Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipnoz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipnoz."— Sunum transkripti:

1 Hipnoz

2 Kavram yunan mitolojisinde 'hypnose' uyku tanrısı gecenin oğlu
rüyalar tanrısı "morheus" un babası

3 Tarihçe Tarih öncesi “Lord God adamı derin uykuya soktu. O uyurken, kaburgasının birini çıkarttı, yerini etle kapattı. Kaburgadan kadını yarattı ve adama verdi” Kutsal kitap İlk kayıt; yazılı olarak Genesis 2:21-22, Hintliler hastalarını uyku tapınaklarına götürür ve hipnotik telkinlerle iyileştirirlerdi Aynı duruma Mısır ve Yunanlılarda da rastlanıyor. Law of Manu isimli Sanskritçe kitapta hipnozun değişik durumlarını anlatır, hipnotik indüksiyon tipleri tanımlanır Gruplar halinde yapılan bir çok tören hipnotik doğa içerir.

4 Manyetizma dönemi Paracelsus(1493-1541), İsviçreli tıp doktoru
Valentine Greatrakes, ( ) Büyük irlandalı Okşayıcı olarak biliniyor Johann Joseph Gassner ( ) katolik bir papaz. İlk kez sakin hipnoz elde eden bir kişi. yaptığı iş basit telkinler ama bunu dini törenlerle paketliyor. bir kadının kalbini öyle yavaşlatıyor ki hekimler ölü kararı veriyor. Ama sonra onu hipnozdan çıkarıyor ve böylece cennetin gücünü eline almış oluyor. Father Maximilian Hell ( ) mıknatısı ve çelik plakları iyileştirme amacıyla cıplak bedenlere yerleştiriyordu. Aynı zamanda bir astronomdu ve aydaki kraterleden birine adı verilmiştir

5 Mesmer Franz Anton Mesmer (1734-1815), Avusturyalı bir doktor
Gücün canlı bedenin içinden geldiğine inanıyordu. Evrensel bir sıvının her şeyin içinde olduğunu ve bu sıvının manyetik titreşimler yaydığını düşünüyordu. Daha sonra kendi ellerinin de bu mıknatıs özelliğini taşıdığına inanmaya başlıyor Meşhur bir kadın müzisyenin körlüğünü geçiriyor Meşhur oluyor.

6 Mesmer’in uygulamaları
İnsanları fıçılara dolduruyor, birbirine değdirerek manyetik sıvının birbirinden geçtiğine inanıyordu. Fıçının içine yerleştirilmiş manyetik sıvı içeren şişelerdeki sıvı demir çubuklarla ve iplerle sorunlu beden bölgelerine ulaştırılıyordu. Bir ağacı hipnotize etmiş binlerce insanı kendini bu ağaca bağlayarak iyileştirmişti. O kadar meşhur olmuştu ki kendisine yardımcılar tutmuştu hatta bir otel bile satın almıştı.

7 Mesmerizm Mesmer Paris’e taşınır ve orada da meşhur olunca tıp çevresi O'nu dışlıyor. Fransız Kralı Aralarında Lavoisier ve Benjamin Franklin in de bulunduğu bir soruşturma komitesi kuruyor. Komisyonun çalışması Mesmerismin etkisini kanıtlamak için değil bedende yeni bir sıvı olup olmadığını araştırmak için yapılıyor. Bu tıp tarihindeki ilk plasebo kontrollü gözlem olarak bilinir. Komisyon mesmerizm'in hayalle çalıştığını ilan ediyor.

8 Modern anlayış James Braid ( ) Modern hipnozun babası olarak anılır 1842 de hipnoz terimini ve işlemini tanıttı. Manyetizmanın hipnoz oluşturma fikrini sildi. Buradaki oluşan durumun sürekli dikkat yoğunlaşmasından kaynaklandığını ileri sürdü. Sürekli göz fiksasyonunun beyindeki bazı merkezleri yorduğunu ve bu nedenle sinirsel bir uyku oluştuğunu ileri sürdü. İlk başta nöro-hipnoz derken sonradan uykunun da bir şekilde işin içinde olduğuna inandı. Ve hipnoz demeye başladı. Sonradan hatasını anladı ve monodeizm gibi bir terim kullandı ama hipnoz terimi takıntı olarak kaldı. Braid bir çok fiziksel ve psikolojik durumlar için hipnozu kullandı. Özellikle organik durumlarda fazla başarı elde edemedi. Ama başka doktorlar özellikle ağrı kontrolünde çok iyi neticeler aldılar. 1842 de ağrısız bir amputasyon raporu vardır. Ama bu rapor kabul edilmedi ve tıp dünyası hipnozu tam olarak ret etti.

9 Mesmer’in ardılları John Elliotson ( ) İngiliz cerrah, bir çok ağrısız ameliyat bildirimiştir. O zamanlar ağrının iyileşme için gerekli olduğuna inanılıyordu. Ama onun çalışmaları bu görüşü çürüttü. Londra üniveristesi Hastanesi üniversiteden onu uzaklaştırdı ve tüm izlerini silmeye çalıştı. James Esdaile ( ) İngiliz hindistanında 345 ameliyatı sadece mesmerik uykuyu kullanarak yaptığını bildirmiştir. Daha sonradan kimyasal anestetik maddelerin bulunması hipnozun bu alandaki rolünün gelişmesini engelledi. Jean-Martin Charcot ( ) histeri tedavisinde hipnozu kullanmaya başladı. Posthipnotik telkinler bu dönemde tanımlanmaya başlandı. Duyusal hafıza keskinliğinde artış bu dönemde fark edildi den itibaren hipnozun kullanımı cerrahlardan zihinsel sağlıkla uğraşanlara yer değiştirdi. Pierre Janet dissosiasyon teorisini tanımladı. Zihnin hipnoz altında ikiye bölündüğünü öne sürdü ve bu bilinçaltına ve dissosiyatif hastalıklarda yeniden birleştirme terapilerine olan ilgiyi arttırdı.

10 Resmi onaylar British Medical Association (BMA) 1892 de hipnozu bir tedavi aracı olarak onayladı, Mesmerizm’i ise ret etti. Clark Hull ( ) 1930 larda Hipnotik anestezi, post hipnotik amnezi gibi fenomenlerin gerçek olduğunu ortaya koymuştur. Hipnozun modern incelenmesinin Yale University’de Hull ile başladığı kabul edilir. British Medical Association (BMA) 1955 te hipnozun psikonörozlarda, hipnoanestezide, doğum ve cerrahide kullanılmasını kabul etti. Ayrıca tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel hipnoz bilgilerini alması gerektiğini tavsiye etti. American Medical Association (AMA)1958 de tıpta hipnozun kullanılması gerektiğini bildiren bir raporu kabul etti. Hipnoz konusunda araştırmaları teşvik etti.

11 Hipnoz etiği 1979’da hazırlanan HİPNOZ ETİĞİ , Ağustos 1980’de tüm ISH üyeleri oyları ile kabul edilmiştir. Bu bildirge uyarınca: -Doktor, Diş Hekimi ve Klinik Psikologlar tarafından uygulanabilir. -Her ISH üyesi hipnozun klinik veya bilimsel kullanımında kendi uzmanlık alanının sınırlarını aşmamalıdır. -Hipnoz bir tür eğlence aracı olarak kullanılamaz. -ISH üyeleri hipnozun lay-hipnotistlerin (sahne hipnozcularının) uygulamasını destekleyemez. -ISH üyeleri hipnoz tekniklerini bu tür kişilere öğretemezler

12 Hipnozla ilgili yanlış bilinenler
Hipnoz telkin verenin becerisi ile oluşur Eğitim düzeyi ya da iradesi zayıf olanlar daha kolay hipnoza girer Ben hipnoz olmam Hipnozda her şey kontrolüm dışındadır, istemediğim şeyleri söyleyebilirim Ya hipnozdan çıkamazsam Hipnozdan olumsuz etkilenebilirim Hipnoz olmak zor ve sıkıntılıdır Hipnozla her sorunu halledebilirim Ben hipnoz olmadım ki (seanstan sonra)

13 Bilinç

14 Retiküler Aktivatör Sistem
Retiküler formasyon karmaşık bir nöron ağıdır. Serebral korteks, talamus, limbik sistem, hipotolamus, kranial sinir çekirdekleri ile spinal kordun kendi aralarında oldukça gelişmiş bağlantılarını içerir Retiküler formasyonun büyük bir entegrasyon merkezi olduğuna inanılır. Solunum, kardiyovasküler işlev, kas tonusu, bilinç düzeyi ve duyusal uyaranlara uygun motor cevapların düzenlenmesiyle ilişkilidir.

15 Retiküler formasyon bedene giren her duyusal uyarandan verildiği anda farkında olur. Bu farkında olma durumunu sağlamak için çok sayıda uyarımlar alır. Retiküler formasyon normal dikkat, uyanıklık ve normal uykudan uyanma kalıpları için gereklidir. Beyin sapı orta beyin düzeyinde kesilir veya harap olursa kişi bilinçsiz duruma gelir. Retiküler formasyonun serebro kortikal aktivite üzerinde tonik bir kontrol sağlamaya çalıştığına inanılır. Bu tonik kontrol, duyusal uyarımların sıklık ve şiddetine göre değişen dikkat dereceleriyle kişiyi bilinçli halde tutar. Retiküler aktive edici sistem sadece bilinçlilik halinin devamına hizmet etmez, aynı zamanda dikkati belirli duyusal uyaranlara çekmeyi sağlar. Bunu talamus ve serebral kortikal alanlar ile olan ilişkileri ile sağlar.

16 Bellek Duysal, motor ve santral bellek olarak üç ana bölüme ayrılır.
Duyusal bellek sonradan tekrar kullanmak için özellikleri saklayıp yeniden birleştirebilme yeteneğidir.

17 Bilinçdışı Beynin geri kalanı Hareket Görme İşitme Dokunma Koklama Tat
Propriyoseptif Otonom süreçler Bellek (büyük ölçüde)

18 Limbik sistem Limbik lop Hipokampal formasyon Amigdaloid çekirdek
Talamusun ön çekirdeği

19 Hayvanlarda serebral korteks, bazal gangliyo ve talamusun çoğu çıkartılacak olursa, hipotalamusu uyararak ısırma, tırmalama ve hırlama gibi yapmacık öfke hali yaratılabilir. Bu öfke durumu her hangi bir hedefe yönlendirilemez. Bu yüzden hipotolamusun yüksek merkezlerden gelen son yolu entegre ederek öfke halinin ifade edilmesi gibi davranışları koordine ettiği anlaşılmaktadır. Septal çekirdek uyarıldığında yoğun bir biçimde zevk veren duyular oluşmaktadır. Ratların bu alanı uyarmak amacıyla kullanılan bir bara basarak açlıktan ölme noktasına kadar tüm etkinliklerini terk ettikleri görülmüştür.

20 Hipokampal formasyon ve amigdalayı kapsayan temporal lobun iki taraflı çıkarılması maymunlarda uysal bir davranış biçimiyle sonuçlanır. Operasyon atipik davranışlara sebep olur. Aşırı ve garip seksüel davranışlar sergilemeye başlarlar. Lezyon hipokampal formasyona zarar vermeden sadece amigdala ile sınırlı kalırsa aşırı seksüel davranışlar olmaksızın uysal bir davranış sergiler. İnsanlar lokal anestezi altındayken amigdala uyarılırsa anksiyete ve korku duygusu ortaya çıkar. Temporal lob uyarılmasıyla da benzer uyarılar ortaya çıkar.

21 Emosyonlar

22 Duygusal bellek Amigdala; emosyonel hafızayı işler.
Hipokampus; zaman ve mekan içeriğini sağlar. Travmatik olaylarda hipokampus supresse olur. Olay tarih olmaz, şimdide devam eder. Geçmişin olumsuz duyguları şimdiki davranışlarımızı etkiler

23 Dışsal etkilenim- İçsel etkilenim
Bilinçte işlenir Kognitifdir Zihinseldir Verbaldir Tanımlayıcıdır Hipokampaldir Bilinçdışında işlenir Emosyoneldir Bedenseldir Hissidir Otomatiktir Amigdaldir

24 Bilinç dışının bazı özellikleri
Sorgulamaz uygular Organizmayı korumaya programlıdır Rasyonel olması gerekmez Hayal ile gerçeği ayırmaz İnatçıdır, inançlarına bağlıdır Bellek kalıcıdır İmajinasyonu güçlüdür Bin üç yüz ayrı prosesi kontrol eder Otomatiktir

25 Bilinçdışının savunma düzenekleri
Kaçma Saldırma Donup kalma

26 Hipnozun ön kabulleri Bilinç dışının kabul ettiği her bilgi yerine başkası konana kadar orada kalır ve çalışır Her düşünce fiziksel bir değişime neden olur, yeteri kadar güçlü ise semptoma dönüşür Kabul edilenin (beklentilerin) gerçekleşme eğilimi artar Duygu bilgiden baskındır Yaşadıklarımızın bilgisi unutulur, duygusu unutulmaz (bilinç unutur, bilinçdışı unutmaz) Otomatik işlerimizi yaparken bilinç çok az devrededir

27 Hipnoz ne değildir? Uyku hali Bilinçsizlik durumu
Metafizik bir fenomen İradenin kaybedilmesi Hipnoterapistin kontrolüne girmek Hiçbir şeyin hatırlanmaması

28 Hipnoz nedir? Dikkatin odaklanması ile farklı bir algı durumuna (trans) geçmektir. Bilincin yargıç konumundan hakem konumuna geçmesine izin vermektir. İnsan zihninin entelektüel ve fizyolojik bir özelliğidir. Gündelik hayatımızın ve yaşamımızın doğal bir parçasıdır.

29 Hipnozun oluşma biçimleri
Spontan İndüksiyon ile Oto-hipnoz

30 Spontan hipnotik durumlar
Tv-sinema Yol hipnozu Güçlü emosyonlar Doğal-sosyal afetler Aşk Kaza-ölüm haberi Okul-öğretmen-aile Din-büyü-fal

31 Hipnoz ne yapar? İnanç Duygu ve Davranışta değişiklik
Düşüncelerimiz bunların üzerinde gelişir

32 Hipnotik kontrat Çalışmanın konusu Sınırları Beklenenler ve istenenler
İzin İşbirliği

33 İndüksiyon teknikleri
Yavaş Göz fiksasyon Relaksasyon Nefes çalışmaları İmajinasyon Su kovası Sessiz indüksiyon Hızlı Dawe elman Şaşırtma Kesme araya girme El düşürme Sarkaç İdeomotor

34 Telkin (suggestion) Kabul edilebilir ve kullanılabilir söz
Doğrudan-dolaylı İçerikli-içeriksiz Otoriter-permisif Olumlu-olumsuz

35 Normal iletişim Bilinç BİLİNÇDIŞI Sinir sisteminin diğer tüm kısımları

36 Kritik faktör

37 Hipnotik trans

38 Hipnozun derinliği Herkes hipnoz olabilir %15-20 yüzeyel % 60-65 orta
% derin (somnambulistik derinlik) % 5 çok derin (hipnotik koma) Hipnozdan çıkamama diye bir durum hiç görülmemiştir.

39 Derinlik elde etme teknikleri
Göz açıp kapama Sayma Kara tahta Asansör Merdiven El düşürme Dokunma

40 Hipnoterapi Hipnozun iyileştirici bir araç olarak kullanılması
Kişi hipnoza yatkın mı Konu hipnozun konusu mu Kişinin isteği ve işbirliği var mı

41 Hipnozun uygulandığı tıbbi durumlar
1 Psikonevrozlarda tikler, uykusuzluk, huzursuzluk, korkular, saplantılar, terleme hipokondiak şikayetler konuşma zorlukları. 2 Psikosomatik hastalıklarda psikojen menşeli şişmanlık, ülser, migren, kolit, zayıflık, konstipasyon, diabet, astım, bronşial, romantizmal ağrılar, alerjik reaksiyonlar, psoriasis, verru (siğil) 3 Cerrahide gevşetici olarak, korku ve heyecan kesici, gerginliği kaldırıcı, ağrıyı kaldırıcı (anestezi) olarak Guatr, mide ülseri, safra kesesi, apandisit, fıtık, bademcik vb. operasyonlarda ve ayrıca Hipnozun kanamayı azaltıcı etkilerinden yararlanılmakta ve operasyon sonrası devrenin kısaltılması sağlanabilmektedir.

42 Jinekolojide Tüm gebelik şikayetlerinde, örneğin fazla su içme, aşırı yeme, aşerme sorunlarını, gebelik süresinin huzur içerisinde geçmesinin sağlanmasında, sık sık düşük yapan vakalarda bu fobilerin kaldırılmasında, yüksek tansiyonlu, anomalik vakalarda doğum ortamının hazırlanmasında ve bu devredeki diş tedavisinin ve diğer tedavilerin hipnoz altında sağlanarak ilaç kullanımının en az düzeye indirilmesinde, hastanın doğumla ilgili her türlü, kuşku, evham ve endişelerinin kaldırılarak doğal bir doğuma hazırlanmasında. -Doğumda sezeryan, vakum uygulaması ve cerrahi müdahalelerle ve normal doğum sırasında hastanın ağrı, korku, endişesini kaldırmakta. -Doğum sonrası annenin süratle iyileşerek, emzirme sorunlarının çözülmesinde, doğum nedeniyle ortaya çıkan kiloya bağlı deformasyonların ve çeşitli jinekolojik şikayetlerin düzelmesinde. -Kadın hastalıklarında Hormonal düzensizlik dismenore, amenore, çeşitli menapoz şikayetleri vb.

43 5 Alışkanlıklar ve davranış bozuklukları
alkol bağımlılığı ve sigara başta gelmektedir. Çeşitli ilaç ve uyuşturucu alışkanlıkları, kumar ve sosyal davranışlar bu başlığa dahildir. 6 Diş hekimliğinde: Hastanın hekimine karşı ürkekliği ve stresi kaldırmakta, ağız açıklığı süresi yorulmadan uzatılabilmekte, tükürük miktarı minimum seviyede tutulabilmektedir. Cerrahide olduğu gibi diş hekimliğinde de Hipnoz, analjezik ve anestezik olarak uygulanmaktadır. Kanama minimum seviyeye indirilmekte, bulantı refleksi kaldırılabilmektedir. Ayrıca protez psikozunun kırılmasında ve proteze alışma döneminin kısaltılmasında uygulanmaktadır. Bruksomani ve trigeminus nevraljisi tedavilerinde yardımcı olunabilmektedir.

44 7 Çocuk hekimliğinde Bilinçli Hipnoz kullanılmasının yetişkinlerinden bir farkı yoktur. Ayrıca enüresiz, konuşma bozukluğu, itaatsizlik, çeşitli davranış bozuklukları ve tırnak yeme, parmak emme gibi şikayetler ağırlık kazanmaktadır. 8 Ürolojide: Böbrek ve üreter taşlarının düşürülme anı ağrılarının kaldırılmasında, kadında ve erkekte firijidite, ejaculatio prekoks, impotans ve enüresiz sorunlarında yardımcı olunmaktadır. 9 Anesteziolojide: Narkoz kontrendikasyonu olan vakalarda anestezinin sağlanmasında ve anestezik maddelere alerjisi olan hastalarda bu yöntem özellikle seçilir. Hipnozun bu özelliklerinden faydalanılarak fizik tedavi alanında da kullanılır.

45 Hipnoterapide özel teknikler
EFT Regresyon ve af Duygu boşaltma Semptom değiştirme ya da bastırma Yeniden kurma Küçültme Aşamalı duyarsızlaştırma Ego güçlendirme Pekiştirme

46 Hipnozun ek faydaları Depresyonu ve anksiyeteyi azaltır
İç dinamikleri anlamayı kolaylaştırır Telkinin etkinliğini artırır Bedensel semptomların kontrol edilebilirliğini gösterir Kişinin paylaşımını ve işbirliğini kolaşlastırır. Bilinçdışı travmalara ulaşır Teşhisi netleştirir Tedavinin seyri ile ilgili bilinçdışı geribildirimleri alır. Kişinin kendini tanıması ve anlamasını daha kısa yoldan temin eder. (içgörü)

47 ET esnasında hipnozun IVF/ET sonuçları üzerine etkisi
Impact of hypnosis during embryo transfer on the outcome of in vitro fertilization–embryo transfer: a case-control study.  Fertility and Sterility, Volume 85, Issue 5, Pages E. Levitas, A. Parmet, E. Lunenfeld, Y. Bentov, E. Burstein, M. Friger, G. Potashnik

48 Amaç-gerekçe ET sırasında hipnozun IVF/ET başarısına katkısı olup olmadığını araştırmak Hastalar sıklıkla stresli ve endişelidir. Farklı otonom cevaplar verebilirler. Bu durum sonucu olumsuz etkileyebilir. Hipnozdan yararlanarak stresli hastalarda anksiyete ve stresi azaltmak, gebelik ve implantasyon oranlarını artırmak

49 Dayanaklar Bilgilerimize göre IVF sonuçları ve hipnozun ilişkisi hiç tanımlanmamış olmasına rağmen hipnoz, kimyasallar bulunmadan önce ağrı ve anksiyetenin giderilmesinde etkili olmuş eski bir araçtır. Retrospektif çalışmalar hipnozun, hasta rahatlamasında, operasyon sırasında ve sonrasında ağrısının ve anksiyetesinin azaltılmasında, bulantı ve kusmasının kontrolünde konvansiyonel stres azaltıcı stratejilerle karşılaştırıldığında daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar prospektif randomize karşılaştırmalı çalışmalarla konfirme edilmiştir.

50 Materyal ve metod Hastalar
Psikiyatrik hastalık ve trankilizan/sedatif ilaç kullanımı yok Ön görüşmede hipnoterapist tarafından hipnoza uygun bulunanlar Yaş, E2, oosit sayısı, ET sayısı ve ET kalitesi bakımından eşleştirilmiş Kontrol grubu, hipnoz grubunun kriterlerine uyan hastanın bulunmasından hemen sonra eşleştirilmiş yılında Male, tubal, unexplained, normal uterin kavite, gebelik için kontrendikasyonu olmayan hastalar seçilmiş. Donor ve frozen embriyo siklusları dışlanmış.

51 IVF tedavi protokolü GnRH agonist long protokol (tüm hastalar)
KOH hMG ve r-FSH U hCG, 2 fol.> 15 mm, E2 ≥ 500 Semen kalitesine göre IVF/ICSI Embriyolar 5 grade skorlama ET de USG-guide yok, TDT kateter (her iki grupta) Luteal faz desteği: hCG 1250 U/gün/5 doz (OPU dan 48 saat sonra baş.) veya 50 mg/gün P im. ET sonrası günlerde hCG ile gebelik ve USG ile sac kontrolü ve kalp aktivitesi ile teyit

52 Hipnoz Tüm hastalarda hipnoz öncesi seansta yaşadıkları hoş bir deneyimi yeniden canlandırmaları sağlanmış ET sırasında aynı hipnoterapist tarafından göz fiksasyonu, gevşeme ve dolaylı permisif telkin Hastanın ET prosedürünü uzun zamandır beklenen ve arzu edilen bir misafirin karşılanması gibi algılaması telkini verilmiş. ET sonrası posthipnotik telkin

53 Sonuçlar

54 TABLE 1. Patient characteristics for hypnosis versus regular ET cases.
Hypnosis ET Regular ET No. of patients 89 96 Age (y)a 31.8 ± 4.2 32.1 ± 4.6 FSH level (day 3)a 5.9 ± 2.0 6.1 ± 2.1 Duration of infertility (years)a 4.7 ± 3.1 7.4 ± 4.3b Primary infertility (%) 46.9 74.2b Male factor infertility (%) 44.9 44.3 Pelvic and tubal factor (%) 14.3 16.5 Unexplained (%) 18.4 10.3 Other causes of infertility (%) 22.4 28.9 a Values are expressed as mean ± SD. b PPelvic and tubal factor (%) 001 vs. the hypnosis cases.

55 TABLE 2. Cycle characteristics for hypnosis versus regular ET cases.
Hypnosis ET Regular ET No. of IVF/ET cycles 98 96 Long protocol (%) 77.6 95.8a E2 level on hCG day (pg/mL) 1,514 ± 659 1,541 ± 710 No. of follicles >15 mm 6.18 ± 2.64 5.47 ± 3.08 No. of oocytes collected 11.45 ± 5.86 12.11 ± 5.57 No. of fertilized (2-PN) oocytes 6.69 ± 3.68 6.57 ± 3.97 No. of ETs/cycle 2.66 ± 0.74 2.98 ± 0.92 No. of blastomeres leading embryo 5.30 ± 2.21 5.59 ± 2.17 Index of leading embryo 3.59 ± 1.11 3.46 ± 1.18 Index of ETs 3.34 ± 0.81 3.40 ± 0.80 Easy ET (%) 85.9 95.9a Note: Values are expressed as mean ± SD. a P<.05 vs. the hypnosis cycles.

56 TABLE 3 IVF/ET cycle outcome for hypnosis versus regular ET cases.
Characteristics Hypnosis ETRegular ET No. of clinical pregnancies 52 29 Clinical PR/patient (%)58.4 (52/89)a 30.2 (29/96) Clinical PR/cycle (%)53.1 (52/98)a Implantation rate (%)28 (73/261)b 14.4 (39/271) Multiple PR (%)36.5 31 a P<.05 vs. the regular ET cycles. b P<.001 vs. the regular ET cycles.

57 Tartışma ET sırasında hipnoz indüksiyonu, uterusta gevşeme ve rahatlama yaratarak embriyonun implantasyonuna yardımcı olmak için yapıldı. Bu uygulama konvansiyonel stres azaltıcı stratejilerle karşılaştırıldı Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında sistolik kan basıncında hafif bir artma ile kalp aktivitesinde, diyastolik kan basıncında ve solunumda azalma olduğu gözlendi

58 Hipnozun akut stres faktörlerinin neden olduğu immünolojik düzensizlikleri azaltabileceği rapor edilmiştir (19) Bu etki T hücrelerinin salgıladığı sitokinlerin ve hipotalamo-hipofizer adrenal aksın farklı expresyonları olarak açıklanmıştır

59 Bu araştırma, hipnoz T hücre salgılarını farklı modüle edebilir ve bu etki hipotalamo-hipofizer adrenal mediyatörlerin değişmesi ile olur hipotezini sınamıştır. Sağlıklı, hipnoz olabilirliği yüksek yedi gönüllü bir başlangıç, iki arada olmak üzere bir günde üç seansa katılmışlardır. Hipnoz sırasında standart bir indüksiyon yapılmış, ego güçlendirici ve immün ve nöroendokrin sistemin optimal dengede işleyeceği telkinler ve post hipnotik telkin olarak da stress yönetimi ve sürekli bedenin dengesine dair olumlu telkin verilmiştir. Kan örnekleri saat 08 (a.m.)-03 (p.m.) arasında beş defa alınarak T hücre aktivasyonu ve intrasellüler sitokin ekspresyonları (interferon-gama, interlökin2, interlökin4) ve hipotalamo-hipofizer adrenal aks mediyatörleri (ACTH, kortizol ve beta-endorfin)bakımından analiz edilmiştir. Takip eden hipnozlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunan immünolojik etkiler not edilmiştir. Özellikle de T hücre salgılarından interferon-gamma, (p=.0001) ve interlökin2 (p=.013) hipnoz sonrası düşmüştür. Poliklonal uyarıya T hücre aktivasyon cevabı ACTH (p=.01) ve beta endorfin (p=.001) ile korele iken, interferon-gama ekspresyonu kortizol düzeyi ile koreledir (p=.001). İlerde yapılacak hastaların tedavisinde hipnoz kullanan kontrollü çalışmalarda değişmiş T hücre cevabının hastalık durumunda artıp artmadığının sınanması önerilir.

60 Growth faktörler ve sitokinler
blastokist ile uterusun sinyalizazyonu, endometrial prostaglandin üretimi, endometriyal invazyon, proliferasyon ve farklılaşma, vasküler permeabilite ve remodeling ile ilgilidir (21) Bu nedenle hipnoz hastalarında blastokist ile endometriyum etkileşiminde bir iyileşme beklenir

61 Sonuç Bu çalışmaya göre hipnoz grubu hastalarda gebelik ve implantasyon oranlarının daha yüksek olması bu yeni yaklaşımın sonucudur Stresi açığa çıkarır (boşaltır) Uterin aktiviteyi azaltır Embriyo-uterus etkileşimini iyileştirir İmplantasyon şansını artırır


"Hipnoz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları