Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

$$ $$$ Pazarlama nedir? Pazarlama nedir? 1.Bir pazardaki mal ve hizmetlerin satın alınması ve satılması faaliyeti veya sürecidir. 2.Ürünlerin üreticiden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "$$ $$$ Pazarlama nedir? Pazarlama nedir? 1.Bir pazardaki mal ve hizmetlerin satın alınması ve satılması faaliyeti veya sürecidir. 2.Ürünlerin üreticiden."— Sunum transkripti:

1 $$ $$$ Pazarlama nedir? Pazarlama nedir? 1.Bir pazardaki mal ve hizmetlerin satın alınması ve satılması faaliyeti veya sürecidir. 2.Ürünlerin üreticiden tüketiciye transferini içeren ticari faaliyetlerdir. Pazarlama PazarlamaTanımlama Değer Geliştirme Değer Geliştirme Ve Sunma Süreci olarak ifade edilebilir. olarak ifade edilebilir. Niçin pazarlama? Niçin pazarlama?

2 Örgütsel pazarlara bakış açısı Örgütsel pazarlar A.İşletmeler, hükümetler veya kurumlarca satın alınan mal ve hizmetler pazarı A.İşletmeler, hükümetler veya kurumlarca satın alınan mal ve hizmetler pazarı B.Diğer ürünler bünyesinde yeralan,tüketilen veya tekrar satılan ürünlerdir. B.Diğer ürünler bünyesinde yeralan,tüketilen veya tekrar satılan ürünlerdir.

3 İş pazarlarına örnekler 1. Birleştirmek amaçlı – Katkılar ve malzemeler 2. Tüketim amaçlı. – Proses malzemeleri – Ofis malzemeleri – Danışmanlık hizmetleri 3. Kullanım amaçlı – Montaj veya ekipman 4. Tekrar satış amaçlı

4 Bu ürünlerin geliştirilmesinde kullanılan ürün veya hizmetlere örnekler verebilir misiniz? 1.… 2.… 3.… 1.… 2.… 3.…

5 İşletme pazarları  Örgütler için pazarlama karması elemanlarının geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecidir.  Endüstriyel ve tüketici ürünlerini ayırt eden şey tüketicilerin doğası ve ürünlerin nasıl kullanıldığıdır.

6 işletme pazarları Yönetimi işletme pazarları Yönetimi A. işletme vs.Müşteri pazarları A. işletme vs.Müşteri pazarları 1.Farklı beceriler 1.Farklı beceriler a. Pazar algılama becerisi a. Pazar algılama becerisi b. Müşteri bağlantı becerisi b. Müşteri bağlantı becerisi 2. Büyüyen değer ortaklığı 2. Büyüyen değer ortaklığı 3.Değer pozisyonunun oluşturulması 3.Değer pozisyonunun oluşturulması

7 Örgütsel Pazar yöneticisi nasıl başarılı olur? Eğer, yönetici başarısız olmak isterse çevreden izole edilmiş bir şekilde çalışır. Yöneticinin şirket hakkında bilmesi gerekenler: Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla geliştirilen pazarlama stratejilerini güçlü bir şekilde uygulamak Birleştirici!.Başarılı bir Pazarlama yöneticisi bir birleştiricidir. Müşteri servisi Araştırma ve geliştirme İmalat / şirket yapısı

8 Finansman Muhasebe Lojistik Örgütsel pazarlar ı n planlanmas ı Ara ş t ı rma-Geli ş tirme Üretim İ malat Mü ş teri Servisi İş letme pazar ı stratejisinin belirtilmesi Konsept ve ürün geliştirme ve değerlendirme İşletme Fonksiyonları Açıklamaİşletme Fonksiyonları Açıklama Sermaye bütçesi ihtiyacının yüzdesi ve yeni ürün için yatırımın geri dönüş oranı Maliyet tarihini hesaplamak ve ürün ve Pazar segmentinin gelecek maliyetlerini tahmin etmek İstikrarlı müşteri ihtiyaçlarının dağıtım desteğini sağlamak Tedarik z,nciri ile ilgili trendlerin yorumu ve izlenmesi Alternatif hacim düzeylerinde ürün maliyetlerinin tahmini Satıştan sonra teknik servis sağlamak İşletme Pazarının Planlanması: Fonksiyonel Bütünleşik Bir Perspektif Şekil.1.1

9 1.Türetilmiş talep İşletme talebi müşterinin son ürün ile ilgili talebinden türetilir. İşletme talebi müşterinin son ürün ile ilgili talebinden türetilir. 2.Dalgalanan talep 2.Dalgalanan talep Talep türetildiğinde, örgütsel pazarlamacı pazardaki son müşterinin talebini tahmin etmek ve izlemek zorundadır. Talep türetildiğinde, örgütsel pazarlamacı pazardaki son müşterinin talebini tahmin etmek ve izlemek zorundadır. 3. Teşvik eden talep 3. Teşvik eden talep Bazı firmalar son müşteriye ulaşmak için pazarlama programları geliştirirler. Bazı firmalar son müşteriye ulaşmak için pazarlama programları geliştirirler. Örgütsel pazarların özellikleri Müşteri pazarlarından farkı Müşteri pazarlarından farkı

10 4. Fiyat duyarlılığı: 4. Fiyat duyarlılığı: Türetilmiş talep doğası bir de örgütsel ürün talebinin elastikiyetini etkiler. 5.Global ölçekte talep 5.Global ölçekte talep a. Bir çok örgütsel ürün uluslararası ölçekte ve bütün uluslar arasının gerektirdiği rekabet değerlemesi içinde satılır. a. Bir çok örgütsel ürün uluslararası ölçekte ve bütün uluslar arasının gerektirdiği rekabet değerlemesi içinde satılır. b. Örgütsel firmalar kendilerinin tatmin olup ihtiyaçlarını giderebileceği ve rakiplerini ellerinde tutabilecekleri pazarlar üzerinde odaklanmak zorundadırlar. b. Örgütsel firmalar kendilerinin tatmin olup ihtiyaçlarını giderebileceği ve rakiplerini ellerinde tutabilecekleri pazarlar üzerinde odaklanmak zorundadırlar. Örgütsel pazarların karakterleri devamı

11 Örgütsel ve Müşteri pazarları: Örgütsel ve Müşteri pazarları: Bir karşılaştırma Bir karşılaştırma A. TAMEK: Bir müşteri ve örgütsel pazarlamacı A. TAMEK: Bir müşteri ve örgütsel pazarlamacı B. Örgütsel pazarların karakterlerinin ayıredilmesi B. Örgütsel pazarların karakterlerinin ayıredilmesi 1. Kişisel satış üzerine vurgu 1. Kişisel satış üzerine vurgu 2. Ürünün hizmet boyutu ön plana çıkmaktadır 2. Ürünün hizmet boyutu ön plana çıkmaktadır 3.Satış öncesi her ürün için fiyat izleme ve pazarlık yaygındır 3.Satış öncesi her ürün için fiyat izleme ve pazarlık yaygındır 4. Genellikle büyük müşterilere satarlar 4. Genellikle büyük müşterilere satarlar

12 Tamek…Pazarlama… Pazarlama karması 1. Kişisel satış 2. Ürün/servis 3. Fiyat 4. Tutundurma 5. Reklam 6. Dağıtım Fiyat Talebin do ğ as ı Maliyet Rekabet davran ışı Promosyon Planların içerikleri Medya reklamı Kuponlar Özel teklifler Perakendecileri özendirmek

13 Pazarlama karması…”Sunulan” P Dört P ÜrünFiyatTutundurma Yer* * Dağıtım kanalları, Fiziksel dağıtım

14 Pazarlama karması”Sunulan” P Beş P ÜrünFiyat Tutundurm a Pozisyon Tan ı tma Paketleme İ zin....... “Aslında, burada herkesin Avuç dolusu favoriden seçtiği beş taneden daha fazlası vardır. ”

15 Örgütsel Pazar Müşterileri A.Ticari Girişimciler 1. Kullanıcılar a.Diğer ürünlerin yapımında kullanmak için ürün satın alanlar( torna makinesi) b.Diğer ürünlerin imalatında kullanmak için makine ve teçhizat satın alanlar (forklift) 2. Asıl teçhizat üreticileri (ATÜ) a.Son ürüne dahil edilebilecek ürünleri satın alanlar a.Son ürüne dahil edilebilecek ürünleri satın alanlar

16 Örgütsel Pazar Müşterileri 3.Satıcılar ve Dağıtıcılar a.Asıl teçhizat üreticileri (ATÜ) ve kullanıcıların yeniden satmak amacıyla örgütsel ürünleri satın alması b.Dağıtım prosesini kolaylaştıran örgütsel aracılar b.Dağıtım prosesini kolaylaştıran örgütsel aracılar

17 Örgütsel Pazar Müşterileri 4. Etkili stratejiyi açıkça belirten ana hatları sağlayan sınıflamayı anlama a. Kullanıcılar ve ATÜ farklı güdülerle satın alabilirler. b.Farklı tipteki satın alıcılar pazarlama karmasının her bir elemanı üzerine farklı vurguya ihtiyaç duyarlar. b.Farklı tipteki satın alıcılar pazarlama karmasının her bir elemanı üzerine farklı vurguya ihtiyaç duyarlar. B. Güdülerle satın almanın anlaşılması

18 Örgütsel pazarlar için ürünlerin sınıflanması Örgütsel pazarlar için ürünlerin sınıflanması A. Sınıflamanın temeli A. Sınıflamanın temeli 1. Üretim prosesine ürün veya servisler nasıl girer? 2. Maliyet yapısı içinde ürün /servis nasıl ele alınacak?

19 Örgütsel pazarlar için ürün sınıflaması Örgütsel pazarlar için ürün sınıflaması 1. Giren ürünler a.Satın alıcının Nihai (Bitmiş) ürünün parçası olmak b. Hammadde ve imalat ürünleri c.Gider kalemi olarak değerlendirilir. Örgütsel ürün kategorileri

20 Örgütsel Pazar için ürün sınıflaması Devamı Örgütsel Pazar için ürün sınıflaması Devamı a. Ürün üretmek için kullanılan b. Montaj dahil olanlar (inşaatlar,teçhizat) ve aksesuar teçhizatı (hafif fabrika teçhizatı, ofis teçhizatı) c. Yatırım ürünleri olarak değerlendirilir. 2. Temel ürünler

21 Örgütsel Pazar için ürün sınıflaması devamı Örgütsel Pazar için ürün sınıflaması devamı 3.Kolaylaştırıcı ürünler 3.Kolaylaştırıcı ürünler a. Örgüt sürecine destek veren malzeme ve servisler b. Malzeme,tamir ve bakım parça ve servisine dahil olanlar c.Gider kalemi olarak ele alınanlar

22 Ham madde - Çiftlik ürünleri (örn:buğday) (örn:buğday) - Doğal ürünler (örn;demir kereste ) İmal edilen malzeme ve parçaları - Malzeme parçaları (Örn. çelik) (Örn. çelik) Ürün Girişi Temel ürünler tesisatlar - yer ve bina - yer ve bina (Örn; ofisler) (Örn; ofisler) - Sabit teçhizat - Sabit teçhizat (örn. Bilgisayarlar, asansörler) Aksesuar Techizatı - Hafif fabrika techizatı - Hafif fabrika techizatı (ör:. forklift) (ör:. forklift) -ofis techizatı -ofis techizatı (Ör. Sıra) (Ör. Sıra) destek veren İşletme servisleri - süreç destekleyici – Bakım ve tamir servisleri (ör: yağlayıcı madde,kağıt) (ör:Bilgisayar tamiri) - Bakım ve tamir parçaları – İşletme danışmanlık servisleri (ör: boya, vida) (ör: yasal, reklam, yönetim danışmanlığı) yönetim danışmanlığı) Kolaylaştırıcı ürünler

23 Örgütsel pazarlama stratejileri A. Farklı ürün kategorileri farklı pazarlama stratejileri gerektirdiğinden örgütsel ürün sınıflama programları değerlidir. B. Ürünün fiziksel yapısı ve müşteriler tarafından düşünülen kullanım amacı pazarlama programı gereklerini belirler.

24 Pazar Fırsatlarını Belirle İŞLETME PAZARLAMA YÖNETİMİ ÇATISI Şekil.1.7 Şirket Vizyonu ve Amaçları Ticari PazarHükümet pazarıKurumsal Pazar Örgütsel satın alma davranışı analizi Amaç Pazar segmentlerinin seçimi Alternatif Pazar segmentlerinin değerlendirilme si Pazarlama amaçları Strateji geliştirme Pazarlama bilgisinin elde edilmesi ve planlama Ürün veya servis Dağıtım kanalları FiatKişisel satışReklam Satış Promosyonu İşletme pazarlama karmasının formülasyonu Pazarlama programı Değerlendirme ve kontrol Tahmini çevresel etkiler ve izleme ( Ör: Ekonomik, Politik, rekabet Ulusal ve Uluslararası koordinasyon Ürün R&G müşteri servisi Diğer Tedarik Fonksiyonlar ararası Hedef Pazar bölümlerinin tepkisi

25 Müşteriler Müşteri pazarı malları Örgütsel Pazar malları Coğrafi olarak geniş bir alana yayılmışCoğrafi olarak birkaç yerde toplanmış Satınalma Davranışı Bireysel karar (Kararı birey veya aileler verir) Grup kararları (farklı örgüt üyeleri kararı) Satın alıcı/ Satıcı Daha az temas ve kısa süreli ilişki Problem çözümü ve ürün dizaynında çok yakın ilişki ( dayanıklı ve karışık bir ilişki) Ürün Ürün standart şekilde, hizmet çok önemli değil Doğası daha teknik, tam olarak tek bir form yok,değişik şekilde olabilir.Satış sonrası servis önemli

26 Promosyon Müşteri pazarı malları Örgütsel Pazar malları Reklam üzerine ağırlık verilmişKişisel satış üzerine vurgu Kanallar Endirekt, müşteriye ulaşıncaya kadar çeşitli kanallardan geçer. Direk, pazarda daha kısa, daha direkt kanalların kullanılması Fiyat Liste fiyatı geçerli. Alternatif olmayan parçalar için rekabet yüksek,standart parçalar için liste fiyatı geçerli.


"$$ $$$ Pazarlama nedir? Pazarlama nedir? 1.Bir pazardaki mal ve hizmetlerin satın alınması ve satılması faaliyeti veya sürecidir. 2.Ürünlerin üreticiden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları