Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL BİLGİLER

2 İ Ç E R İ K Yapılan Eğitimler ve Amacı
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan Eğitimler ve Amacı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Tanıtımı Yapılan Sınavlar Kavramlar ve Terimler Genel Sınav Süreçleri İ Ç E R İ K

3 YAPILAN EĞİTİMLER VE AMAÇLARI
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN EĞİTİMLER VE AMAÇLARI Yapılan Eğitimler: Sınavlardan Sorumlu Şube Müdürlerinin Katıldıkları ile Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde Yapılan Seminer. ( Rize Kasım 2014) Sınavlardan Sorumlu Şube Müdürlerinin Katıldıkları ile Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde Yapılan Seminer (Aksaray Şubat 2015) Sınav Hizmetleri Şeflerine Yönelik İstanbul Zübeyde Hanım Öğretmenevinde Yapılan Seminer (İstanbul Nisan 2015 ) İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerince yapılan/yapılacak Bölge Bilgilendirme Toplantıları. Sınav Yapılacak Okulların Müdürlerine Verilen/Verilecek Eğitimler. Sınavda Görev Alacak Öğretmenlere Verilecek Eğitimler. Bölge Koordinasyon Kurulları Tarafından «Gerekirse» Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile STK Temsilcileri ile Gerçekleştirilecek Bilgilendirme Toplantıları. İl Millî Eğitim Müdürlerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı.

4 Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimlerin Amaçlar: Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Sınavın ilke ve kurallara uygun olarak tamamlanmasını sağlamak, Tüm sınav merkezlerinde uygulama birliğini sağlamak, Sınavlarda görev alacakların sınav güvenliğini korumada en üst düzeyde özen göstermesini sağlamak, Sınav sürecinin tüm aşamalarında görev alacak personel ile bilgi paylaşımını sağlamak,

5 ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TANITIMI
Temel Amacı: Yurt içinde ve yurt dışında hak ve adalet ölçüsüne göre Bakanlığımız eğitim politikalarına uygun olarak sınav yapan, bilimsel yöntemler ışığında ölçme, değerlendirme ve yerleştirme çalışmalarını yürüten şeffaf bir kurum olmaktır.

6 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ TARİHİ 1952 yılında, Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde Talim ve Terbiye Dairesi'ne bağlı Test Bürosu olarak kurulmuştur. İlk yıllarda Eğitim Enstitülerine, 1956 yılından itibaren de Anadolu liselerine, özel okullara, öğretmen okullarına, Ankara Üniversitesi'ne ve İstanbul Üniversitesi’ne öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarını gerçekleştirmiştir. 1987 yılında Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM) adıyla İşletmeler Daire Başkanlığına bağlı olarak görevini yürütmüştür 1990 yılında doğrudan Müsteşarlığa, 1991 yılında da yeniden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı olarak görevini sürdürmüştür.   1992 yılında 3797 sayılı kanunda yapılan değişiklikle Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuş, Sınavlar Daire Başkanlığı adıyla bu Genel Müdürlüğe bağlanmıştır. 1998 yılında Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı'nın birleşmesiyle kurulan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı adı altında hizmetini sürdürmüştür. 2004 yılında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda Açık Öğretim Kurumları da bu daireye bağlanarak Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı adını almıştır. 14/09/2011 tarihinde çıkmış olan 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurumun adı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup başkanlığı 01/03/2014 tarihinde yayınlanan 6528 Sayılı Kanunla da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü adını almıştır.

7 TEŞKİLAT YAPISI ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 YENİLİKLER VE YENİ SORUMLULUKLAR
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez teşkilatı Yeniden personel yapılanması (Daire Başkanlıkları, Uzman ve Uzman Yardımcılığı) Araştırma-Geliştirme ve Projeler Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Sınav Güvenliği ve Sınav Yönetimi Elektronik Sınav

9 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN SINAVLAR
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN SINAVLAR Sınavlar her yıl, tüm ülke genelinde öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu 13,815 sınav merkezinde, yaklaşık 517,080 salonda, ortalama ,570 aday/öğrencinin katılımı ile 35 milyon aday/öğrenci ölçeğinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün sürekli yapmış olduğu sınavlar yanında, protokole bağlı olarak yapılan sınavlar da bulunmaktadır.

10 KAVRAMLAR- TANIMLAR-1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme: Adayın sınavda yapmış olduğu doğru, yanlış ve boş soru sayısının belirlenmesi ve bu değerlere göre puanlarının hesaplanmasıdır. Değerlendirme: Adayın aldığı puana göre ilgili sınav için belirlenen bir sınır varsa, bu sınıra göre adayla ilgili başarılı/ başarısız, geçti/kaldı gibi yargılara varılmasıdır. Yerleştirme: Adayın aldığı puan ve tercihleri göz önünde bulundurularak, diğer adaylar arasındaki sırasına göre bir programa veya kadroya yerleştirilmesidir. Ölçme prosedürü: Her sınavın kendisine özgü bir ölçme formülü bulunmaktadır.

11 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAVRAMLAR- TANIMLAR-2 Kılavuz: Sınava girecek adayı, başvuru yapma, sınavın uygulanması, değerlendirilmesi ve yerleştirme konularında bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla hazırlanan kitapçıktır. Yönerge: Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları belirler. Görevli : Sınavlarda görev alan ve sınavın uygulanmasında birinci derecede sorumluluğu bulunan kişilerdir. Sınav Merkezi: Sınav yapılan il/ilçe merkezleridir.

12 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAVRAMLAR- TANIMLAR-3 Sınav Evrakı: Sınav sürecinde adayı ve sınav görevlilerini ilgilendiren her türlü belgedir. Salon Evrakı: Bir salonda sınava girecek adaylar ve görevliler ile ilgili her türlü belgedir. Aday Kütüğü: Sınava başvuran adayların nüfus ve iletişim vb. bilgilerinin bulunduğu kayıtlardır. Sınava Giriş Belgesi: Sınava girecek adayın kimlik bilgilerini, fotoğrafını, sınava gireceği bina, salon ve sırası ile sınav günü ve saatini belirten belgedir. Sınav Sonuç Belgesi: Sınava giren adayın nüfus bilgileri ve sınav sonucunu gösteren belgedir.

13 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAVRAMLAR- TANIMLAR-4 Madde Analizi: Bir testte yer alan maddelerin uygulamasından elde edilen sonuçlarının seçilen ölçüte göre işe yarayıp yaramadığını, işe yaramıyorsa bunun muhtemel nedenlerini anlamak ve amaca hizmet etmesini sağlamak amacı gerekli düzeltmeleri yapmaya denir. Ham Puan: Adayın girmiş olduğu sınavda doğru, yanlış ve boş sorularının neticesinde elde ettiği net puandır. Özel Kimlik Belgesi: Genel Müdürlüğümüzce yapılan sınavlarda geçerli nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport olarak belirlenmiştir. Zorunlu askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi özel kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir. Ortak sınavlarda özel kimlik belgesi bulundurulması zorunluluğu yoktur. E-Sınav: Soru kitapçığının bilgisayar ortamında sunulduğu ve elektronik olarak cevapların gönderildiği belirli bir zaman diliminde açılan ve daha sonra kapanan sistemdir.

14 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SÜREÇLERİ-1 Resmî tatil günleri, genel/yerel seçim tarihleri ile diğer kurumların yapacakları sınavlar için belirlemiş oldukları sınav tarihlerini göz önünde bulundurarak “SINAV UYGULAMA TAKVİMİ” oluşturulmaktadır. Sınav ile ilgili bilinmesi gereken hususları duyurmak amacı ile kılavuz hazırlanır, adaylara ve kamuoyuna duyurulur. Aday başvuruları elektronik ortamda alınır. Başvuru yapan aday sayısına göre sınav binaları belirlenip, adayların sınav bina ve salonlarına atamaları yapılır, sınav görevlileri belirlenir.

15 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SÜREÇLERİ-2 Sorular birim uzmanları ve üniversite öğretim üyeleri tarafından hazırlanır, geliştirilir ve bilimsel denetimden geçirilerek son şeklini alır. Sorular dil bilgisi kurallarına göre düzeltilip, yazım, çizim ve sayfa düzenlemesi yapılarak basıma hazır hale getirilir. Son şeklini alan soru kitapçığı kilitli poşet içerisinde teslim edilerek yüksek güvenlik önlemleri alınmış sınav basım merkezinde basılır, kutulanır ve nakledilmeye hazır hale getirilir. Bütün sınav evrakı güvenlik kuvvetleri gözetiminde kuryeler aracılığıyla sınav merkezlerine gönderilir.

16 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SÜREÇLERİ-3 Büyük güvenlik önlemleri ve titiz çalışmalar neticesinde sınav öncesi aşamalar tamamlanarak sınavın uygulamasına geçilir. Sınav sonrası bütün sınav evrakı, görevlilerce Sınav Uygulama Yönergesinde belirtildiği şekilde hazırlanıp paketlenerek güvenlik kuvvetleri nezaretinde kuryeler vasıtasıyla Genel Müdürlüğe iletilir. ÖDSHGM’ ye gelen cevap kâğıtları optik okuyucu ve tarayıcıdan geçirilerek, cevap bilgileri ve imajı bilgisayar ortamına aktarılır.

17 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SÜREÇLERİ-4 Optik formların okunması ve değerlendirme prosedürünün izlenmesi ile adayların ham puanları belirlenir. Sınavda alınan puan sonrası yerleştirme yapılan aday/öğrencinin sonuçları internet üzerinden sadece adayın görebileceği şekilde ilan edilir.

18 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SÜREÇLERİ-5 Madde analizlerinin yapılması geri bildirimler açısından çok önemlidir. Analiz sonuçları daha sonraki sınavlar için kılavuzluk yapar. Madde analizleri ile; Sorular ve kitle ile ilgili değerler elde edilir. Cevap anahtarının kontrolü yapılır. Varsa, hatalı sorular saptanır. Soruların hedefinin gerçekleşme düzeyi kontrol edilir. İtiraz dilekçeleri ile analiz sonuçları karşılaştırılır.

19 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler...?
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dinlediğiniz İçin Teşekkürler...?


"ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları