Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL"— Sunum transkripti:

1 Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL
Girişimcilik Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL

2 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI

3 GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ VE NASIL GİRİŞİMCİ OLUNUR?
DERS AKIŞI GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ VE NASIL GİRİŞİMCİ OLUNUR? TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİ OLMA ŞEKİLLERİ GİRİŞİMCİLERİN BAŞARI VE BAŞARISIZLIK SEBEPLERİ RİSK SERMAYESİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA ALANI İŞ FİKİRLERİ ÜRETMENİN ÖNEMİ VE GİRİŞİMCİLİK POLİTİKALARI İŞLETMENİN KURULUŞUYLA İLGİLİ DOSYALARI DÜZENLEME GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ-MAHMUT TEKİN

4 Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı
Serbest piyasa sistemi, insanların zihinsel ve bedensel güçlerinin başarılı bir şekilde kullandığı, rekabete dayalı bir sistemdir. Serbest piyasa koşullarında başarılı olan işletmeler piyasada kalmaktadır. Serbest piyasa ekonomisi içinde yer alan işletmeler bu sistemin temelini oluşturmaktadır. İşletmelerin kurulması, çoğalması ve büyümesi de girişimciler aracılığı ile olmaktadır. Bir ekonominin gücü ekonomik sistem içerisinde yer alan girişimci ve işletme sayısına bağlıdır.

5 Girişimci ve Girişimcilik Kavramı
Günümüzde girişimcilik bir ülke ekonomisi için önemli olup, girişimciler, iş hayatının temellerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bir ülke ekonomik sistemi içerisinde girişimciler, buluş yaparlar, yeni işler kurarlar ve ekonomik büyümeye yardımcı olurlar. Girişimciler büfeci, gazete satıcısı, manav, tamirci olabileceği gibi perakendeci büyük marketler, fabrikalar, tesisler, holdingler vb. de olabilirler.

6 Girişimci, mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için riski üstlenerek doğal kaynak, sermaye, emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirip faaliyete geçiren kişi olarak tanımlanabilir. Girişimcinin faaliyetlerindeki esas hedefi kâr elde etmektir. Yani girişimci kâr elde etmek için bir ölçüde risk altına girmekte olup, diğer taraftan üretim faktörlerini temin edip işletmektedir. Bu nedenle girişimcide aynı zamanda yöneticilik özelliklerinin de bulunması gerekmektedir.

7 Profesyonel yöneticiler ve girişimciler arasındaki fark risk faktörüyle ilgilidir. Profesyonel yönetici kar ve zarardan kısmen etkilenmekte olup, kendi adına çalışmadığından risk altında değildir. Girişimci ise riski tamamen üstlenmiş durumdadır.

8 Girişimciliğin bir çok tanımı olmak ile beraber, hemen tümünde ortak nokta girişimcinin daima «başkalarının baktığı ama görmediği fırsatları görüp, bunları birer iş fikrine dönüştürebilmesi» ve «risk almaya yatkınlığı» dır. Bir iş fikrine sahip olarak pazardaki fırsatları değerlendirerek mal ve hizmet üretmek amacıyla sermaye, doğal kaynak, emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek işletmesiyle ilgili faaliyetler olarak da tanımlanır.

9 GİRİŞİMCİ KİMDİR? Pazardaki fırsatları ve gelişmeleri belirleyen Pazar fırsatlarını ve gelişmeleri iş fikrine dönüştüren Risk üstlenerek kaynakları bir araya getiren Küçük işletmeyi başarıyla yöneten Rekabete karşı önlem alarak kendisini ve işletmesini geliştiren Yenilikçi bir kişidir.

10 Girişimciliğin Önemi Türkiye’de girişimciliğin son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiş olup, bu gelişmede Türkiye’de nüfusun hızlı bir şekilde artması önemli bir rol oynamıştır. Girişimciliğin önemi şu şekilde sıralanabilir: Özelleştirme ancak girişimciliğin başarısı ve etkinliğine bağlı olarak yapılabilecektir. Kamu kesiminde aşırı istihdamın istenen düzeye çekilerek ücretlerinin arttırılabilmesi girişimcilik iklimine bağlıdır. Ülkemizde teknolojik gelişme buna bağlı olarak ekonomik kalkınma dünyada olduğu girişimciler ile gerçekleşebilecektir. 21.yüzyılda ülkemizde istihdamın sağlanarak işsizlik ile mücadelenin en etkin yolu kişilerin kendi işlerini kurmaları yani girişimciliktir.

11 Ülkede gelir artışı sağlamanın yolu, bu geliri üretecek olan girişimciliğin gelişmesine ve yaygınlaşmasına bağlıdır. Türkiye için çok önemli bir güç olan genç nüfusun istihdam edilerek ekonomik bir güç haline gelebilmesi ancak girişimcilik ile mümkün olacaktır.

12 Girişimcilik, serbest rekabet ekonomisinin veya serbest pazar ekonomisinin en önemli unsurlarından birisidir. Bir ülkede girişimcilik olmaksızın serbest rekabet sistemi tam anlamıyla işlemeyecektir. Ülkemizde mevcut bürokratik zorluklar ve engellerin yeniden bir düzenleme yapılarak aşılması girişimciliğin gelişmesi ve yaygınlaşması için önemli olmaktadır. Belirli bir iş fikrine sahip olarak girişimcilik yapmak isteyen pek çok girişimci adayı sermaye yetersizliği nedeniyle girişimcilik yapamamaktadır. İnsanları girişimci olmaya yönelten bir çok neden bulunmaktadır: Bu nedenler genel olarak; kâr elde etme, bağımsız çalışma ve kişisel tatmin sağlama istekleridir. Belirli bölgelerde sanayiinin yeterince gelişmiş olması, ana sanayi yan sanayi ilişkisinin iyi olması, sermaye gücünün yüksek olması, eğitimli personelin yeterliliği ve bölgenin potansiyel ekonomik gücü nedeniyle kişilerin girişimci olarak iş hayatına atıldıkları görülmektedir. GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ-MAHMUT TEKİN

13 Girişimci Olma Nedenleri
Girişimcilik, pazardaki fırsatları iş fikrine dönüştürülerek yeni iş ve işletmelerin oluşturduğu dinamik bir süreçtir. Bu sürecin en önemli unsuru olan girişimcinin, çeşitli nedenlerle girişimcilik yaptığı görülmektedir. İnsanları girişimci olmaya yönelten bir çok neden bulunmaktadır. Bunları üç ana grupta toplayabiliriz; Kar elde etme isteği Bağımsız çalışma isteği Kişisel tatmin sağlama isteğidir

14 İnsanları girişimciliğe iten diğer nedenler şunlardır:
Kendi işinin patronu olmak, başkalarından emir almamak ve yeteneklerini kullanabilmek, Bir ticari fikri ya da düşünceyi kendi işini kurarak gerçekleştirmek İstediği bir işte çalışabilmek Tanınma ve prestij kazanma isteği Para kazanma ve refah içinde yaşama isteği Başka insanların fark edemedikleri iş fırsatlarını yakalayıp o iş ile uğraşmak

15 Girişimci olmak isteyen bir kişinin önündeki başlıca zorluklar ve riskeler şu şekilde sıralanabilir:
Günde sekiz saatten fazla çalışılarak akşam ve hatta hafta sonları dinlenme ortadan kalkacaktır. Bütün mal varlığı ve sermaye ile ortaklarının parası ve mal varlığı da yok olabilir. Girişimci ağır bir mali ve finansal yük ve sorumluluk taşımaktadır. Bütün kararları girişimci tek başına almak zorunda kalabilir.

16 Türkiye’de Girişimci Olma Şekilleri
Ülkemizde Pazar koşulları ve yeni ekonomideki gelişmeye bağlı olarak girişimcilik çeşitlerinin de arttığı görülmektedir. Mal ve hizmetleri üretme ve pazarlama durumuna göre girişimci olma şekli başlıca iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar fırsat girişimciliği ve yaratıcı girişimciliktir.

17 Fırsat Girişimciliği Mevcut ve potansiyel pazardaki değişimin getirdiği fırsatları görerek veya potansiyel fırsatları sezinleyerek mevcut veya hedef pazara mal satmak amacıyla yapılan girişimciliktir. Yaratıcı Girişimcilik Yeni bir fikir veya buluşu ya da mevcut bir mal veya hizmeti dizayn ederek ve fiyat, kalite gibi özellikleri iyileştirerek kar edebilecek şekilde pazara sunulmasıyla yapılan girişimciliktir.

18 Dünyadaki gelişmeler ile birlikte küresel girişimciliğin yaygınlaşmasıyla birlikte ülkemizde de girişimciliğin bu şekilde yapılandığı görülmektedir. Girişimcilik, işletme çevresi boyutlarına göre 3 gruba ayrılmakta olup, bunlar; Yerel girişimcilik, Bölgesel Girişimcilik ve Uluslar arası Girişimciliktir.

19 Girişimcilik sermayesine sahip olma durumuna göre ülkemizde girişim olma şekli sermayenin sahipliğine göre 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; özel girişimcilik, kamu girişimciliği, karma girişimciliktir.

20 Ülkemizde görülen bir başka girişimci olma şekli ise girişimcilerin pazarda gelişme ve değişime önderlik etme veya izleme durumuna göre yenilikçi girişimciler, takipçi girişimciler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Yenilikçi Girişimciler pazardaki değişimi izleyen yeni fikir ve yeni Pazar arayışında olan yeni mal ve hizmet tasarlayan girişimcilerdir. Takipçi girişimciler ise pazardaki gelişmeleri izlemekle yetinen bu gelişmelere göre davranan, yenilik yapan girişimcilerin yolunda giden girişimcilerdir.

21 Günümüzde girişimciliğin, yeni ekonomi ve bilişim teknolojileriyle birlikte sanal girişimcilik olarak yapıldığı görülmektedir. Bilişim ortamında bilgisayarlar kullanılarak açılan siteler aracılığıyla, pazara mal ve hizmet sunan girişimcilere sanal girişimci denilmektedir.

22 Kaynakça Prof.Dr.Mahmut Tekin, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği


"Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları