Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kognitif Nörobilimler Bölüm 8 ve 32

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kognitif Nörobilimler Bölüm 8 ve 32"— Sunum transkripti:

1 Kognitif Nörobilimler Bölüm 8 ve 32
SAĞ HEMİSFERİN BİLİŞSEL İŞLEVLERİ: GÖRSEL-UZAYSAL SÜREÇLER UZAYSAL İHMAL SENDROMU VE REHABİLİTASYONU

2 UZAYSAL ALGILAMA Uzayı Algılama: İnsanlar uzayı nesnelerin mekandaki yerlerine, uzaydaki olaylar ve nesneler arasındaki ilişkilere, vücudun kendi kısımları arasındaki ilişkilere ve vücudun nesnelerle olan ilişkilerine göre algılamaktadırlar. Uzaysal bilgi eşzamanlı olarak görsel, işitsel, vestibuler, somestetik ve proprioseptif kanallardan gelen bilgilerin düzenlenmesiyle sağlanmaktadır (Mountcastle, 2000).

3 UZAYSAL ALGILAMA Vestibuler duyum: vucudun uzaydaki yönelimi ve dengesi ile ilgili duyumlardır. Somestetik duyum: Dokunma, basınç, ısı ve acı duyularından gelen duyumlardır. Beyinde bu duyumlar birleştirilerek vucudun somestetik bir temsili oluşturulur. Proprioseptif duyum: kas, tendon, eklemler ve iç kulaktaki proprioseptif reseptörleri yardımıyla vucudun hızı ve uzaysal konumu ile ilgili duyumlardır.

4 UZAYSAL ALGILAMA Tüm bu duyumların yanısıra «insanda» uzaysal bilgiyi işlemlemede en önemli organ göz ve dolayısıyla görmeyle ilgili duyumlar. Görsel duyum nesne ve mekanla ilgili bir çok bilgi sunar. -renk, -şekil, -büyüklük, -hareket ve -uzaysal konum

5 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Ne” ve “Nerede” Modeli (Ungerleider ve Mishkin, 1982) Nesne özelliklerinin algılanması ve nesnenin uzaysal konumunun algılanması birbiriyle çok yakından ilişkili iki işlevdir. Oksipitoparietal yolak (Dorsal): Nerede Oksipitotemporal yolak (ventral): Ne Dorsal ve ventral yolaklar Prefrontal kortekste birleşerek nesneye ilişkin ne ve nerede bilgisi bütünleştirilmektedir. DF (karbonmonoksit zehirlenmesi) hastası objeleri birbirinden ayıramıyor (ventrolateral hasar). Optic ataksia: Objeleri yakalamda/erişimde hatalar yapıyor (Superior parietal module).

6 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Ne” ve “Nerede” Modeli (Ungerleider ve Mishkin, 1982) Goodale ve Milner, 1992 Ne-nerede modeli içerisinde 3. bir yolak daha var. Süperior Temporal alan (polysensory alan) Bu alanda görmeyle ilgili bilgiye diğer modalitelerde ekleniyor (işitsel-dokunma gibi) Ayrıca dorsal yolak nerede den ziyade nasıl soruna uygun. Nasıl sorusu objeye görme temelinde nasıl ulaşılacağını (motor bileşenleri) kapsar (bazı nöron grupları sadece görme temelli bir nesye uzanım hareketinde aktif duruma geliyorlar). Buradan motor planlamanın yapıldığı alanlarla olan bağlantılar bu ihtimali kuvvetlendiriyor.

7 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Ne” ve “Nerede” Modeli (Ungerleider ve Mishkin, 1982) Creem ve Proffitt, 2001 Superior parietal lob-egosentrik görüş; Inferior parietal lob ise zihinsel döndürme ve 3B birleştirmeden (egosentrik olmayan uzaysal temsil) sorumludur. Tüm modeller birlikte değerlendirildiğinde… Genel olarak günümüzde, Nerede ve Ne modeli doğru olarak kabul edilmekte ve beynin bir organzasyonuna işaret etmektedir. Dolayısıyla aynı organizasyon dokunma ve işitme için de geçerli olabilir.

8 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Ne” Yolağı ve Obje Algısı
Kişinin uzaklığından bağımsız bir şekilde retina üzerindeki alan değişiklikleri aynı obje olarak algılanmalı. 2D’den 3D hesaplanmalı Hareketten etkilenmemeli Obje ile bellekteki bilgiler eşleştirilmeli V1 den V4’e doğru, reseptif alanlar genişlemekte; V1 de objenin basit özelliklerine (yatay çizgi, örüntü), V4 bütüncül özelliklerine (el-yüz) tepki V4’de doğru renk ve dolayısıyla şekil-zemin ayrımı AGNOZİ (Lissauer, 1890)

9 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Ne” Yolağı ve Obje Algısı
Lissauer, 1890 Kavramsal (apperceptive) agnozi: Objenin büyüklüğünü, rengini, fiziksel özelliklerini söyleyebiliyor (örneğin kulpu/tutma yeri var) ama ne olduğunu söyleyemiyor. Sağ hemisfer görsel alanlarına hasar geldiğinde, Basit şekilleri bile kopyalayamama, Objeleri eşleyememe Mr S (karbon monoksit zehirlenmesi) Çengel iğne için: Gümüş gibi, saat gibi parlak, mandal gibi Harfleri, sayıları ve yüzleri tanıyamıyor… Konuşması, anlaması, belleği normal. Dokunarak tanıyabiliyor. Sanki parçaları birleştirip bütünü söyleyemiyor.

10 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Ne” Yolağı ve Obje Algısı
Lissauer, 1890 Çağrışımsal (Associative) agnozi: Gördüğü objenin (çatal) resmini yapabilir (kopyalayabilir); Sınıflayabilir (bu bir araç, hayvan), Eşleştirebilir, Haydi bir çatal çiz denildiğinde belleğinden faydalanarak çaltal çizer. Fakat elindeki nesne (çatal) ile resim (çatal) arasındaki ilişkiyi kuramaz. FRA vakasında söylenen nesneyi parmakla gösterir fakat isimlendiremez (bu hastada sol görsel ve temporal alanlar hasarlı) Algı-anlam bağlantısı kopuktur.

11 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Ne” Yolağı ve Obje Algısı
Apperceptive Associative

12 “Ne” Yolağı ve Obje Algısı
Apperceptive Associative

13 Gollin Picture Test (b): Bazı agnozikler bu resimleri tanımakta güçlük çekiyorlar!
İki agnozi de post sensory rahatsızlık. Fakat bir çok Agnozide (App) duyusal problemler de var (renk körlüğü, Scotomas: kör noktalar) Lissauer’un yaptığı sınıflama yeterli değil…

14 Riddoch ve Humphreys’in (2001) Obje Agılama Modeli
Optik afazi 1 2 3 4 5 6 7 1) Objenin özelliklerinin paralel olarak Işlenmesi 2) Köşelerin tespiti 3) Parçaların birleştirilmesi 4) Görenden bağımsız 3D yapının oluşturulması 5) Yapısal tanımlama (örneğin çizim gerçek bir obje mi?) çekiç, anahtar ve çivi hangi ikisi birliktedir? 6) Semantik sistem erişimi 7) İsimlendirme A B Birleşimsel (Integrative) agnozi C Warr model A: Objenin kaba bir formu, gölgeler B: 2.5D imaj, egosentrik açıdan obje, form ve kontur bilgisi daha ayrıntılı; fakat obje değişmezliği, ve algısal sınıflama henüz yapılmamış… C: Üç boyutlu obje algılaması ve tanımlanması

15 NE (what) -ve belkide KİM (who)- YOLAĞI Yüz Tanıma ve PROSOPAGNOSIA
Normal İnsan, Yüz gibi karmaşık bir uyaralar kümesini çok kısa sürede ve çok başarılı bir şekilde yapabilir. Prosopagnozikler: Aynı iki resmin aynı insana ait olduğunu bulamama Tanıdık kişilerin yüzlerini tanıyamama Uç durumlarda kendi fotografını bile tanıyamama (aynada da)

16

17 Prosopagnozya: Genellikle Sağ yarımküredeki ventral oksipital ve/veya temporal alanlara gelen hasarlar; ya da bu bölgelerdeki bilateral hasarlar fusiform gyrus

18 Prosopagnozya: Fusiform gyrus

19 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Nerede”
V5 (Mid Temporal Sulcus: MT) Harekete duyarlı. V7 (Parietal alan) Belirli bir yönde ve hızda hareket eden objelere duyarlı. V7 deki hücreler kişinin (kafası ve gözleri) konumuna göre uzaydaki cisimlere duyarlı Sol parietala gelen hasar sağdaki cisimlere uzanmayı; Sağa gelen hasarlarda sol alandaki cisimlere uzanmayı etkiliyor (Uzaysal konumla ilgili bilgi işlemede Sağ hemisfer daha başat). Derinlik Algısı: Yakındaki objelerin (local) derinlik algısı “binocular disparity” hesaplamaları nedeniyle her iki yarımküre parietal hasarlardan etkileniyor. Genişbir mekandaki derinlik alıgısı (global-landscape) Sağ hemisfer parietal hasarlardan daha çok etkilenmektedir.

20 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Nerede”
V5 MTL 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Nerede”

21 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Nerede”
Çizgi yönelimini belirleme Sağ hemisfer hasarlarında daha çok etkileniyor. Karmaşık geometrik şekilleri hatırlama (özellikle isimlendirilemeyenler) Sağ hemisfer hasarı daha çok etkiliyor. Her iki yarım küredeki V5 ve Parietal alan hem gerçek hem de hayali hareketin algılanmasında etkin Zihinsel döndürme Sağ parietal lob hasarından daha çok etkilenmektedir. (erkeklerde daha fazla parietal aktivasyon; kadınlarda parietale ek olarak daha fazla Inferior Frontal aktivasyon); döndürme açısı arttıkça süre de artmakta… Benton Judgment of Line Orientation Test

22 NEREDE YOLAĞI ve YAPILANDIRMA TEMELLİ GÖREVLER
Sağ parietal hasarlar Sağ parietal Sol Parietal

23 ROTA BULMA (nerede yolağı)
Rota bulmada sağ hemisfer hasarlarının daha bozucu etkisi var. Eğer çok karmaşık bir labirentse, yani bazı bilgilerin hatırlanması da çözümün bir parçasıysa sağ temporal ve sağ frontal alanlar da aktif. Alanın uzaysal temsillerinin oluşturulmasında (harita ve labirent gibi) HİPOKAMPUS da çok önemli (sağ hipokampal alanlar bu tür rota bulma görevlerinin başarısını çok önemli düzeyde azaltmaktadır. Örneğin Londra taksi şöförleri üzerindeki çalışmalar)! ROTA BULMA (nerede yolağı) Finger Maze (Parmak Labirenti) Özellikle yeni rota bulmada sağ hipokampüs çok etkin (tabii sağ parietal alanlarda?)

24 Uzaysal Hafıza (nerede yolağı)
Corsi Blokları Testi Küp sayısı (2-9 arasında) başarılı üretimle birlikte arttırılmakta (bellek uzamı) Uzaysal Çalışma Belleği Sağ Hemisferle ilgili (sağ parietal ve frontal alanlar) Bu tür görevler sağ hipokampal hasarlardan da etkilenmekte… Uzaysal bilgi işlemede sağ hemisfer önemli olsa da; bazı sağ hemisfer hasarların sol parietal alanlar bu görevleri üstlenebiliyorlar. İsviçreli mimar olmak isteyen sağ hemisfer hasarlı kadın hasta vakası. Burada sol hemisferik alanlar görev üstleniyor. Bunda sözel bir strateji izlemesinin de önemi büyük (üç yanyana pencere kemerin üzerinde).

25 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Ne” ve “Nerede” Yolakları
Bir nesnenin "nerede” olduğu bilgisi nesne merkezli (allocentric) ve kişi merkezli (egocentric) uzaysal referans noktalarından gelen bilgilerle sağlanmaktadır. Nesne merkezli uzaysal algılama nesne özelliklerinin tanınmasını, nesneler arasındaki ve nesnenin kendi parçaları arasındaki uzaysal ilişkinin algılanmasını ifade etmektedir (algılayanın uzaysal pozisyonundan bağımsız). Kişi merkezli uzaysal algılama ise algılayan kişinin pozisyonuna göre nesnelerin uzaysal konumunun algılanmasını belirtmektedir (örüntü tanıma yok).

26 2. Görsel-Uzaysal Süreçlerle İlgili Beyin Alanları: “Ne” ve “Nerede” Yolakları
Kişi merkezli uzaysal algılama, sağ posterior parietal ve sağ premotor korteksin aktivasyonu sonucunda ortaya çıkmaktadır (Cohen ve Andersen, 2002; Vallar ve diğ., 1999). Nesne temelli uzaysal algılama, sağ oksipital lob, sağ posterior parietal lob ve sağ dorsal premotor korteks aktivasyonları sonucunda ortaya çıkmaktadır (Fink ve diğ., 2000, Galati ve diğ., 2000).

27 3. Görsel-Uzaysal Süreçler: İmgeleme (imaging)
Uzaysal görevlerde başarılı bir performans sergilenebilmesi imgeleme (imaging) yeteneğinin kullanılmasına bağlıdır (Carroll, 1993). İmgeler: Görme alanı içerisinde fiziksel bir uyarıcı bulunmasa dahi organizmanın belleğindeki uyarıcıya ilişkin temsillerdir (representation). İmgeler aracılığıyla görme, görüş alanı içerisinde bulunmayan nesneler, olaylar ve uzaysal ilişkilerin devamlılığı sağlanmaktadır.

28 3. Görsel-Uzaysal Süreçler: Yönelim (Orientation)
Yönelim, görme alanı içerisinde bulunan nesneleri düzenleyebilme ve onları değişmez olarak algılayabilme yeteneğidir. Yönelim aynı zamanda yön duyusunun devamlılığını ve gerçek dünyada bireyin kendi yönünü belirleyebilme yeteneğini de ifade etmektedir. Bu haliyle yönelim, bireyin çevre ile olan uzaysal ilişkilerini düzenlemektedir. Çevreye ilişkin belirgin işaretler (landmark), rota bilgisi ve coğrafik yönelim farkındalığı.

29 3. Görsel-Uzaysal Süreçler: Dikkat
Anterior ve Posterior Dikkat Sistemleri (Posner ve Petersen, 1990) Anterior Dikkat Sistemi (yönetici işlevler) * Anterior Cingulate * Suplamentary Motor alan * Orbitofrontal yapılar * Dorsolateral Prefrontal * Basal Ganglia * Talamus Posterior Dikkat Sistemi (dikkatin yönelmesi) * Pulvinar (engagement) * Superior Colliculus (dikkatin kaydırılması) * Posterior Parietal Lob (disengagement)

30 3. Görsel-Uzaysal Süreçler: Dikkat
Mesulam’ın Görsel-Uzaysal Yönelmiş Dikkat Modeli (1998, 1999) Dikkatin duyusal bileşeni (sensory component): kişinin dışında bulunan (ekstrapersonal) alandaki fiziksel uyarıcının içsel temsilinin oluşturulması (posterior parietal) Dikkatin motor bileşeni: uzaydaki uyarıcıların aranması ve taranması davranışlarının düzenlemesi (premotor cortex, frontal eye field, BA 6) Dikkatin güdüsel bileşeni: uzaydaki uyarıcılara ilişkin ilgi ve beklentilerle bağlantılıdır. Bu işlevlere ise anterior singulat girus aracılık etmektedir.

31 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
Duyusal ya da motor yetersizlik olmaksızın, beyin hasarının karşıt yarı alanında (contralateral space) bulunan uyarıcılara yönelme, arama ve bulmaya ilişkin motor davranışlarda azalma eğilimini, tepkide bulunma veya sözel olarak rapor etmedeki hata eğilimini ve/veya sol görsel yarı-alanda bulunan uyarıcıların farkına varamama durumunu ifade etmektedir (Rizzolatti ve Berti, 1990).

32 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
Hemispatial neglect: aynı zamanda hemiagnosia, hemineglect, unilateral neglect, spatial neglect, contralateral neglect, unilateral visual inattention, hemi-inattention, neglect syndrome veya contralateral hemispatialagnosia olarak da adlandırılmakta… Yarı-dikkatsizlik (hemiinattention), Yarı-alan ihmali (hemispatial neglect) Anosognosia’lı hemipleji; Misopleji Motor ihmal: Yarı-alanda bulunan uyarıcının fark edildiği ancak karşıt yarı alanda bulunan uyarıcılara tepkide bulunma veya yönelmede isteksizliğin olduğu durumları ifade etmektedir (Heilman ve diğ., 2000).

33 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
Yarı-alan (hemispace) kavramı: bir kişiye göre sağ ve sol yönü belirlemek için kullanılan referans noktasıdır. Yarı-alanı belirlemek için kullanılan referans noktası kişinin vücududur; vücudun sağ tarafı sağ yarı-alanda, sol tarafı ise sol yarı-alanda yer almaktadır. Bir kişi vücudu, başı ve gözleri ile ileriye doğru pozisyon aldığında, kişinin sağ ve sol yarı-alanı vücudun ve başın orta hattından geçen çizgiye göre tanımlanır. GUİS sol parietal yarıkürede olduğunda daha çabuk iyileşmektedir.

34 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
Personal neglect: İhmal sendromu bulunan hasta, bedeninin sol yarısını ihmal eder. (Sağ inferior parietal alanlar, duyusal korteks) Peripersonal neglect: Kolun uzanabileceği yakın uzayın ihmali Extrapersonal neglect: Kolun uzanabileceğinden daha uzak uzayın ihmali (Sağ frontal -ventral premotor kortes ve middle frontal girus- ve superior temporal alanlar) Kelimelerin sadece sağ tarafını okuma ("futbol" kelimesini "bol" olarak okuması gibi (Neglect dislexia)); Yürürken sol yarı-alanda yer alan nesnelere çarpma Hastalar sol uzaysal alanı ihmal ettiğinin farkında değildir (Anosognosia).

35 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)

36 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)

37 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
Uzaysal ihmal, sönme (extinction) şeklinde de olabilmektedir. Sönme gösteren hastalar, her bir görsel alanda teker teker gösterilen uyarıcıyı tanımlayabilmekte veya dikkatini yönlendirebilmektedir. Diğer taraftan uyarıcılar çift taraflı olarak her iki görsel alanda eşzamanlı olarak sunulduğunda hasta sadece sağ taraftaki uyarıcıya tepkide bulunmakta veya sadece bunu sözel olarak rapor etmektedir (Rizzolatti ve Berti, 1990; Heilman ve diğ., 1986).

38 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
İhmal Sendromu sadece sol yarı-alanda değil, ihmal edilmeyen alanda da yetersizliklere neden olmaktadır (Vallar ve diğ., 1997). Perseveratif eğilim, yönelmiş dikkatin bileşenlerinden birisi olan, istenmeyen uyarıcıdan dikkatin çekilememesindeki yetersizliğin bir sonucu olabilir. Sağ yarı-alanda dikkatin aşırı bir şekilde artmasına bağlı olarak GUİS'li hastalar sağ yarı-alanda sunulan uyarıcıya defalarca tepkide bulunma eğilimi göstermekte ve daha önceden işaretlemiş oldukları bir uyarıcıyı tekrar tekrar işaretlemektedirler.

39 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
GUİS'li hastalarda, uyarıcılar arasındaki ilişkinin algılanması, düzenlenmesinde, imgelerin oluşturulmasında, görselleştirilmesinde ve imgelerin geri getirilmesinde bozulma olmaktadır.. Şeklin tanınması, kopyalanması veya bellekten çizilmesini gerektiren görevlerde de yetersizler Uzaysal ardışıklığın takip edilmesini gerektiren görsel bellek uzamı görevlerinde yetersizler Okuma güçlüğü (neglect dyslexia)

40 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
GUİS’i Belirlemede Kullanılan Testler: Testler sağ ve sol yarı-alandaki performans farklılıkları üzerine temellendirilmiştir. Çizgi bölme testleri (Line bisection test), İşaretleme testleri (Cancellation tests), Kopyalama ve çizim gibi kağıt-kalem testleri

41 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
GUİS’i Belirlemede Kullanılan Testler: “Yarı-dikkatsizliğin İşlevsel Değerlendirmesi için Yarı-yapılandırılmış Ölçek” (Semi-structured Scale for Functional Evaluation of Hemi-inattention; Zoccolatti ve diğ., 1992). Bedensel görevler: Saç tarama, traş makinası kullanma ve makyaj yapma gibi Beden dışı uzak uzaysal görevler: Çay servisi, kart dağıtma, çevrenin betimlenmesi gibi…

42 Testler

43 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
Kuramlar (Temsil ve Dikkat Kuramları) Temsil Kuramı Dikkat Kuramı Duyusal bir uyarıcının varlığında veya yokluğunda, nesnelerin ve uzayın farkındalığının sağlanması için nesne veya uzaya ilişkin daha önceden kazanılmış zihinsel bir şablonun varlığını öngörmektedir (Rizzolatti ve Berti, 1990).

44 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
Kuramlar (Temsil ve Dikkat Kuramları) Temsil Kuramı Zihinsel imgeleri yapılandırmak için gerekli olan kapasitedeki yetersizlik, GUİS’e neden olmaktadır. Temsil kuramına göre GUİS, imgeleme yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır (Bisiach ve diğ., 1985; Bisiach ve Luzzatti, 1978). Bisiach ve Luzzatti (1978) Katedral Meydanı İmgelemesi A B

45 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
GUİS’de Kuramlar (Temsil ve Dikkat Kuramları) Dikkat Kuramı GUİS dikkatin uzaysal dağılımındaki karışıklıktan kaynaklanır. İhmale neden olan beyin yapıları aynı zamanda dikkate de aracılık eder. Dikkati etkilenen tarafa çeken ipuçlarının verilmesi ihmal davranışında düzelmeye neden olmaktadır (Humphreys, 1996).

46 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
GUİS’de Kuramlar (Temsil ve Dikkat Kuramları) Dikkat Kuramı Kinsbourne’a (1987) göre, görsel-uzaysal dikkat, hemisferler arasındaki rekabetten etkilenmektedir. Sağ Hemisfer görsel alanın heriki tarafına dikkat eder Sol Hemisfer görsel alanın sağdece sağ tarafına dikkat etmekte Buna göre sol hemisfer hasarı olduğunda sağlam sağ hemisfer, hasarlı sol hemisferin dikkat işlevini üstlenmekte; sağ serebral hemisfer hasarı olduğunda, sağlam sol serebral hemisfer görsel-uzayın sadece sağ tarafına ilişkin dikkat işlevlerini üstlenebilmektedir. Sağ hemisfer hasarı sağ yarı-alanda sunulan uyarıcıya aşırı dikkat

47 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect)
GUİS’de Kuramlar (Temsil ve Dikkat Kuramları) Beynin farklı alanlarının hasarı sonucunda da ihmal sendromunun meydana geldiğini gösterilmiştir. Frontal lob alanları, anterior singulat korteks, frontal göz alanları (frontal eye field), bazal ganliyonlar ve talamus gibi alanlardaki hasarlar GUİS’e yol açabiliyor. BU YAPILARIN DİKKATLE DE İLİŞKİLİDİR: GUİS odaklanmış dikkat ağındaki bozuklukla ilgili olabilir… Derinlik Erişilebilecek yakınlıktaki objeler için her iki hemisfer de etkin; fakat uzaktaki objelerin derinliklerinin hesaplanmasında sağ hemisfere gelen hasarlar etkili…

48 4. Uzaysal İhmal Sendromu (Spatial Neglect) Rehabilitasyonu
Görsel-uzaysal tarama eğitimleri, Sol kolun aktivasyonu, Gözü kapatma (eye patching-sağ göz: sol süperior kollikus aktivitesinde azalma), Vestibüler uyarım, Optokinetik uyarım, Boyun titreşimi, Gövde rotasyonu ve dopamin agonistlerinin kullanılması.

49 Uzaysal Bir Görevde Aktif Olan Pariietal Alanlar


"Kognitif Nörobilimler Bölüm 8 ve 32" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları