Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orjinal, Jenerik, Kopya ve Sahte İlaçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orjinal, Jenerik, Kopya ve Sahte İlaçlar"— Sunum transkripti:

1 Orjinal, Jenerik, Kopya ve Sahte İlaçlar
Prof. Dr. M. Oğuz Güç, MD PhD Farmakoloji Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 The Rational Use of Drugs
(Akılcı İlaç Kullanımı) Report of the conference of experts Nairobi, Kasım 1985

3 İlaçlar neden akılcı/bilinçli kullanılmıyor?
Eğitim ve öğretim eksikliği Pazarlama uygulamaları Akılcı davranmamanın maddi getirisi İlaca erişim ve temin zorlukları/kolaylıkları Hastaların beklentileri Sağlık hizmeti yapılanmasının etkileri Reçeteye sığınıp yetersizliği örtbas etme Etkin, güvenli, uygun, ucuz seçenek olmaması

4 Teşhis, tedavi veya profilaksi amacıyla uygulanan,
biyolojik etkinliği olan madde

5 Orijinal, Jenerik, Kopya, Sahte ..

6 “Gerçek” (Kanıta Dayalı) İlaç
molekülden 1 adet milyon Dolar 7-12 yıl İyi Klinik (Araştırma) Uygulamaları 4.000 – insan denek Etkin, güvenli, uygun (maliyet)

7 Orjinal, Jenerik, Kopya, Sahte ..

8 Tıbbi Ürünlerin Benzerliklerine İlişkin Terminoloji
Alışılagelmiş (=Konvansiyonel) İlaçlar Aynılık (=sameness) Biyoeşdeğerlik (=bioequivalence) Yerinegeçebilirlik (=interchangeability) Terapötik-klinik eşdeğerlik (=therapeutic-clinical equivalence)

9 Biyoyararlanım.. "..uygulanan farmasötik şekilden
etkin/aktif maddenin emilme ve etki yerine ulaşmasının hızı ve oranı.. " oral, rektal, perkutan, transdermal, i.m.

10 oral Plazma İlaç Konsantrasyonu En az 15 "örnek" alınmalı (~12-18)
En az 3 t1/2 süresince örnek alınmalı Cmax EAA tmax Zaman oral

11 Biyoeşdeğerlik (postülatı)..
Konvansiyonel Ürünler İçin "..farmasötik eşdeğer veya alternatifler aynı molar konsantrasyonda uygulanır ve biyoyararlanımları benzer ise.. etkililik ve güvenlilikleri de benzerdir.."

12 Tek Dozlu - İki Dönemli - Çapraz Geçişli
Klinik Biyoeşdeğerlik Çalışması Tasarımı alışma arınma 1. Dönem 2. Dönem arınma > 5 x t1/2 Referans Referans plasebo plasebo (n  12) Test Test plasebo plasebo (n  12)

13 T / R oranları = % olarak Plazma İlaç Konsantrasyonu CmaxT CmaxR EAA-T
EAA-R Zaman tmaxT tmaxR

14 tmaxR CmaxT CmaxR tmaxT EAA-T EAA-R
Oranlar Kale Direklerinin Arasına Düşmeli.. tmaxR CmaxT CmaxR tmaxT EAA-T EAA-R Gentamisin Penisilin Nifedipin logaritmik skalada % 20 toleranslı olmak ! 80 125 100

15  Kale direklerinin arasına düşmek.. Oran  % 90 Güven Aralığı %75 %80
100 %125 %133

16 Using the FDA bioequivalence criteria,
the first 224 post-1962 drugs approved over the two year period after the Waxman Hatch amendments were passed, including some NTI drugs, had an observed mean bioavailability difference between the generic and innovator products of only 3.5 %

17 Kritik Dozlamlı İlaçlar
(Dar Terapötik Pencereli İlaçlar) Konvansiyonel Ürünler İçin "..dozlamlarında küçük değişikliklerin ciddi etki kaybı veya ciddi istenmeyen etkiler oluşturabildiği.."

18 Kritik Dozlamlı İlaçlar Dar Terapötik Pencereli İlaçlar
Siklosporin Sirolimus Tacrolimus Teofilin Varfarin Digoksin Flecainid Fenitoin Lityum

19 Kritik Dozlamlı İlaçlar Dar Terapötik Pencereli İlaçlar
EAA (%90 Güvenlik Aralığı) = % Cmax (%90 Güvenlik Aralığı) = % Hem açlık hem tokluk denemeleri Tercihan hasta deneklerde Etik açıdan paralel dizayn 6. İstisnai hallerde kararlı-durum çalışması 7. Plazmadaki durumu daha iyi yansıtması için verilere dönüşüm/düzeltme uygulanması

20 %

21

22 Alışılagelmiş İlaç Molekülü
Biyoteknolojik İlaç Molekülü “Biotech” Alışılagelmiş İlaç Molekülü “Konvansiyonel”

23 Biyotek Ürünleri ve İmmünojenisite
İstenmeyen/advers olaylar Ateş, döküntü, kaşıntı, aşırıduyarlık, anafilaksi böbrek yetmezliği, astma, immün aşırı yanıt.. Etkinin azalması Yabancı proteine karşı blokör antikor oluşumu, safsızlık, uygunsuz üretim metodu, depolama.. Exempli gratia "Pegylated" Megakaryosit Büyüme ve Gelişme Faktörü İnsan serum albümini yerine farklı stabilizatör içeren biyobenzer (?) 13/325 sağlıklı denekte trombositopeni Haznedaroğlu ve diğ, Clin Appl Thromb Hemost 8: , 2002

24 (Biyoteknolojik Ürünler İçin)
Biyobenzerlik (Biyoteknolojik Ürünler İçin)

25 Orjinal, Jenerik, Kopya, Sahte ..

26

27 Kasten ve sahtekarca üretilmiş
Orjinal, Jenerik, Kopya, Sahte .. Sahte İlaç: Kasten ve sahtekarca üretilmiş etiketindeki özelliklere uymayan “birşey” World Health Organization, Fact Sheet 275, November 2003 Substandard and Counterfeit Medicines

28

29 S peak up A sk questions F ind the facts E valuate effects
R eport adverse events

30 25763 sayılı Resmi Gazete - 22 Mart 2005
Türkiye Farmakovijilans Merkezi Faks: Tel:

31 Orjinal, Jenerik, Kopya, Sahte ..
Pes..!

32 “Dışınızda var olan kanıtlar size bilgi verir.
Ancak, tecrübelerinizin yerini alamaz” Sackett ve diğ. Editorials: Evidence based medicine: what it is and what it isn't Br Med J 312: 71-72, 1996 32

33 BMJ 327: , 2003 33

34 Akılcı İlaç


"Orjinal, Jenerik, Kopya ve Sahte İlaçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları