Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma."— Sunum transkripti:

1 Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 23.10.2015 kam.kalkinma.gov.tr

2 Sunum Akışı Araştırmanın Genel Çerçevesi Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum Sorun Alanları, Tespitler, Sonuç ve Öneriler 2

3 Amaç; Uluslararası öğrenci sayısını artırmak, yapılması gereken iyileştirme ve düzenlemeleri tespit etmek, politika önerileri geliştirerek ilgili kurumların değerlendirmesine sunmak, Uluslararası öğrencileri ön planda tutan, Katılımcılık esas alınarak hazırlandı, Veri kaynakları: UNESCO, OECD, YÖK ve ÖSYM Mevcut durum ve temel sorunlar yedi başlık altında ortaya konmuştur. Amaç, Yöntem ve Kapsam 3

4 Uluslararası öğrenciler konusunda yapılan çalışmalar incelendi, Uluslararasılaşmanın katkıları farklı boyutlarıyla ele alındı, Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine hizmet edecek, Raporda, Küresel gelişmeler ve eğilimlere, Ülkemizin mevcut durumuna, Temel sorun alanlarına, Uygulanabilir, somut önerilere yer verilmekte 4/23 Çalışmanın Önemi 4

5 KÜRESEL GELİŞMELER MEVCUT DURUM 5

6 1970’li yıllarda dünyada 800 bin olan öğrenci sayısı 2012 itibarıyla yaklaşık yüzde 450 artarak 4,5 milyona ulaşmıştır. 6 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum

7 Türkiye uluslararası öğrencilerin % 0,9’una ev sahipliği yapmaktadır. 7 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Gördükleri Ülkelere Göre Yüzde Dağılımı (2012) Kaynak: OECD

8 8/23 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum Türkiye Yükseköğretimdeki Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Aldıkları Ülkelerdeki Toplam Üniversite Öğrencileri İçindeki Payı (Yüzde, 2012 Yılı İtibarıyla) 8

9 9/23 İlk 6 ülkeden 1,2 milyonu aşkın öğrenci başka ülkelere gidiyor. 2013-2014 döneminde Türkiye’ye gelen öğrenci sayısı sadece 1.452 9 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum 20002012 Çin166.939Çin726.995 Güney Kore71.061Hindistan189.472 Yunanistan63.673Güney Kore123.674 Hindistan62.576Almanya117.576 Japonya59.320Suudi Arabistan62.535 Almanya54.733Fransa62.416 Fransa50.500ABD58.133 Türkiye49.641Malezya55.579 İtalya45.555Vietnam53.802 Fas42.688İran51.549 ABD41.637Türkiye51.487 Kaynak: UNESCO Yurt Dışına En Çok Öğrenci Gönderen Ülkeler (2000, 2012)

10 Uluslararası öğrenciler tarafından en fazla tercih edilen ülkeler gelişmiş batılı ülkelerdir. 10 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum

11 12/23 2000’li yılların başında Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenci sayısı 16 bin düzeyinde iken 2013-2014’te bu rakam 48.183’tür. 11 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum

12 12/23 12 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin % 80’i devlet üniversitelerinde, % 20’si vakıf üniversitelerinde bulunmakta

13 12/23 13 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum Uluslararası öğrencilerin yoğunluğunun en fazla bulunduğu ilk 20 üniversitenin 17’si vakıf üniversitesidir.

14 13/23 14 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum Uluslararası Öğrencilerin İllere Göre Dağılımı (2013-2014) Kaynak: YÖK Uluslararası öğrencilerin yaklaşık % 60’ı büyükşehirlerde

15 13/23 15 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum Kaynak: YÖK Uluslararası Öğrenci yoğunluğu açısından bakıldığında sınır illeri de ön plana çıkmakta Uluslararası Öğrencilerin Bulundukları İldeki Toplam Öğrenciler içindeki Payı (2013-2014)

16 16 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrenciler ağırlıkla tarihi ve kültürel olarak yakın olduğumuz ülkelerden

17 17 Küresel Gelişmeler, Mevcut Durum Tarihi ve kültürel coğrafyamız uluslararası öğrenci sayımızın artırılmasında önemli bir fırsat

18 1.Strateji ve politikalar2.Tanıtım ve markalaşma3.Yükseköğretim sisteminin uluslararası öğrenciler için hazır hale getirilmesi4.Başvuru, seçim ve kabul süreçleri5.Mevzuat ve bürokratik işlemler6.Burs sistemi7.Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimi 18 Sorun Alanları, Tespitler ve Çözüm Önerileri

19 Ulusal Strateji Üst Yapı Farkındalık Veri ve İstatistik İzleme ve Değerlendirme Uluslararasılaşmada Etkin Bir Yönetişim 16/23 19 Sorun Alanları, Tespitler ve Çözüm Önerileri

20 Türkiye Markası Tanıtım Stratejisi Tanıtım Araçları Bilişim Teknolojileri Dış Temsilcilikler Teşvik Sistemi Tanıtım ve Markalaşma Faaliyetleri 17/23 20 Sorun Alanları, Tespitler ve Çözüm Önerileri

21 Stratejik Planlar İşbirliği ve Değişim Programları Akreditasyon ve Denklik Fiyatlandırma Yabancı Dilde Eğitim Fiziki ve Sosyal Koşullar Öğrenci Ofisleri Mezunlara Yönelik Faaliyetler Yükseköğretimin Uluslararasılaşmaya Hazır Hale Getirilmesi 21 Sorun Alanları, Tespitler ve Çözüm Önerileri

22 Ortak Bir Başvuru Sistemi Seçim ve Kabul Sistematiği Öğrenci Başvuru ve Kabul Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi 22 Sorun Alanları, Tespitler ve Çözüm Önerileri

23 Sistem Analizi Vize ve İkamet Uzun Süreli İkamet Çalışma İzinleri Genel Sağlık Sigortası Mevzuat ve Bürokratik İşlemlerin Gözden Geçirilmesi 20/23 23 Sorun Alanları, Tespitler ve Çözüm Önerileri

24 Burs Sistematiği Farklılaştırılmış, Tematik Burslar Burs Sistemi 24 Sorun Alanları, Tespitler ve Çözüm Önerileri

25 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Altyapısı Türkçe Dil Beceri Düzeyi Tespit Sınavı Uluslararası Öğrencilere Türkçe öğretimi 22/23 25 Sorun Alanları, Tespitler ve Çözüm Önerileri

26 TEŞEKKÜR EDERİZ. KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ kam.kalkinma.gov.tr Araştırma Projesi Raporuna http://kam.kalkinma.gov.tr adresinden erişilebilir.http://kam.kalkinma.gov.tr


"Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları