Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Yeşim ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı NÖROPATİK AĞRIDA SPİNAL KORD STİMULASYONU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Yeşim ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı NÖROPATİK AĞRIDA SPİNAL KORD STİMULASYONU."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Yeşim ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı NÖROPATİK AĞRIDA SPİNAL KORD STİMULASYONU 6.Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 19-22 Mart 2009, Antalya

2 İçerik Spinal kord stimulasyonu gereken nöropatik ağrı sıklığı SCS etki mekanizması Endikasyon-kontrendikasyonlar Teknoloji Etkinlikle ilgili yeni kanıtlar Fiyat-Etkinlik analizi

3 Dünyada Kronik Ağrı Kronik ağrının hayat kalitesini bozan etkisi kanser ve kalp yetmezliği ile benzer boyuttadır (Eur J Pain 2001; 391-403) ABD de 50 milyon kişi Avrupa’da 74 milyon kişinin %20 si ◦%59 15 yıla yakın süredir kronik ağrılı ◦%61 az veya hiç çalışamıyor ◦%19 işini kaybeden ◦%13 iş değişikliği ◦%21 depresyon Breivik H et al. Survey of chronic pain in Europe; prevalence, impact on daily life and pain treatment. Eur J Pain 2006; 10: 287-333.

4 Avrupa’da genel populasyonda %1.5-8 ◦Kronik bel-bacak ağrısı ◦Başarısız bel cerrahisi sendromu (FBSS) ◦Kompleks bölgesel ağrı sendromu (CRPS) Refrakter nöropatik ağrıda en sık nedenler ◦Diabetik polinöropati ◦Nöropatik komponentli bel ağrısı Nöropatik Ağrı Sıklığı Breivik H et al. Survey of chronic pain in Europe; prevalence, impact on daily life and pain treatment. Eur J Pain 2006; 10: 287-333. Neuropathic Pain Insight Study. Life Beyond Gabapentin. Datamonitor, reference code: DMHC1868, February 2004.

5 Spinal Kord Stimulasyonu Nedir? Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science 1965;150:971–979. Shealy CN, Mortimer JT, Reswick JB. Electrical inhibition of pain by stimulation of the dorsal columns: a preliminary clinical report. Anesth Analg 1967;46:489–491. NÖROMODULASYON Ayarlanabilir Geri dönebilir Kalıcı hasar yaratmaz Spinal korda terapötik dozda elektrik akımı yollar Nöropatik ağrı tedavisinde yeri vardır İnvaziv bir girişimdir

6 Spinal Kord Stimulatörü Tarihçesi SCS kullanıma girmesi Lityum piller Kuadripolar elektrod Özel elektrodlar 196719701980 2009 Malignite+ Nöropatik ağrı RF le çalışan piller Unipolar elektrodlar Uzaktan şarj ve programlanma özelliği

7 Click to add Title 1 2 3 4 Beyin Ağrı D.Y Stimulasyon D.Y KAPI

8 Hedef Organ Organ Yanıtı Servikal Yüksek torakal Orta torakal Alt torakal Sakral 1.Bronkodilatasyon 2.Periferik vazodilatasyon 3.Kardiyak iskemi ve ağrıda azalma, infarkt boyutunda küçülme 4.Kolon spazmında ve ağrıda azalma 5.Periferik vazodilatasyon 6.Mesane spastisitesinde azalma, hacim toleransında artma Linderoth, Bengt & Foreman, Robert D.Mechanisms of Spinal Cord Stimulation in Painful Syndromes: Role of Animal Models. Pain Medicine 2006; 7: S14-S26. Organ yanıtı

9 Epidural yerleşimli elektrodlar Elektrod uzanışı Cilt altında pil Elektrodlar Hastaya ait kontrol cihazı 5 yıl ömürlü pil

10 Spinal Kord Stimulasyonu Etki Mekanizması Nedir? Edell TA. Spinal cord stimulation. In: Ramamurthy (ed) Decision making in pain management, Elsevier, 2006. Stanton Hicks M. An updated interdisciplinary clinical pathway for CRPS. Pain Pract 2002; 2: 1–16. Meyerson BA et al. Mechanisms of spinal cord stimulation in neuropathic pain. Neurol Res 2000; 22: 285–92. Stiller CO et al Release of gamma-aminobutyric acid in the dorsal horn and suppression of tactile allodynia by spinal cord stimulation in mononeuropathic rats. Neurosurgery 1996; 39: 367–74 Dorsal kolon stimulasyonu Sempatik inhibisyon Spinotalamik traktus inhibisyonu Spinal kord nöromodulatörleri üzerine etki Supraspinal etkiler

11 Programlamada temel prensipler Pil seçimi Amplitud-Uyarı şiddeti; Volt (0-10 V) Ses kontrolü (volum) Uyarı süresi; mikrosaniye (100-400 µsn) Hoparlör sayısı (mono-surround sound) Uyarı hızı; atım/saniye (20-120 Hz) Bass-treble kontrolü Elektrod seçimi

12 SCS Etki mekanizması hakkında yeni bulgular Deneysel sinir yaralanmasından sonra SCS le uygulanan düşük frekanslı uyarılar hiperaljeziyi azaltır (4 Hz, 60 Hz) ◦Rat, tibial ve common peroneal sinir ligasyonu modeli ◦Hasarlanmadan 2 hafta sonra 4 gün uygulanan 4-60-100-250 Hz uyarı Maeda Y et al. Low frequencies but not high frequencies of bi- polar spinal cord stimulation reduce cutaneous and muscle hyperalgesia induced by nerve injury. Pain 2008; 143-152.

13 SCS ile 50 Hz uygulamada spinal kord arka boynuzda GABA, serotonin ve asetil kolin salınımı artar (spinal seviyede analjezik etki) ◦Cui et al 1997, Linderoth 1992, Schechtmann 2008 SCS ile hayvan modelinin tipi (ligasyon +/-), stimulasyonun sıklığı ve çeşidine göre c-fos ekspresyonu değişiklik gösterir ◦Maeda Y et al. Increased c-fos immunoreactivity in the spinal cord and brain following spinal cord stimulation is frequency dependent. Brain Research 2009; basımda. SCS Etki mekanizması hakkında yeni bulgular

14 Spinal Kord Stimulasyonu Nöropatik Ağrıda Endikasyonlar Başarısız bel cerrahisi sendromu (FBSS) CRPS I-II Diğer: Periferik nöropatik ağrı Fantom ekstremite ağrısı Postherpetik nevralji Kök yaralanma ağrısı Spinal kord yaralanması sonrası ağrı North R. Practice parameters for the use of spinal cord stimulation in the treatment of neuropathic pain. Pain Med 2007;

15 Spinal Kord Stimulasyonu Ne Zaman? Konservatif tedavide başarı sağlanamamış (opioidler de dahil olmak üzere) Cerrahi tedavinin mümkün olmadığı veya tekrarlayan cerrahi gereken? (Neurosurgery 2005; 98-107) Psikolojik değerlendirmeden geçmiş hastalarda Gilron I et al. Neuropathic pain: a practical guide for the clinician. Can Med Ass J 2006; 175: 3: 265-71.

16 Antikoagulan kullanımı Enfeksiyon Beklenen yaşam süresinin kısalığı Cihazı kullanamayacak mental ve fiziksel durum Kontrendikasyonlar nelerdir?

17 Cerrahi elektrod-Perkütan elektrod

18 Laminektomi ile elektrod yerleşimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Nöroşirurji Anabilim Dalı, Prof.Dr.Ali Savaş, 2007

19 Perkütan Teknikle Spinal Kord Stimulasyonu Ankara Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı-Doç.Dr.İ.Aşık, 2009 Elektrodlar Pil Kablo Uzatma

20 Perkütan Spinal Kord Stimulatörü Pil Yerinin Hazırlanması Ankara Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı-Doç.Dr.İ.Aşık, 2009

21 Perkütan Spinal Kord Stimulatörü-Tünelizasyon Ankara Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı-Doç.Dr.İ.Aşık, 2009

22 PROCESS çalışması Nisan 2003-Haziran 2005 Avrupa, Kanada, Avustralya, İsrail toplam 12 merkez Randomize çalışma n= 100 FBSS Konvansiyonel tıbbi tedavi-SCS karşılaştırması yapılan ilk çalışma 6. Ayda çapraz geçiş tedavi değiştirilmesi ile kontrol Kumar K et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24 month follow up of the prospective randomized controlled multicenter trial of effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery 2008; 762-70. 6. ayda SCS’ye geçen hasta oranı %73 Medikal tedaviye geçen hasta oranı %10 En sık komplikasyon elektrod migrasyonu SCS n=84 migrasyon %32 Memnuniyet %89 (Bir kez işlem geçirenlerde) 1. YILDA BAŞARI (Ağrıda >%50 azalma): SCS DE: %48 MEDİKAL TEDAVİDE %4

23 Hasta kullanımı açısından SCS Şarj cihazı Şarj cihazı anteni Klinisyenin programlama cihazı Hastaya ait programlama cihazı Restore şarj edilebilen implante edilen nörostimulatör Van Buyten JP et al. The Restore rechargeable, implantable neurostimulator: handling and clinical results of a multicenter study. Clin J Pain 2008; 325-334.

24 Hasta kullanımı açısından SCS n=45 12 merkezli çalışma 6 aylık süre FBSS CRPS olguları 1-4 hafta test Kalıcı implant 3 hafta sonra şarj işlemi eğitimi 1.Ayda şarj başarısı %100 %78.6 şarj işlemi kolaydı 12.Ayda %93 memnuniyet Van Buyten JP et al. The Restore rechargeable, implantable neurostimulator: handling and clinical results of a multicenter study. Clin J Pain 2008; 325-334.

25 Spinal kord yaralanması kaynaklı nöropatik ağrıda SCS Ağrı spinal kord yaralanmasında %60 Yaşam kalitesinde bozulma N=101 27 farklı çalışma 2 yıllık SCS başarısı %34 Kanıt düzeyi 4 Lagauche D, Facione J. The chronic neuropathic pain of spinal cord injury: which efficacy of neuropathics stimulations? Ann Physical and Rehab Med; 2009-in press

26 Spinal Kord Stimulasyonunda fiyat/etkinlik Cleveland Klinik 1990-1998 222 hasta SCS+periferik sinir stimulasyonu 21-71 yaş, 0.5-8.9 yıl kullanım Doktor ziyareti Sinir bloğu Radyolojik tetkik Acil servis başvurusu Hastanede kalış Cerrahi işlem Yıllık 30222 USD 3.1 yılda toplam 93685 USD Yıllık ortalama 17900 USD tasarruf

27 Fiyat-Etkinlik karşılaştırmaları Harnberger J et al. Rechargeable spinal cord stimulation versus non-rechargeable system for patients with FBSS: a cost- consequences analysis. Clin J Pain 2008; 244-52. Şarj edilebilen-edilemeyen pillerin fiyat analizi Tam implante piller 2-5 yıl Şarj edilebilenler 10-25 yıl Replasman-ek cerrahi gereksinimi Şarj edilemeyenlerde 2.6-4.2 kez daha fazla cerrahi işlem gerekiyor Tasarruf 104-168 bin USD/hasta

28 Komplikasyonlar Yüzeyel ve derin enfeksiyon Stimulatör komponentleri bölgesinde ağrı Biyolojik komplikasyonlar Cihazda sorun Stimulatör revizyonu-ek cerrahi girişim (pil dışı nedenle) Stimulatörün çıkarılması Turner JA et al. Spinal cord stimulation for patients with failed back surgery syndrome or complex regional pain syndrome: a systematic review of effectiveness and complications. Pain 2004; 108: 137-147.

29 1990-1998 44/122 hasta <%50 ağrıda etkinlik Parestezi var etkinlik yok n=29 Parestezi yetersiz n=6 Ağrılı, hoş olmayan his n=8 Başarısız işlem n=1 Komplikasyonlar-başarısızlık nedenleri Hyun-Dong J et al. Analysis of failed spinal cord stimulation trials in the treatment of intractable chronic pain. J Korean Neurosurg 2008; 85-89. İyi yanıt alınan olgular Başarısız olgular FBSS Kauda ekuina sendromu CRPS Paraplejik ağrı Angina Kemik-eklem ağrısı Periferik vaskuler hastalık Fantom ekstremite ağrısı

30 Sakral Stimulasyon

31 Geri dönüşebilen işlem Yaşam kalitesi artışı Ağrı kontrolüPahalı teknikCerrahi işlem Sonuç


"Prof.Dr.Yeşim ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı NÖROPATİK AĞRIDA SPİNAL KORD STİMULASYONU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları