Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A – VERGİ VE VERGİ BEYANNAMESİ 1- Vergi nedir ? 2- Vergi Sorumlusu ve Vergi Kesenlerin Sorumluluğu. B – VERGİLERİN HESAPLANMASI - TDMS üzerinden faydalanma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A – VERGİ VE VERGİ BEYANNAMESİ 1- Vergi nedir ? 2- Vergi Sorumlusu ve Vergi Kesenlerin Sorumluluğu. B – VERGİLERİN HESAPLANMASI - TDMS üzerinden faydalanma."— Sunum transkripti:

1

2 A – VERGİ VE VERGİ BEYANNAMESİ 1- Vergi nedir ? 2- Vergi Sorumlusu ve Vergi Kesenlerin Sorumluluğu. B – VERGİLERİN HESAPLANMASI - TDMS üzerinden faydalanma 1- Mizan Alma 2-Yardımcı Defterden Faydalanma C – BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI (BDP) 1 - BDP Kurulumu 2 - Beyanname Düzenleme a- Muhtasar Beyannamesi b- KDV Tevkifatı Beyannamesi c- Damga Vergisi Beyannamesi 3 - Beyannamelerin Paketlenmesi D –GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BEYANNAMELERİN GÖNDERİLMESİ İŞLEMİ 1- Beyanname Paketlerinin Sisteme Yüklenmesi 2- Beyannamelerin Onaylanması ve Tahakkuk Fişlerinin Alınması 3- Muhasebe Kayıt İşlemleri 4- Sık Yapılan Hatalar, Cezalar ve Çözüm Yolları

3 3

4 4 1- VERGİ NEDİR ? Verginin Tanımı: Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır. Vergi, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere kişilerden zorla aldıkları paralardır.

5 2- VERGİ SORUMLUSU NE DEMEK ? Vergi Sorumlusu Kime Denir: 213 Sayılı VUK.Madde 8 – Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.

6

7 1 – TDMS ÜZERİNDEN FAYDALANMA

8 8 1-MİZAN ALMA

9 9

10 10

11 11

12 12 2-YARDIMCI DEFTERDEN FAYDALANMA

13 13

14 14

15 15 C – BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI (BDP) 1- BDP KURULUMU

16 e-beyanname programı (bdp) kurulumu Windows İşletim Sistemine ait Beyanname Düzenleme Programı ve Beyanname Düzenleme Kılavuzu Kurulumu Son olarak www.gelirler.gov.tr sitesinden veya www.gib.gov.tr sırası ilewww.gelirler.gov.trwww.gib.gov.tr Internet vergi dairesi e-beyanname gerekli programlar seçilir gelen ekrandan BDP Beyanname Düzenleme Programı Kurulumu linki üzerinde mouse sol tıklanarak gelen menüden çalıştır seçilerek işlem başlatılır.

17 Böylece C:\ebyn dizini altına dosyalar açılır. Program mutlaka C:\ebyn dizinine açılmalıdır, aksi halde program çalışmaz.

18 Unzip yapılınca kaç dosya yüklendiğini gösteren mesaj kutusu gelir bu kutudaki mesaj sürekli yenilenmektedir. Çünku sürekli yenilenmeler olmaktadır. Bu mesaj gelince tamam denip Close butonuna basılır.

19 C:\ ebyn dizini altına dosyalar açılır ve dizindeki bdp.bat dosyası çalıştırılarak program başlatılır

20 bdp.pat dosyası çalıştıkdan sonra aşağıdaki ekran gelir.

21 Daha sonra ekranda aşağıdaki beyanname düzenleme programı ana sayfası görülür.

22 E- BEYANNAME ÇAĞRI MERKEZİ 4 4 4 0 4 35

23 23

24 24

25 25

26 26 a- MUHTASAR BEYANNAME

27 27 BEYANNAME SEÇİMİ

28 28

29 29 KULLANICI KAYIT BİLGİLERİ

30 30

31 31

32 32

33

34

35 b- KDV Tevkifatı Beyannamesi 35

36 36 b- KDV Tevkifatı Beyannamesi

37 37 b- KDV Tevkifatı Beyannamesi

38 38 b- KDV Tevkifatı Beyannamesi

39 39 b- KDV Tevkifatı Beyannamesi

40 40 b- KDV Tevkifatı Beyannamesi

41 41

42 42

43 43 b- KDV Tevkifatı Beyannamesi

44 44 c- Damga Vergisi Beyannamesi

45 45 c- Damga Vergisi Beyannamesi

46 46 c- Damga Vergisi Beyannamesi

47 47 c- Damga Vergisi Beyannamesi

48 48 c- Damga Vergisi Beyannamesi

49 49 c- Damga Vergisi Beyannamesi

50 50 3- Beyannamelerin Paketlenmesi

51 51 3- Beyannamelerin Paketlenmesi

52 52 3- Beyannamelerin Paketlenmesi

53 53

54 54 1- Beyanname Paketlerinin Sisteme Yüklenmesi

55 55 1- Beyanname Paketlerinin Sisteme Yüklenmesi

56 56 1- Beyanname Paketlerinin Sisteme Yüklenmesi

57 57 1- Beyanname Paketlerinin Sisteme Yüklenmesi

58 58 1- Beyanname Paketlerinin Sisteme Yüklenmesi

59 59 1- Beyanname Paketlerinin Sisteme Yüklenmesi

60 60 1- Beyanname Paketlerinin Sisteme Yüklenmesi

61 61

62 62 2- Beyannamelerin Onaylanması ve Tahakkuk Fişlerinin Alınması

63 63

64 64

65 65 2- Beyannamelerin onaylanması ve Tahakkuk Fişlerinin Alınması

66 66 2- Beyannamelerin Onaylanması ve Tahakkuk Fişlerinin Alınması

67 67 2- Beyannamelerin Onaylanması ve Tahakkuk Fişlerinin Alınması

68 68 3- Muhasebe Kayıt İşlemi

69 69 3- Muhasebe Kayıt İşlemi

70 70 a- İlk Muhasebe Kaydı Yapılırken İlgili Hesap Kodundan yapılan kesinti aynı hesap kodundan çıkış yapılmaması. ÖRNEK: İlk Kayıt 360.01.02 360.01.01 çıkış yapılması. 4- Sık Yapılan Hatalar, Cezalar ve Çözüm Yolları

71 71 04 NİSAN 2007 TARİHİNDEN İTİBAREN BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAMENİN ADI BEYAN VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİAÇIKLAMA MUHTASAR BEYANNAME (Aylık Olanlar) Ertesi Ayın 23. Günü Akşamına Kadar Beyanname Verecekleri Ayın 26’sı Akşamına Kadar 5615 S.K. 10.Madde K.D.V. BEYANNAMESİ (Aylık Olanlar) Ertesi Ayın 24.Günü Akşamına Kadar Beyanname Verecekleri Ayın 26’sı Akşamına Kadar 5615 S.K. 10.Madde DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ Ertesi Ayın 23’üncü Günü Akşamına Kadar Beyanname Verecekleri Ayın 26’sı Akşamına Kadar 5615 S.K. 10.Madde (Vuk 371 Genel Tebliği)

72 72 Muhtasar Beyanname Bir aya ait vergilerin beyannamesi bir sonraki ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Vergiler 26. günü akşamına kadar ödenir.

73 73 Katma Değer Vergisi Beyannamesi Bir aya ait vergilerin beyannamesi, bir sonraki ayın 24. günü akşamına kadar verilir. Vergiler 26. günü akşamına kadar ödenir.

74 74 Damga vergisi Beyannamesi Bir aya ait vergilerin beyannamesi bir sonraki ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Vergiler 26. günü akşamına kadar ödenir.

75 75 b- Beyanname vermemek. Vergi Ziyaı Kavramı Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine rağmen, yükümlünün bu olaydan doğan vergi borcunu ilgili vergi dairesine bildirmediği veya eksik bildirdiği hallerde vergi ziyaı meydana gelmiş olur. Vergi Usul Kanunu’nda da vergi ziyaı, “mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder“, şeklinde tanımlanmıştır (VUK Md. 341). 4- Sık Yapılan Hatalar, Cezalar ve Çözüm Yolları

76 76 Yasal Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilen Beyannamelere Uygulanacak Ceza Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, yasal süresi geçtikten sonra verilen beyannamelere kesilecek ceza %50 oranında uygulanır. Bu uygulamanın fiilen işlerliği bulunmamaktadır. Çünkü yasal süresi geçtiği halde bir inceleme başlamadan önce veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verilen beyannameler ancak pişmanlık dilekçesi ile verilebilir. Bu şekilde verilen beyannamelere de vergi cezası kesilemez, yalnızca pişmanlık zammı ilave edilir. b- Beyanname vermemek. 6183 sayılı Kanunun 51’nci maddesinde belirtilen oran esas alınmak suretiyle pişmanlık zammı hesaplanmaktadır. Madde 51- (Değişik: 25/12/2003-5035/4 md.)(3) Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.* ** *** 19/10/2010 tarihli ve 27734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2010 tarihli ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,40 olarak belirlenmiştir.

77 77 b- Beyanname vermemek. Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi veya Eksik Tahakkuk Ettirilmesi Vergi ziyaı ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir-iki önemli husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, vergi ziyaından söz edebilmek için, verginin, zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi gekektiğidir. Bunun anlamı, verginin, kanunda belirtilmiş olan sürede tahakkuk etmemesi veya olması gerektiğinden daha düşük tutarda tahakkuk etmesidir. Örneğin :Gelir vergisi beyannamesinin, beyannamenin son verilme gününe kadar ilgili vergi dairesine verilmemesi veya verilen beyannamede, gelirlerin olduğundan daha düşük beyan edilmesi, bir vergi ziyaı suçunu doğurur ve bu fiil nedeniyle vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektirir. Ayrıca verginin tahakkuku ile ödenmesini de birbirine karıştırmamak lazım. Verginin zamanında tahakkuk etmesine rağmen vadesinde ödenmemesi halinde vergi ziyaından bahsedilemez. Bu durumda sadece gecikme zammı uygulanır. O halde esnaf ve sanatkarların, vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirirken, bir vergi ziyaı cezasına maruz kalmamaları için öncelikle üzerinde durmaları gereken konu, vergi beyannamelerini zamanında ve eksiksiz olarak bağlı oldukları vergi dairelerine vermeleridir. Zamanında Ödenen Ancak Zamanında Tahakkuk Ettirilmeyen Vergiler Bir başka özellikli durum ise zamanında tahakkuk etmediği halde normal vadesinde ödenen vergilerin durumu ile ilgilidir. Gelir idaresi, yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi zamanında ödenmesine karşılık kanun maddesinde yazılı olan ‘’zamanında tahakkuk ettirilmemesi’’ eyleminin gerçekleşmesi nedeniyle, böyle durumlarda vergi ziyaı cezasının kesilmesi şeklinde uygulamada bulunurken Danıştay 4. Dairesi, konuyla ilgili bir uyuşmazlıkta tamamen aksi yönde karar almıştır. [2] Danıştayın kararına göre, zamanında ödenen vergiye ait beyannamenin yasal süresinden sonra verilmesi nedeniyle vergi ziyaı cezası kesilmemelidir. [2]

78 78 4- Sık Yapılan Hatalar, Cezalar ve Çözüm Yolları b- Beyanname vermemek. -Özel Usulsüzlük Cezaları

79 79 -Özel Usulsüzlük Cezaları

80 80 4- Sık Yapılan Hatalar, Cezalar ve Çözüm Yolları c- Beyannamelerin İnternet vergi Dairesi Sistemine Yüklenip Onay İşlemleri yapılırken ÖZEL ONAY verilmemesi ve sonucunda Beyanname verme Damga Vergisinin tahakkuk etmesi. 2015 yılı Damga Vergisi Oranları (58 NOLU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (1) SAYILI TABLO IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir) b) Vergi beyannameleri: bc) Katma değer vergisi beyannameleri (29,90 TL) bd) Muhtasar beyannameler (29,90 TL)

81 81 Damga Vergisi Kanunu Kanun Numarası : 488 (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar: I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar 1.Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri.

82 82 Beyannamelerin onaylanmasında DVM kutucuğu işaretlenerek ÖZEL ONAY verilmesi gerekmektedir. Sehven verilmeyen ÖZEL ONAY işlemi sonucunda tahakkuk eden vergi için Düzeltme Beyannamesi verilmesi ve DVM kutucuğu işaretlenerek Vergi Dairenize müracaat etmeniz gerekmektedir.

83 83

84 84 4- Sık Yapılan Hatalar, Cezalar ve Çözüm Yolları d- İlgili Vergi Döneminde düzenlenen fatura üzerindeki tevkifatın Beyanını yapmamak. 14.04.2014 tarih ve 28264 nolu Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No:117) 1. KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, … gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Anlaşıldığı üzere vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde işlemlere taraf olanlar kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve kurumlardır. Bunlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır.

85 85 4- Sık Yapılan Hatalar, Cezalar ve Çözüm Yolları Çözüm olarak Beyan Vermemiş olduğumuz faturaların kontrolünün Yardımcı Defterden ve Vergi Beyanlarına İlişkin Raporlardan (R1) kontrol edilmesi gerekmektedir. Yapılacak olan Bu Kontrollerde Mizan, Yardımcı Defter ve Vergi Beyanlarına İlişkin Raporları (R1) Her Ayın 15 ile 20’si arasında bir tarih aralığında (Vergi Dönemini Kapsayan tarih aralığında) alınması, İlgili Kanunlarda belirtilen süreler içerisinde Düzeltme Vergi Beyanları ve Ödemeleri yapılmalıdır.

86 86 ÖRNEK:

87 87

88 88


"A – VERGİ VE VERGİ BEYANNAMESİ 1- Vergi nedir ? 2- Vergi Sorumlusu ve Vergi Kesenlerin Sorumluluğu. B – VERGİLERİN HESAPLANMASI - TDMS üzerinden faydalanma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları