Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları."— Sunum transkripti:

1 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

2 İnsan Kaynakları Yönetimi 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 2

3 İnsan Kaynakları Yönetimi 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 3

4 İnsan Kaynakları Yönetimi Organizasyonların 3 temel işlevi;  Üretim  Finans  Pazarlama 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 4

5 Organizasyonun Temel İşlevleri 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 5

6 Organizasyonel Büyüme Organizasyonel büyüme «personel yönetimi» kavramını ortaya çıkardı. Personel yönetimi nedir? Bir organizasyonda işe alma, seçme-yerleştirme, değerlendirme, ücretlendirme işlerini yönetme 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 6

7 İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan kaynakları; Ürün ve hizmet üretimi olarak tanımlanan hedeflere varmak amacı ile kullanmak zorunda olunan «insan»ı tanımlar. Soru; İnsan kaynakları sadece organizasyon çalışanlarını mı kapsar? 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 7

8 İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı  Verimliliği artırmak  İş yaşamının niteliğini yükseltmekle rekabet üstünlüğü sağlamak Nasıl?  İşgören performansı  Tatmini  Sağlığı 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 8

9 İnsan Kaynakları Yönetimi 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 9 Herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara da uyularak etken yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü Örgütsel ortam + insan kaynağı + maksimum yarar + yasalara uygunluk = İnsan kaynakları yönetimi

10 İnsan Kaynakları Yönetimi Vs. Personel Yönetimi 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 10 İKYPersonel Yönetimi Organizasyon içinde tutumu Üst yönetim kademesindeGenelde üst yönetimin altında, muhasebe vb. birimlere bağlı Karar alma ve yetkiStratejik olarak dolayısıyla stratejik kararların alınmasında eşit paya sahip. Emir komuta yetkisi Sorulduğunda görüş bildirme, operasyonel nitelikli sınırlı karar alabilme. Kurmay yetki MisyonuOrganizasyonun rekabet edebilirliğine doğrudan katkı Personel ile ilgili faaliyetlerde başarılı olarak organizasyonun Faaliyet derinliğiTüm yönetim kademeleri ve çalışanları kapsar Daha çok çalışanlara yöneliktir

11 İKY Neden Gerekli? 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 11  İşgücü ile ilgili maliyetler  Az sayıda, yüksek nitelikli, pahalı iş gücü  Verimlilik  Değişimler  İşgücündeki olumsuzluk belirtileri  Küreselleşme

12 İKY’nin Olumlu Etkileri 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 12 İşgücü devir oranının düşmesi Devamsızlık oranının düşmesi İş kazalarının sebep olduğu kayıpların azalması Hatalı üretimin azalması Ürün niteliğinin yükselmesi İşyeri ortamında moral motivasyonun yükselmesi İşgören-işveren çatışmasının azalması

13 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 13

14 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 14

15 İKY’yi Oluşturan İşlevler 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 15  Planlama  Kadrolama  Değerlendirme  Ödüllendirme  Yetiştirme – geliştirme  İş güvenliği ve işgören sağlığı  Endüstri ilişkileri

16 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 16 İç ve dış çevreler Kadrolama Personel sağlama Seçme ve yerleştirme Oryantasyon Planlama Planlama ve programlama İş analizi Değerlendir me ve Ödüllendirm e Değerlendirme Temel ücret ve maaşlar Özendirici sistemler Yan ödüller Yetiştirme- Geliştirme Eğitim ve yerleştirme Kariyer planlaması Endüstri İlişkileri Toplu pazarlık Şikayet yöntemleri Örgütlenme İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı İş güvenliği İşgören sağlığı Beşeri kaynak etkinlik kriterleri Verimlilik, iş yaşamının kalitesi

17 İKY’de Sorumluluk 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 17 İKY yaklaşımına göre her yönetici aynı zamanda insan kaynakları yöneticisidir. Neden? Herkes yönetebilirse neden insan kaynakları yönetimi birimleri?

18 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 18

19 İKY’nin Görevleri 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 19  İnsan kaynakları strateji ve politikalarının belirlenmesi ve bilgilerin üst yönetime sunumu  Politikalara uygun program ve çalışma düzenlemek  Bunları denetlemek ve değerlendirmek  İnsan kaynakları ile ilgili yenilikleri izlemek ve gerektiğinde uygulamak  Stratejik olarak bilgi ve öğrenmenin yayılmasını sağlamak  İnsan kaynakları ile ilgili rutin işleri yürüterek diğer yöneticilerin iş yükünü azaltmak

20 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 20 IBM ve XEROX’da üst düzey yöneticilerin bir dönem insan kaynakları yöneticiliği yapmış kişilerden seçildiği biliniyor Stratejik ortak İşlevsel uzman İşgören vekilliği İnsan sermayesi geliştiriciliğ i İnsan Kaynakla rı Önderi İK Yöneticilerinin rolleri

21 İKY’yi Etkileyen Çevresel Faktörler 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 21  İç çevre faktörleri Bireysel nitelikler İş özellikleri Bireylerarası ilişkiler Örgütsel özellikler  Dış çevre faktörleri Dış işgücü Dış kaynaklar Rakipler Kurallar ve düzenleyiciler

22 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 22

23 Bireysel Nitelikler 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 23  İhtiyaçlar ve değerler  Beklentiler  Algılama ve motivasyon İşin niteliği Örgütsel özellikler Bireylerarası ilişkiler İKY işlev ve uygulamaları  Yeterlilik İhtiyaçları karşılanmayan bireylerin gösterdiği tipik davranışlar; -Olumsuz sonuçlar yaratabilecek söylenti ve rivayet yaymak -İşini kötü veya yanlış yapmak -İşyerindeki mal, malzeme veya aletleri çalmak -Mala, ürüne, teçhizata zarar vermek

24 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 24 Soru; İKY’de önemli olan bireysel oynamak mı takım oyunu mu?

25 Kamu ve Özel Sektörde İKY Uygulamaları 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 25 Özel sektör ve kamu uygulama örnekleri; Türk Hava Kuvvetleri Coca Cola

26 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 26 Strateji nedir? Bir örgütün hareket etmeye niyetlendiği yönü tanımlar Hedefe ulaşmak amacıyla belirlenen eylemler için bir çerçeve oluşturur Stratejik insan kaynakları yönetimi ne olabilir? İKY uygulamalarının daha dinamik bir şekilde örgütün stratejik amaçlarıyla uyumlu ve bağlantılı hale getirilmesi

27 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI İç çevresel etkileri değerlendirme Örgütsel hedef ve amaçlar Örgütsel stratejiler İKY amaçları Ne başarılacak? İKY çıktıları Bağlılık Kalite Esneklik Uyum Yetkinlik İş tatmini Güven Performans İKY faaliyetleri Tedarik ve seçim Geliştirme Ödül ve motivasyon Değerlendirme Katılım Güvenlik Terfi, nakil, işten ayrılma İKY stratejisi Amaçlar nasıl gerçekleştirilecek? İKY denetimi Performansın değerlendirilmesi

28 Sorular 01/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 28  Çevresel değişimler İKY’yi nasıl etkileyecek?  Yasaların İKY üzerinde etkisi nasıl olabilir?  Her yönetici aynı zamanda bir İKY yöneticisi midir?  Ödev  En fazla 1 sayfalık cv’nizi hazırlayarak gelecek haftaki derse getirin.

29 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi


"İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi BBY373 İnsan Kaynakları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları