Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM. Özel gereksinimli öğrencinin zihinsel, duygusal, sosyal, dil ve iletişim alanlarında yapabildiklerini dikkate.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM. Özel gereksinimli öğrencinin zihinsel, duygusal, sosyal, dil ve iletişim alanlarında yapabildiklerini dikkate."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM

2 Özel gereksinimli öğrencinin zihinsel, duygusal, sosyal, dil ve iletişim alanlarında yapabildiklerini dikkate alarak, kazandırılacak davranışların neler olduğu, bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağını belirten, gerekli destek eğitim hizmetlerini içeren, içinde ailenin de yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan yazılı bir programdır. Özel gereksinimli öğrencinin zihinsel, duygusal, sosyal, dil ve iletişim alanlarında yapabildiklerini dikkate alarak, kazandırılacak davranışların neler olduğu, bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve ne kadar sürede kazandırılacağını belirten, gerekli destek eğitim hizmetlerini içeren, içinde ailenin de yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan yazılı bir programdır.

3 Bireyselleştirilmiş eğitim programı hangi öğrenciler için hazırlanır? Bireyselleştirilmiş eğitim programı hangi öğrenciler için hazırlanır? Gönderme öncesi, gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreçleri sonunda özel eğitim hizmetlerinden yararlanması uygun görülen öğrenciler için hazırlanır. Gönderme öncesi, gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreçleri sonunda özel eğitim hizmetlerinden yararlanması uygun görülen öğrenciler için hazırlanır.

4 Gönderme Öncesi: Gönderme Öncesi: Farklı eğitim gereksinimi olan öğrenciler öğretmenleri tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin kaynaştırma öğrencisi olabilmeleri için rehberlik Araştırma merkezine gönderilmeleri gerekir. Ancak bu öğrencileri RAM’ne göndermeden önce genel eğitim sınıflarında eğitim almaları konusunda çaba sarf edilmelidir. Farklı eğitim gereksinimi olan öğrenciler öğretmenleri tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin kaynaştırma öğrencisi olabilmeleri için rehberlik Araştırma merkezine gönderilmeleri gerekir. Ancak bu öğrencileri RAM’ne göndermeden önce genel eğitim sınıflarında eğitim almaları konusunda çaba sarf edilmelidir.

5 Gönderme Süreci: Gönderme Süreci: Bu süreç öğrencinin genel eğitim sınıfında tüm uyarlamalara rağmen başarısız olması durumunda başlatılır. Bu süreci sınıf öğretmeni okul rehberlik servisi ile birlikte başlatır ve yapılan tüm çalışmalar yazılı rapor haline getirilir. Bu süreç öğrencinin genel eğitim sınıfında tüm uyarlamalara rağmen başarısız olması durumunda başlatılır. Bu süreci sınıf öğretmeni okul rehberlik servisi ile birlikte başlatır ve yapılan tüm çalışmalar yazılı rapor haline getirilir.

6 Ayrıntılı değerlendirme Süreci: Ayrıntılı değerlendirme Süreci: Bu, öğrencinin daha fazla desteğe/özel eğitime gereksinimi olup olmadığının belirlenmesi için RAM’de bir ekip tarafından gerçekleştirilen, çok yönlü bir değerlendirme sürecidir. Bu, öğrencinin daha fazla desteğe/özel eğitime gereksinimi olup olmadığının belirlenmesi için RAM’de bir ekip tarafından gerçekleştirilen, çok yönlü bir değerlendirme sürecidir.

7 Öğrencinin özel eğitim hizmetlerine uygunluğuna karar verilirken öğrencinin NEREDE(kaynaştırma, özel sınıf veya özel okul), NASIL( BEP hazırlama ve öğrencinin desteklenebileceği alanların neler olduğunu belirleme), ve HANGİ destek hizmetlerle(kaynak oda, sınıf içi yardım veya okul dışı destek özel eğitimi) eğitim alacağına karar verilir. Öğrencinin özel eğitim hizmetlerine uygunluğuna karar verilirken öğrencinin NEREDE(kaynaştırma, özel sınıf veya özel okul), NASIL( BEP hazırlama ve öğrencinin desteklenebileceği alanların neler olduğunu belirleme), ve HANGİ destek hizmetlerle(kaynak oda, sınıf içi yardım veya okul dışı destek özel eğitimi) eğitim alacağına karar verilir.

8 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kimler Tarafından hazırlanır? Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi Okul ya da kurum müdürü veya görevli müdür yardımcısı Okul ya da kurum müdürü veya görevli müdür yardımcısı Bir gezerek eğitim yapan bir öğretmen Bir gezerek eğitim yapan bir öğretmen Bir rehber öğretmen Bir rehber öğretmen Eğitim programları yapmakla görevlendirilen bir öğretmen Eğitim programları yapmakla görevlendirilen bir öğretmen Öğrencinin sınıf öğretmeni Öğrencinin sınıf öğretmeni Öğrenciye ders veren ilgili alan öğretmenleri Öğrenciye ders veren ilgili alan öğretmenleri Öğrencinin velisi Öğrencinin velisi Öğrenci Öğrenci

9 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının İçeriğinde Neler var? Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının İçeriğinde Neler var? Öğrencinin mevcut eğitsel performansı Öğrencinin mevcut eğitsel performansı Yıllık hedefler Yıllık hedefler Kısa dönemli hedefler Kısa dönemli hedefler Kullanılacak olan öğretim yöntemleri ve materyaller Kullanılacak olan öğretim yöntemleri ve materyaller Kısa dönemli hedeflere ulaşmada gerekli olan zamanın başlama ve bitiş tarihleri Kısa dönemli hedeflere ulaşmada gerekli olan zamanın başlama ve bitiş tarihleri Değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri Değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri Öğrenciye sağlanacak ek özel eğitim hizmetlerinin nerede, ne zaman, kimler tarafından ve ne kadar süreyle verileceğinin belirlenmesi. Öğrenciye sağlanacak ek özel eğitim hizmetlerinin nerede, ne zaman, kimler tarafından ve ne kadar süreyle verileceğinin belirlenmesi.

10 Öğrencinin mevcut eğitsel performansı Öğrencinin mevcut eğitsel performansı Değerlendirme verilerine göre oluşturulmalı Değerlendirme verilerine göre oluşturulmalı Öğrencinin yapamadıkları ile birlikte yapabildikleri de belirtilmeli Öğrencinin yapamadıkları ile birlikte yapabildikleri de belirtilmeli Performans düzeyi ölçülebilir ve gözlenebilir şekilde ifade edilmelidir. Örn; oturduğu evin yerini bilir yerine, evinin adresini söyler veya yazar ya da okuldan evine kendi başına gider gibi. Performans düzeyi ölçülebilir ve gözlenebilir şekilde ifade edilmelidir. Örn; oturduğu evin yerini bilir yerine, evinin adresini söyler veya yazar ya da okuldan evine kendi başına gider gibi.

11 Yazılan performans düzeyi uzun veya kısa dönemli hedefler oluşturmaya olanak vermelidir. Yazılan performans düzeyi uzun veya kısa dönemli hedefler oluşturmaya olanak vermelidir. Performans düzeyi ifadeleri öğrencinin şimdiki durumunu yansıtmalıdır. Performans düzeyi ifadeleri öğrencinin şimdiki durumunu yansıtmalıdır. Performans düzeyi ifadelerinde değerlendirilen beceri ya da alandaki ustalık derecesi ya da güçlük derecesi de belirtilmelidir. Örn; top resminin %50’sini dışına taşırmadan boyar veya top resminin içini, bir iki kez karalayarak boyar gibi. Performans düzeyi ifadelerinde değerlendirilen beceri ya da alandaki ustalık derecesi ya da güçlük derecesi de belirtilmelidir. Örn; top resminin %50’sini dışına taşırmadan boyar veya top resminin içini, bir iki kez karalayarak boyar gibi. Performans düzeyi ifadelerinde grubun ortalama başarısı belirtilmelidir. Performans düzeyi ifadelerinde grubun ortalama başarısı belirtilmelidir.

12 Yıllık hedefler Yıllık hedefler Örn; öğrenciye yılsonunda mevsimlerin özelliklerini yazabilme becerisi kazandırmak. Örn; öğrenciye yılsonunda mevsimlerin özelliklerini yazabilme becerisi kazandırmak. Uzun dönemli hedef belirlenirken öncelikle öğrencinin var olan performans düzeyine bakılır. Uzun dönemli hedef belirlenirken öncelikle öğrencinin var olan performans düzeyine bakılır. Yetersizliğin/engelin derecesi hedef belirlemede önemlidir. Yetersizliğin/engelin derecesi hedef belirlemede önemlidir. Destek eğitim hizmetleri de önemli bir unsurdur. Destek eğitim hizmetleri de önemli bir unsurdur. Öğrencinin geçmişteki öğrenme yaşantıları ve hızı. Öğrencinin geçmişteki öğrenme yaşantıları ve hızı. Öğrencinin içinde yaşadığı çevre ve ailenin özelliklerine göre hedefler farklılık gösterebilir Öğrencinin içinde yaşadığı çevre ve ailenin özelliklerine göre hedefler farklılık gösterebilir

13 Sınıf öğretmenine sağlanan destek hizmetler Sınıf öğretmenine sağlanan destek hizmetler Uzun dönemli hedefler birey için öncelikli olduğu düşünülen hedefler olmalıdır. Uzun dönemli hedefler birey için öncelikli olduğu düşünülen hedefler olmalıdır. Örn; Sınıfta oturmayan, sınıf kurallarına uymayan ve aynı zamanda okuma yazma bilmeyen bir öğrenci için öncelikli hedef sınıf kurallarına uymak olmalıdır. Örn; Sınıfta oturmayan, sınıf kurallarına uymayan ve aynı zamanda okuma yazma bilmeyen bir öğrenci için öncelikli hedef sınıf kurallarına uymak olmalıdır. Belirlenen hedeflerin öğrencinin genel eğitim sınıflarında başarılı olmasına yardımcı olacak hedefler olmasına dikkat edilmelidir. Belirlenen hedeflerin öğrencinin genel eğitim sınıflarında başarılı olmasına yardımcı olacak hedefler olmasına dikkat edilmelidir.

14 Kısa dönemli hedefler Kısa dönemli hedefler Kısa dönemli hedefler bireyin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli hedefler arasındaki ölçülebilir ara basamaklardır. Kısa dönemli hedefler bireyin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli hedefler arasındaki ölçülebilir ara basamaklardır.

15 ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ Öğretmenlerin bir sınıfta bulunan tüm öğrenciler için hedeflenen davranışları kazandırmalarında ne tür uyarlamalar yapabileceklerini gösteren planlamadır. Tahtaya kalkma, ödev yapma, sınıf arkadaşları ile birlikte çalışma ve sınava girme gibi sınıftaki tüm öğrencilerin yaptıkları etkinlikler ve sınıf rutinine özel gereksinimli öğrencinin katılım göstermesi kaynaştırma eğitimi için çok önemlidir. Öğretmenlerin bir sınıfta bulunan tüm öğrenciler için hedeflenen davranışları kazandırmalarında ne tür uyarlamalar yapabileceklerini gösteren planlamadır. Tahtaya kalkma, ödev yapma, sınıf arkadaşları ile birlikte çalışma ve sınava girme gibi sınıftaki tüm öğrencilerin yaptıkları etkinlikler ve sınıf rutinine özel gereksinimli öğrencinin katılım göstermesi kaynaştırma eğitimi için çok önemlidir.

16 Öğretimde uyarlama, akranlarından farklı eğitim gereksinimleri olan öğrencilerin kendi hızlarında öğrenebilmeleri ve sınıf içinde gerçekleştirilen etkinliklere katılım göstermeleri için çeşitli düzenlemelerin ve değişikliklerin yapılması sürecidir. Öğretimde uyarlama, akranlarından farklı eğitim gereksinimleri olan öğrencilerin kendi hızlarında öğrenebilmeleri ve sınıf içinde gerçekleştirilen etkinliklere katılım göstermeleri için çeşitli düzenlemelerin ve değişikliklerin yapılması sürecidir.

17 Öğretimin Bireyselleştirilmesi Neden Gereklidir? Öğretimin Bireyselleştirilmesi Neden Gereklidir? Yapılan araştırmalar öğrencilerin yaklaşık %50- %80’ninin sınıfın gereklerini karşılayabildiğini; geri kalan öğrencilerin(Tanılansın veya tanılanmasın) sınıf gereklerini karşılamada güçlük çektiğini göstermektedir. Öğrencilerin yaşadıkları bu güçlük, öğretmenlerin tüm öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak uyarlamalar yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Öğretmenler öğrencilerine ne öğretecekleri değil nasıl öğretecekleri üzerinde düşünmek zorundadırlar. Yapılan araştırmalar öğrencilerin yaklaşık %50- %80’ninin sınıfın gereklerini karşılayabildiğini; geri kalan öğrencilerin(Tanılansın veya tanılanmasın) sınıf gereklerini karşılamada güçlük çektiğini göstermektedir. Öğrencilerin yaşadıkları bu güçlük, öğretmenlerin tüm öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak uyarlamalar yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Öğretmenler öğrencilerine ne öğretecekleri değil nasıl öğretecekleri üzerinde düşünmek zorundadırlar.

18 Öğretimin Bireyselleştirilmesi Neleri İçerir? Öğretimin Bireyselleştirilmesi Neleri İçerir? Öğretimin bireyselleştirilmesi öğrenmeyi etkileyen tüm etmenlerin öğrencinin özelliklerine göre düzenlenmesidir. Öğretimin bireyselleştirilmesi öğrenmeyi etkileyen tüm etmenlerin öğrencinin özelliklerine göre düzenlenmesidir.

19 Öğretimsel Düzenlemeler Öğretimsel Düzenlemeler Öğretim yöntemlerinin uyarlanması ve öğrenci gruplarının oluşturulmasıdır. Öğretim yöntemlerinin uyarlanması ve öğrenci gruplarının oluşturulmasıdır. Öğretim yöntemlerinin uyarlanması öğrencilerin hedeflenen bilgi ve becerileri kazanabilmeleri için öğretmenin öğrencilerin gereksinimlerine ve öğretilecek konunun özelliğine göre farklı öğretim yöntemlerini kullanabilmesi ve hangi öğretim yönteminin hangi konular için etkili olacağına karar vermesidir Öğretim yöntemlerinin uyarlanması öğrencilerin hedeflenen bilgi ve becerileri kazanabilmeleri için öğretmenin öğrencilerin gereksinimlerine ve öğretilecek konunun özelliğine göre farklı öğretim yöntemlerini kullanabilmesi ve hangi öğretim yönteminin hangi konular için etkili olacağına karar vermesidir

20 Doğrudan Öğretim Yöntemi: Konuları küçük basamaklarla sunan ve öğrencilerin sunumlardan ne kadar yararlandıklarını belirlemek için sürekli değerlendirme yapmayı öngören bir yöntemdir. Bu yöntem öğretmen tarafından yönlendirilen ve öğrencinin üst düzeyde katılım göstererek ustalaşmasını amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem ayrıca öğrencinin giderek daha fazla bağımsızlaşmasını da amaçlamaktadır. Doğrudan Öğretim Yöntemi: Konuları küçük basamaklarla sunan ve öğrencilerin sunumlardan ne kadar yararlandıklarını belirlemek için sürekli değerlendirme yapmayı öngören bir yöntemdir. Bu yöntem öğretmen tarafından yönlendirilen ve öğrencinin üst düzeyde katılım göstererek ustalaşmasını amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem ayrıca öğrencinin giderek daha fazla bağımsızlaşmasını da amaçlamaktadır.

21 İşbirliğine Dayalı Öğrenme: Özel gereksinimli öğrencilerle sınıftaki diğer öğrencilerin birlikte akademik ve sosyal performanslarını geliştirmeyi amaçladıkları bir yöntemdir. Sınıfta öğrenciler birbirleri ile yarışmak yerine ortak bir akademik amaç için birlikte çalışırlar. Gruptaki her birey kendi kapasitesi doğrultusunda amaçlara katkıda bulunur. İşbirliğine Dayalı Öğrenme: Özel gereksinimli öğrencilerle sınıftaki diğer öğrencilerin birlikte akademik ve sosyal performanslarını geliştirmeyi amaçladıkları bir yöntemdir. Sınıfta öğrenciler birbirleri ile yarışmak yerine ortak bir akademik amaç için birlikte çalışırlar. Gruptaki her birey kendi kapasitesi doğrultusunda amaçlara katkıda bulunur.

22 Keşif Yoluyla Öğrenme: Öğrencilerin aktif öğrenenler olarak karşılaştıkları problemleri kendi gelişim düzeylerine uygun yollarla çözeceklerini ileri süren bir yöntemdir. Keşif Yoluyla Öğrenme: Öğrencilerin aktif öğrenenler olarak karşılaştıkları problemleri kendi gelişim düzeylerine uygun yollarla çözeceklerini ileri süren bir yöntemdir. Bu yöntemde öğretmenin rolü öğrenciye kendi keşfini yapabilmesi için yol gösterme, öğrenmeyi kolaylaştırma ve rehberlik etmektir. Bu yöntemde öğretmenin rolü öğrenciye kendi keşfini yapabilmesi için yol gösterme, öğrenmeyi kolaylaştırma ve rehberlik etmektir.

23 Öğrenci Gruplarının Oluşturulması Öğrenci Gruplarının Oluşturulması Bir sınıftaki öğrenciler farklı şekillerde gruplandırılabilir. Bu gruplar öğrencilerin Bir sınıftaki öğrenciler farklı şekillerde gruplandırılabilir. Bu gruplar öğrencilerin Eğitimsel düzeylerine Eğitimsel düzeylerine Öğrenme yeteneklerine Öğrenme yeteneklerine Öğrenme hızlarına Öğrenme hızlarına Öğrenme biçimlerine Öğrenme biçimlerine Sınıf içinde kullanılan öğrenme yöntemlerine göre oluşturulabilir. Sınıf içinde kullanılan öğrenme yöntemlerine göre oluşturulabilir.

24 Öğretmen öğrenci gruplarını öğrenci gereksinimlerine ve amacına göre oluşturur. Gruplar büyük, küçük ve bireysel öğretim olarak ayrılır. Öğretmen öğrenci gruplarını öğrenci gereksinimlerine ve amacına göre oluşturur. Gruplar büyük, küçük ve bireysel öğretim olarak ayrılır. Büyük grup eğitimi, öğrencilerin tamamıyla aynı hedefleri gerçekleştirmek için yapılan yöntemdir ve yaygın olarak kullanılır. Büyük grup eğitimi, öğrencilerin tamamıyla aynı hedefleri gerçekleştirmek için yapılan yöntemdir ve yaygın olarak kullanılır.

25  Küçük grup eğitimi belirlenen program hedeflerine akranlarıyla aynı zamanda ulaşmada güçlük çeken özel gereksinimli öğrenciler için uygun bir yöntemdir. Öğrenci sayısı 2-6 arasında değişir.

26 Aynı beceri düzeyinde olan öğrencilerden oluşan küçük grup öğretiminde, daha fazla tekrara ve desteğe gereksinim duyan öğrenciler belirlenir. Küçük gruplar her zaman özel gereksinimli öğrencilerden oluşmaz. Çeşitli nedenlerle sınıfın geneli ile aynı hızda öğrenemeyen öğrencilerle de küçük gruplar oluşturulabilir. Aynı beceri düzeyinde olan öğrencilerden oluşan küçük grup öğretiminde, daha fazla tekrara ve desteğe gereksinim duyan öğrenciler belirlenir. Küçük gruplar her zaman özel gereksinimli öğrencilerden oluşmaz. Çeşitli nedenlerle sınıfın geneli ile aynı hızda öğrenemeyen öğrencilerle de küçük gruplar oluşturulabilir. Küçük grup eğitimi sürekli olmamalı, yalnızca bir ya da birkaç davranış için tercih edilmelidir. Küçük grup eğitimi sürekli olmamalı, yalnızca bir ya da birkaç davranış için tercih edilmelidir.

27  Farklı düzeylerden oluşan küçük grup öğretiminde öğretmen, bir konuyu kavramada daha fazla desteğe gereksinimi olan öğrenci ile o konuda değişik düzeylerde başarılı olan 5-6 öğrenciden bir grup oluşturulur. Bu yöntemin üstünlüğü ileri beceri düzeyindeki öğrencilerin diğerlerine model olmasıdır.

28  Bireysel öğretim, öğrenciyle tek başına yapılan öğretimdir. Bu yöntemde öğrenci ya öğretmenle ya da yardımcı öğretmenle çalışır. Öğrencinin güçlük çektiği konu ya da beceri üzerine yoğunlaşılması bu yöntemin üstünlüğüdür.

29 İşleyişe İlişkin Düzenlemeler İşleyişe İlişkin Düzenlemeler Öğretmenlerin ve yöneticilerin sorumluluklarının belirlenmesi Öğretmenlerin ve yöneticilerin sorumluluklarının belirlenmesi Zamanın düzenlenmesi Zamanın düzenlenmesi Ev ödevlerinin uyarlanması Ev ödevlerinin uyarlanması Sınavlarda yapılacak uyarlamalar Sınavlarda yapılacak uyarlamalar

30 TABLO1 TABLO1

31 Fiziksel Düzenlemeler Fiziksel Düzenlemeler Öğretmenin öğrenme için uygun Öğretmenin öğrenme için uygun ortam yaratmasında etkili olan ortam yaratmasında etkili olan düzenlemelerdir. düzenlemelerdir. Ortamın genel fiziksel yapısı: sınıfın ısısı, ışık miktarı, rengi, gürültü düzeyi, büyüklüğü Ortamın genel fiziksel yapısı: sınıfın ısısı, ışık miktarı, rengi, gürültü düzeyi, büyüklüğü Sınıfta uyaranlar çok önemlidir. Öğretim materyalleri öğrenciler için ilgi çekici ve farklı duyulara hitap edici olmalıdır. Sınıfta uyaranlar çok önemlidir. Öğretim materyalleri öğrenciler için ilgi çekici ve farklı duyulara hitap edici olmalıdır.

32 Araç-gereçlerin düzenlenmesi: Sınıf içindeki tüm eşya ve materyallerin öğrencilerin durumları göz önüne alınarak yerleştirilmesi çok önemlidir. Öğrencilerin sınıf içindeki oturma düzenlerinde de bir takım şeylere özen göstermek gerekir. Araç-gereçlerin düzenlenmesi: Sınıf içindeki tüm eşya ve materyallerin öğrencilerin durumları göz önüne alınarak yerleştirilmesi çok önemlidir. Öğrencilerin sınıf içindeki oturma düzenlerinde de bir takım şeylere özen göstermek gerekir.

33 Davranış bozukluğu olan öğrencilerin öne oturtulması, dikkat problemi olan öğrencilerin görsel olarak dikkat dağıtıcı nesnelerden uzağa oturtulması, işitme görme engelli öğrencilerin öğretmeni daha iyi duyabilecekleri yerlere oturtulması, klasik sıra düzeninin dışında bir oturma alternatifi bulunması gibi. Davranış bozukluğu olan öğrencilerin öne oturtulması, dikkat problemi olan öğrencilerin görsel olarak dikkat dağıtıcı nesnelerden uzağa oturtulması, işitme görme engelli öğrencilerin öğretmeni daha iyi duyabilecekleri yerlere oturtulması, klasik sıra düzeninin dışında bir oturma alternatifi bulunması gibi.

34 Ulaşılabilirlik Ulaşılabilirlik Yetersizliği olan öğrencinin sınıfı diğer akranları gibi kullanabilmesini ve fiziksel çevreye ait her türlü engelin ortadan kaldırılmasıdır. Ulaşılabilirlik sadece sınıfla sınırlı kalmamalı tüm okulda bir takım değişiklikler yapılmalıdır. Yetersizliği olan öğrencinin sınıfı diğer akranları gibi kullanabilmesini ve fiziksel çevreye ait her türlü engelin ortadan kaldırılmasıdır. Ulaşılabilirlik sadece sınıfla sınırlı kalmamalı tüm okulda bir takım değişiklikler yapılmalıdır.

35 SÜRECE İLİŞKİN DÜZENLEMELER SÜRECE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Bunlar sınıfın işleyişine ilişkin düzenlemelerdir. Bu daha çok okulun ve öğrencilerin birbirlerinden neler beklediklerini belirlemeye yöneliktir. Sürece ilişkin düzenlemeler; Bunlar sınıfın işleyişine ilişkin düzenlemelerdir. Bu daha çok okulun ve öğrencilerin birbirlerinden neler beklediklerini belirlemeye yöneliktir. Sürece ilişkin düzenlemeler; Genel ilkelerin belirlenmesi Genel ilkelerin belirlenmesi Sınıfta uyulacak kuralların tanımlanması Sınıfta uyulacak kuralların tanımlanması

36 Genel ilkeler sınıfta bir okul gününde öğrenci, öğretmen ve yöneticiden beklenen davranış modelleridir. Adil olmak, saygı göstermek, sorumluluklarını yerine getirmek gibi. Genel ilkeler sınıfta bir okul gününde öğrenci, öğretmen ve yöneticiden beklenen davranış modelleridir. Adil olmak, saygı göstermek, sorumluluklarını yerine getirmek gibi. Sınıf kuralları öğrenciden beklenen davranışlardır. Bu kurallar öğrencilerin öğrenme hakkını, öğretmenlerin ise öğretim hakkını korumak için oluşturulur. Sınıf kuralları oluşturulurken bir takım ilkelere göre belirlenir. Sınıf kuralları öğrenciden beklenen davranışlardır. Bu kurallar öğrencilerin öğrenme hakkını, öğretmenlerin ise öğretim hakkını korumak için oluşturulur. Sınıf kuralları oluşturulurken bir takım ilkelere göre belirlenir.

37 Kural sayısı yediden fazla olmamalı Kural sayısı yediden fazla olmamalı Kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmeli Kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmeli Kurallar kısa ve açık bir şekilde yazılmalı Kurallar kısa ve açık bir şekilde yazılmalı Uyulmaması durumunda uygulanacak olan yaptırım açıklanmalı Uyulmaması durumunda uygulanacak olan yaptırım açıklanmalı Kurallar olumlu ifadelerle belirtilmeli Kurallar olumlu ifadelerle belirtilmeli Öğrencilerin kolayca göreceği bir yere asılmalı Öğrencilerin kolayca göreceği bir yere asılmalı Kurallar model olma yöntemi ile öğretilmeli Kurallar model olma yöntemi ile öğretilmeli Hangi durumlarda kuralın dışına çıkılacağı tartışılmalı Hangi durumlarda kuralın dışına çıkılacağı tartışılmalı Yeni öğrenci geldiğinde kurallar tekrar gözden geçirilmeli Yeni öğrenci geldiğinde kurallar tekrar gözden geçirilmeli Kurallar zaman zaman öğrencilere hatırlatılmalı Kurallar zaman zaman öğrencilere hatırlatılmalı

38 Sınıf İklimi Sınıf İklimi Sınıf iklimi sınıfın psikolojik ve sosyal özelliklerini oluşturur. Öğretmenin tüm öğrencileri kabul edici ve destekleyici tavırlar sergilemesi öğrenci davranışlarını olumlu yönde etkiler. Sınıf ikliminin oluşturulmasında öğrencilerin ev yaşamı, kültürel özellikleri, mizaçları ve kişiler arası ilişkiler önemlidir. Bu unsurların öğretmen tarafından dikkate alınması gerekir. Öğretmenin sergilediği olumlu davranışlar, sınıf içinde zamanla diğer öğrencilerin de benzer davranışları göstermesi için model oluşturur. Sınıf iklimi sınıfın psikolojik ve sosyal özelliklerini oluşturur. Öğretmenin tüm öğrencileri kabul edici ve destekleyici tavırlar sergilemesi öğrenci davranışlarını olumlu yönde etkiler. Sınıf ikliminin oluşturulmasında öğrencilerin ev yaşamı, kültürel özellikleri, mizaçları ve kişiler arası ilişkiler önemlidir. Bu unsurların öğretmen tarafından dikkate alınması gerekir. Öğretmenin sergilediği olumlu davranışlar, sınıf içinde zamanla diğer öğrencilerin de benzer davranışları göstermesi için model oluşturur.


"ÖZEL EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM. Özel gereksinimli öğrencinin zihinsel, duygusal, sosyal, dil ve iletişim alanlarında yapabildiklerini dikkate." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları