Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi
Eğitim ve Geliştirme BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

2 Eğitim ve Geliştirme İşgören seçimi yapıldı. Eğitim neden önemli? Geliştirme neden önemli? 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

3 İşe Alıştırma 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

4 İşe Alıştırma Yeni işgörenin işe ve işletmeye uyumunu sağlayacak eğitim faaliyeti Neden? Başlangıçta olumlu izlenim yaratma Kişiler arası kabulü artırma Bireysel ve örgütsel performansı artırma 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

5 İşe Alıştırma Programı Süreci
Karşılamaya hazırlanma İşyeri düzenleme Araç gereç hazırlama İş hakkındaki bilgileri gözden geçirme Karşılama Hoşgeldin «Neden bu şirkettesin» bilgisi İlgi gösterme Ev ve ulaşım ihtiyaçları Avans ihtiyacı İşletme ile ilgili bilgilerin paylaşımı İşletmenin ana hedefleri? Politikaları? Mal ve hizmetler Çalışacağı birimin işlevleri Birimin görevleri İşgörenin pozisyonu Amiri Çalışma kurallarını bildirme Saatler İş güvenliği kuralları İzin alma usulü Telefon kullanımı İzleme Gelişimi denetleme Soru sormaya cesaretlendirme Sıkmama İşini öğretme İşe hazırlama İşin işlemlerini gösterme İşgörenin çalışmasını izleme İş arkadaşları ile tanıştırma Diğer çalışanlara takdim Yemeğe çıkma 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

6 İşe Alıştırmada Kullanılan Yöntemler
İşletmeyi tanıtıcı yayınlar Konferanslar, açık oturumlar, grup toplantıları Görsel teknikler İşletme içi geziler İlk amir, uzmanlar veya kıdemli bir işgören tarafından yürütülen işe alıştırma 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

7 Eğitim ve Geliştirme Bir bireyin işini etkin bir şekilde yapma yeteneğini artırarak şimdiki ve gelecekteki performansını iyileştirme yönündeki eylem Personel >> Yetenek artırma >> Performans geliştirme etkinlikleri 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

8 Eğitim ve Geliştirme Neden Yapılmalı?
Performansı iyileştirme Verimliliği artırma İşgücü esnekliğini artırma İşgören dönüşümünü ve devamsızlığı azaltma Örgüt stratejisini destekleme 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

9 Öğrenen Örgüt Nedir? Varlığını sürdürmek ve gelişmek için dikkatlerin bilginin kazanımı, paylaşımı ve kullanımı üzerinde toplandığı örgütler 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

10 Eğitim ve Geliştirmeyi Etkileyen Faktörler
Üst yönetimin desteği Teknolojik ilerlemeler Örgütsel karmaşıklık 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

11 Senaryo Yöneticisiniz. Yurtdışı bağlantıları kurmaya başladınız ve mevcut çalışanlarınızın dil yetenekleri iletişim için yeterli değil. Yeni eleman mı alırdınız, mevcut elemanları mı eğitirdiniz? 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

12 Eğitimden Beklenen Yararlar
Öğrenme süresini kısaltma İş verimliliğinde artış sağlama İşgörenlerde işletmeye karşı olumlu tutum oluşturma Gözetimin azaltılması Çalışma sorunlarını çözme Örgütte süreklilik ve esneklik 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

13 Eğitim ve Geliştirme Süreci
Örgütsel ihtiyaçlar analizi Eğitim açığı analizi Eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını belirleme Eğitim politikası oluşturma Eğitim ve geliştirme yöntemini seçme Eğitim ve geliştirme programlarını düzenleme ve uygulama Eğitim ve geliştirme programlarını değerlendirme 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

14 Eğitimde Öncelikleri Belirleme
Üst yönetimin tercihleri Para Zaman Somut sonuçların olasılığı Eğiticilerin kabiliyetleri ve motivasyonları 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

15 Temel Sorular Eğitim faaliyetlerinden kim sorumlu olacak? Eğitimle ne başarılacak? Hangi eğitim yöntemleri kullanılacak? Eğitim nerede ve nasıl yapılacak? Eğitim için işgörenlere ücret ödenecek mi? Eğitim için üniversiteler, sendikalar vb. kuruluşlardan yararlanılacak mı? 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

16 Öğrenmenin Psikolojik İlkeleri
Motive etme ve etkin katılım Bireysel farklılıklar Öğrenme malzemelerinin düzenlenmesi Uygulama ve tekrar Geribildirim Transfer 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

17 Eğitim Yöntemleri İş başında eğitim? İş dışında eğitim? 22/10/2015
BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

18 İş Başında Eğitim Yönetici gözetiminde eğitim Çıraklık eğitimi Stajyerlik İş rotasyonu Yönlendirme – koçluk (Antrenör yönetici) Rehberlik Davranış modelleme – bireyin davranışlarını gözleme ve aynısını yapmaya çalışma 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

19 İş Dışında Eğitim Anlatım yöntemi Örnek olay yöntemi İşletme oyunları yöntemi Rol oynama yöntemi Duyarlılık eğitimi Simülasyon Beklenen sorunlar yöntemi Açık hava eğitimi 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

20 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

21 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

22 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

23 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

24 Eğitimden Sonra Performansı Güçlendirme
Öğrenme noktalarının geliştirilmesi Pekiştirme (güçlendirme) 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

25 Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Katılımcıların görüşleri Öğrenmenin derecesi Davranışsal değişiklik Eğitim ve geliştirme amaçlarının gerçekleştirilmesi Test-tekrar yöntemi Deney-kontrol grubu yöntemi Önceki-sonraki performans yöntemi 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

26 Bingöl, D. (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Beta
Örnek olay: Bingöl, D. (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Beta 22/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

27 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi
Eğitim ve Geliştirme BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi


"BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları