Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MSE Merkez Strateji Enstitüsü KURUMSAL – Tanıtıcı Katalog.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MSE Merkez Strateji Enstitüsü KURUMSAL – Tanıtıcı Katalog."— Sunum transkripti:

1 MSE Merkez Strateji Enstitüsü KURUMSAL – Tanıtıcı Katalog

2 MSE

3 MSE KURUMSAL – Hakkımızda Kimlik MSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur. Amaç MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur. 1

4 MSE KURUMSAL – Hakkımızda İlkeler MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir. Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez. Öngörü Tarafsızlık Yetkinlik Bilimsel Etik Etkinlik Özgünlük Çok Boyutluluk Farklılık Kalite MSE 2

5 KURUMSAL – Danışma Kurulu
MSE KURUMSAL – Danışma Kurulu Doç.Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE  (Kadir Has Üniversitesi) Prof.Dr. Bülent ARI (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) (E) Tuğg.Dr. Oktay BİNGÖL Prof.Dr. Mitat ÇELİKPALA Rektör, Prof.Dr. Çağrı ERHAN (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi) (E) Büyükelçi Dr. Ercan ÖZER (Bahçeşehir Üniversitesi) Yrd.Rektör, Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU (Başkent Üniversitesi) Enstitü Koordinatörü: Dr. Ali Bilgin VARLIK (Soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.) 3

6 KURUMSAL – Bilim Kurulu
MSE KURUMSAL – Bilim Kurulu Prof.Dr. Abdülkadir VAROĞLU (Başkent Üniversitesi) Doç.Dr. Ahmet Kasım HAN (Kadir Has Üniversitesi) Dr. Ali Bilgin VARLIK (Merkez Strateji Enstitüsü) Dr. Bahar AŞCI Doç.Dr. Bilal KARABULUT (Gazi Üniversitesi) Prof.Dr. Bülent ARI (Sebahattin Zaim Üniversitesi) Prof.Dr. Çağrı ERHAN (Ankara Üniversitesi) Doç.Dr. Cem KARADELİ (Çankaya Üniversitesi) Prof.Dr. Çınar ÖZEN (Ankara Üniversitesi) Prof.Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ (Hacettepe Üniversitesi) Dr. Ercan Özer (Bahçeşehir Üniversitesi) Dr. Eryada PROGNOTİ (Hitit Üniversitesi) Dr. Ergun MENGİ Yrd.Doç.Dr. Fahri ERENEL (Kemerburgaz Üniversitesi) Prof.Dr. Funda KESKİN (Ankara Üniversitesi) Doç.Dr. Havva Kök ARSLAN (Hacettepe Üniversitesi) Prof.Dr. Haydar ÇAKMAK (Gazi Üniversitesi) Stratejist Kudret ERKAN Dr. Jerzy DEREN (DSW Lower Silesia University) Doç.Dr. Kürşad DURAN (Gazi Üniversitesi) Prof.Dr. Mehmet Seyfettin EROL (Gazi Üniversitesi) 3A

7 KURUMSAL – Bilim Kurulu
MSE KURUMSAL – Bilim Kurulu Prof.Dr. Mitat ÇELİKPALA (Kadir Has Üniversitesi) Dr. Mustafa ULUÇAKAR (Hacettepe Üniversitesi) Dr. Necati YALÇIN Dr. Oğuz MAYDA Dr. Oktay BİNGÖL (Merkez Strateji Enstitüsü) Dr. Özkan LEBLEBİCİ Dr. Poyraz GÜRSON (Atılım Üniversitesi) Dr.Psikiatrist Rifat Serav İlhan (Sincan Devlet Hastanesi) Yrd.Doç.Dr. Sami DOĞRU (Çağ Üniversitesi) Dr. Savaş BİÇER (Esenyurt Üniversitesi) Prof.Dr. Sencer İMER (Ufuk Üniversitesi) Stratejist Serdar EKİZOĞLU Prof.Dr. Serhat GÜVENÇ (Kadir Has Üniversitesi) Prof.Dr. Sertaç BAŞEREN (Ankara Üniversitesi) Doç.Dr. Sertif DEMİR (İzmir Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Sezgin MERCAN (Başkent Üniversitesi) Doç.Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE (Kadir Has Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Suat DÖNMEZ (Ayvansaray Üniversitesi) Prof.Dr. Türel YILMAZ (Gazi Üniversitesi) Prof.Dr. Yelda DEMİRAĞ (Başkent Üniversitesi) Stratejist Vahit LEBLEBİCİ (Ad alfabetik sırasına göre yazılmıştır.) 3B

8 EĞİTİM ANALİZ STRATEJİ
MSE İŞLEVLER – Ana Faaliyetler EĞİTİM Sertifika Programları Staj Programları Kurslar Seminerler Konferanslar Sempozyum ve Kongreler ANALİZ Üç Aylık Stratejik Öngörüler Cari Değerlendirmeler Araştırmalar STRATEJİ Kurumsal Kapasite Geliştirme Ölçme ve Değerlendirme Strateji Geliştirme 4

9 Sertifika Programları
MSE Merkez Strateji Enstitüsü Sertifika Programları 5

10 EĞİTİM – Sertifika Programları
Küresel, bölgesel ve ülke bazlı, Politik, Askerî, Ekonomik, Sosyolojik, Kültürel, Demografik konularda, alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır. 6

11 P r o g r a m ı n İ c r a s ı EĞİTİM – Sertifika Programları
I. Safha: Uzman konuşmacıların bildirilerini sunmaları II. Safha: Katılımcıların sorularının cevaplandırılması III. Safha: Durum çalışması yapılması* (*) Durum çalışmasında, verilen bir durum/değerlendirme üzerinde katılımcıların analiz ve değerlendirme yapmaları istenir. Süresi: 1-2 Gün Katılımcı Yeter Sayısı: 20 7

12 EĞİTİM – Sertifika Programları Listesi
1. Millî Güvenlik Sertifika Programı 2. Stratejik Planlama Sertifika Programı 3. Kriz Yönetimi Sertifika Programı 4. Uluslararası İlişkiler Kuramları Sertifika Programı 5. Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı 6. Küreselleşme Sertifika Programı 7. Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı 8. Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı 9. Birleşmiş Milletler Sertifika Programı 10. NATO Sertifika Programı 11. Avrupa Birliği Sertifika Programı Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı 8

13 EĞİTİM – Sertifika Programları Listesi
14. Başarısız Devletler Sertifika Programı 15. Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı 16. Kuvvet Kullanma Sertifika Programı 17. Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları Sertifika Programı 18. Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı 19. Çatışma Yönetimi ve Çözümü Sertifika Programı 20. Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri ) 21. Terörizm Sertifika Programı – II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları) 22. Terörizm Sertifika Programı – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi ) Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele) Siber Güvenlik Sertifika Programı 9

14 EĞİTİM – Sertifika Programları Listesi
25. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi ) 26. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi) 27. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları) 28. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV (Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma) 29. Orta Doğu Sertifika Programı 30. Balkanlar Sertifika Programı 31. Kafkaslar Sertifika Programı 32. Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı 33. Afrika Sertifika Programı 34. Liderlik Sertifika Programı 35. I. Dünya Savaşı Sertifika Programı 10

15 MSE ÖRNEK SERTİFİKA PROGRAMI
Barışı Destekleme Harekâtı (SrP 01) – 2 Gün 11

16 BDH (SrP 01) – Maksat ve Hedef
MSE BDH (SrP 01) – Maksat ve Hedef Maksat BDH (Barışı Destekleme Harekâtı)nın kuramsal, hukuki, politik ve askeri veçheleri hakkında bilgi vermektir. Hedef Bilgi düzeyinde, BDH kavramının tanımı, tarihsel gelişimi, kavramsal analizi ve bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, BDH konularında analiz ve değerlendirmeler yapmak. Uygulama düzeyinde, BDH’nin planlama ve icrasına yönelik faaliyetlere katkı sağlayabilmek. Bu program için ön şart: YDS 60 ve eşiti (İngilizce) 12

17 BDH (SrP 01) – Kapsam Kuramsal Çerçeve Bildiriler: Durum Çalışması
MSE BDH (SrP 01) – Kapsam Kuramsal Çerçeve BDH’nın tanımı, çeşitleri, konsepti, ilkeleri, yöntemleri, tarihsel gelişimi, uluslar arası ve iç hukuktaki yeri, BM, NATO ve AB’nin BDH uygulamaları, TSK’nın BDH’lere katkıları. Bildiriler: BDH Hakkında Kavramsal Bilgi BDH’nın Tarihsel Gelişimi BDH’nın Hukuktaki Yeri BDH’nin Politik ve Askerî Planlama Esasları BM’nin BDH Operasyonları NATO ve AB’nin BDH Operasyonları TSK’nın BDH’lere Katkıları Durum Çalışması Seçilen bir BDH’ye ilişkin olarak verilen bir durumun/ değerlendirmenin analizinin yapılması, sonuç ve tekliflerin üretilmesi. 13

18 BDH (SrP 01) – Program (1. Gün)
MSE BDH (SrP 01) – Program (1. Gün) Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş: - BDH’nın tanımı ve çeşitleri - Konsepti ve ilkeleri - Yöntemleri - Tarihsel gelişimi - Uluslar arası ve iç hukuktaki yeri - BM, NATO ve AB’nin BDH uygulamaları - TSK’nın BDH’lere katkıları. 2 D/S BDH’nın Tarihsel Gelişimi 1 D/S BDH’nın İç Hukuktaki Yeri 1D/S BDH’nin Politik ve Askerî Planlama Esasları BM’nin BDH Operasyonları AB’nin BDH Operasyonları Soru-Cevap 14

19 BDH (SrP 01) – Program (2. Gün)
MSE BDH (SrP 01) – Program (2. Gün) Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre NATO’nun BDH Operasyonları 2 D/S TSK’nın BDH’lere Katkıları 2D/S BDH’lerin Geleceği 1D/S Durum Çalışması: ISAF Harekâtı Soru-Cevap 1 D/S 15

20 16

21 MSE Merkez Strateji Enstitüsü Staj Programları 17

22 EĞİTİM – Staj Programları (15 Günlük)
MSE EĞİTİM – Staj Programları (15 Günlük) Siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler disiplininin ana alt bölümleri, Küresel ve bölgesel güvenlik ve Uluslararası kuruluşlar konularında ders ve araştırma faaliyetlerini içeren ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır. 18

23 P r o g r a m ı n İ c r a s ı EĞİTİM – Staj Programları (15 Günlük)
MSE EĞİTİM – Staj Programları (15 Günlük) P r o g r a m ı n İ c r a s ı I. Safha: Dersler II. Safha: Bilimsel inceleme ve araştırmaların yapılması III. Safha: Çalışmaların sunumu ve tartışılması Süresi: 15 Gün Katılımcı Yeter Sayısı: 8-10 19

24 EĞİTİM – Staj Programları
MSE EĞİTİM – Staj Programları Siyasi Tarih Staj Programı Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Staj Programı Millî Güvenlik Staj Programı Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümlemesi Staj Programı Küresel Güvenlik Sorunları Staj Programı Küreselleşme Staj Programı Jeopolitik Staj Programı Siyasal İletişim – Siyasal Kampanya Staj Programı Politik ve Askerî Strateji Staj Programı Barışı Destekleme Harekâtı Staj Programı NATO Staj Programı Türk Dış Politikası Staj Programı Uluslararası İlişkiler Kuramı Staj Programı 20

25 MSE ÖRNEK STAJ PROGRAMI Millî Güvenlik (StP 01) – 15 Gün 21

26 Millî Güvenlik (StP 01) – Maksat ve Hedef
MSE Millî Güvenlik (StP 01) – Maksat ve Hedef Maksat Millî güvenlik kavramı ve sistemi hakkında bilgi altyapısının oluşturulması, Stajyerlerin millî güvenlik ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmaları. Hedef Bilgi düzeyinde, millî güvenlik kavramının tanımını, tarihsel gelişimini, analizini, bileşenlerini ve sistemini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, millî güvenliğin kurumsal, araçsal ve işlevsel unsurlarının anlaşılması. Uygulama düzeyinde, millî güvenlik politikalarını analiz ve değerlendirebilme yeterliliğinin geliştirilmesi. 22

27 Millî Güvenlik (StP 01) – Kapsam
MSE Millî Güvenlik (StP 01) – Kapsam Dersler Millî güvenlik, millî çıkar, tehdit, risk, potansiyel tehdit, millî hedef, millî güç, güvenlik sarmalı, güvenlikleştirme, millî politika ve strateji, millî güvenlik kapasitesi. Millî Güvenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi Millî Güvenlik Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar Millî Güvenlik Kavramının Analizi Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi Millî Güvenlik Politikasının Araçları Millî Güvenlik Politikasının Uygulaması Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar Millî Güvenlik Sistemi Geliştirme Millî Güvenlik Politikası Geliştirme Diğer Devletlerdeki Millî Güvenlik Kurumları ve Sistemi 23

28 Millî Güvenlik (StP 01) – Program (1-2. Gün)
MSE Millî Güvenlik (StP 01) – Program (1-2. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama Kuramsal Çerçeve Temel Kavramlar: Millî güvenlik, millî çıkar, tehdit, risk, potansiyel tehdit, millî hedef, millî güç, güvenlik sarmalı, güvenlikleştirme Millî Politika ve Strateji Millî Güvenlik Kapasitesi 1. Gün - Giriş Testi - İzlemeTesti - Tartışma Millî Güvenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi II. Dünya Savaşı’na Kadar Olan Dönem II. Dünya Savaşı’ndan Sonraki Dönem 2. Gün Millî Güvenliğin Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar Liberalist Kuram Realist (Siyasal Gerçekçi) Kuram Marksist Kuram Davranışçı Kuram (Şikago Okulu) Neo-Realist Kuram Çoğulcu (Pluralist) Kuram Neo-Liberalist Kuram Eleştirel Kuram Ara Kuramlar (Devamı) -İzlemeTesti 24

29 Millî Güvenlik (StP 01) – Program (3-6. Gün)
MSE Millî Güvenlik (StP 01) – Program (3-6. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama Millî Güvenlik Kavramının Analizi Kavramsal Analiz Yapısal Analiz 3. Gün Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi Devlet ve Millet Egemenlik Erkleri Millî Güvenlik Kurulu Silahlı Kuvvetler ve Kolluk Kuvvetleri Sivil Toplum Uluslararası Kuruluşlar (Devamı) - İzlemeTesti - Tartışma Millî Güvenlik Politikasının Araçları Politik Askerî Ekonomik Bilgi Altyapılı Kültürel Karma Güç ve Siyaset Güvenlik ve Savunma Kuvvet Kullanma 4-6. Gün 25

30 Millî Güvenlik (StP 01) – Program (7-15. Gün)
MSE Millî Güvenlik (StP 01) – Program (7-15. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama Millî Güvenlik Politikasının Uygulaması Güç ve Siyaset Güvenlik ve Savunma Kuvvet Kullanma Politika Geliştirme Kapasite Geliştirme 7-8. Gün - İzlemeTesti - Çıkış Testi - Tartışma İnceleme ve Araştırma Millî Güvenlik Sistemi Geliştirme Millî Güvenlik Politikası Geliştirme Diğer Devletlerdeki Millî Güvenlik Kurumları ve Sistemi 9-14. Gün Sunum ve Değerlendirme 15. Gün - 26

31 MSE Merkez Strateji Enstitüsü Kurs Programları 27

32 EĞİTİM – Kurs Programları
MSE EĞİTİM – Kurs Programları Uluslararası ortamda veya uluslararası kuruluşlarda görev yapacak , Askeri eğitim kurumlarında öğrenim görecekler için Türkçe Türkiye’de eğitim görecek yabancı personel için İngilizce dillerinde alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır. 28

33 MSE EĞİTİM – Kurs Programları (15 – 30 Günlük) P r o g r a m ı n İ c r a s ı I. Safha: Dersler (Konferans, Seminer ve Uygulama) II. Safha: Sınav Süresi: Gün Katılımcı Yeter Sayısı: 20-25 29

34 EĞİTİM – Kurs Programları Listesi
MSE EĞİTİM – Kurs Programları Listesi Türkçe NATO Oryantasyon Kursu Ataşelik Oryantasyon Kursu Ulusal ve Uluslararası Ortamlarda Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Danışmanlık Kursu NATO, AB, BM Barışı Destekleme Harekâtı Oryantasyon Kursu NATO, BM, AGİT, AB ve diğer Uluslararası Kuruluşlar Gözlemci Oryantasyon Kursu Askerî Tarih Kursu Askerî Bilimlere Giriş Kursu Not: Uluslararası görevlere yönelik olarak ihtiyaca bağlı olarak kurs planlanabilmektedir. Kurs kapsamında yer alan uygulamalı konular İngilizce olarak verilecektir. 30

35 EĞİTİM – Kurs Programları Listesi
MSE EĞİTİM – Kurs Programları Listesi İngilizce Uluslararası Siyaset ve Güvenlik Ortamı Kursu (4Hf.) (International Politics and Security Environment Course) Millî Güvenlik Kursu (4Hf.) (National Security Course) Kuvvet Kullanma ve Askerî Terminoloji Kursu (1Hf.) (Use of Force and Military Terminology Course) Askerî Bilimlere Giriş Kursu (4Hf.) (Introduction to Military Sciences Course) Askerî Strateji Kursu (2Hf.) (Military Strategy Course) Askeri Liderlik Kursu (1Hf.) (Military Leadership Course) Askerî Tarih Kursu (4Hf.) (Military History Course) 31

36 EĞİTİM – Kurs Programları Listesi
MSE EĞİTİM – Kurs Programları Listesi İngilizce Terörizm Kursu (1Hf.) (Terrorism Course) Terörizmle Mücadele Kursu (1Hf.) (Combat Against Terrorism Course) Terör Örgütleri Kursu (1Hf.) (Terrorist Organizations Course) Kalkışmalara Karşı Harekât Kursu (3Hf.) (Counter Insurgency Operations Course) Çatışma Çözümlemesi ve Barış Yapma Kursu (4Hf.) (Conflict Resolution and Peace Making Course) Sivil-Asker İşbirliği Kursu (1Hf.) (Civil-Military Cooperation Course) BDH’lerden Çıkarılan Dersler Kursu (1Hf.) (Lessons Learned from PSOs Course) BDH Karargah Subayı Kursu (2Hf.) (PSO Staff Officer Course) 32

37 MSE ÖRNEK KURS PROGRAMI NATO Oryantasyon Kursu(KrP 01) – 20 Gün 33

38 NATO (KrP 01) – Maksat ve Hedef
MSE NATO (KrP 01) – Maksat ve Hedef Maksat Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü (NATO)’nun tarihsel gelişimi, kurumları, çalışması, işlevleri, güvenlik mimarisi, sivil ve askerî faaliyetleri hakkında bilgi altyapısının oluşturulması ve Stajyerlerin NATO ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmaları. Hedef Bilgi düzeyinde, NATO ile ilgili her konuda yeterli bilgi altyapısının oluşturulması. Kavram düzeyinde, NATO konularında araştırma, analiz, değerlendirmeler yapmak. Uygulama düzeyinde, NATO’ya bağlı veya ilgili kuruluşlarda planlama ve icraya yönelik faaliyetler icra etme ve bilimsel eser üretebilme yeterliliğine ulaşmak. 34

39 Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar
NATO (KrP 01) – Kapsam Dersler NATO’nun Tarihsel Gelişimi NATO’nun Yapısı NATO’nun Güvenlik Mimarisi NATO Harekât ve Görevleri NATO Görevlerinde Çalışma İlkeleri NATO Görevlerinde Çalışma Usulleri Tecrübe Aktarımı Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar NATO Faaliyetleri ile İlgili Durum Çalışmaları Staj Projesinin Hazırlanması ve Sunumu 35

40 NATO (KrP 01) – Program (1-4. Gün)
MSE NATO (KrP 01) – Program (1-4. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama NATO’nun Tarihsel Gelişimi NATO’nun Kurulmasını Hazırlayan Gelişmeler Soğuk Savaş Dönemi Soğuk Savaş Sonrası 1. Gün - Giriş Testi - İzlemeTesti - Tartışma NATO’nun Yapısı Kurumsal Kültür ve Kuruluş Antlaşması NATO’nun Politik ve Askerî Yapılanması 2. Gün NATO’nun Temel Belgeleri Stratejik Konseptler Doktrinler Dokümanlar 3. Gün NATO’nun Güvenlik Mimarisi NATO’nun Genişlemesi Avrupa-Atlantik Ortaklığı NATO-AB İlişkileri 4. Gün 36

41 NATO (KrP 01) – Program (5-8. Gün)
MSE NATO (KrP 01) – Program (5-8. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama NATO’nun Güvenlik Mimarisi (Devam) NATO-Rusya ve Ukrayna İlişkileri NATO’nun Bölgesel İşbirliği Girişimleri NATO’nun Uluslararası Kuruluşlarla İlişkileri 5. Gün - İzlemeTesti - Tartışma NATO Harekât ve Görevleri NATO Harekâtları NATO Görevleri 6. Gün NATO Görevlerinde Çalışma İlkeleri Uluslararası Kurallar Türkiye’nin Tezleri 7. Gün NATO Görevlerinde Çalışma Usulleri NATO Görevlerine Başvuru Diplomasi ve Protokol Kuralları Karargah Çalışma Usulleri 8. Gün 37

42 H/T’lerin Tartışılması
MSE NATO (KrP 01) – Program (9-20. Gün) Konu / Faaliyet Zaman Açıklama Tecrübe Aktarımı 9. Gün - Durum Çalışmaları* Görüşme ve Koordinasyon Faaliyetleri Toplantı Düzenleme ve Yönetme Bilgi, Konuşma Notu, Rapor, Sunu Hazırlama Değerlendirme Yapma Karar Teklifi, D/M ve Emir Hazırlama Proje Hazırlama (*) Türkçe ve İngilizce Gün H/T’lerin Tartışılması Staj Bitirme Projesi Hazırlıkları ve Sunumu* (*) İngilizce 16-20 Günler Değerlendirme 38

43 Seminer, Sempozyum ve Kongreler
MSE Merkez Strateji Enstitüsü Seminer, Sempozyum ve Kongreler 39

44 Seminer: Sempozyum: Kongre: EĞİTİM – Seminer, Sempozyum, Kongre MSE
Belirlenen kuramsal veya güncel konularda alanlarında uzman konuşmacıların görüş bildirdikleri, tartıştıkları toplantılardır. Sempozyum: Belirlenen bir konunun farklı boyutları hakkında, alanlarında uzman farklı disiplinlerden gelen konuşmacıların görüşlerini paylaştıkları, tartıştıkları toplantılardır. Panel veya foruma dönüştürülebilir. Kongre: Akademik veya siyasi ana konularda temel esasları oluşturmak üzere, alanlarında uzman konuşma- cıların bildirilerini sundukları toplantılardır. 40

45 Merkez Strateji Enstitüsü
MSE EĞİTİM– Katılım Belgesi Xxxxx Xxxxx Katılım Belgesi Merkez Strateji Enstitüsü Nu: XXXX Tarih : XXXX Xxxxx XXXXX (Ad ve Soyadı) XX-XX XX 201X tarihleri arasında düzenlenen Xxxxx Xxxxx başarıyla tamamlamıştır/takip etmiştir/katılmıştır. MSE XXXX İ M Z A Programı Onaylayan Kurum ve Kuruluşlar 41

46 Merkez Strateji Enstitüsü Sertifika/Staj/Kurs Programı
MSE EĞİTİM– Eğitim Durum Belgesi Merkez Strateji Enstitüsü MSE Nu: XXXX Tarih : XXXX Xxxxx Xxxxx Sertifika/Staj/Kurs Programı Eğitim Durum Belgesi Dersin Konusu Öğretim Elemanı Süresi Notu Durum Çalışması Konusu Notu Yeterlilik Seviyesi : XXXX İ M Z A 42

47 Üç Aylık Stratejik Öngörüler Cari Değerlendirmeler
MSE ANALİZ Üç Aylık Stratejik Öngörüler Bölgesel Öngörüler Ülke Öngörüleri Kriz Bölgeleri Öngörüleri Cari Değerlendirmeler Güncel Makaleler Bilgi Notları Araştırmalar Akademik Makaleler Raporlar Kamuoyu Araştırmaları Veri Tabanları Kitaplar Dergiler Mülakatlar 43

48 KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
MSE STRATEJİ KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME Kurum İçi Eğitim Yeniden Yapılanma Problem Çözme ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Deneme ve Tatbikat Performans Ölçümü Modelleme – Simülasyon STRATEJİ GELİŞTİRME Karar Teklifi Oluşturma Konsept Geliştirme Eylem Planı Ar-Ge 44

49 MSE NOTLAR 45

50 MSE NOTLAR 46

51 İLETİŞİM MSE bilgi@ merkezstrateji.com www. merkezstrateji.com
Cep: Tel: + 90 (312) merkezstrateji.com MSE

52 MSE


"MSE Merkez Strateji Enstitüsü KURUMSAL – Tanıtıcı Katalog." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları