Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Sağlik Hizmetlerinin FinansmanI ‘SağlIk hizmetlerinin finansman modelleri, sosyal sağlIk sigortasInIn önemi 25 Ekim 2015, Hacettepe Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Sağlik Hizmetlerinin FinansmanI ‘SağlIk hizmetlerinin finansman modelleri, sosyal sağlIk sigortasInIn önemi 25 Ekim 2015, Hacettepe Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Sağlik Hizmetlerinin FinansmanI ‘SağlIk hizmetlerinin finansman modelleri, sosyal sağlIk sigortasInIn önemi 25 Ekim 2015, Hacettepe Üniversitesi Ali GAZİ Uzman, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanı

2 Sunum Planı Türkiye Sağlık Sistemi’nde Finansa Genel Bakış Sağlığın Finansmanı Sosyal Güvenlik Kurumu

3 Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış
Sağlık Harcamalarının GSYH İçerisindeki Payı

4 Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış
Kişi Başı Sağlık Harcamaları (TL)

5 Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış
Sağlık Harcamalarının Finansman Kaynağına Göre Dağılımı

6 Dünyadaki Sağlık Hizmetleri Finans Modelleri

7 Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanı Kamu gelirleri yani vergiler, Zorunlu sigorta primleri, Kişilerin satın aldıkları hizmete karşılık yapmış oldukları direkt ödemelerden sağlanmaktadır.

8 Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış
Türkiye Sağlık Finans Sistemi Paydaşları Hizmet Alan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK-2006) Bağ-Kur (1971) SSK(1964) Emekli Sandığı (1950) Yeşil Kart(1992) Trafik Sigortalıları (2011) Özel Sigortalar Cepten Ödeme Diğer Hizmet Alıcıları Hizmet Veren Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlükleri Halk Sağlığı Müdürlükleri Türkiye Kamu Hastaneleri Özel Sağlık Tesisleri Üniversite Hastaneleri Diğer Hizmet Sağlayıcıları

9 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK-2006) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile
Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK-2006) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile bu tebliğde yapılan düzenlemeler SGK’nın hangi hizmetleri hangi kurallarla ödeyeceğini belirlemektedir.

10 a. Sabit Bütçe (Götürü Bedel)
Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış Finans Sistemin Hizmet Sunucularına Yaptığı Ödeme Yöntemleri a. Sabit Bütçe (Götürü Bedel) b. Fatura Bedelinin Ödenmesi c. Gün Başına Ödeme d. Vaka Başına veya Teşhise Göre Ödeme e. Kişi Başına Ödeme

11 Türkiye Sağlık Sistemi:
Sağlığın Finansmanı SGK-Sağlık Bakanlığı Uygulaması SABİT BÜTÇE =GLOBAL BÜTÇE = GÖTÜRÜ BEDEL HİZMET ALIMI Sağlık ekonomisi terminolojisi "global bütçeleme", 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ise götürü bedel üzerinden hizmet alımı 

12 Türkiye Sağlık Sistemi:
Sağlığın Finansmanı SGK-Sağlık Bakanlığı Uygulaması SABİT BÜTÇE= GLOBAL BÜTÇE = GÖTÜRÜ BEDEL HİZMET ALIMI Global bütçe; Bir mali yılda sağlık hizmetleri sunumu için bir harcama sınırını ve hedefini ifade eder. Amaç; Belli bir sağlık hizmeti için veya sağlık kurumu için harcanan toplam bedele sınırlandırma getirerek sağlık harcamalarını kontrol etmektir.

13 Türkiye Sağlık Sistemi:
Sağlığın Finansmanı SGK-Sağlık Bakanlığı Uygulaması Sağlık Bakanlığı Geri Ödeme Sistemi Sabit Bütçe /Götürü Bedel GLOBAL BÜTÇE SÜRECİNDE TARAFLAR ANA TARAFLAR MALİYE BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI KATKI SAĞLAYANLAR KALKINMA BAKANLIĞI HAZİNE MUSTAŞARLIĞI

14 Türkiye Sağlık Sistemi:
Sağlığın Finansmanı SGK- Sağlık Bakanlığı Uygulaması 2015 Yılı Global Bütçesi ve Ödeme Takvimi Madde 4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerince Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarından 2015 yılında alınacak tedavi hizmetleri karşılığı olarak bu kurum ve kuruluşlara 22 Milyar 936 Milyon TL ödenecektir yılı Global Bütçe tutarının 22 Milyar 762 Milyon TL'si Sosyal Güvenlik Kurumunca, 174 Milyon TL'si ise Merkezi Yönetim Bütçesinden ekli ödeme planı doğrultusunda karşılanacaktır.

15 Eşitlik değil hakkaniyet
Türkiye Sağlık Finansmanın Politikası Eşitlik değil hakkaniyet Ücretsiz değil yurttaşları finansal riskten koruyan ve finansal olarak sürdürülebilir bir sistem Finansman ve sunumun tek elde toplandığı entegre model değil finansman ve sunumun kesin olarak birbirinden ayrıldığı iç piyasa modeli Kamu tarafından sunulan ve örgütlenen değil özel sektörü de entegre eden kamusal hizmet anlayışı

16 Sigorta bazlı finansman modelinin güçlendirilmesi
Türkiye Sağlık Finansmanın Geleceği Sigorta bazlı finansman modelinin güçlendirilmesi Kamu sigortasında temel teminat paketinin tanımlanması yolu ile özel sağlık sigortacılık ile risk paylaşımı modelinin önünün açılması

17 Türkiye Sağlık Finansmanın Geleceği
Kamu-özel ortaklığı modeli ile kampüs hastaneler ve şehir hastanelerinin kurulmaya başlanması Kamu hastanelerinde özel sektör yönetim modellerinin uygulamaya geçirilmesi (örn. performans bazlı ödeme)

18 Kamu hastanelerinin performanslarının arttırılması
Türkiye Sağlık Finansmanın Geleceği Kamu hastanelerinin performanslarının arttırılması Toplam sağlık harcamaları içerisinde kamu harcamalarının payının arttırılması

19 Kamu hastanelerinin performanslarının arttırılması
Verimlilik Karne Değerlendirmesi Yönergesi Verimlilik Ölçüm Alanları Sağlık Hizmetleri Yönetimi Mali Hizmetler Yönetimi İdari Hizmetler Yönetimi Yerinde Değerlendirme 2000 1000 1000 1000

20 KARNEYE OLAN ETKİ Kamu hastanelerinin performanslarının arttırılması
42 gösterge 2 gösterge 10 gösterge 10 gösterge

21 Hesaplama ile Karne Grupları
Kamu hastanelerinin performanslarının arttırılması Hesaplama ile Karne Grupları A Grubu 850 ≤ karne puanı ≤ 1.000 B Grubu 700 ≤ karne puanı < 850 C Grubu 550 ≤ karne puanı < 700 D Grubu 400≤ karne puanı < 550 E Grubu karne puanı < 400

22 MALİ HİZMETLER YÖNETİMİ
Kamu hastanelerinin performanslarının arttırılması MALİ HİZMETLER YÖNETİMİ MALİ KRİTER GÖSTERGELERİ Gösterge Puanı KABUL EDİLEBİLİR DEGER MHY-01 Toplam tahakkuk geliri/toplam gider 175 HASTANELER İÇİN = 1,05 ADSM’LER İÇİN = 1,2 MHY-02 Net borç/net hizmet tahakkuk tutarı 125 1,5 ve altı MHY-03 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı %100 MHY-04 Gider bütçesi gerçekleşme oranı 100 ADSM için % 80, diğer sağlık tesisleri % 95’ dir. MHY-05 Borçluluk süresi 150 gün ve altı MHY-06 Tahakkukların muhasebeleştirme süresi 10 iş günü MHY-07 Mevcut stok tutarı/aylık ortalama tüketim tutarı 60 gün MHY-08 TDMS ve MKYS Uyumu 50 MHY-09 Global Bütçe Dışı diğer tahsilat/Global Bütçe Dışı diğer tahakkuk Sağlık tesisinin bulunduğu rolün ortalaması MHY-10 Finansal Sürdürülebilirlik

23

24 Bir cenk bir vatan kurtarır…
Bir mıh bir nal kurtarır; Bir nal bir at kurtarır; Bir at bir er kurtarır; Bir er bir birlik kurtarır; Bir birlik bir ordu kurtarır; Bir ordu bir cenk kurtarır; Bir cenk bir vatan kurtarır…

25 E-mail: ali.gazi@saglik.gov.tr Tel: 705 21 09
İletişim için: Tel: Teşekkürler.


"Türkiye’de Sağlik Hizmetlerinin FinansmanI ‘SağlIk hizmetlerinin finansman modelleri, sosyal sağlIk sigortasInIn önemi 25 Ekim 2015, Hacettepe Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları