Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 201125 Ağustos 2011 AnkaraAnkara FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 201125 Ağustos 2011 AnkaraAnkara FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 1 YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 201125 Ağustos 2011 AnkaraAnkara FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 2 SUNUM PLANI  YURT DIŞI FUAR MEVZUATI -Yurt Dışı Fuar İzinleri ve Değerlendirme -Yurt Dışı Fuar Destekleri  İstatistiki Veriler

3 3 YURT DIŞI FUAR MEVZUATI 4059 Sayılı Kanun Madde-3 …yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlemek ve uygulamak… İhracat Rejimi Kararı Madde-3 … Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye ve ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye … İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı Madde-3 Bu karar … Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarına ilişkin yardımları … kapsar İhracat Yönetmeliği Madde-10 Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.

4 4 YURT DIŞI FUAR DESTEK MEVZUATI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5) VE UUE YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/5) VE UUE  Destek uygulamaları  Oranlar, azami destek miktarları  Fuar izinleri ve organizatörler  Fuarların takibi GÖZLEMCİ YÖNERGESİ  Gözlemcilerin belirlenmesi  Gözlemcilerin görevlendirilmesi

5 5 YURT DIŞI FUAR DESTEK MEVZUATI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  Destek Ödemelerine ilişkin usul 95/7 SAYILI ULUSLARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  Yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması  Uluslararası düzeyde katılımın arttırılması

6 6 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Türleri)  Milli Katılım : Yabancı ana organizatörün düzenlediği fuara görevli organizatör koordinatörlüğünde Türk firmalarının katılımıdır.  Genel  Sektörel  Türk İhraç Ürünleri Fuarları : Görevli organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen (genel) yurt dışı fuarlar.  Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları : Görevlendirilen organizatörlerce düzenlenen sektörel yurt dışı fuarlar.  Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlar : Görevlendirilen organizatörlerce düzenlenen sektörel yurt dışı fuarlara yabancı firmaların da katıldığı fuar türü.

7 7 KATILIMICI SAYISINA İLİŞKİN LİMİTLER Asgari olarak MK10 Katılımcı TİÜ30 Katılımcı STİÜF20 Katılımcı YFK20 Katılımcı Daha düşük ise aynı fuara ve organizatöre bir sonraki yıl izin verilmez. MK: Milli Katılım, TİÜF:Türk İhraç Ürünleri Fuarı, STİÜF :Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, YFK: Yabancı Firma Katılımlı Fuar.

8 8 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör Türleri) -Şirketler, -Kuruluşlar (İhracatçı Birlikleri, İTO)

9 9 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör Şirketler) SIRAYURTDIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ KURULUŞ ÜNVANI BELGE SINIFI 1 EXPOTİM ULUSLARARASI FUAR ORG. A.Ş. A 2 SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI TİC. LTD. ŞTİ A 3 SENEXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş. A 4 ADG ULUSLARARASI FUARCILIK LTD. ŞTİ. B 5 FOREM FUAR YAPIM VE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. B 6 FORUM FUARCILIK VE GELİŞTİRME A.Ş. B 7 HANNOVER-MESSE INT. İSTANBUL ULUSLARARASI FUARCILIK LTD ŞTİ B 8 LADİN FUAR VE KONGRE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş. B 9 MERİDYEN ULUSLARARASI FUARCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. B 10 PYRAMIDS GRUP FUARCILIK A.Ş. B 11 TÜRKEL FUARCILIK A.Ş. B 12 TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş. B 13 MERKÜR ULUSLARARASI FUARCILIK LTD.ŞTİ. GEÇİCİ 14 ROTAFORTE REKLAM, FUAR ORG., TANITIM, TİC. ENT. A.Ş. GEÇİCİ

10 10 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör Kuruluşlar) SIRA YURTDIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ KURULUŞ ÜNVANI BELGE SINIFI 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ A 2 İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ A 3İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİB 4İSTANBUL TİCARET ODASIB 5ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİB 6AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİGEÇİCİ 7EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİGEÇİCİ 8ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GEÇİCİ

11 11 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Geçici Belge Düzenleme Şartları) -Bir milyon TL ödenmiş sermaye ve 500.000 $ teminat, -Ticaret Sicil Gazetesi, -TOBB tarafından verilen Yurtiçi Fuar Yetki belgesi, -Ticaret Odalarınca verilen faaliyet belgesi, -En az beş personelin yüksek okul mezunu olması, -En az üç personelin yabancı dil yeterliliğine sahip olması, -Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması, -Şirketin son iki takvim yılındaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi, -ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, * Kuruluşlar için, -Yüksek Okul mezunu 5 personel, -yabancı dil bilen 3 personel,

12 12 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Belge Düzenleme Şartları) -Geçici Belge geçerlilik süresi içerisinde en az dört Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesi, -Organizatör Puanının 70 ve üzeri olması,

13 13 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Yetki Belgesi İptalini Gerektiren Haller) - Gerekli şartları muhafaza etmeme, - Olumsuz ülke ve ürün imajı, - Ülke itibarını zedeleme, - Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi belge ibrazı, - Fuarcılık dışında faaliyet, - Başka bir Mevzuat kapsamında aynı harcamalar için destek alma

14 14 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Teminatlar) Nakit veya Kat’i Teminat Mektubu, -A Sınıfı150.000 $ -B Sınıfı250.000 $ -Geçici500.000 $

15 15 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Başvuruları) ORGANİZATÖR; -Başvuru Formu, -Yer Tahsis Belgesi, -Tahmini Maliyet Tablosu Ticaret Müşavirliğinin Görüşü Daire ve Genel Müdürlüğün Değerlendirmesi Müsteşarlık Makam Onayı

16 16 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Gözlemci) Bakanlık adına organizatörü, katılımcıları ve fuarı denetleme ve değerlendirme görevi bulunmaktadır. -Gözlemci Sertifikasına sahip olmak, -Müsteşarlık merkez teşkilatında en az 2 yıl görev yapmış olmak, -KPDS C Belgesine sahip olmak,

17 17 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılımcı) Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonu ; -Şirketler, -Kurum ve Kuruluşlar (MKE, Eti Holding AŞ, Çaykur, TCDD vs), -Sektörel Örgütlenmeler (Federasyon, Birlik, Tanıtım Grupları Dernek vb yapılar)

18 18 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılım Bedeli) Katılım Bedeli Unsurları -Yer Kirası -Stant İnşası -Nakliye -Organizatör Hizmet Bedeli

19 19 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Destek Unsurları – Katılımcı İçin) Organizatörle Katılımda; -Katılım Bedeli -Temsilci Ulaşım Masrafları Bireysel Katılımda; -Boş stant kirası, -Standart donanımlı stant, -Nakliye -Temsilci Ulaşım Masrafları

20 20 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılımcı için destek ve desteğe konu kiralanan alan sınırı) Genel Fuarlarda azami 10.000 $ Sektörel Fuarlarda azami 15.000 $ Belirli sektörlerde 6.000$/10.000$ ilave nakliye En az 9 m2, En çok 50 m2, Ürün yerine katalog vb36 m2, Belirli sektörler m2 sınırlamalarından muaftır.

21 21 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Destek oranları) -Genel Destek Oranı%50 -Hedef Ülkelerde%70 -Belirli Sektörlerde%75 -SDŞ, Üretici/İmalatçı 36m2 ve %75 Organizasyonları İçin

22 22 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Prestijli Fuarlar) Prestijli Fuarlara Katılım Desteği; -Yılda bir defa, -Destek sınırı 50.000 $, -Destek Oranı % 50, -Diğer ilave destek unsurları uygulanmaz.

23 23 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör için destek oranları ve üst sınır) Genel Fuarlarda 80.000 $, Sektörel Fuarlarda 120.000 $, Destek Oranı % 75, -Müsteşarlığın Ön Uygunluğuyla -Gösteri, Trend, Etkinlik alanı desteği - İlave: 80.000 $ Destek Oranı :%75 - Toplam katılım bedelinin %25’ini, - Kiralanan toplam alanın %15’ini geçemez.

24 24 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör için destek kapsamı) - Defile, -Seminer, basın toplantısı ve duyuru, -Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık -Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri, -Yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında reklamlar, -25 m2’yi geçmemek üzere info stand.

25 25 HEDEF ÜLKELER Bakanlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde; -ihracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi -firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen, her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcılara % 70 oranında destek sağlanır (Bireysel Katılım dahil).

26 26 2010, 2011 ve 2012 YILLARI İÇİN HEDEF ÜLKELER 1A.B.D. 2BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 3BREZİLYA 4ÇİN HALK CUMHURİYETİ 5ENDONEZYA 6GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 7GÜNEY KORE 8HİNDİSTAN 9KANADA 10VİETNAM 11NİJERYA 12MEKSİKA 13POLONYA 14MALEZYA 15ŞİLİ

27 27 –Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. –Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m 2 üzerinden desteklenirler. ÜRÜN TEŞHİR ŞARTI

28 28 DESTEK MÜRACAATI (Bireysel Katılım) -Fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ön başvuru, -Fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde; üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine destek başvurusu, -Ödemeleri bankacılık sistemi içerisinde yapılmalı.

29 29 Fuar Puanı Fuar Puanı (%80) Katılımcı Değerlendirme Formları Puan Ortalaması (%50) Gözlemci Değerlendirme Formu Puanı (%30) Puan1, Puan2, Puan3,..., Puan N += Katılımcı Formları

30 30 Organizatör Puanı Fuar Puanı 1, Fuar Puanı 2,...,Fuar Puanı N Fuar Puanları Ortalaması (%80) + Müsteşarlık Puanı (%20) = Organizatör Puanı (%100)

31 31 BAŞVURU (Firma) İNCELEME (İBGS) Ödeme Talimatı (İBGS-TCMB) Tahakkuk Listesi (Ekonomi Bakanlığı- TCMB-Firma) 1 Hafta-3 Ay 2 Hafta-1 Ay 2 Hafta 1 Ay 1-3 Ay BİREYSEL KATILIM YURT DIŞI FUAR 3 Hafta – 1,5 Ay 2 Hafta 1 Ay TOPLAM 2,5 – 4,5 Ay3,5 - 6 Ay DESTEK MÜRACAATI

32 32 Destek Ödemeleri ve Başvuru Sayıları

33 33 YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI

34 34 ÜLKELERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI

35 35 ORGANİZATÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI

36 36 GENEL FUARCILIK POLİTİKAMIZ

37 37 GENEL FUARCILIK POLİTİKAMIZ

38 38 Teşekkürler FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


"1 YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 25 Ağustos 201125 Ağustos 2011 AnkaraAnkara FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları