Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

2 Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik ürünler, Türkiye veya yurtdışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünler, teknolojik ürünler, Özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler, ülkemizde yerleşik işletmelerce ülkemizde yerleşik işletmelerce gerçekleştirilecek seri üretime yönelik yatırımlar desteklenmektedir. teknolojik ürünler ile ilgili, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 2

3 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 03/06/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bendlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 29/4/2014 tarih ve 28986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3

4 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri Telekomünikasyon Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler Bilgi hizmet faaliyetleri Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Elektrikli teçhizat imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Diğer ulaşım araçlarının imalatı Diğer imalatlar Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yüksek Teknoloji Alanları ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARI Orta - Yüksek Teknoloji Alanları

5 Komple Yeni Yatırım Tamamen yeni makine ve teçhizat Yapılaşması tamamlanan yatırım alanı Mevcut tesisten bağımsız altyapı Ürün Çeşitlendirmeye Yönelik Yatırım Mevcut tesis ile ortak altyapı İlave makine-teçhizat Farklı nihai teknolojik ürün Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Desteklenen Yatırım Türleri

6 Tekno Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Öncesinde desteklenmiş Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında yapılan başvurularda projenin sonuçlandırıldı ğ ı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde başvuru yapılabilir. İ ncelemeli Patent Belgesi ile yapılan başvurularda incelemeli patentin başvuru tarihinden itibaren en az 5 yıllık korumaya sahip olması şartı aranır.

7 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Yönetmeliği 25.Madde Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge ve yenilik projeleri Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Teknolojik Ürün Olumlu RaporYatırım İzni TGB İçerisinde TGB Dışında TGB Dışında Başvuru tarihinden EN ÇOK 6 Ay Öncesi

8 Değerlendirme Komisyonu Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü / Daire Başkanı Öğretim üyelerinden 1 üye TOBB sektör temsilcilerinden veya sanayi kuruluşlarından 1 üye Bakanlık personelinden 2 üye Öğretim üyelerinden 1 üye TOBB sektör temsilcilerinden veya sanayi kuruluşlarından 1 üye Bakanlık personelinden 1 üye Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı AsilÜyeler Yedek Üyeler 8

9 Yatırım proje tutarını oluşturan makine/teçhizat harcamaları için sağlanacak geri ödemesiz destek Makine ve Teçhizat Desteği Yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için alınacak yatırım kredisine ait faiz desteği Kredi Faiz Desteği Üretim aşamasındaki işletme dönemine ait giderler için sağlanacak destek İşletme Gideri Desteği Destek Unsurları Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 9

10 Teknolojik Ürün Yatırım Desteği - Makine ve Teçhizat Desteği - Kredi Faiz Desteği - İşletme Gideri Desteği - Makine ve Teçhizat Desteği - Kredi Faiz Desteği - Makine ve Teçhizat Desteği Küçük İşletmeler Orta Büyüklükteki İşletmeler Büyük İşletmeler 10

11 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı İ thal alımlarda % 40’a Yerli alımlarda % 50’ye kadar destek sa ğ lanır Destek üst limiti 5.000.000 TL’dir. İ thal alımlarda % 30’a Yerli alımlarda % 40’a kadar destek sa ğ lanır Destek üst limiti 4.000.000 TL’dir. İ thal alımlarda % 10’a Yerli alımlarda % 20’ye kadar destek sa ğ lanır Destek üst limiti 2.000.000 TL’dir. Küçük Küçükİşletmeler Orta Büyüklükteki İşletmelerBüyükİşletmeler 10.000.000 TL Proje Tutarına Kadar Makine ve Teçhizat Desteği 11

12 Kredi Faiz Desteği Yatırım tutarı 50.000.000 TL’ye kadar olan projeler desteklenir. 10.000.000 TL’ye kadar olan yatırım projeleri için alınacak kredinin faizi; Bakanlıkça belirlenen puanın tamamı kadar desteklenir. 10.000.000 TL’den büyük olan yatırım projeleri için alınacak kredinin faizi; Bakanlıkça belirlenen puanın yarısı kadar desteklenir. En fazla 10.000.000 TL kredi faiz ödemesi yapılabilir. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 12

13 İşletme dönemine ait giderler en fazla 1 yıl süresince desteklenir Üretim amaçlı yıllık enerji giderinin en fazla % 75’i desteklenir Yıllık istihdam edilen personel için brüt asgari ücret tutarının en fazla % 75’i desteklenir Yıllık kira giderinin en fazla % 75’i desteklenir Teknoloji, Ar-Ge, yenilik konularında yurt içi/yurt dışı işbirliklerini koordine yeteneğine sahip nitelikli personelin maaşının brüt asgari ücret tutarı 2023 yılına kadar desteklenir Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı İşletme Gideri Desteği 13

14 Desteklenen Yatırım Harcamaları Ana Makine ve Teçhizat Yardımcı Taşıma ve Sigorta Montaj Fizibilite Raporu Gideri (100.000 TL’ye kadar) Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

15 Desteklenmeyen Yatırım Harcamaları Amortismanlar Bakım-Onarım Giderleri Bina-İnşaat Giderleri Ulaştırma Giderleri Kuruluş Dönemi Faiz Giderleri İşletme Dönemi Faiz Giderleri Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Arsa Bedeli Arazi Düzenleme Arazi DüzenlemeGiderleri GenelGiderler

16 Büyük İ şletmeler İ çin Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Sağlanacak Toplam Destek Tutarı Üst Limiti 2.000.000 TL’dir. Makine ve Teçhizat Destek Tutarı + Kredi Faiz Destek Tutarı + İ şletme Gideri Destek Tutarı Kredi Faiz Destek Tutarı 16

17 Küçük ve Orta Büyüklükte İ şletmeler İ çin Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Sağlanacak Toplam Destek Tutarı Üst Limiti 10.000.000 TL’dir. Makine ve Teçhizat Destek Tutarı + Kredi Faiz Destek Tutarı + İ şletme Gideri Destek Tutarı Kredi Faiz Destek Tutarı 17

18 Başvuru Formu Ekler Başvuru Ön Değerlendirme Formu Başvuru Bildirim Yazısı Ön De ğ erlendirme Ön İnceleme Raporu Teknik ve Mali İnceleme Raporları Ön İ nceleme Toplantı Karar Tutanağı Karar Bildirim Yazısı De ğ erlendirme Sözleşme Dönemsel Yatırım İzleme Raporları Sonuç Raporu, Tamamlama Belgesi Yatırım İ zleme ve Sonuçlandırma Yatırım Harcama Belgeleri Yevmiye Defteri Kaydı Destek Ödeme Oluru Deste ğ in Ödenmesi Yıllık Gelişme Raporu Performans Değerlendirme Raporu İ şletme Dönemi İ zleme Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

19 Ar-Ge Web Portalı http://biltek.sanayi.gov.tr 19

20 Teşekkürler… Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 20 Ekrem Türker FİDAN Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 0312 201 52 23 turker.fidan@sanayi.gov.tr


"TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları