Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlı Devleti X İtilaf Devletleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlı Devleti X İtilaf Devletleri"— Sunum transkripti:

1 Osmanlı Devleti X İtilaf Devletleri
SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) Osmanlı Devleti X İtilaf Devletleri SEVR ANTLAŞMASI’NIN ŞARTLARI İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak, fakat Osmanlı Devleti antlaşma şartlarına uymazsa İstanbul Türklerin elinden alınacak, 2) Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve Türklerin içinde yer almadığı “Boğazlar Komisyonunun” yönetiminde bulunacaktır, 3) Anadolu’nun doğusunda Ermenistan, güneyinde Kürdistan bağımsız devletleri kurulacaktır,

2 4) İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bölümü ile Midye - Büyük
Çekmece gölü çizgisinin batısında kalan bütün Trakya Yunanistan’a verilecek, 5) Adana, Malatya, ve Sivas dolaylarını birleştiren bölgeler ile Suriye Fransa’ya verilecek, 6) Antalya ve Konya yöresi İtalya’ya verilecek, 7) Arabistan ve Irak, İngiltere’ye bırakılacak, 8) Askerlikte mecburi hizmet olmayacak. Elli bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordunun tank, ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak, deniz gücü de 13 küçük gemiden oluşacak. 9) Azınlıklara çok geniş haklar verilecek. 10) Kapitülasyonlardan, bütün devletler yararlanacak. 11) Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek, maliyesi İtilaf Devletleri’nin kontrolünde olacak.

3

4 (SEVR ANTLAŞMASI İMZALANIRKEN)

5 (DAMAT FERİT PAŞA) (SULTAN VAHDETTİN)

6 SEVR ANTLAŞMASI’NIN SONUÇLARI
1) I. Dünya savaşını bitiren en son antlaşmadır. 2) TBMM Sevr Antlaşmasını onaylamadığını bildirerek, antlaşmayı imzalayan ve onaylayanları vatan haini ilan etti. 3) Türk milletinin gerçek temsilcisi olarak TBMM’i Hükümeti bu antlaşma yürürlüğe konulamadı.(Zaten Osmanlı anayasasına göre bir antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Mebusan Meclisinin onayından geçmesi gerekiyordu. Fakat Mebusan Meclisi daha önce kapatıldığı için bu antlaşmanın Osmanlı Hükümeti tarafından onaylanmış olması yürürlüğe girmesi için yeterli değildi.) 4) Osmanlı Hükümeti yok sayılmış, toprakları yağmalanmıştır. 5) Türk halkı kurtuluşun ancak mücadele etmekle mümkün olacağını görmüş, TBMM’ye verdiği desteği arttırmıştır. (Sevr’in olumlu yönü)

7 ÖRNEK SORU : 1 Sevr Antlaşması’ndan sonra TBMM antlaşmayı tanımadığını bildirmiş, imzalayanları da vatan haini olarak ilan etmiştir. TBMM bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini göstermiştir? Halifeye bağlı olduğunu Osmanlı Devleti’nin varlığını devam ettirdiğini Bağımsızlık mücadelesine devam edeceğini Antlaşmanın eksik olduğunu

8 CEVAP: C TBMM Antlaşmayı tanımayarak, Bağımsızlık mücadelesine devam
edeceğini göstermiştir.

9 ÖRNEK SORU: 2 Sevr Antlaşmasına göre; Batı Anadolu Yunanlılara Antalya ve çevresi İtalyanlara, Güney Doğu Anadolu Fransızlara veriliyor, Doğu Anadolu’da iki yeni devlet Kuruluyordu. Azınlıklara en geniş haklar veriliyor, Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınıyordu. Türk ordusu İse sınırlı sayıda asker ve silah sahibi olabiliyordu. Bu bilgilere bakarak Sevr Antlaşması için aşağıdakilerden Hangisi söylenemez. Türk halkının barış içinde yaşamasına ortam hazırlamıştır. Türk halkının egemenlik hakları kısıtlanmıştır. Osmanlı Devleti sömürge haline getirilmek istenmiştir. Türklerin çoğunlukta yaşadığı topraklar yağmalanmak istenmiştir.

10 CEVAP: A Bu şartlarda Türk halkının barış içinde
yaşaması mümkün değildir.


"Osmanlı Devleti X İtilaf Devletleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları