Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİKROİKTİSAT: Teori ve Uygulama Bölüm 1: Mikroiktisada Giriş By Edgar K. Browning & Mark A. Zupan John Wiley & Sons, Inc. 9 th Edition, copyright 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİKROİKTİSAT: Teori ve Uygulama Bölüm 1: Mikroiktisada Giriş By Edgar K. Browning & Mark A. Zupan John Wiley & Sons, Inc. 9 th Edition, copyright 2006."— Sunum transkripti:

1 MİKROİKTİSAT: Teori ve Uygulama Bölüm 1: Mikroiktisada Giriş By Edgar K. Browning & Mark A. Zupan John Wiley & Sons, Inc. 9 th Edition, copyright 2006 PowerPoint prepared by Della L. Sue, Marist College

2 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 1-2 Derste Öğreneceklerimiz Mikroiktisat teorisinin kapsamını ortaya koymak ve gerçek dünyayı anlamada mikroiktisat teorisinin önemini kavrama Pozitif ve normatif analiz arasındaki farkı anlama Reel ve Nominal fiyat arasındaki farkı anlama Fırsat maliyeti kavramına giriş ve iktisadi maliyetlerin muhasebe maliyetlerden farkını açıklama Grafiksel olarak bir üretim imkanları sınırının fırsat maliyeti ile birlikte piyasa aktörleri hakkında iktisatçıların varsayımlarını nasıl açıkladığını göstermek

3 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 1-3 Mikroiktisat Teorisinin Kapsamı “mikro-” Latince “mikros-” dan gelmektedir. Bir toplumda temel karar alıcı konumunda bulunan bireylerin davranışlarına odaklanır. “Fiyat teorisi” olarak da bilinir.

4 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 1-4 Teorinin Doğası ve Rolü Bir teori gerçeklerin bir başkasıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu gösterir. Teori belirli varsayımlara dayanır. Teori gerçek dünyanın çıktılarını tahmin etmek için de kullanılabilir. “İyi” teori – bir olguyu başarılı bir şekilde açıklayan ve tahmin eden teoridir.

5 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 1-5 Pozitif Vs Normatif Analiz Pozitif analiz – beklentilerin nesnel çıktılarının değerlendirilmesi Normatif analiz – bilimsel olmayan, öznel değer yargıları

6 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 1-6 Piyasa Analizi ve Reel Vs Nominal Fiyatlar Piyasalar – Belirli bir mal ya da hizmetin tüm potansiyel alıcı ve satıcılarının karşılıklı etkileşimi Nominal fiyat – paranın değişen değerine göre ayarlanmamış, mutlak fiyat Reel fiyat - paranın değişen değerine göre ayarlanmış nominal fiyat

7 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 1-7 Tablo 1: Nominal and Reel Fiyat Değişimleri, 1983 - 2010 2008’deki Parasal Fiyat Endeksi (1983=100) 1983’ten 2010’a Reel Fiyatlardaki Değişim Tüm kalemler219- Üniversite harcı652+%198 Sağlık hizmetleri393+%79 Benzin270+%23 Konut kirası251+%15 Kadın giyim107-%51 Telefon hizmetleri102-%53 Görüntülü eğlence97-%56 Kişisel bilgisayar74-%66

8 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 1-8 Piyasa Katılımcıları Hakkında Temel Varsayımlar Amaç odaklı davranış - Amaca yönelik piyasa katılımcıları kendi kişisel hedeflerini gerçekleştirmekle ilgilidirler. Rasyonel davranış – umulan fayda ve maliyetleri karşılaştıran dikkatli bir sürece dayalı davranışlardır. Kıt kaynaklar – Bireylerin isteklerini tatmin etmek için gerekli kaynakların yetersizliği

9 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 1-9 Fırsat Maliyeti Açık maliyetler– başka bir şeye harcanabilecekken belirli bir amaç için kullanılan para miktarı Örtük maliyetler – alternatifler karşısında belli bir faaliyetin yürütülmesinde bireyin sahip olduğu kendi zamanın ve diğer kaynakların bireysel kullanımı ile ilişkili maliyetler Ekonomik maliyet (namı diğer “fırsat maliyeti”) = açık maliyetler + örtük maliyetler

10 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 1-10 Diğer maliyetler Muhasebe maliyetleri = Şirketlerin muhasebeciler tarafından kaydedilen bilançolarında yer alan maliyetler Batık maliyetler= halihazırda gerçekleşmiş ve tazmini imkansız maliyetler

11 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. 1-11 Üretim İmkanları Sınırı Belli kişisel amaçları olan rasyonel bir aktörün sabit bir kaynak miktarıyla ulaşabileceği tüm farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri Şekil 1.2 Araştırma Öğretim


"MİKROİKTİSAT: Teori ve Uygulama Bölüm 1: Mikroiktisada Giriş By Edgar K. Browning & Mark A. Zupan John Wiley & Sons, Inc. 9 th Edition, copyright 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları