Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ali GAZİ Uzman, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ali GAZİ Uzman, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire."— Sunum transkripti:

1 Ali GAZİ Uzman, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanı

2 Türkiye Sağlık Sistemi’nde Finansa Genel Bakış Sağlığın Finansmanı Sosyal Güvenlik Kurumu Sunum Planı

3 Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış Sağlık Harcamalarının GSYH İçerisindeki Payı

4 Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış Kişi Başı Sağlık Harcamaları (TL)

5 Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış Sağlık Harcamalarının Finansman Kaynağına Göre Dağılımı

6 Dünyadaki Sağlık Hizmetleri Finans Modelleri

7 Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanı 1.Kamu gelirleri yani vergiler, 2.Zorunlu sigorta primleri, 3.Kişilerin satın aldıkları hizmete karşılık yapmış oldukları direkt ödemelerden sağlanmaktadır. Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış

8 Hizmet Alan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK- 2006 )  Bağ-Kur (1971)  SSK (1964)  Emekli Sandığı (1950)  Yeşil Kart (1992)  Trafik Sigortalıları (2011)  Özel Sigortalar  Cepten Ödeme  Diğer Hizmet Alıcıları Türkiye Sağlık Finans Sistemi Paydaşları Hizmet Veren Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlükleri Halk Sağlığı Müdürlükleri Türkiye Kamu Hastaneleri Özel Sağlık Tesisleri Üniversite Hastaneleri Diğer Hizmet Sağlayıcıları Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış

9 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK- 2006 )  Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile bu tebliğde yapılan düzenlemeler SGK’nın hangi hizmetleri hangi kurallarla ödeyeceğini belirlemektedir. Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış

10 a. Sabit Bütçe (Götürü Bedel)b. Fatura Bedelinin Ödenmesic. Gün Başına Ödemed. Vaka Başına veya Teşhise Göre Ödemee. Kişi Başına Ödeme Finans Sistemin Hizmet Sunucularına Yaptığı Ödeme Yöntemleri Türkiye Sağlık Finans Sistemi’ne Genel Bakış

11 Türkiye Sağlık Sistemi: Sağlığın Finansmanı SGK-Sağlık Bakanlığı Uygulaması SABİT BÜTÇE =GLOBAL BÜTÇE = GÖTÜRÜ BEDEL HİZMET ALIMI  Sağlık ekonomisi terminolojisi "global bütçeleme",  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ise götürü bedel üzerinden hizmet alımı

12 Türkiye Sağlık Sistemi: Sağlığın Finansmanı SGK-Sağlık Bakanlığı Uygulaması SABİT BÜTÇE= GLOBAL BÜTÇE = GÖTÜRÜ BEDEL HİZMET ALIMI Global bütçe; Bir mali yılda sağlık hizmetleri sunumu için bir harcama sınırını ve hedefini ifade eder. Amaç; Belli bir sağlık hizmeti için veya sağlık kurumu için harcanan toplam bedele sınırlandırma getirerek sağlık harcamalarını kontrol etmektir.

13 Türkiye Sağlık Sistemi: Sağlığın Finansmanı SGK-Sağlık Bakanlığı Uygulaması Sağlık Bakanlığı Geri Ödeme Sistemi Sabit Bütçe /Götürü Bedel GLOBAL BÜTÇE SÜRECİNDE TARAFLAR  ANA TARAFLAR  MALİYE BAKANLIĞI  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI  SAĞLIK BAKANLIĞI  KATKI SAĞLAYANLAR  KALKINMA BAKANLIĞI  HAZİNE MUSTAŞARLIĞI

14 Türkiye Sağlık Sistemi: Sağlığın Finansmanı SGK- Sağlık Bakanlığı Uygulaması 2015 Yılı Global Bütçesi ve Ödeme Takvimi Madde 4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerince Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarından 2015 yılında alınacak tedavi hizmetleri karşılığı olarak bu kurum ve kuruluşlara 22 Milyar 936 Milyon TL ödenecektir. 2015 yılı Global Bütçe tutarının 22 Milyar 762 Milyon TL'si Sosyal Güvenlik Kurumunca, 174 Milyon TL'si ise Merkezi Yönetim Bütçesinden ekli ödeme planı doğrultusunda karşılanacaktır.

15  Eşitlik değil hakkaniyet  Ücretsiz değil yurttaşları finansal riskten koruyan ve finansal olarak sürdürülebilir bir sistem  Finansman ve sunumun tek elde toplandığı entegre model değil finansman ve sunumun kesin olarak birbirinden ayrıldığı iç piyasa modeli  Kamu tarafından sunulan ve örgütlenen değil özel sektörü de entegre eden kamusal hizmet anlayışı Türkiye Sağlık Finansmanın Politikası

16 Sigorta bazlı finansman modelinin güçlendirilmesi Kamu sigortasında temel teminat paketinin tanımlanması yolu ile özel sağlık sigortacılık ile risk paylaşımı modelinin önünün açılması Türkiye Sağlık Finansmanın Geleceği

17 Kamu-özel ortaklığı modeli ile kampüs hastaneler ve şehir hastanelerinin kurulmaya başlanması Kamu hastanelerinde özel sektör yönetim modellerinin uygulamaya geçirilmesi (örn. performans bazlı ödeme) Türkiye Sağlık Finansmanın Geleceği

18 Kamu hastanelerinin performanslarının arttırılması Toplam sağlık harcamaları içerisinde kamu harcamalarının payının arttırılması Türkiye Sağlık Finansmanın Geleceği

19 Verimlilik Ölçüm Alanları Sağlık Hizmetleri YönetimiMali Hizmetler Yönetimiİdari Hizmetler YönetimiYerinde Değerlendirme 2000 1000 Verimlilik Karne Değerlendirmesi Yönergesi

20 10 gösterge 2 gösterge 42 gösterge

21  A Grubu 850 ≤ karne puanı ≤ 1.000  B Grubu 700 ≤ karne puanı < 850  C Grubu 550 ≤ karne puanı < 700  D Grubu 400≤ karne puanı < 550  E Grubu karne puanı < 400

22

23

24 Bir mıh bir nal kurtarır; Bir nal bir at kurtarır; Bir at bir er kurtarır; Bir er bir birlik kurtarır; Bir birlik bir ordu kurtarır; Bir ordu bir cenk kurtarır; Bir cenk bir vatan kurtarır…

25  İletişim için:  E-mail: ali.gazi@saglik.gov.tr  Tel: 705 21 09 Teşekkürler.


"Ali GAZİ Uzman, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları