Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. YENİKENT AHMET ÇİÇEK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KOORDİNASYON MERKEZİ OKUL GELİŞİM MODELİ Nihat BÜBÜL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. YENİKENT AHMET ÇİÇEK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KOORDİNASYON MERKEZİ OKUL GELİŞİM MODELİ Nihat BÜBÜL."— Sunum transkripti:

1 T.C. YENİKENT AHMET ÇİÇEK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KOORDİNASYON MERKEZİ
OKUL GELİŞİM MODELİ Nihat BÜBÜL

2 OKUL GELİŞİM MODELİ OGM Nihat BÜBÜL

3 OGM PLANLI OKUL GELİŞİMİ
Planlı Okul gelişiminde Okul Gelişim Süreci basamaklarının uygulanması esastır. Okul Gelişim süreci basamakları,okulun fiziki kaynaklarını ve insan kaynaklarını geliştirerek eğitimin niteliğini ve öğrenci başarısını arttırmayı amaçlayan sistematik bir süreçtir. Bu süreç,okulda iyi bir planlama ve koordinasyonun kurulup gerçekleşmesi ve yerleşmesi ile olacaktır. Nihat BÜBÜL

4 OKUL GELİŞİM SÜRECİNİN TEMELİNDE YER ALAN VARSAYIMLAR
1-Okul gelişim süreci sonunda daha etkin bir eğitim kurumu olacaktır. 2-Gerçekleştirilecek bütün çalışmalarda sürekli ve planlı gelişim temel esastır. 3-Okul gelişim süreci, okulda karar verici grubun çoğalmasını sağlar. 4-Ulaşılamayan hedefler daha sonraki planlama döneminde yer alacaktır. 5-MLO standartlarına ulaşma,bütün okullarda öğrenme ve öğretme için uygun bir ortam sağlar. 6-Okul Müdürü ekip çalışmasını destekler. 7-Okul yönetimi,eğitim ve destek hizmetleri veren personeli amaca ulaşmak için ekip çalışmalarına katılırlar. Nihat BÜBÜL

5 OKUL GELİŞİM SÜRECİ BASAMAKLARI
OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ OGYE Stratejik Planlama ve okul Gelişim hedeflerinin belirlenmesi (OGYE TARAFINDAN) Nihat BÜBÜL

6 İHTİYAÇ ANALİZİ YÖNETİCİLER ÖĞRETMENLER VELİLER ÖĞRENCİLER DESTEK PERSONELİ (OGYE TARAFINDAN ANKETLER) ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ VE ÇALIŞMA GRUPLARININ KURULMASI (OGYE TARAFINDAN) ÇALIŞMA PLANLARININ HAZIRLANMASI (ÇALIŞMA GRUPLARI TARAFINDAN) YILLIK OKUL GELİŞİM PLANI HAZIRLANMASI (OGYE TARAFINDAN) Nihat BÜBÜL

7 EARGED BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME (OGYE TARAFINDAN)
YILLIK GELİŞİM PLANININ UYGULANMASI (ÇALIŞMA GRUPLARI TARAFINDAN) BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME (OGYE TARAFINDAN) DÜZELTİLMİŞ GELİŞİM PLANININ UYGULANMASI (OGYE TARAFINDAN) SON DEĞERLENDİRME VE RAPOR YAZIMI (OGYE TARAFINDAN) RAPOR EARGED Nihat BÜBÜL

8 OGYE NEDİR,NASIL BİR EKİPTİR?
OKUL TOPLUMUNU TEMSİLEN PLANLI OKUL GELİŞİMİNDEN SORUMLU BİR EKİPTİR...... Nihat BÜBÜL

9 *AYRICA HER ÖĞRETİM YILI İÇİN HAZIRLANACAK OLAN OKUL GELİŞİM PLANININ HAZIRLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLUDUR. *OKUL TOPLUMUNU TEMSİL ETTİĞİNDEN,OKUL TOPLUMUNU OLUŞTURAN BÜTÜN BİRİMLERİN TEMSİL EDİLEBİLECEĞİ ÜYELERDEN OLUŞUR. Nihat BÜBÜL

10 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik plan okula gerçek kimliğini kazandıracaktır. Okul gelişim hedefleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ters düşmez. Stratejik plan içerisinde okulun ilkeleri,değerleri, yargıları,misyonu, vizyonu ve değer ölçütleri bulunacağından okul gelişiminden beklenenler stratejik plan ile açığa çıkacaktır. Nihat BÜBÜL

11 OKUL GELİŞİM MODELİ OKULLARIMIZIN PLANLI GELİŞİMİNE SİSTEMATİK BİR YAKLAŞIM KAZANDIRACAKTIR.
OKUL GELİŞİM SÜRECİ İLE OKULLARIMIZ SÜREKLİ KENDİNİ DEĞERLENDİREN VE BU SONUÇLARA GÖRE KENDİNİ YENİLEYEN DAİRESEL BİR SÜREÇTİR. Nihat BÜBÜL

12 OGYE Okul Müdürü Projeden sorumlu Müdür yardımcısı Öğretmen
Sanayi ve Ticaret odalarının birer temsilcisi Okul Müdürü Öğretmen (En az iki kişi) En az bir tane destek personeli OGYE Okulun bulunduğu mahallenin Muhtarı Rehber Öğretmen Veli (En az iki kişi) Sivil Toplum örgütlerinden seçilen bir temsilci Öğrenci (En az iki kişi) Okul Aile Birliği sınıflar temsilcisi Okul Aile Birliği temsilcisi Okul Koruma Derneği temsilcisi Nihat BÜBÜL

13 OKUL MÜDÜRÜ Planlı okul gelişimi için gerekli planlama, organizasyon ve görevlendirme yapar. İlgili bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar. Okul-üniversite işbirliğini sağlar. Okul personelinin mesleki gelişimini sağlar. Nihat BÜBÜL

14 PROJEDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI
OGYE’nin toplantılarını düzenler.Üyeleri toplantıya çağırır.Kullanılacak dokümanları çoğalttırıp dağıtımını yapar. Okul müdürünün katılmadığı OGYE toplantılarına başkanlık yapar. Çalışma grupları’nın kurulması için gerekli ön hazırlıkları yapar,çalışmalarını takip eder,izler. Okul gelişimi ile okulda kaydedilen gelişmelerden okul toplumunun haberdar edilmesini sağlar. Okul personelinin mesleki gelişimi için onların hizmetiçi ihtiyacını belirler ve katılımlarını sağlar. Nihat BÜBÜL

15 Çalışma grupları’nın amaca yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını uygulamada onlara rehberlik ve liderlik yaparlar. Çalışma grupları’nın planladıkları çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlarlar. Çalışma grupları’nın planlamalarındaki zamanlamayı izlerler. ÖĞRETMEN Nihat BÜBÜL

16 REHBER ÖĞRETMEN Öğrencilerin kişilik gelişimine yönelik olarak yapılacak çalışmaları yürütür. Öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik çalışmalara rehberlik eder. Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin başarılarının arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütür. Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyelini etkili bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmaları yürütür. Çalışma gruplarının etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı uygulamaların düzenlenmesinde rol alır. Nihat BÜBÜL

17 DESTEK PERSONELİ Okul çevre temizliği ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür. Okul eşyalarının ve ekipmanlarının korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik yapılacak çalışmaları düzenler. Okulun fiziki mekanlarının kullanımını düzenler. Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda rol alır. Nihat BÜBÜL

18 VELİ Okulun çevre ve veliler ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları organize edip yürütürler. Okulun fiziki kaynaklarının geliştirilmesine önderlik ederler. Okulun tanıtım çalışmalarını organize ederler. Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip gerekli desteğin bu öğrencilere sağlanması çalışmalarını yürütürler. Nihat BÜBÜL

19 ÖĞRENCİ Okul gelişimine yönelik çalışmalarda öğrencileri temsil ederler. Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ye iletirler. Nihat BÜBÜL

20 OKUL KORUMA DERNEĞİ TEMSİLCİSİ
Bakanlık kanalıyla sağlanan ödeneklerin kullanımı için gerekli planlamaları ve organizasyonu yapar. Velilerin parasal desteğini sağlamak için uygun düzenlemeleri yapar . Okulun parasal kaynaklarının kullanımı sonunda yapılan harcamaları gösteren mali raporların velilere duyurulması için gerekli düzenlemeleri yapar. Nihat BÜBÜL

21 OKUL AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ
Okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini düzenleyip yürütür. Öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bütün velilere duyurulmasında ve veli desteğinin sağlanmasında rol alır. Okul-çevre ve okul-veli işbirliğini geliştirirler. Nihat BÜBÜL

22 A Y R I C A Okul Aile Birliği sınıflar temsilcisi,
Sivil Toplum örgütlerinden seçilen temsilci, Mahalle Muhtarı, Sanayi/Ticaret odaları temsilcileri Gelişim süreci basamaklarının teknik çalışmaları kapsayan bölümlerine katılmazlar. Çalışmalara gözlemci olarak katılabilirler. Kararların alınmasında oy kullanabilirler. Nihat BÜBÜL

23 OGYE'NİN GÖREV TANIMLARI
1-OGYE,okul gelişim planı sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder. 2-Sağlanacak mali kaynakları(yardım,kermes.geceler vb.)yerinde kullanarak”Okul Bütçesi”ni hazırlar ve yönetir, okul toplumunu,velileri bilgilendirir. 3-OGYE Okul Gelişim Planı’nı hazırlar ve uygular. 4-Bu gelişim sürecinde yer alacak çalışma gruplarını belirler,kurar ve çalışmalarında rehberlik eder. 5-Okulun mevcut durumunu belirleyici çalışmalar yapar Nihat BÜBÜL

24 OGYE'NİN GÖREV TANIMLARI
6-Planlı okul gelişimi içerisinde yer alan diğer okulları ziyaret edip onlarla görüş alışverişinde bulunur. 7-Okul personelini,velileri ve öğrenci gruplarını bilgilendirmek amacıyla toplantı,panel ve seminerler yapar. 8-İhtiyaç analizi için anketler uygular ve değerlendirir. 9- Personel için görüşme formları düzenler.değerlendirir. 10-Çalışma gruplarının planlama ve uygulamalarını organize eder.Bu planlar ışığında Yıllık Okul Gelişim Planı’nı hazırlar. 11-Çalışma gruplarının çalışmalarını koordine eder. Nihat BÜBÜL

25 OGYE'NİN GÖREV TANIMLARI
12-Bu planlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların “Biçimlendirici Değerlendirmesini” yapar.Alınan sonuçlar doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapar. 13-Düzeltilmiş Okul Gelişim Planı’nın “Son değerlendirmesini yapar. 14-Okul Gelişim raporunu hazırlar,Okul toplumuna sunar,Temmuz ayı içerisinde EARGED’e gönderir. 15-Okul personelinin HİE ihtiyaçlarını belirler ilgili birimlere bildirir. 16-İhtiyaca yönelik okulda HİE çalışmalarının organizasyonunu yapar. Nihat BÜBÜL

26 Stratejik Planlama Anaokulundan lise son sınıfa kadar bütün sınıf seviyelerinde öğrencilerin eğitim-öğretim etkinliklerinde MERKEZ olarak alınması gerekliliğidir. Buna göre öğrenci merkezli eğitim, öğrencilerin ilgilerini,isteklerini,becerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenledir ki Okulumuz diğer MLO okulları gibi öğrenci merkezli eğitimi esas almıştır. Nihat BÜBÜL

27 ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM
ÖĞRETMENLER Sınıf Mevcudu Destek Personeli ÖĞRENCİLER Tam Gün Öğretim Yöneticiler Öğrenci Merkezli Müfredatlar Veliler Müfredat Klavuzları Ekipman Öğretim Materyalleri ve Ders Kitapları Donanım Hizmetiçi Eğitim Okul Binaları ve Tesisleri Sarf Malzemeleri Nihat BÜBÜL

28 ÇAĞIMIZIN ÖĞRENCİSİ; Kazanılması gerekli olan BECERİLER esas alınarak
İletişim kurabilen Bilimsel, akılcı ve mantıklı düşünme becerisine sahip, Teknolojiyi kullanabilen, Araştırmacı ve üretken, Bilgiyi paylaşan, İnsanlık değerlerine sahip çıkan Problem çözme becerisi kazanmış, Öğretim programlarında belirtilen hedeflere yönelebilen bireylerdir Nihat BÜBÜL

29 BAŞARILI ÖĞRENCİ; Kendisine değer veren, Başkalarına değer veren,
Aşağıda belirtilen Kişisel değerlere sahip olması esas alınarak; Kendisine değer veren, Başkalarına değer veren, Okulu ve öğrenmeyi önemseyen, Moral ve ahlaki değerlere sahip Sanata ve insanlığa sahip çıkan bireylerdir. Nihat BÜBÜL

30 BAŞARILI ÖĞRENCİ Aşağıda belirtilen sahip olması gerekli kişilik özellikleri esas alınarak; Kendi kendini yönetebilen, Mantıklı düşünen Yaratıcı düşünceye sahip, Araştırmacı, Zamanı verimli olarak kullanabilen, Özgür düşünceye sahip,sorgulayıcı, Estetik duygusunu sahip, Gelişim için risk alabilen, Duygusal olarak dengeli, Başkalarında ilgi uyandırma becerilerine sahip bireylerdir. Nihat BÜBÜL

31 STRATEJİK PLAN Okulun gelişim hedeflerini belirleyen
Bu hedeflere ulaşmada izlenecek stratejileri ortaya koyan, Okula vizyon kazandıran, Yapılacak çalışmalara yön verecek, Önceliklerin tespitine yardımcı olacak, Okulun sürekli gelişimini garanti altına alan bir plandır. Ayrıca bu plan içerisinde Okulun ilkeleri,değer yargıları, vizyonu,misyonu ve değerlendirme ölçütleri bulunmaktadır. Nihat BÜBÜL

32 GELECEĞİ TAHMİN ETMENİN EN İYİ YOLU,ONU YARATMAKTIR....
Nihat BÜBÜL

33 Neden varız sorusunu yanıtlayan ifadedir
M İ S Y O N Neden varız sorusunu yanıtlayan ifadedir MİSYONUMUZ Biz...Bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak,onların bilgili,becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. Yüzyılın gelişen gereksinimlerine yanıt verecek beceriler kazandırmak için varız... Nihat BÜBÜL

34 Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir.
Öğrenciler bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır. Biz birbirimizi öğrencilerin,velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz. Hepimiz karşılıklı sorumluluklar alır verimli bir şekilde çalışırız. Biz birbirimize ve kendimize güveniriz. Farklılıklarımızın farkındayız. Bunların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanıyoruz. Biz farklıyız.Yetenekli,enerjik,coşkulu ve üretkeniz. B U Y O L D A İ N A D I Ğ M Z İ L K E R Nihat BÜBÜL

35 İŞTE BÜTÜN BU İLKELER;BİZİM HEP BİRLİKTE YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALARI ŞEKİLLENDİRİR VE ALACAĞIMIZ KARARLARI ETKİLER. İŞTE BÜTÜN BU İLKELER;BİZİM HEP BİRLİKTE YAPACAĞIMIZÇALIŞMALARI ŞEKİLLENDİRİR VE ALACAĞIMIZ KARARLARI ETKİLER Nihat BÜBÜL

36 VİZYON NE OLMAK İSTEDİĞİMİZDİR.
İDEALLERİMİZ,HATTA ULAŞACAĞIMIZI ASLA DÜŞÜNEMEDİĞİMİZ HAYALLERİMİZDİR. YÖNÜMÜZÜ BELİRLER,HEDEFLERİMİZDEN SAPTIĞIMIZDA BİZE YOL GÖSTERİR. Nihat BÜBÜL

37 İSTİYORUZ Kİ... Okulumuzda,öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin.
Her veli,okulumuzda öğrencisine her fırsatın verildiğini bilsin. Okulumuzda öğretenler ve öğrenenler birbirlerinin öğrenmesine yardımcı olmanın önemine inansın. Okulumuzda çalışanlar,gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsunlar.Doğruları yaptıklarında korkmasınlar. Okulumuzda,herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın. Nihat BÜBÜL

38 STRATEJİMİZ İSE ; Bütün öğrenciler öğrenebilir.
Veliler,okulumuz için vazgeçilmez bir destektir. “LİDERLİK” Okulumuz atmosferinde farkına varılır bir davranış biçimidir. Nihat BÜBÜL

39 Biz ne olabileceğimizi değil, ne olduğumuzu biliriz.
İdeal yaratmak istiyorsak, öğüt vermekten vazgeçip örnek olalım. Nihat BÜBÜL

40 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
HAZIRLAYAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Nihat BÜLBÜL Nihat BÜBÜL


"T.C. YENİKENT AHMET ÇİÇEK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KOORDİNASYON MERKEZİ OKUL GELİŞİM MODELİ Nihat BÜBÜL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları