Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ 2.KONU: UYGARLIKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ 2.KONU: UYGARLIKLAR"— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ 2.KONU: UYGARLIKLAR
BATI MÜZİĞİ TARİHİ ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ 2.KONU: UYGARLIKLAR

2 İÇERİK TARİHSEL SÜREÇ UYGARLIK KAVRAMI MEZOPOTAMYA SÜMER UYGARLIĞI
FENİKE- İBRANİ UYGARLIĞI MISIR UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI YUNAN UYGARLIĞI

3 TARİHSEL SÜREÇ M.Ö. 10000-4000 Yeni Taş Çağı
M.Ö Cilalı Taş Çağı M.Ö Bronz Çağı M.Ö. 750 sonrası Demir Çağı

4 İlk Çağ Kapsamındaki Uygarlıklar
Mezopotamya uygarlıkları M.Ö Mısır M.Ö Hint M.Ö M.S. 250 Çin M.Ö M.S. 250 Antik Yunan M.Ö M.S. 250 Fenike - ibrani M.Ö M.S. 500 Yunan (HELENİSTİK-ROMA) M.Ö M.S. 300

5 Uygarlık Kavramı Bu kavram ilk olarak 18. yy. kullanılmıştır.
Barbarlığın karşıtı Gelişme yolunda ideal ölçülere yaklaşmış toplumlar Kullandığı aletleri, çalışma biçim ve yöntemlerini, inançları, düşünsel ve sanatsal etkinlikleri, toplumsal ve siyasal örgütlenme biçimlerini bütünüyle ifade eden toplumsal özgünlük

6 Bilim, uygarlıklar arasında üstünlük ayrımı yapmaz, nesnel bir biçimde değerlendirir.
Uygarlıklar her canlı varlık gibi zaman içinde değişirler. Bu değişim her uygarlıkta aynı hızda olmayabilir. Uygarlıklar da ölür. Düşünsel ve sanatsal yaşam, uygarlıkların en anlamlı göstergesidir.

7 İlk çağ uygarlıklarının Ortadoğu ve Asya’daki verimli bölgelerde odaklaşmasının nedeni, Tarım Devrimi’nin bu bölgelerde önce başlamasıdır. Sulu tarıma geçiş, yazının icadı, bilim, düşünce, hukuk, madencilik, ticaret, eğitim ve sanat alanlarında yükseliş sergiler.

8 MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

9 Mezopotamya: Fırat nehri ve Dicle nehri arasında kalan verimli topraklara verilen isimdir.
M. Ö yıllarından başlayarak değişik uygarlıkların beşiği olmuştur. Sümer, Akat, Babil, Asur, Hitit, Kalde , Elam ve Pers uygarlıkları bu bölgede yerleşmişlerdir.

10 Sümer Uygarlığı M. Ö yılı dolaylarında Sümer dualarının rahip ve koronun karşılıklı olarak söylediği «RESPONCE» , iki koronun değişimli olarak söylediği «ANTIPHONE» biçimleriyle yapılandırıldığı bilinmektedir. Dualardaki ilkel ezgilere «SİR» denilmektedir. Solo ve koroya eşlik eden kamış kavallara «sem» adı verildiği için dinsel şarkılara da «ERSAMME» adı verilmiştir.

11 Çalgılar Sümer çalgıları şunlardır: yan ve düz çalınan flüt, tiğ ya da tiggi, küçük davul balag, timpani’nin ilkeli olan ikili davul lilis, tef ve adapa.

12 Fenike ve ibrani uygarlıkları
Günümüz Filistin toprakları üzerinde yerleşmişlerdir. Göçebe dönem, krallık dönemi ve peygamber dönemi olmak üzere üç dönemde incelenir. Bu dönemlere ait çalgı bulguları çok yoktur. Bu yüzden Tevrat’ta verilen bilgilerle yetinilmektedir. Antiphone yöntemi ile dini ezgiler seslendirilmekteydi. Kullanılan çalgılar kinnor, nebel, pesanterin, şofar, tulum, kaval, tef, bronz ziller.

13 Mısır uygarlığı Eski devlet (m.ö. 2850- 2160), orta dönem devleti
(m.ö ), yeni devlet (m.ö ), Geç dönem (m.ö ) Nil nehri kıyılarına yerleşmişlerdir. Nil ovalarında yaşayan boylar tarlalara zarar veren hayvanları uzaklaştırmak için çalpara benzeri vurmalı ve sallamalı çalgılar icad etmişler, bu çalgılar giderek doğaya şükran danslarının eşlikçisi olmuştur. Bu uygarlıkta müzik erkeklerden çok kadınlara yakışan bir sanat dalı olarak kabul edilmiştir.

14 Çalgılar Flüt, arp, davul, def, darbuka, sistrum, çifte flüt, trompet, üçgen arp, kitara, su orgu önemli çalgılarıdır.

15 Kaynakça Ahmet SAY, Müzik Tarihi Evin İLYASOĞLU, Zaman İçinde Müzik
Salih AKKAŞ , Ders Notları Batı Müziği Tarihi Ders Kitabı Youtube


"ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ 2.KONU: UYGARLIKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları