Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

2 İnsan Kaynakları Yönetimi
01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

3 İnsan Kaynakları Yönetimi
01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

4 İnsan Kaynakları Yönetimi
Organizasyonların 3 temel işlevi; Üretim Finans Pazarlama 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

5 Organizasyonun Temel İşlevleri
01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

6 Organizasyonel Büyüme
Organizasyonel büyüme «personel yönetimi» kavramını ortaya çıkardı. Personel yönetimi nedir? Bir organizasyonda işe alma, seçme-yerleştirme, değerlendirme, ücretlendirme işlerini yönetme 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

7 İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları; Ürün ve hizmet üretimi olarak tanımlanan hedeflere varmak amacı ile kullanmak zorunda olunan «insan»ı tanımlar. Soru; İnsan kaynakları sadece organizasyon çalışanlarını mı kapsar? 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

8 İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı
Verimliliği artırmak İş yaşamının niteliğini yükseltmekle rekabet üstünlüğü sağlamak Nasıl? İşgören performansı Tatmini Sağlığı 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

9 İnsan Kaynakları Yönetimi
Herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara da uyularak etken yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü Örgütsel ortam + insan kaynağı + maksimum yarar + yasalara uygunluk = İnsan kaynakları yönetimi 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

10 İnsan Kaynakları Yönetimi Vs. Personel Yönetimi
İKY Personel Yönetimi Organizasyon içinde tutumu Üst yönetim kademesinde Genelde üst yönetimin altında, muhasebe vb. birimlere bağlı Karar alma ve yetki Stratejik olarak dolayısıyla stratejik kararların alınmasında eşit paya sahip. Emir komuta yetkisi Sorulduğunda görüş bildirme, operasyonel nitelikli sınırlı karar alabilme. Kurmay yetki Misyonu Organizasyonun rekabet edebilirliğine doğrudan katkı Personel ile ilgili faaliyetlerde başarılı olarak organizasyonun Faaliyet derinliği Tüm yönetim kademeleri ve çalışanları kapsar Daha çok çalışanlara yöneliktir 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

11 İKY Neden Gerekli? İşgücü ile ilgili maliyetler Verimlilik Değişimler
Az sayıda, yüksek nitelikli, pahalı iş gücü Verimlilik Değişimler İşgücündeki olumsuzluk belirtileri Küreselleşme 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

12 İKY’nin Olumlu Etkileri
İşgücü devir oranının düşmesi Devamsızlık oranının düşmesi İş kazalarının sebep olduğu kayıpların azalması Hatalı üretimin azalması Ürün niteliğinin yükselmesi İşyeri ortamında moral motivasyonun yükselmesi İşgören-işveren çatışmasının azalması 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

13 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

14 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

15 İKY’yi Oluşturan İşlevler
Planlama Kadrolama Değerlendirme Ödüllendirme Yetiştirme – geliştirme İş güvenliği ve işgören sağlığı Endüstri ilişkileri 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

16 Yetiştirme-Geliştirme Endüstri İlişkileri
İç ve dış çevreler Planlama Planlama ve programlama İş analizi Kadrolama Personel sağlama Seçme ve yerleştirme Oryantasyon Değerlendirme ve Ödüllendirme Değerlendirme Temel ücret ve maaşlar Özendirici sistemler Yan ödüller Yetiştirme-Geliştirme Eğitim ve yerleştirme Kariyer planlaması Endüstri İlişkileri Toplu pazarlık Şikayet yöntemleri Örgütlenme İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı İş güvenliği İşgören sağlığı Beşeri kaynak etkinlik kriterleri Verimlilik, iş yaşamının kalitesi 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

17 İKY’de Sorumluluk İKY yaklaşımına göre her yönetici aynı zamanda insan kaynakları yöneticisidir. Neden? Herkes yönetebilirse neden insan kaynakları yönetimi birimleri? 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

18 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

19 İKY’nin Görevleri İnsan kaynakları strateji ve politikalarının belirlenmesi ve bilgilerin üst yönetime sunumu Politikalara uygun program ve çalışma düzenlemek Bunları denetlemek ve değerlendirmek İnsan kaynakları ile ilgili yenilikleri izlemek ve gerektiğinde uygulamak Stratejik olarak bilgi ve öğrenmenin yayılmasını sağlamak İnsan kaynakları ile ilgili rutin işleri yürüterek diğer yöneticilerin iş yükünü azaltmak 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

20 IBM ve XEROX’da üst düzey yöneticilerin bir dönem insan kaynakları yöneticiliği yapmış kişilerden seçildiği biliniyor İnsan sermayesi geliştiriciliği İşgören vekilliği İnsan Kaynakları Önderi Stratejik ortak İK Yöneticilerinin rolleri İşlevsel uzman 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

21 İKY’yi Etkileyen Çevresel Faktörler
İç çevre faktörleri Bireysel nitelikler İş özellikleri Bireylerarası ilişkiler Örgütsel özellikler Dış çevre faktörleri Dış işgücü Dış kaynaklar Rakipler Kurallar ve düzenleyiciler 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

22 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

23 Bireysel Nitelikler İhtiyaçlar ve değerler Beklentiler
Algılama ve motivasyon İşin niteliği Örgütsel özellikler Bireylerarası ilişkiler İKY işlev ve uygulamaları Yeterlilik İhtiyaçları karşılanmayan bireylerin gösterdiği tipik davranışlar; Olumsuz sonuçlar yaratabilecek söylenti ve rivayet yaymak İşini kötü veya yanlış yapmak İşyerindeki mal, malzeme veya aletleri çalmak Mala, ürüne, teçhizata zarar vermek 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

24 İKY’de önemli olan bireysel oynamak mı takım oyunu mu?
Soru; İKY’de önemli olan bireysel oynamak mı takım oyunu mu? 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

25 Kamu ve Özel Sektörde İKY Uygulamaları
Özel sektör ve kamu uygulama örnekleri; Türk Hava Kuvvetleri Coca Cola 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

26 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Strateji nedir? Bir örgütün hareket etmeye niyetlendiği yönü tanımlar Hedefe ulaşmak amacıyla belirlenen eylemler için bir çerçeve oluşturur Stratejik insan kaynakları yönetimi ne olabilir? İKY uygulamalarının daha dinamik bir şekilde örgütün stratejik amaçlarıyla uyumlu ve bağlantılı hale getirilmesi 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

27 İç çevresel etkileri değerlendirme
Örgütsel hedef ve amaçlar Örgütsel stratejiler İKY amaçları Ne başarılacak? İKY denetimi Performansın değerlendirilmesi İKY stratejisi Amaçlar nasıl gerçekleştirilecek? İKY çıktıları Bağlılık Kalite Esneklik Uyum Yetkinlik İş tatmini Güven Performans İKY faaliyetleri Tedarik ve seçim Geliştirme Ödül ve motivasyon Değerlendirme Katılım Güvenlik Terfi, nakil, işten ayrılma 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

28 Sorular Çevresel değişimler İKY’yi nasıl etkileyecek?
Yasaların İKY üzerinde etkisi nasıl olabilir? Her yönetici aynı zamanda bir İKY yöneticisi midir? Ödev En fazla 1 sayfalık cv’nizi hazırlayarak gelecek haftaki derse getirin. 01/10/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

29 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi


"BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları