Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Op. Dr. Mustafa KÜRKLÜOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Op. Dr. Mustafa KÜRKLÜOĞLU"— Sunum transkripti:

1 İnfant ve pediatrik perfüzyon esnasında ideal hematokrit değeri ne olmalıdır?
Op. Dr. Mustafa KÜRKLÜOĞLU Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Etlik/Ankara

2 ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI
Yoktur.

3 OKSİJENATÖR TARİHÇESİ
Mayo Gibbon oksijenatör 1954- Mayo clinic

4 OKSİJENATÖR TARİHÇESİ
DeWall-Lillehei bubble oksijenatör 1954 – University of Minessota

5 OKSİJENATÖR TARİHÇESİ
1970’ler- Bubble oksijenatör kullanımı - %90 İlk ticari membran oksijenatör

6 İLK ZAMANLARDA; Yüksek prime volüm Yüksek akım kullanılıyor
Taze kan ile perfüzyona giriliyor Oksijenatörler tekrar sterilize ediliyor Hemodilüsyon kullanılmıyor Kardiak indeks- normale yakın

7 SONRALARI; Önce Flow azaltıldı- Hipotermi uygulandı
Hemodilüsyon başladı sonlarında

8 HEMODİLÜSYON Teorik faydaları; Viskozite Mikrosirkülasyon
Kan kullanımı Serebral kan akımı

9 HEMODİLÜSYON Teorik zararları; Perfüzyon basıncı
Beyinde mikroemboli yükü Kan akımı Kanın oksijen taşıma kapasitesi Oksijen- Hb disosiasyon eğrisi- Sola kayma Hipotermi Alkali Ph Hemodilüsyon = Anemi

10 HEMODİLÜSYON Veriler; Erişkin perfüzyon, kan kullanılmayan hastalarda
Uzman görüşüne dayalı %15-20’ lere kadar tolere edildiği bildirilmiş

11 HEMODİLÜSYON Mikro sirkülasyon artar mı???
Düşük kardiyak indekste güvenlik?? (2.4 L/dk/m2) %20 altı Hematokrit – organlara kan dağılımında bozukluk?? Pıhtılaşma faktörlerindeki dilüsyon – Post op hemostaz?

12 KPB FİZYOLOJİSİ ŞOK NEDİR?
Kalbin yeterli kan pompalayamaması veya kan basıncının yeterli sevyede olması sonucunda doku perfüzyonunun azalmasıdır. NORMAL KARDİAK İNDEKS: 4 L/dk/m2 PERFÜZYONDA KARDİAK İNDEKS: ≤ 2.4 L/dk/m2 KARDİYOPULMONER BAYPAS; Genel anestezi altında, indüklenmiş, ve kontrollü bir ŞOK durumudur.

13 KPB FİZYOLOJİSİ KONTROL EDİLEBİLEN PARAMETRELER; Akım Kan gazları Isı
Kan basıncı- (bir ölçüde) Hematokrit

14 KPB FİZYOLOJİSİ KONTROL EDİLEMEYEN PARAMETRELER;
Vücudun metabolik hızı Oksijen tüketimi Oto regülasyonu

15 DOKU OKSİJENASYONU OKSİJEN – Hb DİSOSİASYON EĞRİSİ Hipotermi Alkali pH
Alfa Stat

16 KPB FİZYOLOJİSİ Alkali pH Hipotermi Şok Genel Anestezi Düşük Hct
DOKU OKSİJENASYONU

17 KPB FİZYOLOJİSİ Hipotermi Genel Anestezi Alkali pH Düşük Flow
Düşük Hct DOKU OKSİJENASYONU

18 DOKU OKSİJENASYONU NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Venöz satürasyon ??- in-line görüntüleme Laktat sevyesi- Kan gazı Near infrared spektroskopi

19 DOKU OKSİJENASYONU DOKU OKSİJENASYONUNU KORUMAK İÇİN
Normale yakın hematokrit Hipotermi kullanımı Alkaloz önlenmesi- pH stat Hiperoksemi %100 oksijen

20 HEMODİLÜSYON İLE İLGİLİ BAZI ÇALIŞMALAR

21 HEMODİLÜSYON- HİPERLAKTATEMİ

22

23

24 HEMODİLÜSYON – METABOLİK ALKALOZ

25 HEMODİLÜSYON – METABOLİK ALKALOZ

26 PEDİATRİK PERFÜZYONDA İDEAL HEMATOKRİT İLE İLGİLİ PROSPEKTİF RANDOMİZE- ÇALIŞMA?
Boston Hematokrit Çalışmaları

27

28 Boston Hematokrit Çalışmaları-1
PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMADA; 147 hastadan 74 tanesi düşük hematokrit grubuna (%21.5 ± %2.9) 73 tanesi yüksek hematokrit grubuna (%27.8 ± %3.2)

29 Boston Hematokrit Çalışmaları-1
GRUPLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA; Demografik ve operatif veriler , intraoperatif hematokrit dışında, benzer bulunmuş.

30 Boston Hematokrit Çalışmaları-1
HEMATOKRİT DEĞERLERİ; Pre-post operatif Hematokrit değerleri .

31 Boston Hematokrit Çalışmaları-1
SONUÇLAR; Kardiyak indeks; Kros – klemp alındıktan sonraki kardiak indeks değerleri

32 Boston Hematokrit Çalışmaları-1
%20 HEMATOKRİT GRUBUNDA; Vücut ödemi fazla Post op kardiyak indeks düşük Post op 60. dk laktat yüksek

33 Boston Hematokrit Çalışmaları-1
HER İKİ GRUPTA BENZER; Kan transfüzyonu Entübasyon süresi Yoğun bakım kalış süresi Hastane kalış süresi

34 Boston Hematokrit Çalışmaları-1
1 YAŞ KONTROLÜ; Mental gelişim indeksi; - anlamlı fark yok Psikomotor gelişim indeksi;- anlamlı fark VAR Psikomotor gelişim, her iki grupta genel popülasyonun 2 SD altında

35 Boston Hematokrit Çalışmaları-1
PSİKOMOTOR GELİŞİM İNDEKSİ; Lineer regresyon eğrisi

36 Boston Hematokrit Çalışmaları-1
Çalışmanın düşük hematokrit ayağındaki sonuçların önemli derecede farklı bulunması sebebiyle, hasta güvenliği açısından %20 Hematokrit grubuna ulusal bilgi güvenliği merkezi tarafından daha fazla hasta alımına müsaade edilmemiş, ve çalışma sonlandırılmıştır…

37 Boston Hematokrit Çalışmaları-1

38 Boston Hematokrit Çalışmaları-1
DİĞER ÖNEMLİ SONUÇLAR

39 Boston Hematokrit Çalışmaları-1
DİĞER ÖNEMLİ SONUÇLAR

40 Boston Hematokrit Çalışmaları-1

41 Boston Hematokrit Çalışmaları-2

42 Boston Hematokrit Çalışmaları-2

43 Boston Hematokrit Çalışmaları-2
ÇALIŞMA DİZAYNI Tek merkezli randomize 124 hastadan 56 tanesi - Hct %25 68 tanesi - Hct %35 Hct dışında benzer protokoller

44 Boston Hematokrit Çalışmaları-2
%25 HEMATOKRİT GRUBUNDA; Soğuma- Isınma esnasında daha düşük NIRS değeri Daha pozitif intra operatif sıvı dengesi D-TGA lılarda daha uzun hastane kalış süresi

45 Boston Hematokrit Çalışmaları-2
%35 HEMATOKRİT GRUBUNDA; Daha yüksek inotrop skoru

46 Boston Hematokrit Çalışmaları-2
HER İKİ GRUPTA BENZER; Komplikasyon oranı Kan ürünü kullanımı Serebral kan akım hızı

47 Boston Hematokrit Çalışmaları-2
HER İKİ GRUPTA BENZER; Entübasyon YBÜ kalış Hastane kalış Perfüzyon sonrası laktat Vücut ödemi

48 Boston Hematokrit Çalışmaları-2
PSİKOMOTOR GELİŞİM İNDEKSİ; Her iki grupta BENZER

49 Boston Hematokrit Çalışmaları-2
PSİKOMOTOR GELİŞİM İNDEKSİ; Her iki grupta BENZER

50 Boston Hematokrit Çalışmaları-2

51 Boston Hematokrit Çalışmaları-3

52 Boston Hematokrit Çalışmaları-3

53 Boston Hematokrit Çalışmaları-3

54 Boston Hematokrit Çalışmaları-3

55 Boston Hematokrit Çalışmaları-3

56 Boston Hematokrit Çalışmaları-3

57 Boston Hematokrit Çalışmaları-3

58 Boston Hematokrit Çalışmaları-3

59 SONUÇTA %20 Hematokrit - 1 yaşında Psikomotor gelişim indeksinde düşme
%25-%35 arasında - Psikomotor gelişim açısından fark yok %20 Hematokrit - Postop kardiak indekste düşüklük %20 Hematokrit – Vücut ödemi daha fazla Hematokrit değerleri- toplam kan kullanım miktarı açısından fark yok Hematokrit düştükçe- İntraoperatif sıvı dengesi - daha pozitif

60 SORULAR ? Tek ventriküllü hastalarda- İdeal Hematokrit ?
Uzun dönem psikomotor- mental gelişim?

61 DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!


"Op. Dr. Mustafa KÜRKLÜOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları