Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mikroiktisat: Teori ve Uygulama Bölüm 2 Arz ve Talep

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mikroiktisat: Teori ve Uygulama Bölüm 2 Arz ve Talep"— Sunum transkripti:

1 Mikroiktisat: Teori ve Uygulama Bölüm 2 Arz ve Talep
By Edgar K. Browning & Mark A. Zupan John Wiley & Sons, Inc. 9th Edition, copyright 2006

2 Bölümde Öğreneceklerimiz
Alıcı ve satıcı davranışlarının arz ve talep eğrilerince nasıl şekillendiğini anlamak Bir mal ya da hizmet piyasasında denge fiyat ve miktarın nasıl belirlendiğini açıklamak Arz ve talepte meydana gelen değişikliklerin piyasa dengesine etkisini incelemek Devlet müdahalelerinin piyasa dengesine olan etkisini incelemek Arz ve talep edilen miktarda meydana gelen değişikliklerin şiddetini ölçen elastikiyetlerin nasıl hesaplandığını göstermek John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

3 Talep ve Arz Eğrileri Arz – talep modeli: alıcı ve satıcıların rekabetçi etkileşimi Piyasa fiyat ve miktarının belirlenimi Diğer ekonomik değişkenlerde meydana gelen değişikliklere tepki Devlet müdahalelerinin biçimleri John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

4 Talep Eğrisi Talep Yasası: bir malın fiyatı ne kadar düşerse tüketicilerin satın almak istedikleri miktar o kadar artar. Varsayım: diğer faktörler sabit kabul edilir. Şekil 2.1 DVD oynatıcı birim fiyat DVD oynatıcı miktarı John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

5 Talebi Belirleyen Faktörler
Gelir Normal mallar Düşük mallar İlişkili malların fiyatı Tamamlayıcı mallar İkame mallar Zevkler ve tercihler John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

6 Talep Eğrisi Boyunca Hareket vs Talep Eğrisinde Kayma
Talep eğrisinde kayma: gelir, ilişkili malların fiyatı ya da tercihlerdeki değişiklikleri yansıtır Sağa doğru kayma: Talepte artış Sola doğru kayma: Talepte azalış Talep eğrisi üzerinde hareket: malın kendi fiyatındaki değişimi yansıtır Eğri üzerinde yukarı hareket: malın kendi fiyatında artış Eğri üzerinde aşağı hareket: malın kendi fiyatında azalış John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

7 Arz Eğrisi Arz Yasası: bir malın fiyatı ne kadar artarsa firmanın üretmek istediği miktar o kadar artar Varsayım: diğer faktörler sabit kabul edilir. Şekil 2.3 Fiyat DVD oynatıcı miktarı John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

8 Arzı Belirleyen Faktörler
Teknolojik bilgi düzeyi Girdi maliyetleri ve verimlilik Beklentiler Çalışan – yönetici ilişkisi Firmanın hedefleri Vergiler ve sübvansiyonlar John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

9 Talep Eğrisi Boyunca Hareket vs Talep Eğrisinde Kayma
Arz eğrisinde kayma: teknolojik bilgi düzeyinde ya da girdi arzı koşullarında meydana gelen değişiklikleri yansıtır. Sağa doğru kayma: Arzda artış Sola doğru kayma: Arzda azalış Arz eğrisi üzerinde hareket: malın kendi satış fiyatındaki değişimi yansıtır Eğri üzerinde yukarı hareket: malın kendi satış fiyatında artış Eğri üzerinde aşağı hareket: malın kendi satış fiyatında azalış John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

10 Denge Fiyat ve Miktarın Belirlenmesi
Öngörülen fiyat düzeyinde talep edilen miktarın arz edilen miktara eşit olduğu bir durum Arz ve talep eğrilerinin kesişiminde gerçekleşir. Denge fiyat, denge miktar John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

11 Dengesizlik Dengesizlik – Talep edilen miktar ile arz edilen miktarın dengede olmadığı durum Kıtlık Bir mal için aşırı talep Piyasa güçleri daha yüksek bir fiyat oluşturma eğilimine girer Artık Bir mal için aşırı arz Piyasa güçleri daha düşük bir fiyat oluşturma eğilimine girer John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

12 Talep ve Arzdaki Değişmelere Piyasanın Uyum Süreci
Arz ve talep modelinin uygulaması Piyasa koşullarındaki değişiklikler denge fiyat ve miktarı etkiler Şekil 2.6 Fiyat Fiyat DVD oynatıcı miktarı DVD oynatıcı miktarı John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

13 Piyasa Çıktılarını Açıklamada Arz Talep Modelinin Kullanılması [Şekil 2.7]
John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

14 Piyasalara Devlet Müdahalesi: Fiyat kontrolü
Fiyat tavanı – yasal maksimum fiyat seviyesi Fiyat tabanı – yasal minimum fiyat seviyesi John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

15 Kira kontrolü – Kiralık ev hizmetleri piyasasında fiyat tavanının etkileri
Şekil 2.8 Kira piyasa fiyatının altında bu nedenle kiracılar kira kontrolünden faydalanmaktadır. Kira kontrolleri kıtlık yaratır Kiralık evlerin niteliğine olumsuz etki eder Karaborsa ortaya çıkar Aylık kira Kiralık ev hizmetleri John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

16 Elastikiyetler Temel belirleyenlerdeki bir değişmeye herhangi bir değişkenin (talep ya da arz edilen miktar gibi) duyarlılığının büyüklüğünün ölçümüdür John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

17 Talebin Fiyat Elastikiyeti
Talep edilen miktarın bir ürünün fiyatındaki bir değişmeye ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsüdür Talep miktarındaki yüzde değişmenin fiyattaki yüzde değişmeye bölümü ile bulunur. John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

18 Talebin Fiyat elastikiyetinin Hesaplanması
Nokta elastikiyet formülü η = (ΔQd/Qd) / (ΔP/P) Yay elastikiyet formülü η = [ΔQd/(1/2)(Qd1+Qd2)] / [ΔP/(1/2)(P1+P2)] John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

19 Talebin Fiyat Elastikiyetinin Aralıkları
Birim elastik: η = 1 İnelastik: η < 1 John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

20 Topmal Harcama ve Talebin Fiyat Elastikiyeti [Şekil 2.9]
Benzin galonu Benzin galonu Benzin galonu John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

21 Mallar Arasında Farklılaşan Talep Elastikiyetleri
Talebin fiyat elastikiyetini etkileyen faktörler İkamesinin mümkün olup olmaması İkamelerin yakın olup olmaması Zaman uzadıkça yeni duruma uyum sağlama kolaylaşır John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

22 Seçilmiş Talep Elastikiyeti Tahminleri[Tablo 2.1]
John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

23 Diğer 3 Elastikiyet Talebin gelir elastikiyeti – bazı malların tüketiminin gelirdeki bir değişmeye ne kadar duyarlı olduğunun bir ölçüsüdür Formül (ΔQd/Qd) / (ΔI/I) (Devam) John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

24 Diğer 3 Elastikiyet (devam)
Çapraz talep elastikiyeti – bir malın tüketiminin ilişkili mallardan birinin fiyatındaki değişmeye nasıl tepki verdiğinin bir ölçümüdür Formül (ΔQdX/QdX) / (ΔPY/PY) (Continued) John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

25 Diğer 3 Elastikiyet Arzın fiyat elastikiyeti – ticarete konu olan bir malın arz edilen miktarının malın kendi fiyatındaki değişmeye tepkisinin bir ölçümü Formuül є = (ΔQs/Qs) / (ΔP/P) John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006

26 Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved
Copyright 2006 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in section 117 of the 1976 United States Copyright Act without express permission of the copyright owner is unlawful. Request for further information should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc. The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale. The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages caused by the use of these programs or from the use of the information herein. John Wiley & Sons, Inc. Copyright 2006


"Mikroiktisat: Teori ve Uygulama Bölüm 2 Arz ve Talep" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları