Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Bu üniteyi çalıştıktan sonra,  ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını,  ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Bu üniteyi çalıştıktan sonra,  ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını,  ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız."— Sunum transkripti:

1

2  Bu üniteyi çalıştıktan sonra,  ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını,  ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız.

3  OSTEOLOGİA (KEMİK BİLİM) Hareketin pasif unsurunu kemik ve eklemler oluşturur  ARTHROLOGİA (EKLEM BİLİM)  MYOLOGİA (KAS BİLİM) Hareketin aktif unsurunu kaslar oluşturur

4  Vücudumuza şekil verir ve organları taşır  Organların korunmasını sağlar  Çizgili kaslar için tutunma noktası  Kan hücrelerinin üretiminde rol almak  Kalsiyum ve fosfor mineralleri için depo görevi

5  Toplam 206 kemik  Periosteum  Mezenşim dokusundan orjin alır  Pars ossea  Pars cartilaginea  Skeleton axiale Baş-boyun-gövdeye ait  Skeleton appendiculare Üst ve alt taraf, kol bacak kemikleri 80 126

6 Skelaton axiale (baş,boyun, gövde kemikleri) Columna vertebralis…….26 Cranium………………...22 Os hyoideum……………..1 Costae…………………..24 sternum…………………..1 Toplam………………74 Skeleton appendiculare (Üst ve alt taraf kemikleri) Ossa membri superioris…64 Ossa membri inferioris….62 Toplam……………..126 Ossicula auditoria(malleolus-incus-stapes)………………….6 Vücuttaki toplam kemik sayısı…..206

7

8 Substantia compacta: Kemiğin dış kısmını oluşturan sert yapı Substantia spongiosa: Kemiğini iç kısmını oluşturan süngerimsi yapı

9 Uzun Kısa Yassı Düzensiz:İrregüler Sesamoid Havalı Kemikler: Os Pneumaticum

10 Ossa longa (uzun kemikler) - İki uç kısmı, bir gövdesi vardır - Orta kısmına Diaphysis (diafiz) - Uç kısmına Epiphysis (epifiz) - Orta kısım ile uç kısım arasındaki kısma Metaphysis (metafiz) - Metafiz kemiğin boyuna büyümesi ile ilgilidir

11 Ossa breve (kısa kemikler) - Eni, boyu ve kalınlığı birbirine denk olan kemiklerdir - Ossa carpi (el bileği kemikleri) ve ossa tarsi (ayak bileği kemikleri)

12 Ossa plana (yassı kemikler) - İnce ve geniş kemiklerdir - Kafa kemiklerinin çoğu (örneğin os parietale, os occipitale) yassı kemiklerdir

13 Ossa sesamoidea (sesamoid kemikler) - Tendonlar içerisinde yer alan küçük kemiklerdir - Ayak ve el parmaklarında bulunur - Vücudun en büyük sesamoid kemiği patella’dır

14 Ossa pneumatica (havalı kemikler) - İçinde sinus denilen hava boşlukları vardır - Maxilla, os sphenoidale

15 Ossa irregularia (düzensiz kemikler) - Mandibula, os sacrum, os coxae

16  Kafa iskeletinin tümüne cranium, kemiklerine ise ossa cranii denir  Cranium çevrelediği yapılara göre ikiye ayrılır: Neurocranium: Beyni çevreler Splachnocranium: Göz çukuru, ağız ve burun boşluğunu çevreler (Viscerocranium)

17 Os frontale (alınkemiği): - Tek kemiklerdendir. Kafatasının alın bölgesi ve ön üst kısmını oluşturur. Göz çukur tavanının yapısına katılır

18 Os occipitale (ard kafa kemiği) - Tek kemiklerdendir - Kafa iskeletinin arka alt kısmını oluşturur.

19 Os sphenoidale (Temel kemik) - Tek kemiklerdendir. Kafa iskeletinin tabanında bulunur. Baş iskeletini yapan kemiklerin çoğu ile bağlantılıdır

20 Os ethmoidale (kalbursu kemik) - Tek kemiklerdendir - Baş iskeletinde orta hat üzerinde ve alın kemiğinin orbital parçaları arasında bulunur

21

22 Os parietale (duvar kemiği) - Çift kemiklerdendir - Kafa iskeletinin orta ve üst kısmını oluşturur

23 Os temporale (şakak kemiği) - Kafa iskeletinin kısmen yan kısmende alt bölümünün yapısına katılır - İşitme ve denge organları, damar ve sinirlerin geçtiği kanal ve delikler bulunur

24

25 Mandibula (alt çene kemiği) - Tek kemiklerdendir. Yüz iskeletinin alt kısmını yapar

26 Vomer (sapan kemiği) - Tek kemiklerdendir - Burun orta bölmesinin kemik kısmın oluşturur

27 Os hyoideum (dil kemiği) - Tek kemiklerdendir - Gırtlak ile dil kökü arasında bulunur, U şeklindedir - Kafa iskeletinin diğer kemikleri ile direkt bağlantısı yoktur

28

29 Maxilla (üst çene kemiği) - Çift kemiklerdendir - Baş iskeletinde burun boşluğunun yanlarında, göze çukurunun altında, ağız boşluğunun üstünde bulunur

30

31 Os palatinum (damak kemiği) - Çift kemiklerdendir - Sert damağın 1/3 arka kısmın oluşturur

32 Os lacrimale (göz yaşı kemiği) -Çift kemiklerdendir. -Göz çukurunun içyan duvarının ön kısmında bulunur

33 Os zygomaticum( elmacık kemiği) Çift kemiklerdendir. Yanak çıkıntısını oluşturur

34 Os nasale (burun kemiği) Çift kemiklerdendir. Burun sırtının yapısına katılır

35 Concha nasalis inferior (burun alt konkası) -Çift kemiklerdendir. Burun boşluğunu lateral duvarında bulunur

36  Neurocranium › Os temporale › Os parietale  Splanchnocranium › Os mandibula › Os vomer  İç kulak kemikleri: Malleus, incus, stapes: 2x3=6  Os hyoideus: 1 Çift Os occipitale Os sphenoidale Os frontale Os ethmoidale Tek Os maxilla Concha nasalis inferior Os palatinum Os zygomaticum Os nasale Os lacrimale Çift 8 1414

37

38

39

40

41

42

43  Üst taraf kavşak kemikleri:2 › Scapula › Clavicula  Serbest üst taraf kemikleri:30 › Brachium: kol › Antebrachium: ön kol › Manus: el

44

45 Cingulum membri superioris (omuz kavşağı) Tek tarafta iki adet kemikten oluşur: - Scapula (kürek kemiği) - Clavicula (köprücük kemiği)

46

47

48

49 Ossa carpi: 8 Ossa metacarpi:5 Ossa digitorum manus:14

50 Ossa carpi ( El bileği kemikleri) Proximal ve distal sıra olmak üzere dizilmiş sekiz kemikten oluşur: Proximal sıra:Distal sıra:Dıştan içe doğru - Os scaphoideum- Os trapezium - Os lunatum- Os trapezoideum - Os triquetrum- Os capitatum - Os psiforme- Os hamatum

51  Alt taraf kavşak kemikleri: Leğen Kemiği:Pelvis › Os ilium › Os ischii › Os pubis  Serbest alt taraf kemikleri: 30 › Os femoris: Uyluk › Os patella: Diz › Ossa Cruris: Bacak kemikleri  Os Tibia: kaval  Os Fibula: kamış › Ossa Pedis: Ayak kemikleri Os coxae

52

53

54

55

56 Ossa tarsi: 7 Ossa metatarsi:5 Ossa digitorum pedis:14

57 Ayak iskeleti 26 adet kemikten oluşur: - Ossa tarsi ( ayak bileği kemikleri) - Ossa metatarsi (ayak tarağı kemikleri) - Ossa digitorum pedis (ayak parmak kemikleri) olmak üzere üç gruba ayrılır.

58 Ossa tarsi ( Ayak bileği kemikleri) Proximal ve distal sıra olmak üzere dizilmiş yedi kemikten oluşur: Proximal sıra - Talus (aşık kemiği) - Calcaneus (topuk kemiği) Distal sıra - Os cuboideum (zar kemik) - Os naviculare pedis (ayak sandal kemiği - ossa cuneiformia (konik kemikler): üç adettir

59  Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir şekilde birbiriyle birleştikleri yerlere EKLEM (articulatio) denir.  Fonksiyonlarına göre eklemler › Oynar: kalça, kol, omuz › Oynamaz: sutura › Yarı oynar: vertebral facet eklemler

60  Eklemleşen kemik uçları arasında kalan maddeye göre › Fibröz: art. fibrosae oynamaz, eklem boşluğu yokart. fibrosae › Kartilaginöz: art. Cartilagineae. eklem boşluğu yok  Synchondrosis primer kartilaginöz: metafiz, costosternal Synchondrosis  Symphisis sekonder kartilaginöz. Symphisis intervertebralis Symphisis › Sinovial eklemler: art. Synoviales: diarthrosis eklem boşluğu var Sinovial eklemler

61

62

63

64

65  Eklemler, konveks eklem yüzlerinin şekillerine göre gruplara ayrılabildiği gibi, eklem ile ilgili ana eksenlerin sayısına göre de sınıflandırılabilirler.  Eksenlerine göre bir sınıflandırma yapıldığında, üç ana eklem grubu elde edilir.  ■ Tek eksenli eklemler  ■ İki eksenli eklemler  ■ Çok eksenli eklemler

66  Menteşe şeklinde eklemler olarak da adlandırılırlar.  Bu eklemde, hareketlerin elde edilmesi, sadece bir düzlemde ve tek bir eksene göredir.  Dirsek eklemi ve parmak falanksları arasındaki eklemler bu tür eklemlerdir.  Bu eklemlerle fleksion ve ekstension hareketleri elde edilir.

67

68  Bu tür eklemlerde iki düzlemde hareket elde edilir.  Eksenler hem birbirlerine hemde kemik eksenine dik durumdadır.  Eğer şeklinde veya elipsoid şekilde bulunurlar.  El bileği ve el başparmağının eklemleri buna örnek olarak verilebilir.  Fleksion/ekstension ve abduksion/ adduksion hareketleri elde edilir.

69

70  Bu tür eklemlerde en az üç eksen bulunur. Yüzlerden birisi konkav, diğeri ise konvekstir.  Omuz ve kalça eklemleri bunun için bir örnek olarak verilebilir.  Bu tür eklemlerde üç ana eksen de eklemin ortasındaki bir noktadan geçerler.  Horizontal, sagittal ve vertikal olarak uzanırlar.  Bu eklemlerde; fleksion/ekstension, abduksion/adduksion ve iç rotasyon/dış rotasyon hareketleri elde edilir.  Bir de, bu hareketlerin hepsinin katılımı ile ortaya çıkan sirkumdiksion hareketi de yapılır.

71

72

73

74  Üst extremite eklemleri › Üst taraf kavşağı eklemleri  Art. Acromioclavicularis  Art. sternoclavicularis

75  Omuz eklemi: Art. humeri  Dirsek eklemi: Art. cubiti

76

77

78  El bileği eklemi: Radiocarpal eklem  Karpal eklemler › Mediokarpal › İnterkarpal

79  El tarak ve parmak eklem › Karpometacarpal › Metakarpofalengeal › İnterfalengeal

80  Sakroiliak eklem: Art. Sacroiliaca  Symphisis pubica

81  Art. Coxae : kalça eklemi

82  Ar. Genus: diz eklemi  Tibia ile fibula arasındaki eklemler 3 adettir

83  Art. Talocruralis: ayak bileği eklemi

84  Art. İntertarsae: tarsal eklemler  Tarsometatarsal  Metatarsofalengeal eklemler

85  Art. temporomandibularis

86

87

88  1-Omur cisimleri arasında eklemler: C2-S1 arası: discus intervertebralis  2-Omur kemerlerindeki eklem çıkıntıları arasındaki eklemler: faset eklemler

89  Costovertebral eklemler  Sternokostal eklemler


" Bu üniteyi çalıştıktan sonra,  ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını,  ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları