Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği"— Sunum transkripti:

1 Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği

2 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
GÜNDEM MADDELERİ Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği ve üyelerine vermiş olduğu hizmetler, yansıda görülen başlıklar altında sunulacaktır. Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri Kuruluş, Üyelik Durumu Derneğin Amacı Denetim Derneğe Üye Olma, Üyelik Aidatı ve Yükümlülükler Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma Yapılan Yardımların Esasları Gelir-Gider Durumu Neden Üye Olmalıyım İletişim

3 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ S.Nu. Sınıf ve Rütbesi Adı Soyadı Sicil Nu. 1 Hv.SS.Kur.Alb. Yücel TOPÇU 2 Hv.Mu.Yb. Ahmet Doğan UĞUREL 3 Hv.Müh.Bnb. Erhan BERK 4 Hv.Per.Kd.Bçvş. Avşar AYDOĞAN 5 Hv.Uçk.Bkm.Kd.Bçvş. M.Rıfat BAYTAR 6 Yunis KARAKÖSE 1992-A-5 7 Svl.Me. Şahin LALECİ

4 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
KURULUŞ Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği; Şehit olan veya hayatını kaybeden çok sayıda personelin, ailelerine destek olabilmek amacıyla, 2’nci Hv.K.K. Hv.Org. Muzaffer GÖKSENİN tarafından “Ölüm Yardım Sandığı” adı altında 1951 yılında kurulmuştur. 64 yıldır ve halen faaliyetlerini sürdüren derneğimizin subay, astsubay, sivil memur ve uzman erbaşlardan oluşan üyesi bulunmaktadır.

5 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
ÜYELİK DURUMU (Ekim 15) STATÜ ÜYE SAYISI SUBAY 4.242 ASTSUBAY 16.511 SİVİL MEMUR 126 UZMAN ERBAŞ 16 TOPLAM 20.895

6 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
DERNEĞİN AMACI Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olarak görev yapan SUBAY, ASTSUBAY, SİVİL MEMUR ve UZMAN ERBAŞLAR arasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır. Bu kapsamda derneğe üye olan personel için; Kendisinin vefatı halinde varislerine ÜYE VEFAT YARDIMI, (Üye SGK güvencesinin olmadığı ilk 5 yıl içinde vefat etmişse, üyenin bakmakla yükümlü olduğu kişilere MUHTAÇ AİLE YARDIMI,) Eşinin vefatı halinde EŞ VEFAT YARDIMI, Çocuğunun vefatı halinde ÇOCUK VEFAT YARDIMI,

7 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
DERNEĞİN AMACI Kadrosuzluk, yaş haddi veya kendi isteği ile emekli olmuşsa EMEKLİLİK YARDIMI, Sağlık yönüyle malul olarak emekliye ayrılmışsa MALULİYET YARDIMI, Başka bir nedenle Hv.K.K.lığından ayrılmışsa (istifa, resen, sözleşme feshi, diğer kurumlara atanma gibi) ERKEN AYRILMA YARDIMI, yapmaktır. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

8 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
DENETİM Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği, üyelerine emekliliğe yönelik taahhütte bulunması nedeniyle Hazine Müsteşarlığı tarafından her yıl denetlenmektedir. Bu husus Hazine Müsteşarlığına kayıtlı sivil Aktüerya Firmalarının yıl sonu itibariyle derneğin mali durumunu inceleyerek, hazırladıkları Yönetim ve Denetim Kurullarına tavsiyelerde bulunan raporlarla olmaktadır. Bunun yanı sıra Ankara Merkezli bulunan Derneğimiz Ankara Valiliği tarafından da teftiş edilmektedir. Bu şartlar altında ailesinin geleceğini düşünen, vefatları nedeniyle mağdur duruma düşen arkadaşlarının ailelerine bir nebze olsun yardım etmeyi hedefleyen tüm Hava Kuvvetleri personelinin derneğimize üye olması ve 64 yıllık bu derneği yaşatması önem arz etmektedir. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

9 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
DERNEĞE ÜYE OLMA Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarında göreve başlayan; * Subay, * Astsubay, * Sivil Memur ve * Uzman Erbaşların, başvurmaları ve aidatlarını yatırmaları durumunda 30 gün içerisinde üyelik işlemleri yapılmakta, başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan kütük defterine kaydedilmektedir. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

10 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
ÜYE OLMA KOŞULLARI Subay ve Astsubaylar için; hizmet süresinin, ilk rütbeye nasıp tarihinden itibaren YEDİ YILI AŞMAMIŞ olması, 2. Sivil personel ve Uzman Erbaşlar için ise; 35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ve emeklilik hizmet süresinin YEDİ YILI AŞMAMIŞ olması şarttır. 3. Derneğe üye olabilmek için (www.hvkkyarder.org internet adresinde veya ayrıca Hv.K.K.lığı Intranetinde Per.Bşk.lığı sayfasındaki Dernek/Vakıflar bölümünde bulunan); Başvuru formunun doldurarak gönderilmesi ve Üyelik aidatının yatırılması gerekmektedir. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

11 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
ÜYELİK AİDATI   Derneğimizin halihazır üye aidatı aylık 79 TL’dir. Derneğin aylık aidat miktarları Genel Kurulca tespit edilir. Halihazır üyelik aidatı; en yüksek devlet memuru aylığının % 10’u olarak uygulanmakta ve her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışına göre düzenlenmektedir. Üyelerce ödenen ilk aidat, dernek üyeliğine giriş aidatı olarak kabul edilir. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

12 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
ÜYE OLMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Dernek üyeleri güncel iletişim bilgilerini (adres, e-posta, tlf. vb.) derneğe bildirmekle veya internet adresinden güncellemekle yükümlüdürler. Derneğe üye olanlar; Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü ve Genel Kurul kararlarına uymayı ve üyelik vecibelerini yerine getirmeyi kabul etmiş sayılırlar. Üyeler, genel kurulun tespit ettiği aylık üye aidatlarını zamanında ödemekten ve her ay ödendiğini takip etmekten sorumludurlar. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

13 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
ÜYE OLMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4. Herhangi bir sebeple Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler, yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla isterlerse üyeliklerine devam edebilirler. 5. Çeşitli nedenlerle aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler ile tekrar üye olanlar, birikmiş aidat borçlarını son aidat üzerinden öderler. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

14 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
ÜYE OLMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.  Yurt dışı geçici ve sürekli göreve atanan üyeler; Aylık üye aidatlarını göreve gitmeden önce veya gidince aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler halinde peşin olarak yatırabilirler. Maaş almakta oldukları bankaya vermiş oldukları talimatlarını devam ettirebilirler. Görev dönüşlerinde son aidat üzerinden toplu olarak ödeyebilirler. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

15 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
ÜYELİKTEN ÇIKMA/ÇIKARILMA 1. Dernek üyesi iken, kendi isteği ile istifa eden üyeler ile toplam 12 ay üye aidatı göndermeyenler (yurtdışı sürekli görevde olan üyeler hariç) yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılır ve aidatları derneğe gelir (bağış) olarak kaydedilir. 2. Bu şekilde Dernek üyeliğinden çıkan / çıkarılan üyeler, üç yıl içerisinde tekrar müracaat etmeleri ve birikmiş aidatlarını ödemeleri kaydıyla yeniden Dernek üyeliğine kabul edilebilirler. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

16 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
VEFAT / MALULİYET YARDIMLARI (TL) ÜYE VEFAT YARDIMI: ,40.- (480 aylık üyelik süresi x son aidat x 1.5 x1.18) EŞ VEFAT YARDIMI : ,40.- (180 aylık üyelik süresi x son aidat x1.5 x1.18) ÇOCUK VEFAT YRD.: ,70.- (90 aylık üyelik süresi x son aidat x1.5 x1.18) MALULİYET YRD. : ,52.- (Üyelik süresi 18 yılın altında olanlara 18 yıllık üyelik süresi x son aidat x 1.18 ) (Üyelik süresi 18 yılın üstündekilere, üyelik sürelerine isabet eden emeklilik yardımı ödenir.)

17 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
EMEKLİLİK YARDIMLARI (TL) Üyelik Süresi Yatırdığı Miktar Dernekten Alacağı Emeklilik Yardımı (*) 1985 (30 Yıllık) 8.576,01 32.796,85 1990 (25 Yıllık) 8.575,41 27.345,85 1995 (20 Yıllık) 8.566,77 21.894,85 2000 (15 Yıllık) 8.385,34 16.443,85 (*) Üyelerin aldığı Emeklilik Yardımına, vefat yardımlarına yaptıkları katkılar dahil edilmemiştir.

18 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
2014 YILI YARDIMLARI Yardımlar Yardım Sayısı Bedeli (TL) Emeklilik Yardımları 990 ,22 Erken Ayrılma Yardımları 199 ,00 Vefat Eden Üye Yardımları 5 ,20 Eş Vefat Yardımları 4 94.942,80 Çocuk Vefat Yardımları 11 ,80 TOPLAM 1.209 ,02

19 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
2015 YILI YARDIMLARI (Ekim 15) Yapılan Yardımlar Yardım Sayısı Tutarı (TL) Üye Vefat Yardımları 20 1.310,550,40 Eş Vefat Yardımları 3 74.233,80 Çocuk Vefat Yardımları 8 76.960,90 Maluliyet Yardımları 36 ,06 Emeklilik Yardımları 937 ,78 Erken Ayrılma Yardımları 108 ,99 TOPLAM 1.112 ,93

20 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
2014 YILI GELİR GİDER DURUMU Gelir / Gider Türü Bedeli (TL) Önceki Yıldan Devreden (+) ,79 Dönem İçi Gelirleri (Aidat+Faiz) (+) ,04 Dönem İçi Giderleri (Yardım+Masraf) (-) ,01 Toplam ,82

21 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
2015 YILI İÇİN TAHMİN EDİLEN Gelir / Gider Türü Bedeli (TL) Önceki Yıldan Devreden (+) ,00 Dönem İçi Gelirleri (Aidat+Faiz) (+) ,00 Dönem İçi Giderleri (Yardım+Masraf) (-) ,00 Toplam ,00

22 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
YARDIMLAR Derneğimizin yardımları, sadece mesleki yaşantınızda değil mesai dışında başınıza gelebilecek kazaları da kapsamaktadır. Önceleri subay, astsubaylara yönelik olan derneğimiz günümüzde sivil memur ve uzman erbaşları da kapsamına almıştır. 64 yıldır üyelerinin desteği ile büyüyen derneğimiz bugüne kadar yüzlerce üyesine vefat ve maluliyet yardımı, binlercesine emeklilik yardımı yapmıştır. Dernek sadece acıların paylaşılarak derman arandığı bir platform olmanın ötesinde, uzun yıllar bu kuruma gönül verdikten sonra emekli olan personele yeni kuracağı hayatta destek olmak üzere Emeklilik Yardımı, istifa eden personele ise Erken Ayrılma Yardımı yapmaktadır. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

23 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
NEDEN ÜYE OLMALIYIM Değerli gençler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğini tanıdıktan sonra derneğe neden üye olmam gerekiyor sorusuna verecek çokça cevabınız olmalıdır. Riskli meslek hayatınız, acı kayıplarınız, muhtaç zamanlarınız, belki de geride bırakacaklarınızın sorumluluğu derneğe üye olmanız için önemli sebeplerdendir. Takdir edersiniz ki kimse vefatının, maluliyetinin ve geride bıraktıklarının acılarına ve ruhsal sıkıntılarına bir de maddi sıkıntıları eklemeyi istemez. Bunun için o gün değil, bugünden ihtimalleri öngörerek önlem almanız gerekiyor. Aksi takdirde geç kalmış olacaksınız. Çünkü yalnızlık kader değil bir seçimdir. Sizler de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin üyesi olarak geleceğinizi teminat altına almalısınız. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

24 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
NEDEN ÜYE OLMALIYIM Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin amacını, faaliyetlerini, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlamanız adına yaşanmış birer olumlu ve olumsuz örnek aktaralım. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma derneğinin yaptığı vefat yardımı sonrasında bir üyemiz yazdığı mektupta düşüncelerini şöyle aktarıyor: Sn: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği, Bizimle birlikte acımızı paylaşan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğine teşekkür ederiz. Tarafımıza yapmış olduğunuz yardım hesabımıza girmiştir. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Desteğiniz için sizlere teşekkür ederiz… Afet-Hüseyin UĞUR Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

25 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
NEDEN ÜYE OLMALIYIM Başka bir örnek olayda, eğitim uçuşu sonrası piste inen uçağının kontrolünü kaybeden pilot, uçağıyla takla atarak ciddi bir kaza geçirmiştir. Ancak kazadan yaralı kurtulan pilotu ölüm, sağ kurtulduğu uçak kazasından bir hafta sonra izin dönüşünde geçirdiği trafik kazasında yakalamıştır. Üyemizin acısı yüreğimize kor olup düşmüştür ama hiç değilse gerekli yardımlar yakınlarına ulaştırılarak geride kalanların acısı paylaşılmıştır. Bu üzüntü verici olayda da görüldüğü gibi ölümün veya kazanın hangi yaşta, nerede, ne zaman ve nasıl geleceğini kestirmek mümkün değildir. Bize düşen her türlü felakete ve kazaya karşı tedbirimizi almak ve yarınlarımızı güvence altına almaktır. Bu tedbirlerden size en yakın olanı da bünyesinde çalışacağınız Hava Kuvvetleri’nin Yardımlaşma Derneği’ne üye olmanızdır. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

26 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
NEDEN ÜYE OLMALIYIM Maalesef derneğimize üye olmayan çok sayıda Hv.K.K.lığı personelinin ailesi vefatla ilgili bu haktan yararlanamamış, vefat eden aile bireyinin yokluğuna maddi kayıplar da eklenerek acılar daha zor göğüslenir hale gelmiştir. İnsanlığın gittikçe yalnızlaştığı ve ilişkilerin zayıfladığı günümüz dünyasında ağır sonuçlar doğuran olumsuz olayların altından çoğu zaman tek başınıza kalkamazsınız. Çaresiz anlarınızda daima uzanan bir ele ihtiyaç duyarsınız. Bizler dernek olarak size uzanan o el olmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sizleri, geleceğinizi teminat altına almak için derneğimize davet ediyoruz. Komutanım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporunu yansıda görülen başlıklar altında arz edeceğim.

27 Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneği
İLETİŞİM ADRES: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği Necatibey Cad. Dinç Apt. 84/11 Maltepe-Çankaya/ANKARA TELEFON : FAKS : TAFİKS : E-POSTA : WEB SİTESİ : Unutmayın arkadaşlar, Hepimiz için bir ihtimal olan zor günler için çaresiz değilsiniz. Yalnız da değilsiniz. Biliyorsunuz artık, biz varız.

28 Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği


"Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları