Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKRANLAR, ROMANTİK İLİŞKİLER ve YAŞAM TARZLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKRANLAR, ROMANTİK İLİŞKİLER ve YAŞAM TARZLARI"— Sunum transkripti:

1

2 AKRANLAR, ROMANTİK İLİŞKİLER ve YAŞAM TARZLARI
BÖLÜM 9 AKRANLAR, ROMANTİK İLİŞKİLER ve YAŞAM TARZLARI

3 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi Ergen Grupları
BÖLÜM BAŞLIKLARI Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi Ergen Grupları Flört ve Romantik İlişkiler Cinsiyet ve Kültür Beliren Yetişkinlerin Yaşam Tarzları

4 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi
Sosyometrik Statü: Akran grupları tarafından sevilip sevilmediğini gösterir . Popular Çocuklar: Akranları tarafından çoğunlukla en iyi arkadaş olarak seçilen ve nadiren sevilmeyen olarak seçilen çocuklardır.

5 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi
Ortalama Çocuklar: Akranları tarafından ortalama düzeyde hem olumlu hem de olumsuz oy alan çocuklardır. Reddedilen Çocuklar: Nadiren birilerinin en iyi arkadaşı olarak nitelendirilen ve akranları tarafından hoşlanılmayan çocuklardır.

6 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi İhmal Edilmiş Çocuklar:
Nadiren en iyi arkadaş olarak gösterilen, fakat aynı zamanda akranları tarafından sevilmeyenler arasında yer almayan olarak da değerlendirilmeyen çocuklardır.

7 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi
Karma Stratejiler: Sosyal becerileri güçlendirmek için tek bir yaklaşım yerine tekniklerin bir kombinasyonun kullanılmasıdır, koçluk olarak da isimlendirilir.

8 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi
Arkadaşlık Arkadaşlar: Karşılıklı yoldaşlık, destek ve samimiyet içeren akranlığın bir altkümesidir.

9 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi
Arkadaşlık Sullivan, yakın arkadaşlığın psikolojik önemini ve samimiyetinin ergenlik döneminde önemli ölçüde arttığını vurgulamaktadır.

10 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi
Arkadaşlık Araştırmacılar bu görüşü desteklemektedir. Kendisinden daha büyük bireylerle yakın arkadaş olan çocuk ve ergenler kendi yaşında arkadaşı olanlara göre daha fazla sapkın davranışlar sergilerler.

11 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi
Arkadaşlık Erken olgunlaşan kızların, daha geç olgunlaşan kızlara göre daha büyük yaşta arkadaş edinme olasılıkları vardır bu da sorunlu davranışlara katkıda bulunabilir.

12 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi
Arkadaşlık Beliren yetişkinlik arkadaşlığında bazı değişiklikler oluşur. Yakınlık ve benzerlik arkadaşlıkların en önemli özelliklerinden ikisidir.

13 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi
Yalnızlık Sürekli yalnızlık bozulmuş fiziksel ve ruh sağlığı ile ilişkilidir. Yalnızlık genellikle insanların yaşam geçişleri sırasında çıkar, bu yüzden yalnızlığın, üniversite birinci sınıf öğrencileri arasında yaygın olması hiç şaşırtıcı değildir.

14 Akran İlişkileri ve Arkadaşlığın İncelenmesi
Yalnızlık Bazen ya da her zaman yalnız olan bireylerin başkalarıyla aynı şeyler hissetmesi ya da istediklerinde arkadaş bulmaları ya nadiren görülür ya da hiçbir zaman görülmez, buna karşın diğer bireyler için durum bu şekilde değildir.

15 Ergen Grupları Çocuk ve Ergenlik Dönemi Grupları Çocukluk grupları ergen gruplarına göre daha az formal, daha az heterojen ve karma cinsiyetlidir.

16 Ergen Grupları Çocuk ve Ergenlik Dönemi Grupları Dunphy çalışmasında ergenlerde grup gelişiminin beş aşamada olduğunu belirtmiştir.

17 Ergen Grupları Klikler ve Geniş Arkadaş Grupları Klik üyeleri genellikle aynı cinsiyetten ve yaklaşık aynı yaştan oluşurlar, genellikle aynı aktivitelere katılırlar, fikirlerini paylaşırlar, birlikte takılırlar ve grup içi kimlik geliştirirler.

18 Ergen Grupları Klikler ve Geniş Arkadaş Grupları Ergenler genellikle şöhrete dayalı geniş arkadaş gruplarının üyesidir, birlikte zaman geçirebilir ya da geçirmeyebilirler.

19 Ergen Grupları Klikler ve Geniş Arkadaş Grupları Birçok kalabalık arkadaş grubu spor düşkünleri, hapçılar, popülerler ve bağımsızlar gibi ergenlerin aktiviteleriyle tanımlanır.

20 Ergen Grupları Gençlik Organizasyonları Gençlik organizasyonlarının ergen gelişiminde önemli etkileri olabilir. Gençlik organizasyonlarına katılım, başarıyı arttırıp suçu azaltabilir. Gençlik faaliyetleri ve kuruluşları girişimciliğin gelişimi için ergenlere fırsat sağlayabilir.

21 köken ve kültüre göre değişir.
Cinsiyet ve Kültür Cinsiyet Ergen akran gruplarının sosyal dünyası cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, etnik köken ve kültüre göre değişir.

22 Cinsiyet ve Kültür Cinsiyet Cinsiyet açısından erkekler kızlara göre daha fazla geniş kümeler ve organize oyunlarla ilişkilendirilmiştir.

23 Buna karşılık kızların işbirlikçi konuşmalar yapmaları daha olasıdır.
Cinsiyet ve Kültür Cinsiyet Erkeklerin kızlara göre daha fazla rekabet, çatışma, benlik gösterisi, risk alma ve hâkimiyet arayışı sergileme olasılığı vardır. Buna karşılık kızların işbirlikçi konuşmalar yapmaları daha olasıdır.

24 Kızlar arkadaşlıklarında erkeklerden daha samimidir.
Cinsiyet ve Kültür Cinsiyet Kızlar arkadaşlıklarında erkeklerden daha samimidir.

25 Cinsiyet ve Kültür Sosyoekonomik Düzey ve Etnik Köken Birçok durumda akran grupları sosyo-ekonomik statüye göre ayırt edilir. Bazı durumlarda, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan etnik ergen azınlığı Latin olmayan beyaz ergenlere göre eşlerine daha fazla güvenmektedir.

26 Cinsiyet ve Kültür Kültür Kırsal Hindistan ve Arap ülkeleri ve Japonya gibi bazı ülkelerde yetişkinin akran grubuna erişimi kısıtlanır. Kuzey Amerika ve Avrupa’da akran grupları ergen yaşamının yaygın bir yönüdür.

27 Flört ve Romantik İlişkiler
Flörtün İşlevleri Flört, hoş vakit geçirme, sosyal statü ve başarı kaynağı, sosyalleşmenin bir yönü, samimiyet ve cinsel ilişkiye ilişkin öğretiler için bağlam, arkadaşlık kaynağı ve eş sınıflandırmasının bir anlamıdır.

28 Flört ve Romantik İlişkiler
Flört Çeşitleri ve Gelişimsel Değişiklikler Ergenlerde romantik ilişkinin gelişimi üç aşama ile nitelendirilir: 1) 11 ve 13 yaşlarında romantik çekime ve yakın ilişkiye girme, 2) 14 ila 16 yaşlarında romantik ilişkileri keşfetme, 3) 17 ila 19 yaşlarında ikili romantik bağları sağlamlaştırmak.

29 Flört ve Romantik İlişkiler
Flört Çeşitleri ve Gelişimsel Değişiklikler Cinsel azınlıkta olan gençlerin çoğu aynı cinsiyetle cinsel deneyimlere sahiptir, fakat az sayıda kişi aynı cinsiyetle romantik ilişki yaşamaktadır.

30 Flört ve Romantik İlişkiler
Duygular, Uyum ve Romantik İlişkiler Romantik ilişkilerde duyguları ergen yaşamını kuşatmaktadır. Bu duygular bazen olumlu bazen olumsuzdur, bunlar çok hızlı şekilde değişebilir.

31 Flört ve Romantik İlişkiler
Duygular, Uyum ve Romantik İlişkiler Flört eden ergenler etmeyenlere göre madde bağımlılığı gibi sorun yaşayabilirler ancak onlar akranları tarafından daha fazla kabul edilirler.

32 Flört ve Romantik İlişkiler
Cinsiyet ve Kültür Kızlar flörtü kişiler arası deneyimler olarak görürken erkekler fiziksel çekim olarak görmektedir.

33 Flört ve Romantik İlişkiler
Cinsiyet ve Kültür Kültürün flört üzerinde güçlü bir etkisi olabilir. Göçmen ailelerinden gelen ergenlerin çoğu aileleriyle flörte ilişkin çatışma yaşamaktadır.

34 Beliren Yetişkinlerin Yaşam Tarzları
Bekar Yetişkinler Bekar olmak, giderek belirgin hale gelen bir yaşam tarzıdır. Bekarlara ilişkin efsane ve kalıp yargılar oldukça çoktur, ‘sallanan bekar’dan ‘bekarlık sultanlıktır’ a kadar değişmektedir.

35 Beliren Yetişkinlerin Yaşam Tarzları
Bekar Yetişkinler Evlilik yönelimli bir toplumda samimiyet, yalnızlık ve olumlu bir kimlik bulma bekar yetişkinlerin kaygılarıdır.

36 Beliren Yetişkinlerin Yaşam Tarzları
Birlikte Yaşayan Yetişkinler Birlikte yaşama birçok yetişkin için artmakta olan bir yaşam biçimidir. Birlikte yaşamanın bazı avantajları ve ek olarak bazı sorunları vardır.

37 Beliren Yetişkinlerin Yaşam Tarzları
Evli Yetişkinler Bireylerin evlenme yaşı, evliliğin ne olacağına dair beklentileri ve evliliğin gelişim süreci sadece zamana göre değil kültüre göre de değişmektedir.

38 Beliren Yetişkinlerin Yaşam Tarzları
Boşanmış Yetişkinler Boşanma karmaşık ve duygusaldır. Boşanmayı takip eden ilk yılda boşanan yetişkinlerin davranışlarında dengesizlik oluşur ancak boşanmadan birkaç yıl sonra daha fazla istikrara ulaşılır.

39 Beliren Yetişkinlerin Yaşam Tarzları
Gay ve Lezbiyen Yetişkinler Gay ve lezbiyen yetişkinler hakkında birçok yanlış vardır. Gay ve lezbiyenler hakkında en çarpıcı bulgulardan biri de heteroseksüel çiftlere benzerlikleridir


"AKRANLAR, ROMANTİK İLİŞKİLER ve YAŞAM TARZLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları