Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ’LERDE İŞLETME ANALİZİ UYGULAMASI EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ’LERDE İŞLETME ANALİZİ UYGULAMASI EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 KOBİ’LERDE İŞLETME ANALİZİ UYGULAMASI EĞİTİMİ
TEB KOBİ AKADEMİ GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

2 EĞİTİM İÇERİĞİ “İŞLETME ANALİZİ” NEDİR?
“İŞLETME ANALİZİ ANKETİ” PUAN SKALASI “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ” NİN BÖLÜMLERİ “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ” NİN PUANLANDIRILMASI

3 “İŞLETME ANALİZİ” NEDİR?
İşletmenin temel ve destek fonksiyonlar bazında geldiği noktayı tespit etmeye yönelik bir uygulamadır. İşletmenin fonksiyonlarını temel değerlendirme düzeyinde ele alır. İşletme fonksiyonlarının altındaki ana iş grupları çeşitli sorularla analiz edilir.

4 “İŞLETME ANALİZİ” NEDİR?
Sistem ya da süreç analizi gibi “aktiviteler” düzeyine inilmeden fonksiyon ve fonksiyonu oluşturan ana gruplardaki problemler tespit edilir. İşletmeye ait verilerin derlenmesinden çok, bu verilerin yorumlanması çalışmasıdır. Amaç, işletmenin gelişim sürecinde hangi aşamaya geldiğini bulmaktır

5 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ” PUAN SKALASI
1 2 3 4 5 Gelişmişlik Düzeyi

6 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ” PUAN SKALASI
İşletmenizin piyasada başarılı olmasının sağlayan en önemli rekabet avantajı nedir? 1 İşletmenizin içinde bulunduğu piyasayı bu değerlendirmeyi yapacak şekilde tanımıyorsunuz. 2 İşletmenizin bu tür bir avantajı yok. 3 İşletmeniz genel rekabet avantajlarına sahip, rakiplerinizden sizi ayıran bir özelliğiniz yok. 4 İşletmenizin rakiplerinizden daha iyi olduğu faktörler var. Ancak somut değil ya da bu faktörlerden yaralanmıyorsunuz. 5 İşletmenizin rakiplerinizden ileride olduğu somut faktörler var ve rekabette bu faktörlerden yararlanıyorsunuz.

7 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletme Stratejisi ve Hedefleri Strateji ve hedefler işletmelerin büyüme ve gelişme çabalarını etkileyen önemli faktörler arasındadır. İşletmelerde strateji ve hedef belirlenirken işletmenin sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar bilinmelidir. Mevcut piyasa şartları içinde işletmenin başarısını etkileyen iç ve dış faktörler göz önünde tutulmalıdır.

8 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletme Stratejisi ve Hedefleri Vizyon Misyon Kısa Vadeli Hedefler Orta Vadeli Hedefler Uzun Vadeli Hedeflerden oluşur

9 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletme Stratejisi ve Hedefleri KISA VADELİ HEDEFLER İşletmelerin yıl içinde gerçekleştirmeyi amaçladıkları ve işletmede operasyonlar düzeyinde tanımlanan (üretim operasyonları, satış operasyonları) hedeflerdir. Her iş süreci için ayrı ayrı kısa vadeli hedefler belirlenebilir.

10 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletme Stratejisi ve Hedefleri ORTA VADELİ HEDEFLER İşletmelerde 1-3 yıl aralığında gerçekleştirilmeye çalışılan hedeflerdir. Kapsamları taktik karar ve planlarla ilgilidir. Orta vadeli hedefler bölüm yöneticileri düzeyinde izlenir ve gerçekleştirilmeye çalışılır.

11 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletme Stratejisi ve Hedefleri UZUN VADELİ HEDEFLER İşletmelerde 3 yıl ve daha fazla dönemde gerçekleştirilmeye çalışılan hedeflerdir. Uzun vadeli hedefler stratejik kararları gerektirir. (üretim sistemini, ürün geliştirme, pazarlama sistemini değiştirme gibi)

12 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Örgütlenme ve Yönetim Yapısı Analizi İşletmede yönetim sistemi, gerekli işletme fonksiyonlarına (üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları) göre yeterli düzeyde yapılanmış mıdır? İşletmede yönetime katılan kişilerin nitelikleri görev ve sorumluluklarına uygun mudur? İşletmede yöneticilerin birbirleri ile ilişkileri tanımlanmış mıdır? Bu yapıyı gösteren geçerli bir organizasyon şeması var mıdır?

13 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Örgütlenme ve Yönetim Yapısı Analizi İşletme yapısında yer alan üst kademe, orta kademe yöneticileri ve çalışanları; işletmenin hedeflerini gerçekleştirecek niteliklerde, vizyonu olan, işletmenin gelişimine ve büyümesine kendi bilgi ve nitelikleriyle katkı sağlayabilecek olmalı, uygun sayıda olmalı ve bu kişiler hedefleri gerçekleştirecek yetki ve sorumluluklarla donatılmalıdır.

14 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi Üretim, işletmelerin temel işletme süreçleri arasındadır. Üretim süreci işletmelerde hammadde ve malzemelerin ürün ve hizmete dönüştüğü ana süreçtir ve kendi içinde işletmenin tüm diğer süreçleri ile ilişkilidir.

15 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN ALT SİSTEMLER Üretim sistemi ve temel süreçler iş akışı Üretim teknolojisi ve makine/ekipman kullanımı Hammadde ve işletme giderleri kullanımı Üretim işgücü kullanımı Yerleşim ve işyeri özellikleri

16 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi TEMEL ÜRETİM ÖZELLİKLERİ Ülkemizde KOBİ’ler çoğunlukla siparişe ve özel üretime yönelik çalışmaktadırlar. Büyüme ve gelişme sürecinde olan işletmelerin ülkemizde en önemli çabası, üretim sistemlerini olabildiğince seri üretime kaydırmaktır. İşletmelerin standart ürünleri için; ürün özellikleri, üretim ölçüleri, malzemeler, operasyon adımları ve operasyon tarifleri, kalite kontrol işlemleri için tarifler bulunmalıdır. Özel ürün üretimi işletme hedefleri içinde ise, bu üretim için işletmenin Ar-Ge ve tasarım süreçlerini geliştirmesi gerekmektedir.

17 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM İŞ AKIŞI VE ÜRETİM PLANLAMASI Üretim süreci analiz edildikten sonra elde edilecek iş akış şemaları, işletmelerde üretim yönetimini geliştirme çalışmalarının temel aracı olmaktadır. İş akış şemalarına göre düzeltilen üretim metotlarının standart operasyon adımları ve zamanları haline getirilmesi iş etüdünün son aşamasıdır. Üretim planlaması ile işletme, kendi sektör ve üretim özelliklerine en uygun planlama ve çizelgeleme yöntemlerini kullanarak iş istasyonları, bölümler ve işletme düzeylerinde verim artırmayı hedefler. Ülkemizde bu konuda, çok farklı gelişme düzeyleri vardır.

18 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE MAKİNE EKİPMANLAR Büyüme ve gelişme dönemindeki işletmelerde üretim teknolojisi ve üretimde kullanılacak makine ekipmanların seçimi ve temini, orta ve uzun vadeli sonuçları olan stratejik kararlar ve faaliyetler arasındadır. Bu nedenle özellikle sektörün gelişimi, müşterilerin talep özellikleri ve rekabetin gelişimi, teknoloji ve makine ekipman kararlarında etkilidir.

19 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE MAKİNE EKİPMANLAR Makine ekipman temini işletmelerin yıllık plan hazırlamaları gereken çalışmalar arasındadır. Plan hazırlanması için ise, ihtiyacın niteliklerinin belirlenmesi, alternatiflerin taranması ve kararın verilerek temin tarihinin tespit edilmesi gereklidir.

20 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE MAKİNE EKİPMANLAR Ülkemizde büyüme ve gelişme çabası veren işletmeler genellikle, makine verimlerini çeşitli yöntemler geliştirerek izlemeye ve artırmaya çalışırlar. İşletmelerde makine ekipman kapasitesinin uygun olup olmadığı, makine ekipmanın kullanım düzeylerinin izlenmesi ile anlaşılacaktır. Makine kullanım sürelerinin artırılması ise izleme sonuçlarının sık sık yorumlanması ile mümkündür. Makine ekipman sistemleri, bakım, onarım ve yedek parça temini iş süreçlerinden de direkt olarak etkilenmektedir.

21 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDE VE YARDIMCI MALZEMELER Üretim sürecinin analizi aşamasında işletmenin, detaylı olarak incelemesi gereken temel konulardan biri işletmede kullanılan üretim girdileridir. Hammaddelerin genel kayıp oranları işletmelerde başarıyı etkileyen faktörlerden bir olduğundan, işletme yönetimi tarafından bilinmeli ve izlenmelidir.

22 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDE VE YARDIMCI MALZEMELER Genel olarak, hammadde, yardımcı malzemeler ve işletme malzemeleri olarak üç gruba ayırabildiğimiz girdilerin türleri, ürünlere göre miktarları ve özellikleri belirlenmelidir. Bu amaçla işletmelerde, malzeme kodlama ve takip sistemlerinin kurulup etkili çalıştırılması gereklidir.

23 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDE VE YARDIMCI MALZEMELER Girdi maliyetleri işletme karlılığının temel belirleyicisi olduğundan, piyasadan en uygun şartlarda ve en etkin şekilde satın alınması işletmeler için temel başarı kriterleri arasındadır. Rekabet gücü açısından işletmeler, girdi piyasalarını detaylı olarak araştırmalı ve en azından rakiplerinin sahip oldukları avantajları yakalamaya çalışmalıdırlar.

24 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM İŞ GÜCÜ İşletmelerde analiz yapılırken, üretim süreçleri için gerekli işgücünün analizi de yapılmalıdır. İş gücü ihtiyacının belirlenmesinde ilk adım, iş akış şeması ile gösterilen üretim süreçlerinin hangi ana iş gruplarına ayrıldığının ve bu gruplarda yerine getirilmesi gereken görevlerin neler olduğunun belirlenmesidir. Daha sonra bu iş grupları için gerekli nitelikli ve niteliksiz işçi sayıları belirlenir.

25 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM İŞ GÜCÜ İşgücü kapasitesinin pazarlama planı hedeflerine göre zaman içinde geliştirilmesi gerektiği için, kısa ve orta vadeli hedeflere göre uygun bir iş gücü temin planı hazırlanmalıdır. İşletmelerde kullanılmakta olan makine ekipmanların teknolojileri sürekli yenilendiği için bunları kullanan iş gücünün de nitelikli olması gerekmektedir.

26 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi YERLEŞİM YERİ VE İŞYERİ ÖZELLİKLERİ İşletmenin yerleşim yeri ve konumu, rekabet analizinde değerlendirilmesi ve pazarlama stratejileri geliştirilirken göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. İşletmelerin kuruluş yerine, hammaddenin en ekonomik şekilde temini, ürünlerin en ekonomik şekilde müşteriye ulaşımı, ihtiyaç duyulan arazi, makine ekipman gibi yatırım kalemleri ile hammadde ve işgücü ve diğer işletme girdilerinin en ekonomik şekilde temini göz önüne alınarak karar verilmelidir. İş yeri incelenmesinde, işletmenin sahip olduğu özellikler de dikkate alınması gereken unsurlar arasındadır.

27 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Üretim Sistemi Analizi Temel Üretim Özellikleri Üretim İş Akışı ve Üretim Planlaması Üretim Teknolojisi ve Makine Ekipmanlar Üretimde Kullanılan Hammadde ve Yardımcı Malzemeler Üretim İşgücü Yerleşim Yeri ve İşyeri Özellikleri

28 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi SEKTÖR VE PAZARLA İLGİLİ BİLGİLER İşletmelerin içinde bulundukları sektör / alt sektörlerin özellikleri, işletmeleri etkileyen genel özellik ve eğilimleri yansıtır. Sektör / alt sektörlerin; Belirgin özellikleri Geçmişten bugüne gelişme şekilleri, Büyüklüğü, Gelişme eğilimleri öncelikle incelenmelidir.

29 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi SEKTÖR VE PAZARLA İLGİLİ BİLGİLER Gelişim senaryoları; işletmenin içinde bulunduğu sektörün ve ürettiği ürünün “yaşam döngüsü” konusunda da bilgi verir. İşletmeler büyüme ve gelişme dönemlerinde, doğru kararlar almak için ilgili sektör ve pazarlardaki gelişmeleri yakından takip etmelidir.

30 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi REKABET Sunum bölgesinde yer alan müşterilerin bugün benzer ürün ya da hizmetlere olan taleplerinin ne şekilde karşılandığının izlenmesi gerekmektedir. Rakiplerin izlenmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi, işletmeler için zorunlu bir aktivitedir. Rakiplerin temel nitelikler belirlendikten sonra işletme, rakiplerine karşı bir strateji geliştirmelidir.

31 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi FİYATLANDIRMA Fiyatlandırma sürecinde işletme üç alt faktöre dayanarak karar geliştirir. Bunlar; İşletme giderleri Kar marjı Rakip fiyatları

32 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi FİYATLANDIRMA Ülkemizde imalat sektöründe yer alan birçok işletme, ana sanayisinin ya da rakiplerin fiyatlarına uymak zorundadır. Ancak özellikle, yeni ürün ve yeni müşteri grupları yönünde pazarlama ve ürün geliştirme çabası olan firmalar kar marjlarını daha iyi düzeylere çıkartmaktadırlar.

33 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ İşletmelerin temel görevi, ürünlerini çeşitli talep kesimlerinin özelliklerine uygun olarak üretmek, tanıtmak ve ürünleri müşterilere ulaştırmaktır. Hedef Pazar Hedef Müşteri Yerleşim yeri, Hammadde tedarik ilişkileri, Potansiyel Üretim kapasitesi, müşteriler Satış-pazarlama özellikleri, Karlılık beklentisi.

34 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Müşteri özellikleri incelenirken ve talebin değişimi analiz edilirken, müşteri grubunun sosyo-ekonomik özelliklerine başvurulmalıdır. Piyasa talep araştırmaları ile müşterilerin talep özelliklerinin yanı sıra, üründen elde ettikleri faydalar da analiz edilmelidir.

35 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi DIŞ TİCARET İşletmede, dış ticaretin gerekliliği mantığının yerleşmiş ve paylaşılıyor olması temeldir. Dış pazarla iletişim kurma yeteneği ise, kurumsal dış ticaret altyapısının oluşturulmuş olmasına ve dış ticaret personelinin becerisine bağlıdır. Dış ticareti hedefleyen işletmelerin kurum içi yapılanmasında dış ticaret yer almak zorundadır.

36 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi DIŞ TİCARET Yurtdışından mal talebi gelmesi, ürünün satılabilirliği konusunda önemli bir göstergedir. İşletmenin bu talepleri karşılama durumu incelenmelidir. Pazar araştırması yapıldıktan sonra, uluslararası tanıtım ve reklam konusuna ağırlık verilmelidir. Bunun için; İngilizce katalog, İngilizce web sayfası, İngilizce işletme tanıtım dosyası hazırlanmalı, Dış ticarette kullanılabilecek referans ve iş bitirme belgelerinin durumu araştırılmalıdır.

37 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi DIŞ TİCARET İşletmedeki dış ticaret grubunun bilgi ve deneyim durumu sorgulanarak, konuya olan ilgileri saptanmaya çalışılmalı, yetersiz bulunan alanlar geliştirilmelidir.

38 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi PAZARLAMA PLANLAMASI Pazarlama planı; Piyasa ve talep yapısı araştırıldıktan sonra, hedef kitlesinin kararlaştırılması, Hedef kitleye ulaşım yolları, Fiyatlandırma, Reklam ve tanıtım araçlarının seçimi, Dönemsel satış tutarlarının belirlenmesi sonucu oluşturulur.

39 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi Sektör / Pazarla İlgili Bilgiler Rekabet Fiyatlandırma Müşteri İlişkileri Dağıtım ve Promosyon Dış Ticaret Pazarlama Planlaması

40 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi FİNANSAL ÖZELLİKLER İşletmenlerin hedeflerinin, kararlarının ve gerçekleştirmeyi planladıkları uygulamaların yerine getirilmesinde önemli faktörlerden birisi, işletmenin geçmiş dönemlerdeki finansal özellikleridir.

41 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi İŞLETMENİN FİNANSAL ÇERÇEVESİ İşletme Faaliyetleri Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Nakit Yönetimi Yatırım Analizi Karlılık Analizi Maliyet Analizi Finansal Yapı Muhasebe Uygulamaları

42 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi İŞLETME FAALİYETLERİ Faaliyet Gelirleri SATIŞLAR: Satış planının önceden yapılması ve bu planların gerçekleşen satışlara göre revize edilmesi gerekir. BAŞA-BAŞ NOKTASI: Başa-baş noktası, işletme gelirleri ile işletme giderlerinin eşitlendiği satış noktasıdır. ALACAKLAR: Alacak miktar ve vadelerinin önceden planlanması, işletmenin ileride nakit sıkıntısı çekmesini önleyecektir.

43 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi İŞLETME FAALİYETLERİ Faaliyet Giderleri ÖDEME PLANI Faaliyetleri yürütmek için kullanılan kaynaklara yaptığı harcamalar, işletmenin giderlerini oluşturmaktadır. Ödeme planı yapılması ve bunun güncellenmesi, nakit akımında sıkıntı yaşanmasını önler.

44 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi İŞLETME FAALİYETLERİ SATILAN MALIN MALİYETİ Satılan malın maliyeti sürekli takip edilmeli, satışlardaki artış ya da azalışlarla karşılaştırılmalıdır. Satışlarını, maliyetlerinden daha hızlı artırabilen işletmeler, satış karlılığını yükseltebilirler.

45 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi NAKİT YÖNETİMİ NAKİT PLANLAMASI Nakit akımlarının yönetimi, borçların zamanında ödenebilmesi, gerekli satın almaların zamanında yapabilmesi için finans bölümünün en önemli konularından birisidir. Nakit akımlarla ilgili sıkıntı yaşanmaması için cari dönemden önce satış tahminleri ve gider tahminlerini kapsayan nakit planlamasının yapılması gerekir.

46 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi NAKİT YÖNETİMİ BÜTÇELEME: Bütçe yapmak yönetime, değişiklikleri tahmin ve onlara uyum sağlama yeteneğini verir. BORÇLANMA POLİTİKASI: Borçlanma kararı alınırken, borcun maliyeti göz önünde bulundurularak bu kaynakların, en verimli alanlarda kullanılması gerekir.

47 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi NAKİT YÖNETİMİ YATIRIM POLİTİKASI Yatırım, nakdi değerlerin tesis mallarına dönüşümüdür. İşletme, büyüyüp gelişebilmek, sektöründe belli bir pazar payına sahip olabilmek için yatırım yapmalıdır. Yatırımın bir plan çerçevesinde yürütülmesi ve gerekli bütçenin önceden tespit edilmesi gereklidir. Yatırım önceden planlanmalı ve belirlenmiş bir stratejinin ürünü olmalıdır.

48 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi YATIRIM ANALİZİ YATIRIM PLANLAMASI Planlamadan yoksun, bir stratejinin ürünü olmayan yatırımların, işletmeye sağlayacağı katma değer düşük olacak, hatta kısıtlı kaynakların verimsiz kullanılmasına neden olacaktır.

49 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi YATIRIM ANALİZİ YATIRIMIN KARLILIK ANALİZİ Yatırımlar, işletmenin karlılığını ve nakit dengesini uzun süre etkileyen, gelecekteki gelişme imkanlarının sınırlarını belirleyen bir sermaye tahsisi olduğundan, işletmeye getireceği karın önceden analiz edilmesi gerekmektedir.

50 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi YATIRIM ANALİZİ ALTERNATİF YATIRIMLAR Kullanılacak kaynak miktarının, yatırımdan beklenen getirinin bugünkü değerinin, yatırımın geri dönüş süresinin önceden bilinmesi, alternatif yatırımlar arasında doğru seçimin yapılabilmesi için gerekli olmaktadır.

51 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi KARLILIK ANALİZİ KAR MARJI İşletmenin varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi kar yaratma potansiyeline bağlıdır. Sektörde içinde karlılığı yüksek olan işletmenin varlığını sürdürmesi mümkün olacaktır.

52 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi MALİ YAPI CARİ ORAN Cari oran, bilançodaki dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi ile bulunmaktadır. Oldukça kaba bir ölçü olmasına rağmen, işletmenin likidite durumu konusunda bir bilgi vermektedir.

53 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi KARLILIK ANALİZİ KARLILIK VE ENFLASYON Enflasyon kısaca, fiyat artış hızı olarak tanımlayabileceğimiz, varlıkların değerleri üzerindeki ıskontoyu ifade eden bir orandır. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde karın mutlaka, enflasyonla karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerekir.

54 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi KARLILIK ANALİZİ SEKTÖREL DEĞERLENDİRME İşletmeler, içinde bulundukları sektörün özelliklerinden fazlasıyla etkilenirler. Gelişebilmek ve rekabet gücünü artırabilmek, sektör ortalamalarının bilinmesi ve bunların üzerine geçilmesiyle mümkün olmaktadır.

55 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi MALİYET ANALİZİ ÜRÜN BAZINDA MALİYET: Girdilerin maliyetlerinin, ürün fiyatının ve üründen elde edilen net gelirin doğru tespit edilmesi için bilinmesi gerekir. STOK YÖNETİMİ: Stoklar, imalat sanayisindeki işletmelerde önemli bir tutar oluşturur. İŞLETME SERMAYESİ: İşletme sermayesi, ürün/hizmetlerin karşılığı alınıncaya kadar girdiler için bulundurulması gereken finansmandır.

56 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi MUHASEBE UYGULAMALARI ÖDEMELERDE YETKİ DEVRİ Eldeki nakdin denetimi KOBİ’lerde sorun yaratmaktadır. Ödemeler konusunda yetki devri yapmayan işletme sahipleri, zamanlarını daha verimli kullanma şansını da yitirmiş olurlar.

57 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN BÖLÜMLERİ
İşletmenin Finansal Yapı Analizi MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE SİSTEMİ İşletmenin mali durumu en açık şekilde, muhasebeleşmelerden sonra gözükmektedir. Bu nedenle, kayıtların düzgün, doğru ve muhasebe kurallarına uygun olarak takip edilmesi, işletme faaliyetlerinin başarısı açısından önemlidir.

58 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN PUANLANDIRILMASI
ÇALIŞMA ADIMLARI Her bölüm anlatımından sonra İşletme Analizi Anket soruları cevaplandırılacaktır. Vereceğiniz cevaplar işletmenizin sizin gözünüzdeki bu günkü durumunun yansıması olmalıdır. Vereceğiniz cevapların gerçekçiliği, firmanızın ihtiyaçlarının belirlenmesinde de yönlendirici olacaktır.

59 “İŞLETME ANALİZİ ANKETİ”NİN PUANLANDIRILMASI
Bir sonraki adım; “İşletme Analizi Hedef Tablosu” nun tarafınızdan doldurulmasıdır. Tabloya 1 ve 2 verdiğiniz sonuçların yazılması ve o soruda hangi sonucu hedeflediğiniz ve ne zaman gerçekleştirmeyi düşündüğünüz istenmektedir. Yeterli görmemeniz halinde 3 puan verilmiş olan sorular içinde hedefinizi ve gerçekleştirme hedef döneminizi belirtebilirsiniz. Bu nedenle cevaplama sırasında tabloya aktaracağınız soruları ayrıca işaretlemeniz işinizi kolaylaştıracaktır

60 HEPİNİZE KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,
BÜYÜME VE GELİŞME ÇABALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.


"KOBİ’LERDE İŞLETME ANALİZİ UYGULAMASI EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları