Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 Temel Jeodezi ve GNSS Yüksek Harita Mühendisi Tahsin KARA Temel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 Temel Jeodezi ve GNSS Yüksek Harita Mühendisi Tahsin KARA Temel."— Sunum transkripti:

1 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 Temel Jeodezi ve GNSS Yüksek Harita Mühendisi Tahsin KARA Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013

2 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 2

3 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 JEODEZİ 3  Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin 3 boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlanmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.  Jeodezinin konuları; ölçme yöntemleri ve donanımları ile teorik esas ve hesaplamalardır.

4 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 JEODEZİ 4  Yer’in gerçek şekli GEOİD’ dir.  Geoid; karaların altında da devam ettiği varsayılan durgun deniz yüzeyleridir.  Geoid, geometrik olarak tanımlanamadığı için hesap yüzeyi olarak farklı yüzeyler kullanılır.

5 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 JEODEZİ 5  Geometrik ve fiziksel yüzeyler

6 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 JEODEZİ 6  DATUM: Herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç alınan referans yüzeyidir. Datum, Yer’in şeklini ve boyutunu tanımlayan bir referans sistemidir.  Yatay Datum: Koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyi,  Düşey Datum: Yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyidir.  Datum parametreleri; Referans Elipsoidi ve başlangıç noktasının koordinatları ve dönüklüklerdir.

7 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 JEODEZİ 7  DATUM: Yükseklik belirleme, Düşey Datum.

8 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 KOORDİNAT SİSTEMLERİ 8  Koordinatlar, bir noktanın belirli bir referans sisteminde konumunu tanımlayan doğrusal ve açısal büyüklüklerdir.  Bir koordinat sistemini tanımlamak için: Başlangıç noktasını Dönüklüğünü Birimini tanımlamak gerekir.

9 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 KOORDİNAT SİSTEMLERİ 9 Coğrafi koordinat sistemi:  Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem ve boylam büyüklükleri ile referans elipsoidine göre tanımlandığı sistemdir.  Yer’in merkezi başlangıç noktasıdır.  Londra Greenwich Gözlemevi’nde bulunan gök dürbünün ekseninden geçtiği varsayılan sıfır başlangıç meridyenidir.

10 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 KOORDİNAT SİSTEMLERİ 10 Coğrafi koordinat sistemi:

11 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 KOORDİNAT SİSTEMLERİ 11 Kartezyen koordinat sistemi:  Karşılıklı birbirine dik 3 referans düzlemi tarafından tanımlanan ve uzayda yer alan noktaların tanımlandığı bir koordinat sistemidir.

12 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 KOORDİNAT SİSTEMLERİ 12 Projeksiyon koordinat sistemi:  Fiziksel yeryüzünün geometrik bir yüzey üzerine izdüşürülmesidir.  Yerküre’nin tamamı veya bir bölümü harita üzerine aktarılırken projeksiyon sistemleri kullanılır.  Coğrafi Koordinat Sisteminin bir projeksiyon metodu ve ona ait parametreler kullanılarak yapılan transformasyonunun sonucudur.  Projeksiyon Koordinat Sistemi, 2 boyutlu düzlem yüzeydir.

13 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 KOORDİNAT SİSTEMLERİ 13 Projeksiyon koordinat sistemi:

14 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 KOORDİNAT SİSTEMLERİ 14 Projeksiyon koordinat sistemi:  Projeksiyon açılabilir yüzey üzerine yapılır. DüzlemSilindirKoni

15 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 KOORDİNAT SİSTEMLERİ 15 Projeksiyon koordinat sistemi:  Projeksiyon yüzeyinin konumuna göre sınıflandırılması. Eğik konumlu projeksiyonlar Düz-kutupsal konumlu Transversal (Ekvatoral) konumlu

16 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 KOORDİNAT SİSTEMLERİ 16 Projeksiyon koordinat sistemi:  UTM (Universal Transverse Mercator) PROJEKSİYONU Çok büyük yüzeye sahip bölgelerin, planlar üzerine düzgün olarak yerleştirilmesi için, genellikle dilim (zone) olarak adlandırılan şeritlere bölünmesi gerekmektedir. UTM, bu yöntemi kullanmaktadır. Projeksiyon yüzeyinin küreye değdiği bölgedeki uzunluk deformasyonu, başka bir değişle ölçek faktörü m 0 =1 olur. Bu değer teğet meridyenden uzaklaştıkça büyür. 6 0 lik dilim genişliğinde m 0 ölçek faktörü 0.9996 değerini alır.

17 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 KOORDİNAT SİSTEMLERİ 17 Projeksiyon koordinat sistemi:  Sonuç olarak;  Yer kontrol noktalarının enlem ve boylam değerlerinden (φ, λ lardan); GRS80 elipsoidinde, ITRF96 datumunda ve Gauss- Krüger koordinat sisteminde projeksiyon Xg, Yg koordinatları hesaplanır.  Eğer 1:5000 ve daha büyük ölçekli çalışılacaksa 3 0 ’lik dilimde sağa=Yg+500000 ; yukarı=Xg olur.  Eğer orta ölçekte örn. 1:25000 ölçekli çalışılacaksa sağa=(D.N.)[Yg.(0.9996)+500000] şeklinde koordinatlar elde edilir.

18 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS 18  Günümüzde bir çok alanda kullanılan uydu bazlı konum belirleme sistemleri ilk olarak ABD tarafından oluşturulan GPS (Global Positioning system) ile başlamıştır. GPS’le eş zamanlı olarak o zaman ki adıyla SSCB’nin geliştirdiği diğer bir sistemde GLONASS olmuştur.  Bu sistemlere eş olarak Avrupa Birliği de GALILEO ismini verdiği bir çalışmaya başlamış fakat henüz tamamlanamamıştır.  GNSS (Küresel Yönbulum Uydu Sistemi); Her hangi bir zamanda, dünyanın her hangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış zamanının ölçülmesi esasına dayanan bir uydu ölçme sistemidir.

19 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS - Bölümleri 19 Kullanıcı Uzay Kontrol

20 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Uzay Bölümü 20  Güç; Güneş paneli, Ni-cd piller.  Zamanlama; 4 atomik saat.

21 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Uydu yörüngeleri 21  6 yörünge düzlemi üzerinde 24+4 uydu,  Yörüngeler yeryüzüne yaklaşık 20,200 km uzaklıkta,  Uydular yörünge üzerindeki turlarını yaklaşık 12 saatte tamamlar,  Uydular yaklaşık olarak her gün 4 dakika daha erken doğar

22 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Uydu Konumlama 22  GPS uyduları iki frekansta radyo sinyali yayınlar; * L1: 1575.42 MHz (C/A and P/Y coded) * L2: 1227.60 MHz (P/Y code)  2 servis sağlayıcı; * Standard Positioning Service (SPS) * Precise Positioning Service (PPS)  Radyo sinyaller; * Bir birine benzemeyen pseudorandom kod * Ephemeris bilgisi * Saat ve saat düzeltme bilgisi * Sistem zamanı * Durum mesajı * Almanac bilgisi

23 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Uydu Konumlama 23 1 uydu 2 uydu 3 uydu

24 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Uydu Konumlama 24 Latitude Longitude Height Time veya X, Y, Z, t 4 uydu

25 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Kontrol Bölümü İzleme İstasyonları 25

26 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Kontrol Bölümü İzleme İstasyonları 26  Yörüngeler hassas olarak ölçülür.  Uydu saat düzeltmeleri hesaplanır.  Kestirilen yörünge bilgileri (Almanac) ile gerçek yörünge bilgileri arasındaki farklılıklar ABD deki ana kontrol istasyonu tarafından uyduya geri gönderilir.

27 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Kullanıcı Bölümü 27  GPS uyduları tarafından gönderilen verileri alabilen GPS alıcıları ve bunların fonksiyonel parçalarından oluşmaktadır.  Uygulamalar: GIS Veri Toplama Araç Takibi Navigasyon Ölçme Acil Servisler Havacılık Deformasyon Tarım Fotogrametri Doğa Sporları...

28 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Çalışma Prensibi 28 GPS alıcısı kendi konumunu uydulara olan uzaklığını hesaplayarak ölçer.

29 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Çalışma Prensibi 29  Sinyalin uydu ile GPS alıcısı arasında seyahatindeki zamanı ölçme  Işık hızı x seyehat süresi = Uzunluk  3D konumlama (latitude, longitude and altitude) için en az 4 uyduya ait uzunluk ölçüsüne gereksinim vardır.  Ölçülenler ise; Latitude (Enlem), Longitude (Boylam), Altitude (Yükseklik) ve Time (Zaman)

30 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Çalışma Prensibi Dilution of precision (DOP) Duyarlılık bozukluğu 30  En güzel uydu dağılımı en güzel geometriyi oluşturur.  DOP’un düşük olmasını isteriz.  DOP: HDOP: Duyarlılığın Yatay Bozukluğu VDOP: Duyarlılığın Düşey Bozukluğu PDOP: Duyarlılığın Konum Bozukluğu (HDOP+VDOP) TDOP: Duyarlılığın Zaman Bozukluğu GDOP: Duyarlılığın Geometrik-Konum-Zaman Bozukluğu (PDOP + TDOP)

31 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Çalışma Prensibi Yayın Efemerisi (Broadcast Ephemeris) 31

32 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Çalışma Prensibi Hassas Efemeris (Precise Ephemeris) 32  Dünya yüzeyine dağılmış çok sayıda istasyondan elde edilen uydu verilerinin değerlendirilmesi ile (post processing) elde edilmiş sonuçlar olup, internetten ulaşılabilmektedir.

33 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Mutlak Konum Belirleme 33

34 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – Bağıl Konum Belirleme Yöntemleri 34

35 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – DGPS 35

36 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS – RTK (Real-Time Kinematik) 36

37 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 GNSS Sistemleri arasındaki farklar 37  6 orbital planes  24 satellites +4 spare  55° inclination angle  Altitude 20200 km  3 orbital planes  27 satellites + 3 spare  56 ° inclination angle  Altitude 23616 km  3 orbital planes  21 satellites + 3 spare  64.8° inclination angle  Altitude 19100 km

38 HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 TEŞEKKÜRLER Yüksek Harita Mühendisi Tahsin KARA tahsinkara77@gmail.com 38


"HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temel Jeodezi, TUSAGA-Aktif ve GNSS Eğitim Semineri AFYON 2013 Temel Jeodezi ve GNSS Yüksek Harita Mühendisi Tahsin KARA Temel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları