Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4. AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU 9-11 EK İ M 2015 ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4. AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU 9-11 EK İ M 2015 ANKARA."— Sunum transkripti:

1 4. AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU 9-11 EK İ M 2015 ANKARA

2 Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU,MD,PhD ANATOMİ AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP HEKİMİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. ANATOMİ AD / TRABZON

3

4

5

6

7

8 MİGREN

9

10

11 Migren başağrısı, Ço ğ u zaman tek taraflı olur Pulsatil ve ş iddetli a ğ rı ile karekterizedir Aniden ba ş lar

12 GörselNörolojikGastrointestinal Belirtiler öncülük edebilir, eşlik edebilir

13 Damarsal bir kökeni vardır Beyni besleyen arterlerin aşırı genişlemesi veya daralması sözkonusudur.

14 damarlardaki bu değişiklikler damarlardaki bu değişiklikler a ğ rı reseptörlerini aktive ederler

15

16 semptomlar Genellikle periyodik tek taraflı baş ağrıları BulantıKusma Işıktan rahatsız olma Sesten rahatsız olma Anksiyete Ve diğer bulgular

17 erkek kadın oranı: 1/3 erkek kadın oranı: 1/3

18 En önemli sebeplerden birisi de nörotransmitter yetersizliği İse Peki niçin Nörotransmitter yapılacak yapıtaşlarımı yetersiz Yapım mı bozuk Yapılan mı işe yaramıyor Gittiği yerde kıymeti mi bilinmiyor

19

20 Olaya bütüncül yaklaştığımızda

21 Yapılacak yapıtaşları yetersizse Bu bir beslenme bozukluğu olabilir Bu durumda Mide İnce barsak Kalın barsak İncelenmeli ve bu meridyenler tedavide kullanılmalı

22 Malzeme tamam da helva yok ise Nörotransmitter yapılan fabrika incelenmeli KaraciğerPankreasDalak Meridyenleri tedavide kullanılmalı

23 Helva varda bunu yiyen yoksa Dolaşım Hedef organ Sinir sistemi İncelenir ve tedavi için KalpPerikard Meridyenleri kullanılmalıdır

24

25

26 Akupunktur ile

27 Bilinen klasik literatür GB 20 St 2 BL 2 LI 4 LR GB 8 GB 40 GB 41 GB 34 GB 4

28 ST8,ST44, LI4, LI11, LIV3,SP6,GB1, GB14, GB20, GV14, GV20, Yintang, Taiyang,Shenmen.

29 Kulak akupunktur noktaları ACTH PGE 1 PGE 2 ANTİAGRESYON NOKTASI THALAMUS NOKTASI …………………..

30

31 Otonom sinir sistemi vücutta birçok doku ve organların kontrol mekanizmasında rol oynar. Bu sisteme bir de endokrin sistem eşlik ederek vücudun optimal ayarda çalışmasını sağlar Otonom sinir sistemi vücutta birçok doku ve organların kontrol mekanizmasında rol oynar. Bu sisteme bir de endokrin sistem eşlik ederek vücudun optimal ayarda çalışmasını sağlar Yin ve yang dengede çalışarak vücudun optimal ayarda çalışmasını sağlar. Yin ve yang dengede çalışarak vücudun optimal ayarda çalışmasını sağlar.

32 OSS, Birbirlerini tamamlayacak ş ekilde ve bir denge içinde çalı ş arak organizmanın iç ve dı ş ortamdaki de ğ i ş ikliklere adapte olmasını sa ğ layan visseral fonksiyonları yerine getirir

33 Hypothalamus'tan çıkan otonomik impulslar cerebral cortex'in çeşitli sahaları, limbik sistem, bazal ganglionlar, cerebellum gibi daha üst merkezlerin kontrolü altında Hypothalamus, bu merkezlerden gelen uyarıları değerlendirerek beyin sakı ve medulla spinalis'te bulunan presinaptik otonomik nöronlara impulslar gönderir

34

35 Hypothalamus Fonksiyonları:  Otonomik kontrol  Endokrin kontrol  Termoregülasyon  Sıvı alımının kontrolü  Gıda alımının kontrolü  Biyolojik ritm ( circadian rhytm )  Sexuel davranışlar ve üreme  Emosyonel davranışlar

36 Hypothalamus Otonomik kontrol:  Beyin sakı ve MS'deki otonom sisteme ait alt merkezleri kontrol eder  Ön kısmı genelde PS, arka kısmı S fonksiyonlarla ilgili  Özellikle nucleus paraventricularis’den çıkan S ve PS lifler alt merkezlere giden efferentlerdir  Ön kısmın stimülasyonu:  Kalp atım hızı yavaşlar  Periferik damarlarda genişleme  Peristaltizm artışı  Mesane duvarı düz kasları tonus artışı  Arka ve dış kısmın stimülasyonu:  Periferik damarlarda vazokonstrüksiyon  Taşikardi  Solunum sayısı artışı  GIS ve mesane fonksiyonlarında azalma  Midriazis

37

38 Otonom sinir sistemi OrganSempatik stimülasvon Parasempatik stimülasvon KalpAtım sayısında artma Kasılma gücünde artma Kardiyak output'da artma Atım sayısında azalma Kasılma gücünde azalma Kardiyak output'da azalm Koroner arterlerVazodilatasyonVazokonstriksiyon

39 Otonom sinir sistemi OrganSempatik stimülasvon Parasempatik stimülasvon Sistemik damarlar İskelet kası Deri Organlar Burun Mukozası Vazodilatasyon Vazokonstriksiyon …… Vazodilatasyon Göz Pupilla M. Ciliaris M. tarsalis sup.&inf. Gl. lacrimalis Mydriasis Gevşeme (uzak görme) Kasılma Vazokonstriksiyon Myosis Kasılma (yakın görme) ……… Vazodilatasyon,sekresyon

40 Otonom sinir sistemi OrganSempatik stimülasvon Parasempatik stimülasvon Deri M. arrector pili Ter bezleri Yağ bezleri Kasılma Sekresyon …….. Solunum sistemi Bronchi Glandulae bronchiales Genişleme Sekresyonda azalma/artma Daralma Sekresyonda artma

41

42 Otonom sinir sistemi OrganSempatik stimülasvon Parasempatik stimülasvon Gl. SalivariaeMüköz sekresyonSeröz sekresyon Sindirim kanalı Peristaltik hareketler Sphincter'ler Kan akımı Sindirim bezleri Karaciğer Azalma Daralma Vazokonstriksiyon ………… Glikojenoliz,glukoneogenez Artma Genişleme Vazodilatasyon Sekresyonda artma Glikojenez

43 Otonom sinir sistemi OrganSempatik stimülasvon Parasempatik stimülasvon Vesica urinaria M. Detrussor M.sphincter urethrae ………. Kasılma Gevşeme Üreme organları Erkek Kadında Ejakulasyon ve orgazm Orgazm Penis ereksiyonu Klitoris ereksiyonu

44

45 İ NTEGRAT İ F TIP HOL İ ST İ K TIP BÜTÜNCÜL TIP HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR AYNI PARMAK İZİ GİBİ

46

47

48 MODERN TIP=AKUPUNKTUR

49 Kaynak “Qi” böbrek “Qi’si olarak bilinir. böbrek “Qi’si olarak bilinir.

50 Bu durum acaba Glandula suprarenalis’in fonksiyonları olarak açıklanabilir mi?????

51 Cortex:

52 Gl. suprarenalis Medulla:  Çıkarılması önemli bozukluklara neden olmaz: yokluğu kromaffin paraganglionların çalışması ile telafi edilir  Noradrenalin  Adrenerjik sinirlerde iletici madde  Kalbin çalışmasını artırır  Periferik arterleri daraltır ve kan basıncını yükseltir  Karbonhidrat metabolizması üzerine etkili  02 tüketimini ve bazal metabolizma'yı artırır

53 sonuç olarak bir kez daha tüm kavramlar yorumlandığında MODERN TIP=AKUPUNKTUR yada aslında AKUPUNKTUR=MODERN TIP

54 MODERN TIP=AKUPUNKTUR

55 kaynak: www.gencmekani.com

56

57

58 2002 “dünya dağları yılı” 2002 yılında Türkiye’de cumhurbaşkanları adına 10 zirve yapıldı. 10. Zirve ATATÜRK adına Ağrı Dağı’na yapıldı. Ağrı Dağı 5137 m’dir ve Türkiye’nin en üst zirvesidir

59

60

61 beni istediğiniz zaman arayabilmeniz beni istediğiniz zaman arayabilmeniz Soru sorabilmeniz Kafamı karıştırabilmeniz Katkı sağlayabilmeniz için drakalaycioglu@gmail.com 0 533 727 1111 trabzonakupunktur.com

62 Beni dinlediğiniz için Te ş ekkür ederim


"4. AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU 9-11 EK İ M 2015 ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları