Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEL AĞRILARININ KONSERVATİF VE CERRAHİ TEDAVİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEL AĞRILARININ KONSERVATİF VE CERRAHİ TEDAVİLERİ"— Sunum transkripti:

1 BEL AĞRILARININ KONSERVATİF VE CERRAHİ TEDAVİLERİ
PROF. DR. BAHA ÇELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEK OKULU

2

3

4

5 Tekrarlayan Bel Ağrısı
Akut Bel Ağrısı 3 aydan kısa süren bel veya bel-bacak ağrısı Kronik Bel Ağrısı 3 aydan uzun süren bel veya bel-bacak ağrısı Tekrarlayan Bel Ağrısı 3 aydan kısa süren, fakat yakınmasız bir dönemi takiben tekrarlayan bel veya bel-bacak ağrısı

6 Bel Ağrısı Sıklığı

7 Bel Ağrısı Nedenleri Mekanik bel ağrıları Mekanik olmayan bel ağrıları
Yansıyan bel ağrıları

8 Siyatalji Nedenleri Vertebral nedenler Vertebra dışı nedenler
İntervertebral disk hernileri Spondilolistezis Spondilit Vertebral metastatik tümörler Paget hastalığı Spinal kanal stenozu Vertebra dışı nedenler Kalça kaynaklı, Sakroiliak eklemler, rektum, uterus, prostat tm Periferik vasküler hastalık Siyatik sinir tutulumu (Herpes, DM, alkolik nörit, PAN)

9

10 LOMBER DİSK HERNİSİNDE SCALP AKUPUNKTUR VE LOMBER TRAKSİYON KOMBİNASYONU
108 OLGU, 78 ERKEK 30 KADIN,(23-72 YAŞ, 1GÜN-17 SENE).TEST GRUBU 56 OLGU,KONTROL 52 OLGU. DBK TESTİ;30 OLGUDA 30 DERECENİN ALTINDA KLİN. MUAYENE VE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ İLE TANI LOMBER TRAKSİYON 30’,SCALP AKUPUNKTUR(ZHU’S REDUCING METHOD) 30’ VE ÜSTÜ. (12 SEANS.) SİNİR KÖKLERİNDEKİ ÖDEM VE ENFL. AZALIR LİGAMAN VE LOK, DOKULAR GEVŞER. LOMBER TRAKSİYONLA DİSK REKRAKTE OLUR. Shuyan l.,J of Trad. Chın. Med. 2007;27(3):

11 31 hasta 2 yıl boyunca MRI ile disk volümü takibi,
Conservatively treated massive prolapsed discs: a 7-year follow-up RT BENSON1, SP TAVARES1, SC ROBERTSON2, R SHARP1, RW MARSHALL1 Ann R Coll Surg Engl 2010; 92: 147–153 31 hasta 2 yıl boyunca MRI ile disk volümü takibi, Başlangıçta ciddi siyatik ağrısı pozitif., Klinik takip;Laseque,Nör. Değ, Oswestry Dıs.Index, Hastaların % 83’ünde ilk 23.2 ay civarında disk volümünde azalma, ODI indexi % 58 den % 15’ gerilemiş, Seri MRI ile disk volümü ortalama % 64 azalmış, Erken disk volümü azalaması gösteren olgularda iyilik hali uzun müddet devam etmiş, Sadece 4 hasta diskektomi, Sonuç olarak Disk hernileri konservatif tedaviye iyi yanıt veriyor. Kanıt düzeyi olgu sayısı azlığından dolayı zayıf.

12 HAMİLELİKTE, BEL VE POSTERİOR PELVİK AĞRIDA KULAK AKUPUNKTURU(PRLP) 1
PRLP , HAMİLELİKTEKİ MAJÖR PROBLEMDİR, USA’DA HER YIL YAKLAŞIK 2 MİLYON HAMİLEDE GÖRÜLÜR, % KADINDA HAMİLELİKTE BAŞLAYIP DEVAM EDEN PRLP, BU ÇALIŞMADA 2 KOMBİNE VE SADECE 1 KULAK AKUPUNKTURU, WEDENBERG VE ARK. KULAK+ VÜCUT AKUP. KOMBİNASYONU- NU FTR’DEN ÜSTÜN BULUYORLAR. KULAK AKUPUNKTURUNUN KOLAY UYGULANIŞI VE 1 HAFTA KULAKTA KALMASI HASTA İÇİN AVANTAJLI VAS-P, DRI (Disability Rating İndex),STAI (Baseline assesments of anx- İety ) Shu-Ming Wang et all.,Am. J Obstet Gynecol Sep;201(3)

13 HAMİLELİKTE, BEL VE POSTERİOR PELVİK AĞRIDA KULAK AKUPUNKTURU(PRLP) 2

14 Wang SM, DeZinno P, Fermo L, William K, Caldwell-Andrews AA, Bravemen F, Kain ZN:Complementary and alternative medicine for low-back pain in pregnancy: a cross-sectional survey. J Altern Complement Med 2005, 11(3):  

15 Wang SM, DeZinno P, Lin EC, Lin H, Yue JJ, Berman MR, Braveman F, Kain ZN: Auricular acupuncture as a treatment for pregnant women who have low back and posterior pelvic pain: a pilot study. Am J Obstet Gynecol 2009, 201(3):271. 

16 Wang SM, DeZinno P, Lin EC, Lin H, Yue JJ, Berman MR, Braveman F, Kain ZN: Auricular acupuncture as a treatment for pregnant women who have low back and posterior pelvic pain: a pilot study. Am J Obstet Gynecol 2009, 201(3):271. 

17 Wedenberg K, Moen B, Norling A: A prospective randomized study comparing acupuncture with physiotherapy for low-back and pelvic pain in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2000, 79(5):   Akupunktur’un etkinliği FTR’den daha yüksek. Kvorning N, Holmberg C, Grennert L, Aberg A, Akeson J: Acupuncture relieves pelvic and low-back pain in late pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2004, 83(3):    Akupunktur hastaların % 60’ının ağrıları hafiflemiş.26. haftadan sonra daha etkili. Ekdahl L, Petersson K: Acupuncture treatment of pregnant women with low back and pelvic pain - an intervention study. Scand J Caring Sci 2010, 24(1): Yan etki minimal 

18 Wang SM, DeZinno P, Fermo L, William K, Caldwell-Andrews AA, Bravemen F, Kain ZN:Complementary and alternative medicine for low-back pain in pregnancy: a cross-sectional survey. J Altern Complement Med 2005, 11(3):   % 61 CAM ( % 61 Masaj, % 44 Akupunktur, % 42.4 Relaxasyon, % 40.6 Yoga, % 36 Chiroparactic ted.)

19 406 düşük riskli hamileler 33-35. haftalarda makat gelişi,
Vas J, Aranda-Regules JM, Modesto M, Ramos-Monserrat M, Baron M, Aguilar I, Benitez-Parejo N, Ramirez-Carmona C, Rivas-Ruiz F: Using moxibustion in primary healthcare to correct non-vertex presentation: a multicentre randomised controlled trial. Acupunct Med 2013, 31(1):31-38.  406 düşük riskli hamileler haftalarda makat gelişi, Bl 67 Moxa tedavisi, Sp 1 sham. Tedavi sonucu etkili ve güvenli

20 Visualization of the Meridian System Based on Biomedical Information about Acupuncture Treatment. In-Seon Lee, Soon-Ho Lee, Song-Yi Kim, Hyejung Lee, Hi-Joon Park, and Younbyoung Chae Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013,

21 NETWORK ANALYSIS OF ACUPUNCTURE POİNTS USED İN THE TERATMENT OF LOW BACK PAIN Soon-Ho Lee. Et all.,Evidence-Based Compl. And Alter. Med. Vol.2013,

22 BEL PROBLEMLERİNİN MALİYETİ
YILLIK PREVALANS % 15-45 TÜM YAŞAM BOYU GÖRÜLME ORANI, % 50-80 TEDAVİ ÇOK PAHALI HER YIL MİLYARLARCA DOLAR VE EURO, YILLARI ARASINDA USA’DA OMURGA PROBLEMLERİNE AİT HARCAMA % 65 ARTMIŞ, BU RAKAM, DİĞER HASTALIKLAR ARASINDA BİRİNCİ SIRADA. FİZİKSEL YETERSİZLİK % ORANINDA ARTMIŞ, KENDİLERİ DIŞINDA ,AİLELERİ,İŞ YERLERİNİ ETKLİLİYOR. Cnthia K. Peterson Et All. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. Vol 35 Number

23 31 RCT. 3915 OLGU.(251 çalışma taranmış!!!!!!!!)
DUHUOJISHENG TANG BİTKİSEL İLAÇLARI İLE VE DİĞER TEDAVİ KOMBİNASYONLARI İLE YAPILAN KONTROLLÜ ÇALŞMALAR (SİST. REV.) 31 RCT OLGU.(251 çalışma taranmış!!!!!!!!) 6 çalışma bitkisel ilaç ve diğer tedaviler kontrol 25 çalışma bitkisel ilaç ve (Traks.-Akup.-masaj-Batı Tıb ile kombine. Kontr. Olarak Traks.-Akup-Masaj ) Sadece 4 çalışmada follow- up visit, 2defa. Çalışmanın sonuçlarını düşük kanıt düzeyinde . Ma Yx et al/Sysematic Rewiew.,JTCM.,April 15, 2013,V:33.

24 DUHUOJİSHENG TANG’IN ETKİ MEKANİZMALARI
KAN DOLAŞIMINI DÜZENLER VE DAHA İYİ HALE GETİRİR, AĞRIYI KESER, BÖBREK VE K.CİĞERİ BESLER, KEMİK VE KASLARI GÜÇLENDİRİR, KAN DOLAŞIMINI DÜZENLEYEREK KOLLATERALLERİ AÇAR, RÜZGAR VE RUTUBETİ DAĞITIR, Qİ’Yİ CANLANDIRIR VE KUVVETLENDİRİR, MAKROFAJLARIN FAGOSİTİK ETKİLERİNİ ARTTIRIR TROMBOSİT AGREGASYONUNU İNHİBE EDER. Ma YX et al, April 15, 2013, V:33.

25 LOMBER DİSK HERNİLERİNİN TEDAVİSİNDE ISIYA DUYARLI NOKTALARDA MOKSİBÜSYONUN ETKİNLİĞİ
316 OLGUYLA , (158 DENEY, 158 KONTROL )PROSPEKTİF RCT. DENEY GRUBUNDA ISIYA DUYARLI AKUPUNKTUR NOKTALARI, KONTROL GRUBUNDA SABİT NOKTALAR KULLANILMIŞ. 2 HAFTA SÜREYLE 18 SEANS (İLK 4 GÜN, GÜNDE İKİ DEFA 45 DAK) BL 25 VE GV 2 NOKTALARINA 3 CM MESAFEDEN TATBİK VE AKTİF NOKTALAR BULUNUR. LOK. KAN DOLAŞIMI ARTAR, VERTEBRANIN MİKROSİRKÜLASYONU DÜZENLENİR, SİNİR KÖKLERİNDE ÖDEM ÇÖZÜLÜR, MYORELAKSAN ETKİ, ÖZELLİKLE AKUT LDH’DE ÇOK ETKİLİDİR.( AĞRI KONTROLÜ) Chen et al,sept.,15,2012, vol:32.

26

27 KUPA TEDAVİSİ VE ETKİNLİĞİ
WET CUPPİNG,78 (% 57.7), RETAİNED CUPPİNG, 23 (% 17 ) MOVİNG CUPPING, 12 (% 8.9), FLASH CUPPING, 10 (% 7.4) MEDİCİNAL CUPPING, 6 (% 4.4), NEEDLE CUPPING,1 (% 0.7) COMBINED CUPPING, 5( % 3.7 ) HERPES ZOSTER ACNE FASİYAL PARALİZİ SERVİKLA SPONDİLOSİS. Huijuan C.,An Updated Review of the Efficacy of Cupping Therapy., Feb. 2012,Vol 7.

28 OSTEOPATİ SİTOKİNLER Osteopati tedavisi ile TNF-alfa ve IL-6 konst.azalıyor, IL-6 miktarı ile Bel ağrısı şiddeti arasında poz. İlişki, İntratekal Etanercep infüzyonu siyatik ağrısında etkili, TNF-alfa blokerleri çok pahalı, (Yüksek Yan Etki) Osteopati ucuz ve güvenli, Licciardone C. J.,Et. All.,JAOA, Vol 112, No:9, Sep

29 PREDICTORS OF IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH ACUTE AND CHRONIC LOW BACK PAIN UNDERGOING CHIROPRACTIC TREATMENT COHORT ANALİZ AKUP LBP 523 VAKA, KRONİK LBP 293 VAKA. 4 HAFTA TERAPİ SÜRESİ HAFTADA 4-5 VİZİT 1. HAFTADA BELİRGİN İYİLEŞME (AĞRI VE Fiz. Kapasite) 1-3.AY İZLEMDE İYİLİK HALİ DEVAM, J of Man. And Physiological Therapeutics. Vol. 35, n:7

30 CHIROPRACTIC TEDAVİ ETKİNLİĞİ
KRONİK VE AKUT ‘LBP’ HASTALARINDA KULLANILIYOR, İLK HAFTADA 4-5 VİSİT, İYİLİK ORANI ÇOK YÜKSEK, 1-3. AYLARDA İYİLİK DEVAM EDİYOR.( 1. HAFTAYA GÖRE DAHA AZ) Cynthia K. Peterson,Et. All. J Manipulative Ther. 2012;35:

31 CHIROPRACTIC MANIPULATIVE THERAPY
STANDART TIBBİ TEDAVİ-(STT+CMT ) RCT. 91 DENEK ( 46 KONTROL), (45 DENEY GURUBU) 4 HAFTA , (HAFTADA 2 DEFA ) ( HVLA ) TEDAVİ AĞRI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNDE KONTROL GURUBUNA GÖRE ANLAMLI İYİLİK HALİ. Christine M. Goertz et all. SPINE Vol. 38 Number 8, pp ,2013.

32 AKUPUNKTUR VE OSTEOPATİ’NİN MALİYET ANALİZİ
DİĞER TEDAVİLERE GÖRE DAHA UCUZDUR İNGİLTEREDE HER YIL BEL AĞRILI 7.8 MİLYON HASTA YILLIK MALİYET 12.3 MİLYAR POUND Cheshire et al.BMC Family practice 2011,12:49

33 TIBBİ SÜLÜKLER VE HİRUDOTERAPİ
15000’DEN FAZLA TÜR,EKTOPARAZİT. 650’DEN FAZLA TÜRÜ HİRUDİNEA SINIFINDANDIR, TEDAVİ EDİCİ OLANLAR,’H.MEDİCİNALİS, HİRUDO VERBANA, HİRUDO TRACTİNA, HİRIDİNARİA MANİLLENSİS (ASYA TIBBİ SÜLÜĞÜ), MACROBDELLA DECORA ( KUZEY AMERİKA SÜLÜĞÜ ) ETKİN MADDELER OLARAK;GÜÇLÜ VAZODİLATATÖRLER, ANTİKOAGÜLAN MOLEKÜLLER, BAKTERİYOSTATİKLER, ANALJEZİKLER, ANTİ-ENFLAMATUVARLAR, LOKAL ANESTEZİKLER, PROSTOGLANDİNLER, PROTEİN BENZERİ CALİN, APYRASE HYALURONİDASE, EGLİN, DESTABİLAZ, PİYAVİT, KOLLAGİNAZ. Gökmerdan A. Ve Ark.Türkiye Parazitol Derg, 2011;35:

34 HİRUDOTERAPİ ENDİKASYONLARI
ABSE ARTRİT MYASTENİA GRAVİS DENTAL TEDAVİLER HEMATOM TROMBOZ ÇEŞİTLİ DAMAR HAST.

35 Figure 3: Network models showing degree centrality (a) and betweenness centrality (b). Unlike Figure 2, which groups similar acupoints as modules, this figure separates each acupoint and connects each pair with edges. In both figures, red nodes indicate a high degree of betweenness centrality, green nodes indicate a low value, and yellow nodes indicate an intermediate value.

36 Figure 2: The network model based on module analysis, showing the grouped acupoints. Three modules were identified and are shown in this circular form: Module A (blue nodes), acupoints BL23, BL25, BL24, BL26, BL57, BL32, GV3, GV4, BL52, BL22, BL27, BL31, BL33, and BL34; Module B (orange nodes), acupoints BL60, GB30, BL40, GB34, BL37, ST36, BL62, SI3, and SI6; and Module C (green nodes), acupoints LI4, KI3, LU8, SP9, LR3, KI7, SP3, SP2, HT8, and KI10.

37 CERRAHİ TEDAVİ Cerrahi basarıda en önemli nokta, uygun hastayı seçmektir. Cerrahi tedavi endikasyonları: İlerleyici nörolojik defisit Kauda ekuina sendromu Konservatif tedaviye cevap almamama (minimum 6 hafta) Radyolojik olarak tanının desteklenmesi

38 MacNab Cerrahi Endikasyon Kriterleri
Mesane ve bağırsak fonksiyonlarında bozulma Progresif parezi Yatak istirahatine rağmen, radikülopati bulgularında objektif artış Dört hafta yatak istirahatine rağmen, şiddetli siyatik ağrısının devam etmesi Sinir kökü gerilmesi ve fonksiyonel bozukluğun önlenemediği tekrarlayan disk hernileri

39 American Acedemy of Orthopedic Surgeons ve AANS cerrahi endikasyon kriterleri
Konservatif tedavinin başarısızlığı Sinir kökü belirti ve bulgularıyla uyumlu radyolojik bulgular Radikülopati bulguları

40 Cerrahi Teknikler Standart makrodiskektomi -Mikrodiskektomi
Endoskopik diskektomi Perkütan artroskopik diskektomi Amaç sinir kökünü ve durayı kompresse eden herniye diski çıkararak, nöral yapıların serbestleştirilmesidir. Klasik standart diskektomide hemilaminektomi yapılarak disk mesafesine ulaşılır, sinir kökü serbestleştirilmesi için gerekirse foraminatomi yapılır.

41

42 KOMPLİKASYONLAR İntraoperatif Komplikasyonlar
Negatif Eksplorasyon (Yanlış taraf, yanlış seviye, intradural disk herniasyonu) Duratomi (%5-6) , Sinir kökü yaralanması%1-10 Retroperitoneal yaralanma ( Aorta, Vena Cava ve dalları gibi büyük damar yaralanmaları % , barsak yaralanması, sempatik trunkus yaralanması,üreter yaralanması).

43


"BEL AĞRILARININ KONSERVATİF VE CERRAHİ TEDAVİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları