Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim ve Geliştirme BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim ve Geliştirme BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 Eğitim ve Geliştirme BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

2 Eğitim ve Geliştirme İşgören seçimi yapıldı. Eğitim neden önemli? Geliştirme neden önemli? 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 2

3 İşe Alıştırma 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 3

4 İşe Alıştırma Yeni işgörenin işe ve işletmeye uyumunu sağlayacak eğitim faaliyeti Neden? Başlangıçta olumlu izlenim yaratma Kişiler arası kabulü artırma Bireysel ve örgütsel performansı artırma 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 4

5 İşe Alıştırma Programı Süreci 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 5 Karşılamaya hazırlanma İşyeri düzenleme Araç gereç hazırlama İş hakkındaki bilgileri gözden geçirme Karşılama Hoşgeldin «Neden bu şirkettesin» bilgisi İlgi gösterme Ev ve ulaşım ihtiyaçları Avans ihtiyacı İşletme ile ilgili bilgilerin paylaşımı İşletmenin ana hedefleri? Politikaları? Mal ve hizmetler Çalışacağı birimin işlevleri Birimin görevleri İşgörenin pozisyonu Amiri Çalışma kurallarını bildirme Saatler İş güvenliği kuralları İzin alma usulü Telefon kullanımı İzleme Gelişimi denetleme Soru sormaya cesaretlendirme Sıkmama İşini öğretme İşe hazırlama İşin işlemlerini gösterme İşgörenin çalışmasını izleme İş arkadaşları ile tanıştırma Diğer çalışanlara takdim Yemeğe çıkma

6 İşe Alıştırmada Kullanılan Yöntemler İşletmeyi tanıtıcı yayınlar Konferanslar, açık oturumlar, grup toplantıları Görsel teknikler İşletme içi geziler İlk amir, uzmanlar veya kıdemli bir işgören tarafından yürütülen işe alıştırma 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 6

7 Eğitim ve Geliştirme Bir bireyin işini etkin bir şekilde yapma yeteneğini artırarak şimdiki ve gelecekteki performansını iyileştirme yönündeki eylem Personel >> Yetenek artırma >> Performans geliştirme etkinlikleri 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 7

8 Eğitim ve Geliştirme Neden Yapılmalı? Performansı iyileştirme Verimliliği artırma İşgücü esnekliğini artırma İşgören dönüşümünü ve devamsızlığı azaltma Örgüt stratejisini destekleme 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 8

9 Öğrenen Örgüt Nedir? Varlığını sürdürmek ve gelişmek için dikkatlerin bilginin kazanımı, paylaşımı ve kullanımı üzerinde toplandığı örgütler 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 9

10 Eğitim ve Geliştirmeyi Etkileyen Faktörler Üst yönetimin desteği Teknolojik ilerlemeler Örgütsel karmaşıklık 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 10

11 Senaryo Yöneticisiniz. Yurtdışı bağlantıları kurmaya başladınız ve mevcut çalışanlarınızın dil yetenekleri iletişim için yeterli değil. Yeni eleman mı alırdınız, mevcut elemanları mı eğitirdiniz? 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 11

12 Eğitimden Beklenen Yararlar Öğrenme süresini kısaltma İş verimliliğinde artış sağlama İşgörenlerde işletmeye karşı olumlu tutum oluşturma Gözetimin azaltılması Çalışma sorunlarını çözme Örgütte süreklilik ve esneklik 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 12

13 Eğitim ve Geliştirme Süreci 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 13 Örgütsel ihtiyaçlar analizi Eğitim açığı analizi Eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını belirleme Eğitim politikası oluşturma Eğitim ve geliştirme yöntemini seçme Eğitim ve geliştirme programlarını düzenleme ve uygulama Eğitim ve geliştirme programlarını değerlendirme

14 Eğitimde Öncelikleri Belirleme Üst yönetimin tercihleri Para Zaman Somut sonuçların olasılığı Eğiticilerin kabiliyetleri ve motivasyonları 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 14

15 Temel Sorular Eğitim faaliyetlerinden kim sorumlu olacak? Eğitimle ne başarılacak? Hangi eğitim yöntemleri kullanılacak? Eğitim nerede ve nasıl yapılacak? Eğitim için işgörenlere ücret ödenecek mi? Eğitim için üniversiteler, sendikalar vb. kuruluşlardan yararlanılacak mı? 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 15

16 Öğrenmenin Psikolojik İlkeleri Motive etme ve etkin katılım Bireysel farklılıklar Öğrenme malzemelerinin düzenlenmesi Uygulama ve tekrar Geribildirim Transfer 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 16

17 Eğitim Yöntemleri İş başında eğitim? İş dışında eğitim? 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 17

18 İş Başında Eğitim Yönetici gözetiminde eğitim Çıraklık eğitimi Stajyerlik İş rotasyonu Yönlendirme – koçluk (Antrenör yönetici) Rehberlik Davranış modelleme – bireyin davranışlarını gözleme ve aynısını yapmaya çalışma 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 18

19 İş Dışında Eğitim Anlatım yöntemi Örnek olay yöntemi İşletme oyunları yöntemi Rol oynama yöntemi Duyarlılık eğitimi Simülasyon Beklenen sorunlar yöntemi Açık hava eğitimi 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 19

20 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 20

21 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 21

22 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 22

23 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 23

24 Eğitimden Sonra Performansı Güçlendirme Öğrenme noktalarının geliştirilmesi Pekiştirme (güçlendirme) 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 24

25 Eğitim Programının Değerlendirilmesi Katılımcıların görüşleri Öğrenmenin derecesi Davranışsal değişiklik Eğitim ve geliştirme amaçlarının gerçekleştirilmesi Test-tekrar yöntemi Deney-kontrol grubu yöntemi Önceki-sonraki performans yöntemi 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 25

26 22/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 26 Örnek olay: Bingöl, D. (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Beta

27 Eğitim ve Geliştirme BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi


"Eğitim ve Geliştirme BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları