Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 ENFORMASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 ENFORMASYON."— Sunum transkripti:

1 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ Bölüm 3 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

2 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemlerini başarılı bir şekilde kurabilmek ve kullanabilmek için yöneticilerin bilmeleri gereken önemli örgüt özelliklerini tespit etme ve tanımlamak Porter’ın rekabeti etkileyen güçler modelinin işletmelerin enformasyon sistemlerini kullanarak rekabetçi stratejiler geliştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu göstermek Değer zinciri ve değer ağları modellerinin işletmelerin stratejik enformasyon sistemleri uygulamalarına yönelik fırsatları belirlemelerine nasıl yardımcı olduğunu açıklamak Öğrenme Hedefleri 2 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

3 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemlerinin işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri için sinerjileri, temel yetenekleri ve ağ tabanlı stratejilerini kullanmalarına nasıl yardımcı olduğunu göstermek Stratejik enformasyon sistemlerinin ve yönetim çözümlerinin zorluklarını değerlendirmek Öğrenme Hedefleri (devam) 3 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

4 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ Problem: Kablosuz pazarda son derece yoğun rekabet Çözümler: – AT&T üst düzey araçların pazarlamasını yapmaktadır. ABD’nin akıllı telefon müşterilerinin %43’üne fakat daha zayıf ağa sahip – Verizon ağlarını güncellemeye, genişletmeye ve etkinleştirmeye yatırım yapmaktadır. ABD’de daha az akıllı telefon müşterisine sahip, fakat daha güvenilir. Rekabet avantajını belirlemede enformasyon teknolojilerinin merkezi rolünü göstermektedir Verizon mu AT&T mi: Hangi İşletme En İyi Dijital Stratejiye Sahip? 4 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

5 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemleri ve örgütler birbirlerini etkiler. – Karmaşık etkileşim örgütün, Yapısı İş süreçleri Politikaları Kültür Çevre, ve Yönetim kararları dahil birçok aracı faktörden etkilenir. Örgütler ve Enformasyon Sistemleri 5 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

6 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgütler ve Enformasyon Sistemleri ÖRGÜTLER VE ENFORMASYON TEKNOLOJİSİ ARASINDAKİ İKİ YÖNLÜ İLİŞKİ Bu karmaşık iki yönlü ilişkiye sadece yöneticiler tarafından alınan veya alınmayan kararlar değil birçok faktör aracılık etmektedir. Bu ilişkiye aracılık eden faktörler örgüt kültürü, yapısı, politikaları, iş süreçleri ve çevreyi içermektedir. ŞEKİL 3-1 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 6 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

7 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgüt nedir? – Teknik Tanımı: Çevreden kaynakları alan ve onları çıktı üretmek üzere işleyen sabit, biçimsel sosyal bir yapıdır İçsel kural ve prosedürlere sahip yasal ve biçimsel varlıklardır ve aynı zamanda sosyal yapılardır. – Davranışsal Tanımı: Belli bir zaman süresince çatışma ve çatışma çözümü ile hassas bir şekilde dengelenmiş haklar, imtiyazlar, yükümlülükler ve sorumluluklar toplamıdır Örgütler ve Enformasyon Sistemleri BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 7 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

8 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgütler ve Enformasyon Sistemleri ÖRGÜTÜN MİKROEKONOMİK TEKNİK TANIMI Örgütün mikro ekonomik tanımında, sermaye ve işgücü (çevre tarafından sağlanan temel üretim faktörleri) işletme tarafından üretim süreciyle ürün ve hizmetlere dönüştürülür (çevreye giden çıktılar). Ürün ve hizmetler geribesleme döngüsü içinde ek sermaye ve işgücü gibi girdiler sağlayan çevre tarafından tüketilirler. ŞEKİL 3-2 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 8 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

9 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgütler ve Enformasyon Sistemleri DAVRANIŞSAL BAKIŞTAN ÖRGÜT Örgüte dair davranışsal yaklaşım grup ilişkilerini, değerleri ve yapıları vurgular.ŞEKİL 3-3 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 9 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

10 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgütlerin özellikleri Hiyerarşik yapının kullanımı Tarafsız karar alma sisteminde sorumluluk ve otorite Verimlilik ilkesine bağlı olma Rutinler ve iş süreçleri Örgüt politikaları, kültürü, çevresi ve yapısı Örgütler ve Enformasyon Sistemleri 10 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

11 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Rutinler ve İş süreçleri Rutinler (Standart faaliyet prosedürleri) Neredeyse bütün beklenen durumlarla başa çıkabilmek için geliştirilen kesin kurallar, prosedürler ve uygulamalardır İş süreçleri: Rutinlerin toplamıdır Ticari işletme: İş süreçlerinin toplamıdır Örgütler ve Enformasyon Sistemleri 11 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

12 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgütler ve Enformasyon Sistemleri RUTİNLER, İŞ SÜREÇLERİ VE İŞLETMELER Bütün örgütler, bireysel rutin ve davranışlardan oluşan iş süreçlerinin toplamıdır. Bir ticari işletme iş süreçlerinin toplamıdır. Yeni enformasyon sistemi uygulamaları, örgütsel performansın yüksek düzeylerine ulaşmak için bireysel rutinlerin ve iş süreçlerinin değişimini gerektirir. ŞEKİL 3-4 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 12 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

13 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgüt politikaları Farklı bakış açıları politik mücadeleye, rekabete ve çatışmaya yol açar Politik direnç örgütsel değişimi fazlasıyla engeller. Örgütler ve Enformasyon Sistemleri 13 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

14 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgüt kültürü: Amaç ve ürünleri tanımlayan bir dizi varsayımı kapsar Örgütün hangi ürünleri üretmesi gerektiği Bu ürünleri nasıl ve nerede üretmesi gerektiği Bu ürünleri kimin için üretmesi gerektiği Güçlü bir birleştirici güç olabileceği kadar değişimi de kısıtlayabilir Örgütler ve Enformasyon Sistemleri 14 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

15 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgüt çevreleri: Örgütler ve çevreleri arasında karşılıklı bir ilişki vardır Örgütler sosyal ve fiziksel çevreye açık ve bağımlıdır Örgütler çevrelerini etkileyebilirler Çevre genellikle örgütlerden daha hızlı değişir Enformasyon sistemleri bir mercek gibi hareket ederek çevre taramasının temel bir aracı olabilir Örgütler ve Enformasyon Sistemleri 15 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

16 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgütler ve Enformasyon Sistemleri ÖRGÜTLER VE ÇEVRELERİ KARŞILIKLI BİR İLİŞKİYE SAHİPTİR Çevre, örgütlerin ne yapacağını şekillendirir; fakat örgütler kendi çevrelerini etkileyebilir ve çevrelerini tamamen değiştirmek için karar verebilirler. Enformasyon teknolojisi, örgütlerin çevrelerindeki değişimleri anlamalarına ve örgütlerin çevrelerini etkilemelerine yardımcı olmada kritik bir rol oynar. ŞEKİL 3-5 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 16 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

17 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yıkıcı teknolojiler – İşletmeler, endüstriler ve pazarda köklü değişiklikler yapan teknolojidir – Örnekler: kişisel bilgisayarlar, kelime işlemci yazılımı, internet, sayfa sıralama algoritması – Pazara ilk girenler ve hızlı takipçiler Pazara ilk girenler– yıkıcı teknolojileri yaratanlar Hızlı takipçiler– bu teknolojiden yararlanacak büyüklük ve kaynağa sahip işletmeler Örgütler ve Enformasyon Sistemleri BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 17 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

18 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 5 temel örgüt yapısı – Girişimci: Küçük başlangıç işletmeleri – Makine bürokrasisi: Orta ölçekli üretim işletmesi – Bölümlere ayrılmış bürokrasi: Fortune 500 işletmeleri – Profesyonel Bürokrasi: Hukuk işletmeleri, okullar, hastaneler – Adhokrasi: Danışmanlık işletmeleri Örgütler ve Enformasyon Sistemleri BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 18 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

19 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Diğer örgüt özellikleri – Amaçlar – Bileşenler – Liderlik biçimleri – İşler – Etrafını saran çevreler Organizations and Information Systems BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 19 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

20 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Ekonomik etkiler – Enformasyon teknolojileri sermayenin göreli maliyetini ve enformasyon maliyetlerini değiştirir – Enformasyon sistemleri teknolojileri sermaye ve emek gibi bir üretim faktörüdür – ET, enformasyonun niteliğini ve maliyetini etkilemekte ve enformasyon ekonomilerini değiştirmektedir Enformasyon teknolojisi, işletmelerin büyüklük olarak küçülmelerine sebep olur çünkü işlem maliyetlerini (pazara katılım maliyetini) düşürür – Dış kaynak kullanımı Enformasyon Sistemleri, Örgütleri ve İşletmeleri Nasıl Etkiler? BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 20 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

21 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 İşlem maliyeti teorisi – İşletmeler, işlem maliyetlerinde (pazara katılım maliyeti) tasarruf etmeye çalışırlar Dikey bütünleşme, daha fazla çalışanı işe alma, tedarikçileri ve dağıtıcıları satın alma – Enformasyon teknolojisi, bir işletmenin çalışan sayısını arttırmak yerine diğer işletmeler ile anlaşmasını değer hal ine getirerek pazar işlem maliyetini düşürü Enformasyon Sistemleri, Örgütleri ve İşletmeleri Nasıl Etkiler? BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 21 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

22 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Sistemleri, Örgütleri ve İşletmeleri Nasıl Etkiler? ENFORMASYON TEKNOLOJİSİNİN ÖRGÜT ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İŞLEM MALİYETİ Pazara katılım maliyetleri (işlem maliyetleri) yüksek olduğunda, büyük işletmeleri kurmak ve her şeyi bu işletme içerisinde yapmak mantıklı olur. Enformasyon sistemleri işletmenin pazar işlem maliyetlerini düşürür. Bu, işletmenin dış tedarikçilere ve yüklenicilere daha fazla dayanarak, pazardan yararlanarak dış kaynakları kullanabileceği, çalışan sayısını azaltabileceği ve hala gelirlerini büyütebileceği anlamına gelir. ŞEKİL 3-6 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 22 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

23 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Vekalet teorisi: – İşletme, denetim gerektiren çıkarını düşünen taraflar arasındaki “sözleşmeler bağı”dır – İşletmeler büyüdükçe yükselen vekalet maliyetleri (yönetme ve denetleme maliyetleri) ile karşılaşırlar – ET, işletmelerin denetleme maliyetlerini arttırmadan ve çalışanlar eklemeden büyümesini mümkün kılarak vekalet maliyetlerini azaltabilir Enformasyon Sistemleri, Örgütleri ve İşletmeleri Nasıl Etkiler? BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 23 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

24 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Sistemleri, Örgütleri ve İşletmeleri Nasıl Etkiler? ENFORMASYON TEKNOLOJİSİNİN ÖRGÜT ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN VEKALET MALİYETİ İşletmeler büyüdüğünde ve karmaşıklık arttığında, geleneksel olarak vekalet maliyetlerin arttığını deneyimlerler. ŞEKİL 3-7 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 24 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

25 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Örgütsel ve davranışsal etkiler – Enformasyon teknolojisi örgütleri düzleştirir Karar alma daha aşağı düzeylere çekilir Daha az yöneticiye ihtiyaç duyulur (Enformasyon teknolojisi karar almayı hızlandırır ve kontrol alanını artırır) – Endüstri sonrası örgütler Örgütler düzleşir; çünkü endüstri sonrası toplumlarda otorite biçimsel konumlar yerine gitgide daha çok bilgi ve yeteneğe dayanmaya başlamıştır Enformasyon Sistemleri, Örgütleri ve İşletmeleri Nasıl Etkiler? BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 25 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

26 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Sistemleri, Örgütleri ve İşletmeleri Nasıl Etkiler? DÜZLEŞEN ÖRGÜTLER Enformasyon sistemleri, yöneticilere çok sayıda çalışanı denetlemek için enformasyon sağlayarak ve alt düzey çalışanlarına daha fazla karar verme yetkisi vererek bir örgütteki kademe sayısını azaltabilir. ŞEKİL 3-8 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 26 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

27 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Değişime karşı örgüt direnci – Enformasyon sistemleri örgüt politikalarıyla iç içe geçer çünkü temel bir kaynağa – enformasyona erişimi etkiler – Enformasyon sistemleri potansiyel olarak bir örgütün yapısını, kültürünü, politikalarını ve işini değiştirir – Büyük projelerin başarısızlığının en yaygın sebebi değişime karşı örgüt direnci ve politik dirençtir Enformasyon Sistemleri, Örgütleri ve İşletmeleri Nasıl Etkiler? BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 27 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

28 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon Sistemleri, Örgütleri ve İşletmeleri Nasıl Etkiler? ÖRGÜT DİRENCİ VE TEKNOLOJİ İLE ÖRGÜT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILIKLI OLARAK AYARLANMASI Enformasyon sistemlerini uygulamanın, görev düzenlemeleri, yapılar ve insanlar için sonuçları vardır. Bu modele göre, değişimi uygulamak için tüm dört bileşenin eş zamanlı değiştirilmesi gerekir. ŞEKİL 3-9 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 28 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

29 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 İnternet ve örgütler – İnternet enformasyonun ve bilginin örgütlerde erişilebilirliğini, saklanmasını ve dağıtılmasını arttırır – İnternet işlem ve vekalet maliyetlerini büyük oranda azaltabilir Örnek: Büyük işletmeler içsel el kitaplarını çalışanlarına kurumsal web siteleri aracılığıyla göndererek dağıtım maliyetlerinden milyonlarca dolar tasarruf ederler Enformasyon Sistemleri, Örgütleri ve İşletmeleri Nasıl Etkiler? BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 29 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

30 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yeni bir sistem planlarken dikkat edilmesi gereken temel örgüt faktörleri: – Çevre – Yapı Hiyerarşi, uzmanlaşma, rutinler, iş süreçleri – Kültür ve politikalar – Örgütün türü ve liderlik tarzı – Sistemden etkilenen temel çıkar grupları; son kullanıcıların tutumları – Sistemin yardım edeceği görevler, kararlar ve iş süreçleri Enformasyon Sistemleri, Örgütleri ve İşletmeleri Nasıl Etkiler? BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 30 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

31 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Neden bazı işletmeler kendi endüstrilerinde lider olurlar? Michael Porter’ın rekabeti etkileyen güçler modeli – İşletmenin genel görünümü, rakipleri ve çevresi hakkında bir çerçeve sunar – Rekabeti etkileyen beş güç, işletmenin geleceğini şekillendirmektedir 1.Geleneksel Rakipler (Rakipler Arasındaki Rekabetin Şiddeti) 2.Pazara Yeni Girenler (Pazara Yeni Girenlerin Yarattığı Tehdit) 3.İkame Ürün ve Hizmetler (İkame Ürünlerin Yarattığı Tehdit) 4.Müşteriler (Alıcıların Pazarlık Gücü) 5.Tedarikçiler (Satıcıların Pazarlık Gücü) Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 31 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

32 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 PORTER’IN REKABETİ ETKİLEYEN GÜÇLER MODELİ Porter’ın rekabeti etkileyen güçler modelinde; işletmenin stratejik konumu ve stratejileri yalnızca geleneksel doğrudan rakipleri ile olan rekabeti tarafından belirlenmez; aynı zamanda endüstri çevresindeki diğer dört güç tarafından belirlenir: pazara yeni girenler, ikame ürünler, müşteriler ve satıcılar. ŞEKİL 3-10 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 32 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

33 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Geleneksel Rakipler (Rakipler Arasındaki Rekabetin Şiddeti) – Bütün işletmeler, sürekli yeni ürün ve hizmetler ve değiştirme maliyetleri sunarak diğer rakiplerle pazar alanını paylaşmaktadır Pazara Yeni Girenler (Pazara Yeni Girenlerin Yarattığı Tehdit) – Bazı endüstrilerde giriş için yüksek engeller vardır, örn.: bilgisayar çipi işi – Yeni işletmeler yeni yeni ekipmanlara, daha genç işçilere sahiptir fakat daha az marka tanınırlıkları vardır BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 33 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

34 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 İkame Ürün ve Hizmetler (İkame Ürünlerin Yarattığı Tehdit) – Eğer fiyatlarınız çok yükselirse müşterileriniz ikameleri kullanabilirler, örn.: iTunes CD’lerin yerine geçmiştir Müşteriler (Alıcıların Pazarlık Gücü) – Müşteriler kolayca rakibin mallarına geçiş yapabiliyor mu? İşletmeleri şeffaf bir piyasada sadece fiyat üzerinde rekabet etmeye zorlayabilirler mi? Tedarikçiler (Satıcıların Pazarlık Gücü) – Özellikle işletmenin fiyatlarını tedarikçiler kadar hızlı yükseltemediği zaman tedarikçilerin pazar gücü BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 34 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

35 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Rekabeti etkileyen güçlerle karşı karşıya kalındığında, enformasyon teknolojisi kullanarak sağlanan dört jenerik strateji – Düşük maliyet liderliği – Ürün farklılaştırması – Niş pazara odaklanma – Müşteri ve tedarikçi yakınlığını güçlendirme BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 35 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

36 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Düşük maliyet liderliği – Hizmet kalitesini ve seviyesini arttırırken ürün ve hizmetleri rakiplerden daha düşük fiyata üretmek – Örnek: Wal-Mart Ürün farklılaştırması – Yeni ürün ve hizmetler sağlamak, müşterilerin kullanımı ve rahatlığını radikal bir şekilde değiştirmek – Örnekler: Google, Nike, Apple BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 36 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

37 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Niş pazara odaklanmak – Tek bir niş pazarda odaklanmış bir stratejiyi mümkün kılmak için enformasyon sistemlerini kullanmak, uzmanlaşmak – Örnek: Hilton Hotels Müşteri ve tedarikçi yakınlığını güçlendirmek – Müşteri ve tedarikçilerle güçlü bağlar kurmak ve sadakati sağlamak için enformasyon sistemlerini kullanmak, değiştirme maliyetlerini arttırmak – Örnek: Netflix, Amazon BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 37 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

38 Yönetim Bilişim Sistemleri Etkileşimli Oturumu okuyunuz ve aşağıdaki soruları tartışınız © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Kredi kartı işletmeleri hangi rekabet stratejilerini uygulamaktadır? Enformasyon sistemleri bu stratejiyi nasıl desteklemektedir? Müşteri satın alma verilerini analiz etmenin ve davranış profilleri çıkarmanın işletmeye faydaları nelerdir? Kredi kartı işletmeleri tarafından yapılan bu uygulamalar etik midir? Bunlar mahremiyetin ihlali midir? Neden? KREDİ KARTI İŞLETMELERİ SİZİN HAKKINIZDA NE KADAR BİLGİ SAHİBİ? BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 38 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

39 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 İnternetin rekabet avantajı üzerindeki etkisi – Bazı endüstrilerde dönüşüm, yıkım veya tehdit Ör: seyahat acenteleri, basılı ansiklopedi, gazete – Rekabeti etkileyen güçler hala etkilidir fakat rekabet daha yoğundur – Evrensel standartlar yeni rakiplere, pazara girişlere izin vermektedir – Sadık müşteri temelleri ve markalar yaratmada yeni olanaklar BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 39 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

40 Yönetim Bilişim Sistemleri Etkileşimli Oturumu okuyunuz ve aşağıdaki soruları tartışınız © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Porter’ın rekabeti etkileyen güçler modelini kullanarak iPad’in etkisini değerlendiriniz. iPad’i yıkıcı bir teknoloji yapan nedir? iPad eğer bir hit olursa, kimler kazanan, kimler kaybeden olabilir? Neden? iPad’in Apple’ın, içerik yaratıcılarının ve disribütörlerin iş modelllerinin üzerinde olması muhtemel etkilerini açıklayınız. IPAD YIKICI BİR TEKNOLOJİ Mİ? BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 40 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

41 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 İşletme değer zinciri modeli – İşletmeyi, işletmenin ürün veya hizmetlerine artı bir değer yaratan temel faaliyetler serisi olarak görür – Rekabet stratejilerinin en iyi uygulanabileceği yerlerdeki faaliyetleri vurgular Temel faaliyetlere karşı destek faaliyetler – Enformasyon sistemlerinin her aşamada faaliyet verimliliğini, müşteri ve tedarikçi yakınlığını nasıl arttırabileceğini belirleyin – Kıyaslamadan ve endüstrinin en iyi uygulamalarından yararlanın BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 41 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

42 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 DEĞER ZİNCİRİ MODELİ Bu şekil, bir işletmenin temel ve destek faaliyet sistemlerinin her ikisi için ve işletmenin ürün ve hizmetlerine artı bir değer yaratan değer ortakları için örnekler sunar. ŞEKİL 3-11 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 42 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

43 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Değer Ağı: – Değer zincirlerini toplu olarak ürün veya hizmet üretmek için koordine eden yüksek senkronize enformasyon teknolojisi kullanan bağımsız işletmeler topluluğudur. – Daha çok müşteri odaklı, geleneksel değer zincirine göre daha az doğrusal bir işleme şekli. BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 43 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

44 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 DEĞER AĞI Değer ağı, bir endüstri içindeki arz ve talebe hızlı cevap vermek için iş ortaklarının değer zincirlerini uyumlu hale getiren ağ tabanlı bir sistemdir. ŞEKİL 3-12 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 44 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

45 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Enformasyon sistemleri; sinerjiler ve temel yetenekleri destekleyerek iş birimlerinin genel performansını geliştirebilir. – Sinerjiler Bazı birimlerin çıktılarının diğer birimler için girdi olarak veya örgütlerin pazarlarının ve uzmanlıklarının birleştirilmesi Örnek: JP Morgan Chase ve New York Bankasının birleşmesi YouTube’un Google tarafından satın alınması BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 45 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

46 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Temel yetenekler – İşletmenin dünya standartlarında lider olduğu bir faaliyettir – Bilgiye, deneyime ve bunu iş birimleri arasında paylaşıma dayanır – Örnek: Procter & Gamble’ın intraneti ve konusunda uzman kişilerin rehberi BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 46 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

47 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Ağ Tabanlı Stratejiler – İşletmelerin birbiri ile ağ yaratma kabiliyetlerinden faydalanmaları – Şu kullanımları içerir: Ağ ekonomisi Sanal işletme modeli İşletme ekosistemleri BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 47 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

48 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Geleneksel Ekonomi: Azalan Verimler Kanunu – Herhangi bir kaynak üretime ne kadar çok uygulanırsa, ek girdilerin hiç ek çıktı üretmediği noktaya ulaşılıncaya kadar çıktıdaki marjinal kazanç o kadar düşecektir. Ağ Ekonomisi: – Yeni katılımcı eklemenin marjinal maliyeti neredeyse sıfırdır, bunun yanında marjinal kazanç çok daha büyüktür. – Bir insan topluluğunun değeri büyüklüğü ile artar – Yazılımların değeri yüklü müşteri tabanı arttıkça, artar. BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 48 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

49 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Sanal İşletme Modeli – Sanal işletme, geleneksel örgüt sınırları veya fiziksel yerlerle sınırlı kalmadan ürünlerini ve hizmetlerini yaratmak ve dağıtmak için diğer işletmelerle ortaklık yapmasını sağlayan ağları kullanır. – Örneğin, Li & Fung büyük moda işletmeleri için üretim ve nakliyeyi yönetir, tüm işlerini 7,500’den fazla tedarikçiye devreder. BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 49 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

50 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 İşletme ekosistemleri – İlgili ürünler ve hizmetler sağlayan işletmelerin endüstri kümeleri Microsoft platformu binlerce işletme tarafından kullanılmaktadır Wal-Mart’ın sipariş giriş ve stok yönetimi sistemi – Temel işletmeler: ekosisteme hakimdir ve diğer işletmeler tarafından kullanılan platformları yaratır – Niş işletmeler: Temel işletmeler tarafından geliştirilen platforma dayanır – Bireysel işletmeler, enformasyon teknolojilerinin onların daha büyük ekosistemlerde karlı niş oyuncular olmalarını nasıl sağlayacağını düşünebilirler. BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 50 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

51 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 STRATEJİK EKOSİSTEM MODELİ Dijital işletme çağı, bir işletme ekosisteminde endüstri kümeleri arasında oluşan rekabetle, endüstrilerin, işletmelerin, müşterilerin ve tedarikçilerin sınırları arasında daha dinamik bir görünümü gerektirir. Ekosistem modelinde birçok endüstri müşterilere değer katmak için birlikte çalışırlar. Katılımcı işletmeler arasındaki yoğun etkileşim ağını mümkün kılmada ET önemli bir rol oynar. ŞEKİL 3-13 BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 51 Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

52 Yönetim Bilişim Sistemleri © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Rekabet Avantajını Sürdürme – Rekabet avantajı her zaman sürdürülebilir değildir, çünkü rakipler stratejik sistemlerin aynısını yapabilirler; sistemler ayakta kalma araçları haline gelebilir. Stratejik Sistem Analizi Yapma – Endüstrinin yapısı nedir? – Bu işletme için değer zincirleri nelerdir? Stratejik Değişimleri Yönetme – Stratejik sistemleri benimsemek işletme amaçlarında, müşterilerle ve tedarikçilerle ilişkilerde ve iş süreçlerinde değişimler gerektirir. Rekabet Avantajı için Enformasyon Sistemlerinin Kullanımı: Yönetim Konuları BÖLÜM 3: ENFORMASYON SİSTEMLERİ, ÖRGÜTLER VE STRATEJİ 52 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011

53 Yönetim Bilişim Sistemleri All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 53 © Nobel Akademik Yayıncılık 2011


"© Nobel Akademik Yayıncılık 2011 Yönetim Bilişim Sistemleri DİJİTAL İŞLETMEYİ YÖNETME, 12. BASIMDAN ÇEVİRİ © Nobel Akademik Yayıncılık 2011 ENFORMASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları