarma

19 3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı
a. Doğrudan Aktarma

20 3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı
a. Dolaylı Aktarma

21 3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı
a. Dolaylı Aktarma

22 3. Metin Aktarmaları: Doğrudan/Dolaylı
a. Dolaylı Aktarma

23 Araştırmada Kolaylıklar
F. Araştırmanın Yazılması 1. Üslup ve Metnin Yazılması 2. Biçimsel Koşullar 3. Metin Aktarmaları 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) 5. Çizelge ve Şekiller

24 Kaynak gösterme nedenleri
F. Araştırmanın Yazılması 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) Kaynak gösterme nedenleri Ahlaki ve yasal zorunluluk Bilimsel değerin gösterilmesi Kaynaklara hakimiyet Savunulan görüşlerin güvenirliliği Diğer araştırmacılara kaynak konusunda yol gösterme

25 Kaynak gösterme Yöntemleri
F. Araştırmanın Yazılması 4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) Kaynak gösterme Yöntemleri Dipnot yöntemi - Kaynak dipnot - Açıklama dipnot Bağlaç yöntemi

26 F. Araştırmanın Yazılması
4. Dipnot ve Bibliyografya (Kaynakça) Dipnot Yöntemi Numaralandırılması - Sayısı az ise (4-5 sayfada bir dip not varsa), her sayfada 1’den başlanır - 1’den başlanarak numara verilir - Sayısı çok ise, her bölüm için ayrı dip not verilir. – - Numaralandırmada rakam kullanılır ama sayı az ise “ * , +” vb. işaretler kullanılır. b. Sayfa içindeki yeri c. Yazımında uyulması gereken kurallar - İlk kez - Tekraren

27 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi (Kitap)

28 İlk kez dipnot verilmesi (Kitap) (Yazar-çeviren/derleyen adı)
Dipnot Yöntemi İlk kez dipnot verilmesi (Kitap) (Yazar-çeviren/derleyen adı) - iki-üç yazar varsa Dört ve fazla yazar varsa

29 Dipnot Yöntemi İlk kez dipnot verilmesi (Kitap) (Yazar-çeviren/derleyen adı) - Yazar adının bulunmaması, takma ad kullanılması vb.

30 Dipnot Yöntemi İlk kez dipnot verilmesi (Kitap) (Yazar-çeviren/derleyen adı) - Yazar adı yok ama çevirenin adı varsa - Tercüme kitaplarda

31 Dipnot Yöntemi İlk kez dipnot verilmesi(Kitap) (Yazar-çeviren/derleyen adı) - Kitap kurum tarafından yazılmışsa

32 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi (Kitabın başlığı) Yayım bilgileri

33 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi Kitabın basıldığı yer

34 a. İlk kez dipnot verilmesi Kitabın Yayınevi
Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi Kitabın Yayınevi ”Yazarın kendi yayını” ifadesi yazılabilir

35 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi Yayım tarihi

36 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi Kitabın Sayfa numarası

37 a. İlk kez dipnot verilmesi (Makale)
Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi (Makale) Kitaptan farkı, makalenin başlığının yazılma şekli ile yayın yeri ve yayınlayanla ilgili bilgiler yok. Ayrıca tarih parantez içinde.

38 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi (Gazete)

39 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi

40 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi

41 Dipnot Yöntemi a. İlk kez dipnot verilmesi

42 b. İkinci defa dipnot verilmesi
Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

43 b. İkinci defa dipnot verilmesi
Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

44 b. İkinci defa dipnot verilmesi
Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

45 b. İkinci defa dipnot verilmesi
Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

46 b. İkinci defa dipnot verilmesi
Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

47 b. İkinci defa dipnot verilmesi
Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:

48 b. İkinci defa dipnot verilmesi
Dipnot Yöntemi b. İkinci defa dipnot verilmesi Üç farklı yöntem var:


"Sosyal Bilimler Enstitüsü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları